Week 2 (25 juli - 31 juli)

Dit jaar is er al geteld voor 1 augustus. De voornaamste reden om dat te doen is dat we de indruk hebben dat er elk jaar al een heleboel Gierzwaluwen weggetrokken zijn voordat wij beginnen met tellen. Op 15 juli is Wim Gremmen al begonnen met tellen, na 23 juli kreeg Wim gezelschap van meerdere tellers, voorlopig nog zonder onze keet. Inmiddels zijn er 5784 vogels op trek geteld, verdeeld over 30 soorten. Verreweg de meeste daarvan waren inderdaad Gierzwaluwen, de teller staat nu op 4848. De beste dag was 24 juli, toen zijn er 1147 Gierzwaluwen geteld. Daarnaast zijn er al wat Boerenzwaluwen geteld (469) en Kokmeeuwen (135). Leuke soorten: Wespendief (sowieso spannend want misschien dat er een nest in de buurt zit, er wordt een herkenbare Wespendief regelmatig waargenomen, met gedrag dat lijkt op voedselvluchten), Zwarte Ooievaar, 3 Bruine Kiekendieven, 3 Boomvalken, 2 Wulpen, 9 Witgatjes en een Kemphaan. Daarnaast ook Oeverzwaluwen, Huiszwaluwen en bijvoorbeeld Gele Kwikstaarten. De eerste week waren het echt bijna alleen maar Gierzwaluwen die langskwamen, de andere vogels waren op twee handen te tellen. De eerste dagvlinder is ook trekkend waargenomen, een Dagpauwoog.

Houtduif ©Arend Vermaat
Houtduif ©Arend Vermaat

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine kiekendief 30. Zilvermeeuw
02. Watersnip  
03. Witgat  
04. Kleine mantelmeeuw  
05. Gierzwaluw  
06. Oeverzwaluw  
07. Huiszwaluw  
08. Gele kwikstaart  
09. Witte kwikstaart  
10. Blauwe reiger  
11. Goudplevier  
12. Wulp  
13. Boerenzwaluw  
14. Kokmeeuw  
15. Holenduif  
16. Wespendief  
17. Kievit  
18. Kemphaan  
19. Grauwe gans  
20. Houtduif  
21. Boomvalk  
22. Spreeuw  
23. Vink  
24. Nijlgans  
25. Kneu  
26. Wilde eend  
27. Zwarte ooievaar  
28. Aalscholver  
29. Sperwer  

Vlinders
Dagpauwoog

Overzicht aantallen en uren juli:

Jaar Uren juli Aantal vogels sep Per uur Soorten juli
2016 56:40:00 5784 102 30

Top 3 vogelsoort juli:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2016 Gierzwaluw Boerenzwaluw Kokmeeuw

Aantallen per soort in juli:

Jaar/Soort Spreeuw Kievit Gierzwaluw Blauwe reiger Kruisbek Tortelduif Wulp
2016 25 5 4848 6 0 0 2

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week