Week 5 (15 aug - 21 aug)

15-08-2016

Maandag, een heldere lucht met goed zicht, nauwelijks wolken, noordoosten windje en 20 ˚C. Ook vandaag beginnen we met groepjes Boerenzwaluw. Gisteren laat op de dag is er een Rode Wouw boven het begrazingsgebied gezien, die mogelijk daar ergens is gaan slapen. We houden die hoek goed in de gaten en om 9 uur is het raak, bij het gat vliegt een Rode Wouw laag boven de bosrand. Grote kans dat dit dezelfde vogel is. Boven het Palmven komt ook een Witgatje in beeld, die even later wegvliegt. Het volgende uur komt er weer een Sperwertje langs. Die trekken ook al, bijna elke dag zien we er wel een die met haast langs komt. De eerste Wespendieven komen ook al over en net na 11 uur hebben we een Wespendievenbel van 15 vogels! Eerst was er een groep van 7 vogels en toen kwam er nog een groep aan en kwam de eerste groep even terug. Een van de vogels is duidelijk een vrouw, de rest hebben we niet goed genoeg kunnen bekijken. Het volgende uur komen er nog eens 5 Wespendieven langs in totaal vandaag dus 23. En met deze stroom ook nog 4 Sperwers. Een mooie dag.
Vandaag 15 soorten, 427 exemplaren

Bruine Kiekendief ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Toy Janssen

16-08-2016

Dinsdag, om 8 uur ’s morgens is het al 17 ˚C, met een straf windje uit noordoost en maximaal half bewolkt. Het eerste uur komen er alleen maar 2 Atalanta’s langs, dat is wel apart. Even na 9 uur komt er een Duinpieper luid roepend over de telpost, de eerste dit jaar. Het geluid wordt nog even vergeleken met wat er op de smartphone staat, maar dat was eigenlijk niet nodig. Ook de eerste Kleine Vos op trek wordt gezien. In het bietenlandje achter onze keet wordt het eerste Paapje van dit jaar ontdekt. Even na 11 uur kwamen er twee wulpen aan op de telpost en gingen daar op zoek naar voedsel om daarna weer verder te gaan. Verder vliegt er weinig vandaag, bijna geen Boerenzwaluwen en maar een Wespendief.
Vandaag 11 soorten, 44 exemplaren

17-08-2016

Woensdag, oostenwind kracht 3, geen wolk te zien en 21 ˚C. De vroege ochtend levert in elk geval een Watersnip op. Op de weg ligt een doodgereden vogel, het is niet direct te zien wat het is maar het blijkt een Nachtzwaluw te zijn. Jammer en dat is al de tweede die we hier op de weg vinden in al die jaren dat we hier tellen. We zien ze ook wel eens op de weg zitten in de avondschemering van een zwoele avond. Tussen 9 en 10 uur komen er in korte tijd 3 Sperwers en 3 Bruine Kiekendieven langs (2 juvenielen, een vrouw). Een van de Kiekendieven jaagt een poosje boven de akker tegen de bosrand aan, recht tegenover de keet. Naast Boerenzwaluwen komen er ook enkele Huiszwaluwen langs en er zit ook een Oeverzwaluw tussen. Het wordt in de loop van de ochtend steeds rustiger in de lucht, zodat er om 1 uur gestopt wordt met tellen.
Vandaag 15 soorten, 78 exemplaren

18-08-2016

Donderdag, briesje uit noordoost, onbewolkt en 18 a 20 ˚C. Het zicht is wel een beetje beperkt. Het eerste uur worden er twee Paapjes en een Tapuit gezien. Ook komen er twee groepjes Spreeuwen langs. Het tweede teluur (van 9 tot 10) is er al roofvogeltrek, een Wespendief, een Bruine Kiekendief en een Sperwer. Verder is er trek van Boerenzwaluwen en komen er meer Tapuiten en Paapjes langs. Het is ook al warm genoeg voor een Atalanta. Later op de ochtend komen er nog 2 Witgatjes over. Een boomvalk trekt pal zuid over tussen 12 en 1 uur. In totaal komen er vandaag 5 Sperwers langs, die vliegen al goed.
Vandaag 15 soorten, 271 exemplaren

19-08-2016

Vrijdag, windstil, geen wolk te zien en 23 ˚C. Wel wat heiig. Bij de aanvang van de telling flink veel Boerenzwaluwen en ter plaatse ongeveer 30 Witte Kwikstaarten. Het tweede teluur blijft het ook beperkt tot Boerenzwaluwen met enkele Huiszwaluwen en een groepje Spreeuwen. Het is dus te mooi weer, maar na 10 uur komt er nog wat andere vogels langs; onder andere een Sperwer en 3 Paapjes en 4 Tapuiten. Na 11 uur is het met de zwaluwtrek zo’n beetje gedaan, er komen nog enkele Holenduiven langs en wat Gele en witte Kwikstaart, maar meer niet. Augustus is altijd rustig.
Vandaag 13 soorten, 440 exemplaren

Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen

20-08-2016

Zaterdag, aantrekkende westenwind tot kracht 3 en draaiend naar zuidwest, half tot zwaar bewolkt en maar 20 ˚C. In de vroege ochtend veel Boompiepers en wat later een mooi groepje van 4 Groenpootruiters, die luid roepend over de telpost komen. Er wordt nog een tweetal Gierzwaluwen gezien, wat zijn het er al weinig. Een volwassen vrouwtje Bruine Kiekendief komt tegen 9 uur over de post. Om 10 over 10 komt er een Boomvalk langs getrokken. Laat op de ochtend wordt er een groep meeuwen ontdekt die zo ver weg zitten dat je een telescoop nodig heb om ze te zien. Het blijken Kokmeeuwen te zijn. Naast de Boerenzwaluwen die vandaag goed vliegen komen er nu ook een paar groepjes Huiszwaluwen langs. Om half een komt er nog een tweede Boomvalk over. Geen trek maar wel leuk zijn de Patrijzen die we zien. Een koppel met minstens 6 jongen, terwijl er tot nu toe dit jaar alleen volwassen vogels gezien zijn. ’s Middags is er ook nog anderhalf uur geteld, met onder andere twee Ooievaars en maar liefst 5 Tapuiten!
Vandaag 19 soorten, 419 exemplaren

21-08-2016

Zondag, stevig windje uit zuidwest, geheel bewolkt en motregen, 16 ˚C. Vandaag niet veel trek, het weer is er ook niet naar. Naast de Boerenzwaluwen zijn er ook Gele en Witte Kwikstaarten en enkele Boompieper op trek. Een jonge Koekoek werd voortdurend lastig gevallen door een van de lokale torenvalken en moest tot twee keer toe de struiken in duiken om vervolgens richting zuid weg te vliegen. Er wordt al vroeg gestopt met tellen.
Vandaag 9 soorten, 112 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw
02. Watersnip 31. Purperreiger
03. Witgat 32. Slechtvalk
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd
05. Gierzwaluw 34. Boompieper
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors
07. Huiszwaluw 36. Ringmus
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd
11. Goudplevier 40. Fitis
12. Wulp 41. Ooievaar
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek
15. Holenduif 44. Kauw
16. Wespendief 45. Rode Wouw
17. Kievit 46. Paapje
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster
20. Houtduif 49. Koekoek
21. Boomvalk 50. Duinpieper
22. Spreeuw  
23. Vink  
24. Nijlgans  
25. Kneu  
26. Wilde Eend  
27. Zwarte Ooievaar  
28. Aalscholver  
29. Sperwer  

Vlinders
Dagpauwoog
Atalanta
Kleine Vos

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week