Week 10 (19 sep - 25 sep)

19-09-2016

Maandag, beetje wind uit de noordhoek, toenemende bewolking en 12-23 ˚C. Het begin van de telling wordt veraangenaamt door Goudplevieren, nog een Paapje en een Tapuit. Een nieuw dagrecord Roodborsttapuit wordt in korte tijd gezien, 12 vogels (oude 24092011 10). Het volgende uur zien we 6 Grote Zilverreigers en de eerste Kolganzen van dit jaar, een groepje van 3. De eerste Kolganzen zijn vroeg, maar het record staat nog drie dagen vroeger. Na 10 uur vliegen de Boerenzwaluwen goed. Er is in twee periodes geteld, tussen 12 en een was de post niet bemand. De Boerenzwaluwen blijven goed vliegen en er komen nog 2 Wespendieven over en een Boomvalk. Het dagtotaal van de Boerenzwaluw komt op 1368, een van de beste dagen dit jaar.
Vandaag 31 soorten, 1704 exemplaren

Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren

20-09-2016

Dinsdag, noordwesten wind, slechts kracht 1 á 2, licht bewolkt en 18 ˚C. Enkele ganzen in de ochtend, maar ook een Blauwe Reiger en een Smelleken en een Slechtvalk. Tussen 8 en 9 ook ruim 300 Boerenzwaluwen. Het volgende teluur worden er twee Tjiftjaffen waargenomen en een Winterkoning, de eerste dit jaar (en pas de 9e op deze telpost). Boerenzwaluwen blijven goed vliegen tot circa 11 uur, daarna wordt het wat minder. Wel komen er nog 20 Huiszwaluwen langs, die zijn erg welkom. Er wordt tot 13 uur geteld, anders waren er vandaag misschien wel weer meer dan 1000 Boerenzwaluwen over gekomen.
Vandaag 23 soorten, 1015 exemplaren

21-09-2016

Woensdag, oostelijke wind, eerst windstil, later toch nog kracht 2, wisselend bewolkt en 18 ˚C. Een afwisselend eerste uur met Grauwe Ganzen, een Goudplevier, een Zanglijster (de eerste!), Witte Kwikstaarten en Graspiepers. Rond kwart voor 9 komt er luid roepend een Roodkeelpieper over de telpost. Inmiddels verwacht en altijd leuk als het ook uitkomt. Om half 10 komt er een volwassen man Visarend over, mooi gefotografeerd door Martien van Dooren. Er komt ook een vroeg groepje van 6 Boomleeuweriken over. Twee uurtjes achter elkaar met bijna 200 Boerenzwaluwen is ook mooi. Na 11 uur wordt het een stuk rustiger in de lucht, gelukkig komen er naast enkele vogels ook nog vlinders langs, dat zijn vandaag Dagpauwogen en Atalanta’s.
Vandaag 25 soorten, 992 exemplaren

Uitzicht voor de telpost ©Martien van Dooren
Uitzicht voor de telpost ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw juf. ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw juf. ©Martien van Dooren

22-09-2016

Donderdag, zuidoosten wind, eerst windstil, aantrekkend tot kracht 2, van wolkeloos tot bijna geheel bewolkt, 21 ˚C. Er zit beweging in de ganzen. Het eerste half uur maar liefst 90 Grauwe Ganzen en weer 3 Kolganzen, daarbij ook nog 8 Nijlganzen. Eindelijk zien en horen we de eerste Grote Gele Kwikstaart, die rond kwart over 8 overgevlogen komt. En in hetzelfde uur horen we ook de eerste Sijs van dit jaar. Tussen 9 en 10 veel trek van Boerenzwaluw en Graspieper, maar daarna is dat al snel over. Blijkbaar nemen ze een uur pauze, want tussen 11 en 12 uur vliegen ze weer. Dan komen er ook nog Huiszwaluwen langs en een trio Ringmussen. En het is warm genoeg voor vlinders, met 12 Atalanta’s in een uur, en een Dagpauwoog. Omdat er nog steeds enkele Gele Kwikstaarten en Boompiepers langskomen hebben we vrij veel soorten vandaag.
Vandaag 29 soorten, 759 exemplaren

23-09-2016

Vrijdag, briesje uit zuidwest, half tot zwaar bewolkt, 16 ˚C. De Zanglijstertrek begint op gang te komen, want in het eerste uur worden er al 9 geteld, 2 dagen na de eerste van dit jaar. Ook komen er meerder Grote Gele Kwikstaarten over. Tussen 9 en 10 komt er een grote groep Putters over; 23 stuks. Verder Graspiepers, Boerenzwaluwen en Spreeuwen, die vormen de hoofdmoot. Om half 11 komt er een Smelleken overgevlogen. Even later ook een mooi groepje Sijzen, 12 in totaal. Er wordt tot 12 uur doorgeteld.
Vandaag 24 soorten, 561 exemplaren

Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren

24-09-2016

Zaterdag, wind uit het zuiden, wisselend bewolkt (eerst geen wolken, toen veel en daarna licht bewolkt) en 20 ˚C. Het eerste uur trekken er vooral Graspiepers, maar ook enkele Vinken. Het volgende uur een grote groep Canadese Ganzen en nog 2 Witgatjes, die hebben we al weer even niet gezien. De eerste Pimpelmees en een Koolmees komen ook langs. Later op de ochtend komt er een Grote Bonte Specht op trek over (de eerste dit jaar) en een Wulp die de verkeerde kant op wil. De mooiste waarneming van de dag is de Grote Mantelmeeuw die tussen 10 en 11 overvliegt. Geen alledaagse verschijning hier. Overigens ook 43 Kauwtjes op trek in dit uur en meer dan 200 Boerenzwaluwen, leuk tellen dus. Rond lunchtijd nog een leuke waarneming, een Visarend. Daarna wordt het wel minder met de trek, maar er wordt toch tot 3 uur doorgeteld.
Vandaag 32 soorten, 964 exemplaren

25-09-2016

Zondag, onbewolkt, zuidoosten wind die aantrekt tot kracht 3 en 18 ˚C. Bij aankomst zit er een adult mannetje Smelleken in een boom van een houtwal, met tegenlicht maar hij vliegt niet veel later wel zodat we het goed kunnen zien. Later is er paniek bij de lokale Kieviten en Spreeuwen en de volwassen man Slechtvalk blijkt hier de oorzaak van de zijn. De eerste Grote Gele kwikstaart van vandaag komt ook al overgevlogen, uiteindelijk tellen we er 5! Witte Kwikstaarten trekken de laatste tijd goed, vanmorgen tellen we elk uur minstens 10. Maar we tellen vooral Graspiepers, die regelmatig ook zo hoog zitten dat we ze amper kunnen zien. Rond half 11 horen we een vogel in de buurt van de keet in de struiken. Gelukkig is er opneemapparatuur, want dit geluidje kennen de aanwezige tellers niet. Het betreft een klein vogeltje, maatje Tjiftjaf. Maar echt goed krijgen we de vogel niet te zien en even later vliegt die helaas weg. Analyse van de geluidsopname wijst uit dat het om een Tjiftjaf gaat met het pia-roepje. Helaas geen Bladkoning, zoals we hoopten.
Vandaag 26 soorten, 841 exemplaren

Visarend ©Martien van Dooren
Visarend ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit 71. Grote Canadese Gans
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek 72. Smelleken
15. Holenduif 44. Kauw 73. Krakeend
16. Wespendief 45. Rode Wouw 74. Zilverplevier
17. Kievit 46. Paapje 75. Merel
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter 76. Havik
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster 77. Turkse Tortel
20. Houtduif 49. Koekoek 78. Veldleeuwerik
21. Boomvalk 50. Duinpieper 79. Pimpelmees
22. Spreeuw 51. Visarend 80. Grote Bonte Specht
23. Vink 52. Grijze Wouw 81. Grote Mantelmeeuw
24. Nijlgans 53. Putter  
25. Kneu 54. Grasmus  
26. Wilde eend 55. Morinelplevier  
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus  
28. Aalscholver 57. Braamsluiper  
29. Sperwer 58. Ortolaan  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder
5. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
  2. 05-09-2016 8 Torenvalk
  3. 12-09-2016 60 Boompieper
  4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuit