Week 11 (26 sep - 02 okt)

26-09-2016

Maandag, een zuchtje wind uit zuidwest, enkele wolken en 18 ˚C. Een boel ganzen in het begin van de telling, maar dat houdt snel op. Het zijn allemaal Grauwe Ganzen. Naast de goede trek van Graspiepers en ook trek van Vinken komen er inmiddels ook geregeld Rietgorzen langs. Geen grote aantallen, dat is nooit zo, maar wel elk uur een of meer. Later op de ochtend komen er gelukkig wel enkele roofvogels over, een Buizerd en 2 juveniele Bruine Kiekendieven. De zwaluwen zijn nog niet op, er komen nog vrij veel Boerenzwaluwen langs (talrijkste soort vandaag, dik 400 vogels). De eerste Blauwe Kiekendief van dit jaar heeft lang op zich laten wachten, maar aan het eind van de telling (tegen 2 uur) komt er een loeihoog over. In totaal nog 8 Sperwers vandaag.
Vandaag 30 soorten, 846 exemplaren

Braakbal Kerkuil ©Martien van Dooren
Braakbal Kerkuil ©Martien van Dooren
Drukte van belang ©Martien van Dooren
Drukte van belang ©Martien van Dooren

27-09-2016

Dinsdag, weer nauwelijks wind uit zuidwest, eerst geen, later wel enkele wolken en 18 ˚C. Nevel (grondmist) in het begin. Het eerste uur is er voldoende zicht ondanks de grondmist, zodat er een mooie groep Aalscholvers geteld kan worden. Een enkele Boomleeuwerik en nog een Gele Kwikstaart zijn ook leuke waarnemingen. Een groep van 4 Knobbelzwanen komt in het tweede uur over, dat zijn de eersten van dit jaar. Verder zien we nog een Tapuit, een Grote Zilverreiger en net als in het eerste uur enkele Zwarte Kraaien die overtrekken. Het volgende uur tellen is leuk: de eerste Waterpieper van dit jaar, daarnaast een Pimpelmees en een Bruine Kiekendief (vrouwkleed). De vertrouwde soorten (Boerenzwaluw, Graspieper en Vink) vliegen vandaag ook, maar er komen zo nu en dan ook Kneuen en Groenlingen langs. Vandaag ook veel Putters, zoveel dat het zelfs de op een na beste dag is (28, op 9 oktober 2014 hadden we er 44). Verder is er nog goede trek van vlinders, vooral Atalanta’s, maar ook een enkele Dagpauwoog.
Vandaag 28 soorten, 620 exemplaren

28-09-2016

Woensdag, windkracht 3 zuidwest, geheel tot half bewolkt en 18 ˚C. In het begint komt er een mooie groep van 20 Kieviten over en ook een grote groep Sijzen: 23 vogels! Even later komt er een groep Kolganzen langs die al weer de verkeerde kant op vliegen. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief komt langs, dit keer op normale hoogte en dit vrouwtje is waarschijnlijk de vogel die de komende dagen bij de telpost pleistert. Drie soorten Kwikstaarten in een uur komt ook niet zo vaak voor, maar in dit uur zien we zowel een Grote Gele, een Gele als ook een Witte Kwikstaart. En er is goede trek van Vinken en Graspiepers. Er komen Kruisbekken langs, maar dat zijn niet de eerste van dit jaar. Een juveniele Havik komt duidelijk trekkend overgevlogen. Bijna elk uur zien we nog wel Boerenzwaluwen en aan het eind van de ochtend is het warm genoeg voor Atalanta’s om nog te trekken.
Vandaag 34 soorten, 1009 exemplaren

Blauwe Reiger ©Martien van Dooren
Blauwe Reiger ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren

29-09-2016

Donderdag, zuidwesten wind, aantrekkend tot kracht 5, toenemende bewolking en 18 ˚C. Ook vandaag zijn het vooral Graspiepers en Vinken die geteld worden. Wel komt er een enkele Watersnip en Wulp langs en wat Holen- en Houtduiven. Tussen 9 en 10 uur komt er al weer een trekkende juveniele Havik langs. Ook redelijk veel Boerenzwaluwen en een mooie groep Spreeuwen. Na 10 uur waait het zo hard dat er nauwelijks trek meer te tellen is, er komen zo weinig vogels langs.
Vandaag 21 soorten, 362 exemplaren

30-09-2016

Vrijdag, weer zuidwesten wind, maar gelukkig niet zo hard als gisteren, half bewolkt, 14 ˚C. Het vrouwtje Blauwe Kiekendief is vandaag regelmatig jagend voor de telpost te zien. Het eerste half uur vliegen er vooral opvallend veel Witte Kwikstaarten langs, maar er komen toch meer Graspiepers langs. Het volgende uur wordt er een volwassen man Slechtvalk gezien. Ook noteren we 2 Gaaien op trek, de eersten dit jaar. Een Grote Zilverreiger komt een Blauwe Reiger vergezellen bij de muizenjacht. Dat zien we niet vaak een (Grote) Zilverreiger op de grond. Verder opvallend dat er trek is van Grote Lijsters, niet veel maar de echte groepen komen pas later in het seizoen. De tweede Waterpieper van dit jaar is ook overgevlogen. Uiteindelijk bijna 600 Graspiepers vandaag en bijna 200 Vinken.
Vandaag 22 soorten, 902 exemplaren

Grauwe Gans ©Martien van Dooren
Grauwe Gans ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren

September 2016

Weer: September 2016 hoort bij de drie warmste septembermaanden in ruim drie eeuwen. Alleen in 2006 en 1999 was het nog warmer. Zeer droog, maar 24 mm regen (gemiddeld 78), en zeer zonnig.De eerste dag van September levert direct al een mooie waarneming op: Een Bonte Strandloper. De 3e dag een Duinpieper. De 5e september is een mooie dag met een dagrecord Torenvalk (nu 8), exact 2000 Boerenzwaluwen en Ooievaars, Wespendieven (11) en een Duinpieper en een Visarend. Ook de volgende dag is mooi, met onder andere een Zwarte Ruiter en de tweede Roodpootvalk van dit jaar. Daags erna Krakeenden, die zien we niet vaak op de Brobbelbies. Op de 10e een groep van 25 Ooievaars. De derde week begint weer goed met onder andere 10 Sperwers en een nieuw dagrecord Boompiepers, nu 60. De tweede helft van deze week worden er overal in Nederland Zilverplevieren gezien ook bij ons en het dagrecord van 3 wordt geëvenaard, en de volgende dag komt er weer een over. De volgende week begint weer met een mooie dag met de eerste Kolganzen (vroeg, maar geen record) een groep van 5 Grote Zilverreigers, nog 2 Wespendieven en een nieuw dagrecord Roodborsttapuiten (nu 12). Twee dagen later komt er een Roodkeelpieper over en daags erna (pas) de eerste Grote Gele Kwikstaart. Enkele dagen later komen er al 5 Grote Gele Kwikstaarten op een dag langs. Die dag hebben we ook nog een late Fitis. Dinsdag de 27ste begint erg fris en dat brengt blijkbaar veel Atalanta’s op trek. In elk geval ook een Waterpieper. Veel Grote Zilverreigers dit jaar in september, wat ook voor de volgende soorten geldt: Grote Canadese Gans, Wespendief, Witgat, Boompieper, Gele en Witte Kwikstaart, Roodborstapuit, Gewone Tapuit en Putter.De top 3 van dit jaar ziet er weer vertrouwd uit met de Boerenzwaluw op 1, de Graspieper op 2 en de Vink op 3. Vorig jaar werden we verrast met enorm veel Kolganzen op 30 september, dit jaar zijn er al wel Kolganzen gezien, maar nog niet veel. Boerenzwaluw zijn er flink meer dan vorig jaar, maar het zit ongeveer op het langjarig gemiddelde. Graspiepers doen het beter dan het gemiddelde, maar er zijn ook jaren dat we er 2x zo veel al in september zien. Vinken doen het ook bijna 2x zo goed als vorig jaar, maar dat is nog ruim onder het gemiddelde. Huiszwaluwen staan ook wel eens in de top3, maar dit jaar kwamen er erg weinig langs (of te hoog of op momenten dat er niet geteld werd), iets meer dan 600 en dat is de helft van het gemiddelde! De meeste roofvogels deden het gemiddeld, oftewel dit jaar zagen we het aantal dat over alle jaren zo ongeveer gemiddeld over kwam. Dat gold niet voor de buizerd, daar hebben we er echt weinig van gezien. torenvalken doen het wel erg goed dit jaar, na jarenlang in de versukkeling hebben we nu een topjaar. We hebben er 30 op trek gehad, een record en drie keer het gemiddelde! De Slechtvalk zit ook boven het gemiddelde, maar die is de laatste jaren zo toegenomen dat dit te verwachten is. De Roodpootvalk van 6 september was natuurlijk een mooie verrassing, maar het is toch al weer de 5e Roodpootvalk in september.Wat de vlinders betreft was het in totaal een prima jaar, maar de diversiteit was wat laag. Eigenlijk kwamen er alleen Atalanta’s en Dagpauwogen langs (plus 3 Kleine Vossen, 3 Distelvlinders en 1 Gehakkelde Aurelia). Voor de Atalanta was alleen 2014 beter, met 4 Atalanta’s meer. Ook voor de Dagpauwoog was het het op een na beste jaar, na 2009. Het mooie weer zal hier wel voor gezorgd hebben.In september 2016 zijn er minder uren geteld dan in de voorgaande jaren. Dat komt niet doordat het zo slecht weer was, het was eigenlijk te mooi weer. Er is ’s middags bijna niet geteld, ook in het weekend niet. Er werden iets meer vogels geteld dan vorig jaar (26.000 vorig jaar 24.000, meestal tussen 30.000 en 40.000) en met minder tel-uren zijn dat meer vogels per uur; 136.

Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren

Overzicht aantallen en uren september:

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2000 103:01:00 4.886 47 54
2001 89:49:00 11.494 128 51
2002 167:59:00 11.699 70 64
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94
2008 394:57:00 47.794 121 89
2009 194:04:00 15.946 82 65
2010 254:42:00 40.152 158 82
2011 265:15:00 30.591 115 84
2012 235:00:00 44.924 191 76
2013 255:00:00 37.489 147 80
2014 256:10:00 39.616 154 89
2015 215:56:00 24.023 111 91
2016 190:36:00 25.955 136 77

Top 3 vogelsoort september:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 2.294 Boerenzwaluw 2.109 Graspieper 1.170
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967
2009 Boerenzwaluw 9.899 Huiszwaluw 1.847 Graspieper 827
2010 Boerenzwaluw 29.473 Graspieper 1.698 Huiszwaluw 1.640
2011 Boerenzwaluw 19.240 Spreeuw 2.178 Graspieper 1.929
2012 Boerenzwaluw 27.701 Graspieper 4.382 Vink 3.610
2013 Boerenzwaluw 19.892 Huiszwaluw 5.460 Kolgans 3.693
2014 Boerenzwaluw 21.806 Graspieper 6.535 Vink 4.043
2015 Boerenzwaluw 11.187 Kolgans 5.793 Graspieper 1.387
2016 Boerenzwaluw 16.149 Graspieper 3.024 Vink 889

Aantallen per soort in september:

Jaar/Soort Wespendief Rode Wouw Bruine Kiekendief Sperwer Buizerd Visarend Torenvalk Smelleken Boomvalk Slechtvalk
2000 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2001 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2002 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2003 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2004 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2005 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2006 4 0 41 81 154 5 21 10 20 5
2007 3 1 9 122 87 2 6 10 34 1
2008 49 3 74 240 150 20 8 17 22 8
2009 2 1 22 135 35 3 6 4 13 5
2010 3 2 40 88 249 13 14 17 16 6
2011 9 3 53 73 135 6 12 16 11 5
2012 1 0 24 119 69 7 17 4 5 6
2013 3 4 12 137 251 4 18 5 9 9
2014 29 1 11 126 68 5 18 5 5 14
2015 6 8 20 132 104 4 5 10 8 20
2016 21 0 33 81 54 6 30 6 11 15

01-10-2016

Zaterdag, wind er weinig uit diverse richtingen, later een briesje uit zuidwest, geheel bewolkt tot het laatste uur (dan half bewolkt) en 19 ˚C. Vandaag is het Eurobirdwatch, dus er wordt op veel plekken geteld. Ook bij ons en het was een mooie teldag. De Graspiepers vliegen direct al goed en tegen 9 uur komt er een Morinelplevier over. Erg laat, maar voor ons geen record (5 oktober 2005). De vogel heeft waarschijnlijk tussen de Kieviten gezeten en er zijn foto’s. Het volgende uur zien we een Grote Gele Kwikstaart en 3 Eksters. Eksters zijn op deze telpost een zeldzaamheid, ondanks dat het een heel gewone broedvogel is in oost Brabant. We vermoeden dat de lokale Haviken daar iets mee te maken hebben. Tussen 10 en 11 komen er veel Watersnippen langs en vandaag in totaal 21, wat geen dagrecord (26 op 19 augustus 2005) is maar wel veel. Tussen 12 en 1 eindelijk wat trek van Buizerds, 8 in een uur. Verder de hele dag goede trek van Graspiepers (1826! Een van de vijf beste dagen op deze telpost), Vinken (773) Spreeuwen (353) en Boerenzwaluwen (271). En 12 Buizerds, 12 Sperwers en 4 Slechtvalken is voor roofvogels ook een leuke dag.
Vandaag 32 soorten, 3525 exemplaren

02-10-2016

Zondag, serieuze en koude wind uit zuidwest. regen en zwaar bewolkt, 8 ˚C. Met de Graspiepers en de Witte Kwikstaarten die in het begin vliegen komt ook een Grote Gele Kwikstaart mee. Het volgende uur veel Roodborsttapuiten, ondanks het weer nog een Boerenzwaluw en een Roodkeelpieper, dus het is een geslaagde ochtend! Daarna wordt het droog en komen er nog enkele Boerenzwaluwen langs, een Wulp en een Goudplevier en vooral veel Graspiepers. Opvallend weinig Vinken vandaag. Er wordt al vroeg gestopt, het weer wordt weer minder.
Vandaag 20 soorten, 668 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf 88. Blauwe Kiekendief
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet 89. Knobbelzwaan
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter 90. Waterpieper
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger 91. Gaai
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik  
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop  
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart  
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk  
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper  
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling  
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees  
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit  
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit 71. Grote Canadese Gans  
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek 72. Smelleken  
15. Holenduif 44. Kauw 73. Krakeend  
16. Wespendief 45. Rode Wouw 74. Zilverplevier  
17. Kievit 46. Paapje 75. Merel  
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter 76. Havik  
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster 77. Turkse Tortel  
20. Houtduif 49. Koekoek 78. Veldleeuwerik  
21. Boomvalk 50. Duinpieper 79. Pimpelmees  
22. Spreeuw 51. Visarend 80. Grote Bonte Specht  
23. Vink 52. Grijze Wouw 81. Grote Mantelmeeuw;  
24. Nijlgans 53. Putter 82. Kolgans  
25. Kneu 54. Grasmus 83. Winterkoning  
26. Wilde eend 55. Morinelplevier 84. Roodkeelpieper  
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus 85. Zanglijster  
28. Aalscholver 57. Braamsluiper 86. Grote Gele Kwikstaart  
29. Sperwer 58. Ortolaan 87. Sijs  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder
5. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
  2. 05-09-2016 8 Torenvalk
  3. 12-09-2016 60 Boompieper
  4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuit