Week 1 (23 juli - 24 juli)

23-07-2016 en 24-07-2016

Dit jaar is er al geteld voor 1 augustus. De voornaamste reden om dat te doen is dat we de indruk hebben dat er elk jaar al een heleboel Gierzwaluwen weggetrokken zijn voordat wij beginnen met tellen. Op 15 juli is Wim Gremmen al begonnen met tellen, na 23 juli kreeg Wim gezelschap van meerdere tellers, voorlopig nog zonder onze keet.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine kiekendief
02. Watersnip
03. Witgat
04. Kleine mantelmeeuw
05. Gierzwaluw
06. Oeverzwaluw
07. Huiszwaluw
08. Gele kwikstaart
09. Witte kwikstaart
10. Blauwe reiger
11. Goudplevier
12. Wulp
13. Boerenzwaluw
14. Kokmeeuw
15. Holenduif
16. Wespendief
17. Kievit
18. Kemphaan
Vlinders
Dagpauwoog

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week