Week 17 (16 nov - 22 nov)

16-11-2015

Maandag, veel wind uit zuidwest, geheel bewolkt en 14 ˚C. Al vroeg in de telperiode komen er twee groepjes Kleine Zwanen over, een groepje van 4 om kwart over 8 en een kwartier later nog 2. Verder vliegen er diverse ganzen over en vanmorgen ook aardig wat Kieviten en Houtduiven. De tweede helft van de ochtend wordt het sprokkelen en moeten we het doen met enkele Aalscholvers en een groepje Kramsvogels. We zijn al voor 11 uur gestopt.
Vandaag 20 soorten, 465 exemplaren

17-11-2015

Dinsdag, zuidwesten wind kracht 5, geheel bewolkt en 14 ˚C, de eerste twee uren ook periodes met regen. In de regen komt er een Watersnip over en tussen 8 en 9 veel Toendrarietganzen, allemaal herkenbaar als zodanig (Rietganzen die wat verder weg vliegen of sowieso slecht zichtbaar zijn worden op deze telpost als Rietgans spec. opgeschreven). Ook deze ochtend is er weer aardige Kievitentrek. Na 10 uur is het weer stilletjes in de lucht en er is tot 11 uur doorgeteld. De aantallen Toendrarietganzen zijn goed voor de tweede plaats, dus net geen dagrecord.
Vandaag 11 soorten, 638 exemplaren

Klapekster ©Martien van Dooren
Klapekster ©Martien van Dooren

18-11-2015

Woensdag, iets minder wind uit west, veel bewolking maar ook opklaringen en 13 ˚C. Naast de ganzen die elke ochtend wel overtrekken vliegen er vanmorgen ook vrij veel Houtduiven. Het zijn er bijna 500 tussen 8 en 9 uur. Ook de Vinken laten weer wat beweging zien, mogelijk komt dit doordat het wat minder hard waait. Er komen nog een Ekster en diverse Zwarte Kraaien langs en tussen 10 en 11 uur wordt er een trekkende Buizerd gezien. Ook komen er een paar groepen Goudplevieren over, waaronder een groep van 35 vogels. In totaal vandaag 42 Goudplevieren, wel een van de 5 beste dagen van de Goudplevier, maar het dagrecord staat veel hoger (125).
Vandaag 19 soorten, 1473 exemplaren

19-11-2015

Donderdag, weer flinke wind, nu uit westzuidwest, veel bewolking, 14 ˚C. In de vroege ochtend komen er een Sperwer en een Buizerd langsgetrokken. Later op de ochtend koen er nog 2 Buizerds langs. Komt er soms ander weer? Eindelijk iets kouder? De thermometer geeft nog steeds 14 graden aan. De ganzen vliegen vanmorgen weer goed, verschillende soorten in mooie groepen. Opvallend is dat er ook 80 Kokmeeuwen langstrekken. Houtduiven en Spreeuwen vliegen ook goed deze ochtend. Ten slotte komt er ook een Blauwe Reiger langs.
Vandaag 19 soorten, 1114 exemplaren

20-11-2015

Vrijdag, veel minder wind uit zuidwest, vrijwel geheel bewolkt en maar 8 ˚C. Vandaag is er weer 3 uur geteld. Het eerste uur waren er aardig wat Houtduiven, diverse groepen ganzen, een Grote Zilverreiger en een Goudplevier. Het tweede teluur nog veel meer Houtduiven (630), twee Knobbelzwanen, een mooi aantal Aalscholvers en een grote groep Grote Lijsters. Het laatste uur vlogen er voornamelijk Vinken, die eerder ook al trek vertoonden. Van andere kleinere soorten kwamen er vooral wat Veldleeuweriken en Kneuen langs.
Vandaag 21 soorten, 1608 exemplaren

21-11-2015

Zaterdag, er is vandaag niet geteld.

Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren

22-11-2015

Zondag, weinig wind meer, uit west, toenemende bewolking en fris, tussen de 0 en 3 ˚C. Voor 8 uur komen er al enkele Koperwieken, Kramsvogels en Kepen langs. Daarna wel enkele groepen ganzen en Houtduiven en vandaag ook enkele Holenduiven. Omstreeks half 9 komt er een Smelleken langs, het is een volwassen vrouwtje. Een van de laatsten op deze telpost, maar bijna elk jaar komt er nog wel eentje rond deze datum langs (de laatste is op 23 november, in 2001). Een tweetal Kleine Zwanen komen even bij het Palmven kijken of daar wat te eten valt, maar zijn vrij snel weer vertrokken. Later komen er nog twee groepjes Kleine Zwanen over, een groep van 9 en een groep van 4. Vandaag kwamen er ook meeuwen op trek langs, diverse Stormmeeuwen en redelijk veel Kokmeeuwen.
Vandaag 20 soorten, 722 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf 88. Soepgans 117. Grauwe/Steppekiekendief
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs 89. Knobbelzwaan 118. Goudvink
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar 90. Rietgans spec 119. Groene Specht
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter 91. Stormmeeuw 120. Sneeuwgors
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai 92. Gaai  
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend 93. Kolgans  
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken 94. Pijlstaart  
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart 95. Toendrarietgans  
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw 96. Kraanvogel  
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans 68. Fitis 97. Grote Mantelmeeuw  
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif 69. Waterpieper 98. Europese Kanarie  
12. Blauwe Reiger 41. Putter 70. Kruisbek 99. IJsgors  
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief 71. Vink 100. Kemphaan  
14. Grijze Wouw 43. Buizerd 72. Rietgors 101. Kramsvogel  
15. Holenduif 44. Duinpieper 73. Meerkoet 102. Beflijster  
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw 74. Roek 103. Roodkeelpieper  
17. Nijlgans 46. Wilde Eend 75. Grasmus 104. Appelvink  
18. Tureluur 47. Morinelplevier 76. Meerkoet 105. Grote Bonte Specht  
19. Huiszwaluw 48. Sperwer 77. Heggenmus 106. Klapekster  
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik 78. Kwartel 107. Kleine Zwaan  
21. Goudplevier 50. Visarend 79. Houtsnip 108. Goudhaan  
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart 80. Geelgors 109. Boomklever  
23. Witgat 52. Ooievaar 81. Merel 110. Zwarte Mees  
24. Boompieper 53. Kneu 82. Huismus 111. Barmsijs spec  
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs 112. Velduil  
26. Watersnip 55. Groenling 84. Zwartkop 113. Havik  
Ringmus 56. Matkop 85. Rode Wouw 114. Roodborst  
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling 86. Keep 115. Geelpootmeeuw  
29. Paapje 58. Pimpelmees 87. Koperwiek 116. Ekster  

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine Plevier 2
  2. 08-09-2015 Kuifeend 14
  3. 30-09-2015 Kolgans 5793
  4. 01-10-2015 Kolgans 7174
  5. 05-10-2015 Kemphaan 8