Week 6 (22 aug - 28 aug)

22-08-2016

Maandag, zuidzuidwesten wind, regen en maar 15 ˚C. Dat is ‘s morgens en er is maar een uur geteld, met maar twee vogels, een Paapje en een Tapuit. En er zit een Morinelplevier op de rand van de akker voor de keet! Deze wordt direct via onze appgroep doorgegeven. Even later slaat de twijfel toe, de vogel beweegt niet. Wat blijkt: het is een nep-Morinelplevier (zie foto), die realistisch is neergezet. Er wordt flink gelachen om deze geslaagde grap. ’s Avonds is er twee uur geteld en was het beter weer, bries uit het westen, niet geheel bewolkt en 20 ˚C. Er vloog ook het een en ander, een Wespendief en bijna 50 Boerenzwaluwen en nog enkele vogels.
Vandaag 7 soorten, 64 exemplaren

Veldleeuwerik ©Marc Gottenbos
Veldleeuwerik ©Marc Gottenbos

23-08-2016

Dinsdag, de dag begint windstil, bijna onbewolkt en met 14 ˚C, maar het wordt wel warmer (Volkel 28 ˚C). Een topdag! Het eerste uur is nog niet zo spannend, maar het vliegt goed. Net na 9 uur komt er een Visarend over, die blijkbaar honger heeft, Hij vliegt de verkeerde kant op, maar dat is wel richting de Maas er daar kan hij eten vinden. Tussen 10 en 11 komt er een Boomvalk mooi boven de keet langs, op trek, en kunnen we de eerste Distelvlinder opschrijven die terug naar Afrika wil. De Atalanta’s vliegen ook goed vandaag, 10 in een uur en totaal vandaag 31. Om 10 voor 1 wordt er een Grijze Wouw ontdekt, die zo’n 10 minuten in beeld geweest is. De vogel kwam ongeveer van Nistelrode en is noordwaarts vertrokken, mogelijk richting Keent. Helaas was er geen fototoestel aanwezig en helaas bleef de vogel niet bij de telpost, zoals vorig jaar. Er is nog lang doorgeteld, wat nog wel een Slechtvalk en een Boomvalk en natuurlijk zwaluwen en kwikstaarten oplevert.
Vandaag 27 soorten, 621 exemplaren

24-08-2016

Woensdag, windstil, helder, geen bewolking en maximaal 32 ˚C. De eerste Heggenmus van dit jaar komt langs. Om kwart over 9 vliegt er een (echte) Morinelplevier over. Terwijl er gekeken wordt of de Morinelplevier misschien op een wortelveldje vlakbij is geland komt er een kwartier later een roepende Duinpieper over. Dat is niet verkeerd. Ook de eerste trekkende Tjiftjaf van dit jaar komt langs. Het volgende uur komt er nog een late Gierzwaluw langs. Tussen 11 en 12 uur komen er maar liefst 12 Wespendieven over. In dit uur ook een man Bruine Kiekendief, ik denk de eerste volwassen man van dit jaar. Niet lang daarna wordt er gestopt met tellen, maar via de app meldt Jonathan een groep van 23 Ooievaars boven de telpost. Helaas werd er toen niet geteld. ’s Avonds is er nog in twee periodes geteld. Dit leverde niet veel op, wat zwaluwen en kwikstaarten.
Vandaag 23 soorten, 403 exemplaren

25-08-2016

Donderdag, nauwelijks wind, geen wolken en 34 ˚C op vliegveld Volkel, dat zal niet anders zijn op de telpost. Te mooi voor goede trek en dat blijkt ook. Voor 8 uur komt er een man Slechtvalk en twee Oeverzwaluwen langs. Daarna voornamelijk Boerenzwaluwen en kwikstaarten en een Tapuit. Tussen 10 en 11 uur is er wat trek van roofvogels, 2 Wespendieven, een Sperwer en een Buizerd, het uur daarna 2 Torenvalken en nog een Buizerd. Er zitten wel veel Witte Kwikstaarten ter plaatse, zo’n 25 vogels. Opmerkelijk nog wel: vlakbij de keet ontdekten we het hol van een Wezel onder een struik. Minimaal 2 exemplaren gezien. Bart dacht eerst het geluid van een Bunzing te horen. Hij heeft het geluid opgenomen.
Vandaag 16 soorten, 164 exemplaren

Roodborsttapuit ©Marc Gottenbos
Roodborsttapuit ©Marc Gottenbos
Nep morinelplevier ©Martien van Dooren
Nep morinelplevier ©Martien van Dooren

26-08-2016

Vrijdag, eerst windstil, later een noordwesten windje en er zijn wat wolken vandaag, temperatuur van 18 tot 27 ˚C. Tussen 8 en 9 de eerste Grote Zilverreigers van dit jaar, en de eerste Boomleeuwerik en veel trek van Gele en Witte Kwikstaarten en Boompiepers. Het volgende uur worden er veel kleine zangvogeltjes gezien: Fitis, Kleine Karekiet (zeldzaam hier), Zwartkop (ook zeldzaam) en een Braamsluiper en die laatste is een nieuwe soort voor de telpost. Om half 10 komt er een Ortolaan aan die even kort ter plaatse blijft in een struik bij de post. Er is nog gezocht of de vogel er nog was, maar helaas. Er is daarna nog enige tijd geteld, maar het werd te warm en a een derde kalenderjaar vrouw Bruine Kiekendief is er vrij snel gestopt met tellen.
Vandaag 22 soorten, 191 exemplaren

27-08-2016

Zaterdag, een briesje uit oost tot noordoost, bijna geen bewolking en warm, tot 30 ˚C. In de ochtend wel twee groepjes Grauwe Ganzen, maar verder vliegt er weinig. Tussen 8 en 9 nog een Wulp en verder enkele Boerenzwaluwen en Gele en Witte Kwikstaarten. Het volgende uur komt er een juveniele Wespendief over en het uur daarna ook een. Een opvallend grote groep Aalscholver komt dan ook overgevlogen. Tussen 12 en 1 komen er alleen maar 3 Atalanta’s langs, maar daarna zijn er gelukkig weer wat trekvogels, waaronder een drietal Graspiepers. In het laatste uur komen er nog 23 Huiszwaluwen voor afwisseling zorgen.
Vandaag 16 soorten, 216 exemplaren

De telpost
De telpost

28-08-2016

Zondag, aanwakkerende wind uit de westhoek en de bewolking neemt ook snel toe, maximaal 26 ˚C. In de ochtend komen er diverse groepen Boerenzwaluwen langs en een groepje van 3 Wilde Eenden, waarvan één een parkeend. De roepende Zwarte Ruiter is een hele leuke soort die we dit jaar nog niet hadden. Verder vliegen er veel Gele Kwikstaarten en ook aardig wat Boompiepers. Op een akker vlakbij die onlangs is omgewerkt zitten veel Paapjes en een Grasmus. Daar zitten ook veel Gele Kwikstaarten te foerageren en tussen de Gele Kwikstaarten worden twee Noordse Kwikstaarten ontdekt. Dat is pas de tweede keer dat we die zien op deze telpost. Tussen deze vogels zit ook een lastige Roodborsttapuit, die blijkbaar wat raar aan het ruien is. Na 10 uur komen de eerste roofvogels in beeld en de eerste is een juveniele Wespendief, even later gevolgd door nog twee Wespendieven. Het volgende uur komt er en juveniel Bruine Kiekendief en daar volgen er in de loop van de dag nog 4, allemaal juvenielen. Verder komen nog een Slechtvalk en de 4de Wespendief. Er is tot 3 uur geteld.
Vandaag 23 soorten, 516 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar  
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai  
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd  
11. Goudplevier 40. Fitis  
12. Wulp 41. Ooievaar  
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit  
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek  
15. Holenduif 44. Kauw  
16. Wespendief 45. Rode Wouw  
17. Kievit 46. Paapje  
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter  
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster  
20. Houtduif 49. Koekoek  
21. Boomvalk 50. Duinpieper  
22. Spreeuw 51. Visarend  
23. Vink 52. Grijze Wouw  
24. Nijlgans 53. Putter  
25. Kneu 54. Grasmus  
26. Wilde eend 55. Morinelplevier  
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus  
28. Aalscholver 57. Braamsluiper  
29. Sperwer 58. Ortolaan  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper