Week 3 (01 aug - 07 aug)

01-08-2016

Maandag, het is weer begonnen. Voorlopig nog zonder keet, maar die zal waarschijnlijk binnenkort wel komen. Dit jaar wordt er ook gebruik gemaakt van de App voor trektellen, we gaan met de tijd mee. Het weer is wat wisselend vandaag, ’s morgens half bewolkt en nauwelijks wind, ’s middags veel wolken en buien en meer wind, uit zuidwest. De ochtend is goed, met een jonge Bruine Kiekendief en 5 Witgatjes en wat zwaluwen. Net na 11 uur komt er een Purperreiger over, een hele mooie waarneming, helaas geen foto. Wel is het de vroegste ooit, want eerder hadden we tot twee keer toe er een op 2 augustus.’s Middags is er ook geteld, maar een fikse regenbui onderbrak die. Na de bui vlogen de zwaluwen weer goed, naast veel Gierzwaluwen ook Oever-, Boeren- en Huiszwaluwen. De lokale Wespendief/ven zijn vandaag meerdere keren gezien en in de boomstam bij de telpost huizen 5 Levendbarende Hagedissen. Rond de telpost vliegen maar liefst 7 Torenvalken!
Vandaag 9 soorten, 156 exemplaren.

Geelgors ©Arend Vermaat
Geelgors ©Arend Vermaat
Activiteiten rondom het plaatsen van de keet ©Martien van Dooren
Activiteiten rondom het plaatsen van de keet ©Martien van Dooren
Activiteiten rondom het plaatsen van de keet ©Martien van Dooren
Activiteiten rondom het plaatsen van de keet ©Martien van Dooren

02-08-2016

Dinsdag, niet geteld

03-08-2016

Woensdag, niet geteld

04-08-2016

Donderdag, een flink briesje uit het zuidwesten, veel wolken en tamelijk heiig, de temperatuur 18 ˚C. Vandaag is de keet geplaatst, dat geeft toch een ander gevoel. Nu begint het seizoen echt! \Uiteraard kon er tijdens de werkzaamheden niet geteld worden, dus er is pas vanaf 10 voor 11 geteld. De Grauwe Ganzen vonden dat een goed idee en vlogen ook wat later dan anders nog over. Verder wat Gierzwaluwen en Boerenzwaluwen en de lokale Wespendieven zijn ook weer gezien, twee vogels dit keer. Na 12 uur komt er ook een trekkende Wespendief over, bij de zwaluwen is het even rustig, maar na 1 uur vliegen die wel weer. Nog een tweede trekkende Wespendief komt er langs en er wordt een voedselvlucht van een Wespendief waargenomen (geen trek, wel leuk). Tussen 2 uur en 4 uur is er goede trek van Gierzwaluwen, in totaal vandaag 157 Gierzwaluwen.
Vandaag 7 soorten, 235 exemplaren

05-08-2016

Vrijdag, westelijke wind, maar net te hard, kracht 2. Veel bewolking, maar altijd wat blauw te zien, rond 12 uur een regenbui, en tussen 16 en 23 ˚C. Er wordt voor 9 uur al geteld en dat levert in elk geval een Wulp op. De eerste Boompieper van dit jaar is ook langsgekomen. De zwaluwen vallen nog wat tegen. Net na 10 uur komt er een vrouw Bruine Kiekendief over. Even later komt ook de eerste Slechtvalk op trek langs, om zuidwaarts te verdwijnen. Na 11 uur komt er wat zwaluwentrek op gang, er hangt een grote groep van zo’n 90 Boerenzwaluwen enige tijd ronde de telpost. Na de boterham komt er een Boomvalk langs en de eerste Atalanta van dit jaar trek langs. In de loop van de middag komt er een tweede Boomvalk langs en 2 trekkende Buizerds. Verder is er trek van meeuwen, naast Kleine Mantelmeeuwen komt er ook een Zilvermeeuw over. Er is tot 5 uur geteld.
Vandaag 20 soorten, 435 exemplaren

06-08-2016

Zaterdag, ’s morgens redelijk wat wind uit west, geheel bewolkt 16 ˚C en uiteindelijk regen. ’s Avonds nauwelijks wolken, minder wind uit zuidwest en 18 ˚C. Er is ’s morgens trek van meeuwen en ganzen en er komen Witte en Gele Kwikstaarten langs. Later ook wat Boerenzwaluwen op trek en twee Witgatjes. De regen rond negen uur is zo erg dat er gestopt wordt met tellen. ’s Avonds was het weer lekker weer en is er nog een uur geteld. Veel vliegt er helaas niet, 3 Kleine Mantelmeeuwen en enkele groepjes Boerenzwaluwen.
Vandaag 20 soorten, 435 exemplaren

Activiteiten rondom het plaatsen van de keet ©Martien van Dooren
Activiteiten rondom het plaatsen van de keet ©Martien van Dooren
Levendbarende Hagedissen ©Arend Vermaat
Levendbarende Hagedissen ©Arend Vermaat

07-08-2016

Zondag, de wind draait van west naar zuidwest, kracht 2 a 3, van enkele wolken naar geheel bewolkt en tussen de 14 tot 23 ˚C. Er wordt al vroeg begonnen met tellen, de post is om zes uur al bemand. Geen ganzen vanmorgen, wel enkele groepen Aalscholvers en ook Boerenzwaluwen en kwikstaart. Tegen 10 uur de eerste Gierzwaluw en er komen ook enkele Oeverzwaluwen over. Dan is de officiële opening van dit telseizoen met bubbels. Er is flink belangstelling voor al weer een nieuw seizoen en wie weet wat er dit jaar weer over gaat komen. Als het weer wat rustiger wordt op de telpost, is het in de lucht ook vrij rustig. Op een gegeven moment zit er wel een flinke groep buizerds boven de keet, zo’n 9 stuks, die even laten alle kanten op weer terug vliegen naar hun eigen stukkie bos. Isidro ziet een leuke waarneming op zn telefoon: een Zwarte Ooievaar boven Boxmeer die Noordwest vliegt, die kan hier over komen. Een uur later pikken we inderdaad een Zwarte Ooievaar op, noordwest vliegend, maar het lijkt er op dat de vogel naar beneden is gegaan er ergens bij de Holenberg is geland. De eerste trekkende Sperwer van dit jaar komt ook langs en nog 2 trekkende Wespendieven. Om 4 uur wordt er met tellen gestopt.
Vandaag 13 soorten, 265 exemplaren

Opening trektelseizoen ©Martien van Dooren
Opening trektelseizoen ©Martien van Dooren
Opening trektelseizoen ©Martien van Dooren
Opening trektelseizoen ©Martien van Dooren
Opening trektelseizoen ©Martien van Dooren
Opening trektelseizoen ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 31. Zilvermeeuw
02. Watersnip 32. Purperreiger
03. Witgat 33. Slechtvalk
04. Kleine mantelmeeuw 34. Buizerd
05. Gierzwaluw 35. Boompieper
06. Oeverzwaluw 36. Rietgors
07. Huiszwaluw 37. Ringmus
08. Gele Kwikstaart  
09. Witte Kwikstaart  
10. Blauwe Reiger  
11. Goudplevier  
12. Wulp  
13. Boerenzwaluw  
14. Kokmeeuw  
15. Holenduif  
16. Wespendief  
17. Kievit  
18. Kemphaan  
19. Grauwe Gans  
20. Houtduif  
21. Boomvalk  
22. Spreeuw  
23. Vink  
24. Nijlgans  
25. Kneu  
26. Wilde Eend  
27. Zwarte Ooievaar  
29. Aalscholver  
30. Sperwer  

Vlinders
Dagpauwoog
Atalanta

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week