Week 4 (08 aug-14 aug)

08-08-2005

Maandag, de wind zit in de zuidwesthoek en is normaal (kracht 2), het is geheel bewolkt en het zicht is beperkt. Het wordt 18 ˚C. Er is in twee periodes geteld, ’s morgens van kwart over 8 tot 1 uur en ’s avonds nog een ruim uur. De tweede helft van de ochtend regent het regelmatig, goed dat de keet er staat. Weinig trek vandaag, enkele Spreeuwen, wat Boerenzwaluwen, een enkele Buizerd en een Wespendief. ’s Avonds vloog er zelfs niets.
Vandaag 8 soorten, 103 exemplaren

Lepelaar ©Martien van Dooren
Lepelaar ©Martien van Dooren
Wespendief ©Martien van Dooren
Wespendief ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren

09-08-2005

Dinsdag, westenwind, kracht 2, licht tot half bewolkt met een flinke bui om half 1, goed zicht en 16 ˚C. Het eerste uur komt er niet veel bijzonders over, wat Boerenzwaluwen en Spreeuwen. Het tweede uur is al interessanter met een Bruine Kiekendief, een Wespendief op trek en 3 Lepelaars (nog steeds bijzonder hier, maar ze worden al wat vertrouwder). Er komt het volgende uur ook een juveniele Slechtvalk over, wat met al die broedende Slechtvalken in de omgeving niet zo vreemd is. Ook komen er meer Wespendieven over, drie in dit uur. In dit uur. Na twaalf uur lijkt er een bui aan te komen en voor die bui uit komen er opeens verschillende Wespendieven langs. In totaal 12 tussen 12 uur en de bui, verschillende vogels zijn aan het vlinderen (typisch Wespendievengedrag, waarbij ze de vleugels gelijktijdig boven het lichaam naar elkaar toe brengen en dat enkele keren vlak achter elkaar), op een gegeven moment zijn er 6 tegelijk boven de keet. Er wordt daarna nog doorgeteld, maar de trek is aardig uit de lucht, er komen voornamelijk Boerenzwaluwen over en enkel Oeverzwaluwen. Vandaag weer geen Gierzwaluwen!
Vandaag 15 soorten, 180 exemplaren

10-08-2005

Woensdag, licht tot half bewolkt, wind uit noordwest tot west, prima zicht en fris, slechts 14 ˚C maximaal. Er is drie uur geteld. Het eerst teluur is afwisselend, met twee Blauwe Reigers, een groep Aalscholvers en een Watersnip. Vandaag wel Gierzwaluwen, maar alleen in het eerste teluur (van 9 tot 10). Daarna vliegt het minder, maar de eerste Fitis van dit jaar komt wel langs. Verder enkele Holenduiven, twee Buizerds en Boerenzwaluwen.
Vandaag 10 soorten, 138 exemplaren

Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren

11-08-2005

Donderdag, zuidwesten wind kracht 2, geheel bewolkt en 14 ˚C. Ondanks de slechte voorspellingen is er vandaag toch nog 3 uur geteld. Niet dat dit heel veel opleverde, maar toch goed van Martien dat hij doorzette. Het weer dreef een leuk aantal Boerenzwaluwen voor zich uit, want daar zijn er meer dat 200 van geteld. Verder kwamen er enkel Holenduiven over. Een lokale Wespendief liet zich ook nog zien.
Vandaag 2 soorten, 219 exemplaren

12-08-2005

Vrijdag, zwaarbewolkt met zuidwesten wind, beperkt zicht en met 21 ˚C aangenaam. Vandaag het begin van een flinke weersverbetering. De Gele en Witte Kwikstaarten beginnen zich rond de telpost te verzamelen en de eerste gaan al op trek. Vandaag hebben zich ook de eerste twee Tapuiten gemeld voor de trek. Hoogtepunt was vandaag de 22 Ooievaars die rond 11 uur redelijk dicht bij de telpost passeerden. Waarschijnlijk was dit dezelfde groep die gisterenavond op het Ham in Veghel overnacht heeft. Ook nog een trekkende Wespendief en op de Schaijkse Heide bij de Drie Vennen een jonge Wespendief die nog even ter plaatse blijft. Dit jaar 2 en misschien zelfs 3 jonge Wespendieven als we alle gegevens van de Maashorst combineren en samenvoegen. Verder was het een rustige dag wat aantallen betreft.
Vandaag 7 soorten, 103 exemplaren

Wespendief ©Martien van Dooren
Wespendief ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren

13-08-2005

Zaterdag, geheel bewolkt, behoorlijk heiig, briesje uit zuidwest en 22 ˚C. Er is 9,5 uur geteld en we hebben veel verschillende soorten langs zien komen. Tussen 8 en 9 uur flink wat Boerenzwaluwen en een Wespendief die al vroeg op pad was. Het volgende uur komen er een Goudplevier en een Oeverzwaluw als leukste soorten langs. Later komen er ook Huis- en Gierzwaluwen over. Rond kwart over 11 hoort Peter een Kruisbek, de eerste dit jaar. Ook de eerste Kauw kan worden genoteerd. Dan wordt het tijd voor de roofvogels, diverse Wespendieven trekken er over, elk uur een of meer en in totaal vandaag 12. Ook komen er Boomvalken langs, in totaal 3 vandaag. Opvallend is de grote groep Kieviten die tussen 1 en 2 overtrekt in zuidwestelijke richting. Elk uur komen er enkele Gierzwaluwen over en per uur gemiddeld zo’n 30 Boerenzwaluwen. Er wordt tot 4 uur geteld.
Vandaag 19 soorten, 541 exemplaren

14-08-2005

Zondag, nauwelijks wind, uit zuidoost, eerste geheel bewolkt, daarna licht en de temperatuur loopt op van 15 naar 23 ˚C. De telpost is al vroeg bemand en dat levert redelijk wat Nijlganzen op, maar zo vroeg komen er ook al Boerenzwaluwen langs. Verder levert het best aardige weer niet zo veel trek op, wel nog enkele Gierzwaluwen, Gele en Witte Kwikstaarten en tot slot 2 Wespendieven die richting Zuidoost wegtrekken.
Vandaag 9 soorten, 147 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw
02. Watersnip 31. Purperreiger
03. Witgat 32. Slechtvalk
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd
05. Gierzwaluw 34. Boompieper
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors
07. Huiszwaluw 36. Ringmus
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd
11. Goudplevier 40. Fitis
12. Wulp 41. Ooievaar
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek
15. Holenduif 44. Kauw
16. Wespendief  
17. Kievit  
18. Kemphaan  
19. Grauwe Gans  
20. Houtduif  
21. Boomvalk  
22. Spreeuw  
23. Vink  
24. Nijlgans  
25. Kneu  
26. Wilde Eend  
27. Zwarte Ooievaar  
28. Aalscholver  
29. Sperwer  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week