Week 8 (05 sep - 11 sep)

05-09-2016

Maandag, beetje wind uit zuidwest, half bewolkt en 12 - 22 ˚C. In de eerste anderhalf uur wat reigertrek, 2 Blauwe Reigers en een Grote Zilverreiger en er komen ook groepjes Spreeuwen door, naast de gebruikelijke Boerenzwaluwen en kwikstaarten. Via het gat zien we een groep roofvogels vertrekken die daar ergens moeten hebben overnacht, het zijn Wespendieven, 8 in totaal. Rond kwart voor 11 komt er een groepje Ooievaars in beeld, het zijn er 11 bij elkaar. Even later trekt er een Boomvalk langs en in korte tijd 3 Sperwers. Drie kwartier later zien we nog 3 Ooievaars, ongeveer op dezelfde plek in de lucht. Daar zal wel goede thermiek zijn. Er komen ook diverse roofvogels over: Een Wespendief, een Buizerd, een Slechtvalk en 3 Torenvalken. Om kwart voor 12 komt er een roepende en overvliegende Duinpieper langs. Het volgende uur is het vooral Boerenzwaluwen tellen, in een uur 443! Na de middag blijven de Boerenzwaluwen goed vliegen en zo nu en dan zitten er ook groepen Huiszwaluwen bij. Roofvogels blijven ook goed vliegen, onder andere veel Torenvalken. Aan het eind van de middag komt er ook nog een Visarend langs, er wordt tot 6 uur doorgeteld. In totaal vandaag 2000 Boerenzwaluwen, 8 Torenvalken, 16 Buizerds en 11 Wespendieven. De 8 Torenvalken is een nieuw dagrecord!
Vandaag 34 soorten, 2425 exemplaren

Slechtvalk juv. ©Martien van Dooren
Slechtvalk juv. ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Smelleken ©Martien van Dooren
Smelleken ©Martien van Dooren

06-09-2016

Dinsdag, zuidwesten wind, eerst windstil, later een briesje, geen bewolking en maximaal 25 ˚C. De eerste Smelleken van dit jaar is de mooie opening van vandaag, en met prooi, een Gele of Witte Kwikstaart. Om half 10 komt er luid roepend een Zwarte Ruiter over de telpost. Tegen die tijd komen er aardig wat Boerenzwaluwen over. Het volgende uur komen er maar liefst 4 Bruine Kiekendieven langs, in verschillende kleden. Om twee uur komt er weer een Visarend over, dat is de 5de van dit jaar. Een kwartier later is het weer raak: een volwassen vrouwtje Roodpootvalk! Helaas geen foto’s van deze vogel. Vandaag weer veel Boerenzwaluwen, bijna 1500. Ook veel Dagpauwogen, 27 in totaal.
Vandaag 30 soorten, 1648 exemplaren

07-09-2016

Woensdag, zuidoost tot oostenwind, kracht 2, een beetje bewolking en 12 - 28 ˚C. Na een uurtje tellen komen er 3 Krakeenden over, de eerste van dit jaar (en die zien we lang niet elk jaar, dit is pas de vierde keer). Naast de Boerenzwaluwen zien we nog wel bijna elke dag enkele Paapjes, de Boompieper worden ook nog wel elke dag gezien, maar dat zijn er niet veel meer, vandaag maar 3. Het is meer weer voor vlinders, er komt onder andere een Distelvlinder langs. Om 1 uur wordt er gestopt, maar van af kwart voor 3 is de post weer bemand. Er vliegen nog steeds veel Boerenzwaluwen, maar er zitten ook grote groepen Huiszwaluwen boven, tenminste, groot voor dit jaar. Verder komen er nog geregeld vlinders langs, waaronder de eerste Gehakkelde Aurelia van dit jaar, die overigens de verkeerde kant op vliegt. Met vijf verschillende soorten vlinders is dit een goede dag.
Vandaag 22 soorten, 1071 exemplaren

Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Paapje ©Toy Janssen
Paapje ©Toy Janssen
Geelgors ©Toy Janssen
Geelgors ©Toy Janssen

08-09-2016

Donderdag, heiig begin, bijna windstil en maar 10 ˚C, later draait de wind naar zuidwest, trekt aan en wordt het 25 ˚C. De ochtend is vrij rustig, leuke aantallen Boerenzwaluwen en nog wat andere soorten. Tussen 9 en 10 komt er een Zwartkop langs en die zien we hier niet veel, maar het is niet de eerste dit jaar. Het volgende uur is goed voor 2 Grote Zilverreigers, daar waren we een aantal jaren geleden heel blij mee geweest, maar inmiddels zijn ze toch vrij algemeen geworden (2003 de eerste, sinds 2007 minstens 10 per jaar). Inmiddels vliegen de Gele Kwikstaarten goed, met een uur van 30 en een uur van meer dan 40 vogels. Jet warmt ook goed op en dus komt de vlindertrek goed op gang, vooral Atalanta’s en Dagpauwogen. Rond de middag komen er ook wat roofvogels langs; Een Wespendief, een Buizerd, een Sperwer en een Boomvalk. Uiteindelijk wordt er tot 15:00 doorgeteld, in dat laatste uur komen er nog Huiszwaluwen over (45 dit uur) en ook nog een Distelvlinder.
Vandaag 25 soorten, 943 exemplaren

09-09-2016

Vrijdag, wisselend bewolkt, eerst weinig, rond 11 uur bijna geheel bewolkt en daarna weer minder dan de helft, draaiende en aantrekkende wind, uiteindelijk zuidwest, 12-22 ˚C. In de vroege ochtend vliegt er een Grote Canadese Gans over, de eerste dit jaar. Verder een leuk begin met Watersnip, Witgat, Rietgors en een juveniel Bruine Kiekendief. Die was zo vroeg dat hij vast vlakbij heeft geslapen. Verder komen er elk uur wel een of meerdere Blauwe Reigers over. Vandaag komen er ook verschillende Boomvalken over. De rest van de dag komen er vooral Boerenzwaluwen over en met de zwaluwen ook enkele Sperwers. Kwikstaarten vliegen er veel minder en het lijkt wel of ze allemaal alleen vliegen. De hele ochtend is het te fris voor vlinders, maar vanaf 12 uur komen er wel enkele langs. Ook worden er weer 2 Kleine Parelmoervlinders bij de telpost gezien en een Kleine Vuurvlinder.<
Vandaag 25 soorten, 846 exemplaren

Boerenzwaluw ©Toy Janssen
Boerenzwaluw ©Toy Janssen
Ook Jan is van de partij ©Martien van Dooren
Ook Jan is van de partij ©Martien van Dooren
Ree ©Martien van Dooren
Ree ©Martien van Dooren

10-09-2016

Zaterdag, vandaag echt windstil en onbewolkt, de temperatuur loopt op van 10 naar 25 ˚C. De ochtend begint met een mooi groepje Grote Canadese Ganzen (10 stuks). Verder nog wat ochtendtrek van Blauwe Reigers en Aalscholvers en naast kwikstaarten en Boerenzwaluwen is er ook een Tapuit gezien. Rond 9 uur komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs en een Ringmus. Die hebben we dit jaar nog niet veel gezien. Tussen 10 en 11 komt er een grote groep Aalscholvers over; 44 exemplaren, waarvan 11 juvenielen. Tussen 11 en 12 komt er een groep Ooievaars over, het zijn er 25. In datzelfde uur worden er boven Uden ook Ooievaars gezien, een groep van 30 en een groep van 40. Waarschijnlijk zijn dit toch andere vogels. Daarom is het wel jammer dat er al om 12 uur gestopt wordt met tellen.
Vandaag 20 soorten, 558 exemplaren

11-09-2016

Zondag, nog weinig wind, maar nu uit het westen en het is geheel bewolkt en periodes met motregen in de ochtend, 24 ˚C. Ander weer dus en misschien daarom wel ganzen vanmorgen? Aardig wat grauwe Ganzen en Nijlganzen en zowaar Kneutjes op trek. Verder weer redelijke trek van Witte en Gele Kwikstaarten en in een kwartier tijd twee Bruine Kiekendieven, een juveniele en een 2e kalenderjaar vrouwtje. Later op de ochtend horen we twee Watersnippen over komen en komt er een Paapje mooi in de boom bij de keet zitten. Tussen 12 en 1 uur komen er weer twee Bruine Kiekendieven langs, dit keer twee juvenielen. De rest van de middag komt er nog een juveniele Bruine Kiekendief en enkele Buizerds over. En natuurlijk Boerenzwaluwen en het is warm genoeg voor vlinders om te trekken, maar het zijn er vandaag niet zo heel veel.De tabel op de deur van de keet is vernieuwd, alle records zijn bijgewerkt tot eind 2015.
Vandaag 21 soorten, 498 exemplaren

Ree ©Martien van Dooren
Ree ©Martien van Dooren
Kleine Vuurvlinder ©Martien van Dooren
Kleine Vuurvlinder ©Martien van Dooren
Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit 71. Grote Canadese Gans
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek 72. Smelleken
15. Holenduif 44. Kauw 73. Krakeend
16. Wespendief 45. Rode Wouw  
17. Kievit 46. Paapje  
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter  
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster  
20. Houtduif 49. Koekoek  
21. Boomvalk 50. Duinpieper  
22. Spreeuw 51. Visarend  
23. Vink 52. Grijze Wouw  
24. Nijlgans 53. Putter  
25. Kneu 54. Grasmus  
26. Wilde Eend 55. Morinelplevier  
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus  
28. Aalscholver 57. Braamsluiper  
29. Sperwer 58. Ortolaan  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder
5. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
  2. 05-09-2016 8 Torenvalk