Week 7 (29 aug - 04 sep)

29-08-2016

Maandag, zuidwesten wind, maar eigenlijk windstil, half tot zwaar bewolkt, 22 ˚C. Veel trek is er niet, aar er zijn wel leuke waar nemingen te doen: enkele Paapjes, een Tjiftjaf, een Tapuit en een Grasmus en natuurlijk Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten. Het tweede teluur komt er weer een Grote Zilverreiger over, dat blijft een mooi gezicht. Na 10 uur beginnen de roofvogels en dat is niet verkeerd vandaag: Een Visarend en 7 Wespendieven plus nog twee Sperwers en een Torenvalk. Daarna is het weer even rustig maar na 12 uur komt de tweede Visarend van vandaag over, alsmede een Slechtvalk. En gelukkig in dit uur ook enkele Huiszwaluwen, want die komen er dit jaar nog niet veel langs. Ze blijven meekomen met goede aantallen Boerenzwaluwen en er komen nog enkele roofvogels op trek langs, onder andere een Wespendief en een Slechtvalk.
Vandaag 19 soorten, 604 exemplaren

Parhelium ©Martien van Dooren
Parhelium ©Martien van Dooren

30-08-2016

Dinsdag, eerst windstil en erg heiig, 11 ˚C, daarna aantrekkende westenwind, enkele wolken en de temperatuur loopt op tot 25˚C. Vanmorgen is er weer eens trek van Grauwe Ganzen en zijn er veel Paapjes en een Tapuit het eerste uur te zien. Het tweede uur vliegt er een Oeverzwaluw met de Boerenzwaluwen mee. De trek van de Boerenzwaluw is goed op gang, gemiddeld 100 per uur met een piek van 233 tussen 9 en 10 uur. De eerste Groenlingen komen langsgetrokken. Verder is het warm genoeg voor vlinders om langs te trekken en er worden diverse soorten gezien. Er wordt ook lang doorgeteld en tussen 2 en 3 uur komt er nog een juveniele Bruine Kiekendief langs. ’s Avonds is er ook nog geteld en dat leverde wat kwikstaarten en zwaluwen op maar er werden ook ter plaatse 2 Kleine Parelmoervlinders gezien.
Vandaag 21 soorten, 20146 exemplaren

31-08-2016

Woensdag, oostelijke wind, geen bewolking en 13-25 ˚C. Een leuk begin deze telochtend met diverse groepen Boerenzwaluwen, Paapjes, Tapuiten en een Fitis. Om kwart over 10 zit er een valkje in een van onze “boompjes’. Waarschijnlijk een van de lokale Torenvalken, maar toch maar even kijken: he hij heeft witte wangetjes, maar het is geen Boomvalk. Roodpootvalk dus! Het is een juveniel en de vogel blijft een half uurtje in de boom zitten, om vervolgens in zuidwestelijke richting te vertrekken. Een van de lokale Torenvalken moet dan nog wel even laten weten dat de Roodpootvalk hier niet hoort en valt ‘m aan, ze haken zelfs even met de poten aan elkaar. Er is ook een mooi filmpje van deze vogel gemaakt. Verder is er goede trek van Gele Kwikstaarten en Boerenzwaluwen en ook Atalanta’s. Na 12 uur neemt de trek af, wel komt er nog een juveniele Boomvalk over. ’s Avonds is er ook geteld, leuk waren de Stormmeeuwen en een Watersnip.
Vandaag 16 soorten, 393 exemplaren

Augustus 2016

Dit jaar hebben we in augustus 178 uur geteld en dat is minder dan gemiddeld. Tijdens die uren hebben we 8663 vogels geteld, verdeeld over 67 soorten, per uur zijn dat 49 vogels. Ruim 8600 vogels is voor augustus boven het gemiddelde en veel beter dan vorig jaar (toen nog geen 5500 vogels), maar we tellen ook boven de 10.000 in andere jaren. Meestal tellen we dan ook veel Gierzwaluwen in augustus. Op de eerste plaats in de top3 van augustus staat ook dit jaar de Boerenzwaluw, maar de tweede plaats is dit keer voor de Gele Kwikstaart. Die trekken dit jaar goed (alleen 2008 was beter). De derde plaats is voor de Gierzwaluw, waarvan we de meesten in juli al voorbij zagen komen. De Huiszwaluw staat ook vaak in de top 3, maar daar hebben we er dit jaar erg weinig van geteld, maar 157 en dat is sinds 2005 het slechtste jaar. Hopelijk is dat niet omdat ze een slecht broedseizoen hebben gehad, maar omdat ze misschien nog moeten komen, of dat we ze gewoon gemist hebben De tweede tabel geeft een overzicht van de soorten die vooral in augustus overtrekken. Vorig jaar vonden we al dat we wat weinig Ooievaars hadden, maar dit jaar zijn het er nog minder. Dat komt mogelijk doordat we dit jaar weinig ’s middags op de telpost zijn geweest. Op 24 augustus werd er niet meer geteld, maar via de app kregen we van een van de leden van de Vogelwacht de melding dat er op dat moment (half 5 ’s middags) zo’n 25 Ooievaars over kwamen. Wespendieven hebben we veel geteld, dit jaar 91 en dat is maar 2 minder dan 2008, het beste jaar. Daar zat een groep van 15 tegelijk bij, die recht boven de keet hingen. Bruine Kiekendieven en Visarend deden het allebei ongeveer gemiddeld, met 16 en 3 exemplaren. Gelukkig dit jaar ook een Morinelplevier, maar ook dit jaar weer geen Zomertortel. Afgelopen 5 jaar is er maar 1 gezien en afgelopen zomer is er in de omgeving van Uden ook geen enkel broedgeval geweest. Gierzwaluwen waren al grotendeels voorbij, een kleine 500 is weinig, maar daar voor hebben we in Juli al diverse dagen geteld (4500 Gierzwaluwen). Deze tellingen bevestigen het idee dat de trek van Gierzwaluwen vooral eind juli plaats vindt. Duinpiepers en Boompiepers kwamen in gemiddelde aantallen over, maar Gele Kwikstaarten hebben we bijzonder veel geteld. Daarbij zagen we ook 2 Noordse Kwikstaarten, de tweede en derde ooit op onze telpost. De hoogtepunten van augustus dit jaar zijn de Grijze Wouw en de Roodpootvalk. Ja ook dit jaar kwam er een Grijze Wouw langs. Dit jaar vloog de vogel helaas door en er konden ook geen foto’s gemaakt worden. De Roodpootvalk bleef wel een tijdje zitten in een tak met bladeren die speciaal om vogels te lokken op de akker voor de keet in de grond is gezet. Na een half uur vertrok de juveniele vogel in zuidwestelijke richting. Ook leuk was de Purperreiger, die op 1 augustus overtrok, en de 3 Lepelaars. Op 14 augustus was er een Rode Wouw waarschijnlijk gaan slapen ergens op de Brobbelbies. De vogel werd de volgende ochtend teruggevonden (waarschijnlijk dezelfde). De Zwarte Ruiter die op 28 augustus overkwam is pas de 7de op onze telpost. Duinpieper en Noordse Kwikstaart zijn hierboven al genoemd. Er werden 49 Paapjes geteld dit jaar, dat is een recordaantal voor augustus. Er waren ook veel Tapuiten. De Braamsluiper van 26 augustus was de eerste ooit op de Brobbelbies-Noord, we hebben dus dit jaar ook een nieuwe soort. De Zwartkop van dezelfde dag is pas de tweede ooit in augustus. Ook mooi was de Ortolaan op 26 augustus, dat was al weer 3 jaar geleden. Die 26e augustus was de beste dag tot nu toe dit jaar.Ook dit jaar worden de trekvlinders geteld op de telpost. Het is weer niet zo’n goed jaar, net als vorig jaar. Dat is wel logisch met het weer van augustus dit jaar, alleen de laatste week was het vlinderweer. De Atalanta was weer de talrijkste en met 97 vlinders zelf een behoorlijk goed jaar, boven het gemiddelde. Er zijn maar drie andere soorten op trek gezien; Dagpauwogen, Kleine Vossen en Distelvlinders. De 8 Kleine Vossen zijn er meer dan vorig jaar, maar nog steeds heel veel minder dan in de jaren 2012-2014, toen er tussen de 40 en 90 langskwamen.

Overzicht aantallen en uren augustus:

Jaar Uren augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00:00 3069 42 40
2002 99:00:00 3596 36 56
2003 111:30:00 3500 31 48
2004 74:29:00 2533 34 35
2005 175:25:00 4766 27 69
2006 173:05:00 5201 30 55
2007 235:38:00 13.231 56 73
2008 463:44:00 20.181 44 86
2009 316:54:00 8281 26 62
2010 318:45:00 9779 31 76
2011 216:40:00 6875 32 60
2012 297:54:00 9847 33 75
2013 316:01:00 9452 30 71
2014 252:50:00 9649 38 78
2015 237:25:00 5475 23 75
2016 178:08:00 8663 48 76

Top 3 vogelsoort augustus:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5856 Boerenzwaluw 4554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9225 Huiszwaluw 3221 Kokmeeuw 1904
2009 Boerenzwaluw 2847 Huiszwaluw 2372 Kokmeeuw 833
2010 Boerenzwaluw 4223 Huiszwaluw 2126 Kievit 651
2011 Boerenzwaluw 3395 Huiszwaluw 1047 Gierzwaluw 341
2012 Boerenzwaluw 4403 Huiszwaluw 1569 Gierzwaluw 746
2013 Boerenzwaluw 4211 Gierzwaluw 2082 Huiszwaluw 513
2014 Boerenzwaluw 5945  Gierzwaluw 1515 Huiszwaluw 658
2015 Boerenzwaluw 2163 Gierzwaluw 1161 Huiszwaluw 504
2016 Boerenzwaluw 5263 Gele kwikstaart 641 Gierzwaluw 491

Aantallen per soort in augustus:

Jaar/Soort Ooievaar Wespendief Bruine Kiekendief Visarend Morinelplevier Zomertortel Gierzwaluw Duinpieper Boompieper Gele Kwikstaart
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1     13 158   165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563   179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352
2010 16 16 24 11 2 22 492 3 200 366
2011 105 25 12 6 2 32 341 3 71 321
2012 81 25 19 4 1 0 746 9 95 295
2013 72 42 27 5 2 1 2082 4 112 347
2014 100 47 21 5 1 0 1515 4 137 220
2015 56 50 8 1 6 0 1161 3 97 229
2016 24 91 16 3 1 0 491 2 126 641

01-09-2016

Donderdag, aantrekkende wind uit de westhoek, half bewolkt en 23 ˚C. Een nieuwe maand en na ruim een uur tellen een Bonte Strandloper! Geen alledaagse verschijning op deze telpost, het is pas de 17de en de vorige waren groepjes. De rest van de ochtend komen de vertrouwde trekkers langs, Gele Kwikstaarten, Boompiepers en Boerenzwaluwen. Gelukkig komen er ook enkele groepen Huiszwaluwen langs, want daar zijn er tot nu toe nog weinig langsgekomen. De eerste Koolmees van dit jaar kan ook in de boeken. Na 10 uur komen er mondjesmaat wat roofvogels langs, twee Sperwers en twee Buizerds. Er wordt tot 1 uur geteld.
Vandaag 14 soorten, 266 exemplaren

02-09-2016

Vrijdag, zuidwesten wind, toenemend van kracht 0 tot 4, licht bewolkt en 21 ˚C. Deze ochtend weer eens trek van Grauwe Ganzen, in het eerste half uur maar liefst 62 naar het zuiden en 9 naar het noorden. Tussen 8 en 9 uur veel Boerenzwaluwen: 251. Het volgende uur eindelijk eens wat meer Oeverzwaluwen, 30 in een uur is goed te noemen. Verder ook zo nu en dan Groepen Huiszwaluwen en tegen 12 uur een klein groepje met Ooievaars: 4 vogels. Er wordt tot 2 uur geteld en we hebben de beste zwaluwdag van dit jaar gehad: 34 Oeverzwaluwen, meer dan 900 Boerenzwaluwen en bijna 150 Huiszwaluwen.
Vandaag 17 soorten, 1254 exemplaren

Roodpootvalk ©Martien van Dooren
Roodpootvalk ©Martien van Dooren

03-09-2016

Zaterdag, briesje uit zuidwest, eerst geheel bewolkt, later half, 25 ˚C. Vanmorgen geen bijzonderheden, behalve misschien de eerste Roodborsttapuiten op trek. Het Witgatje dat tussen 9 en half 10 komt is natuurlijk wel een leuke waarneming. Vergeleken met de laatste dagen vliegen er maar weinig zwaluwen vandaag. Wel leuk zijn de juveniele Bruine Kiekendief en de volwassen man Slechtvalk die tegen 10 uur overtrekken. Tussen 11 en 12 uur komen er 2 Wespendieven en een Bruine Kiekendief over, de laatste was een derde kalenderjaar in vrouwkleed (dat wil zeggen de vogel zag er als een vrouw uit, maar omdat het nog geen volwassenvogel is zou het ook een man kunnen zijn). Pas rond de lunch komen er leuke aantallen Boerenzwaluwen over. De vermoedelijke Duinpieper die werd gehoord, is gelukkig ook opgenomen en uit de opname blijkt dat het inderdaad een Duinpieper is geweest. Later op de middag komen er nog een Sperwer, een Torenvalk en een Boomvalk over.
Vandaag 27 soorten, 424 exemplaren

04-09-2016

Zondag, zuidwesten wind, kracht 3, geheel bewolkt en zo nu en dan regen en onweer, 19 ˚C. De eerste anderhalf uur vliegen er aardig wat Boompiepers, Gele Kwikstaarten en Boerenzwaluwen over. Voor een Sperwer een reden om met zijn eten mee te vliegen. Ter plaatse blijken er inmiddels 12 Patrijzen rond te lopen. Vandaag is de Brunchwandeling en dan komen er veel leden van de Vogelwacht Uden wandelend naar de telpost waar we gezamenlijk een uitgebreide Brunchmaaltijd tot ons nemen (ja de tellers op de telpost mogen ook mee-eten). Tijdens de Brunch is er wat minder fanatiek geteld en er valt ook wat regen en er is wat onweer. Er wordt daarom al om 12 uur gestopt met tellen.
Vandaag 10 soorten, 332 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit  
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek  
15. Holenduif 44. Kauw  
16. Wespendief 45. Rode Wouw  
17. Kievit 46. Paapje  
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter  
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster  
20. Houtduif 49. Koekoek  
21. Boomvalk 50. Duinpieper  
22. Spreeuw 51. Visarend  
23. Vink 52. Grijze Wouw  
24. Nijlgans 53. Putter  
25. Kneu 54. Grasmus  
26. Wilde eend 55. Morinelplevier  
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus  
28. Aalscholver 57. Braamsluiper  
29. Sperwer 58. Ortolaan  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart