Week 16 (09 nov - 15 nov)

09-11-2015

Maandag, redelijk veel wind uit zuidwest, veel bewolking, maar ook wat blauwe lucht en 15 ˚C. Nog steeds warm voor de tijd van het jaar en dat blijft ook nog zo. Het eerste kwartier vliegt er veel, misschien wel jammer dat er niet eerder iemand op de telpost was. Er komen aardig veel Houtduiven over en een mooi groepje Kepen en een mooi groepje Kramsvogels. In dit kwartier zowaar ook een Buizerd op trek, die waarschijnlijk hier ergens geslapen heeft en toch graag (?) verder wil. Het uur erna een mooi groepje van 11 Goudplevieren en een enorme groep kieviten, 270 tegelijk die van de grond kwamen en gezamenlijk wegvliegen. Verder diverse groepen Spreeuwen en enkele groepen ganzen, niet ongebruikelijk in November. Het laatste teluur komen er nog meer Goudplevieren over, in diverse groepen, in totaal tellen we vandaag 34 Goudplevieren. Verder nog flink wat Kepen en Vinken op trek.
Vandaag 23 soorten, 1154 exemplaren

10-11-2015

Dinsdag, ook weer zuidwesten wind, geheel bewolkt en vandaag 14˚C. Vooral in het eerste uur nog leuke trek, met flink wat Kolganzen, een Goudplevier en veel Kokmeeuwen, althans voor dit jaar veel. Ook weer een groep Kneuen die doortrekt. Het tweede uur is het direct al weer een stuk rustiger, helaas. Een enkele Keep is het vermelden waard. Er is tot 11 uur doorgeteld, maar in dat uur alleen maar een groep Rietganzen.
Vandaag 12 soorten, 287 exemplaren

11-11-2015

Woensdag, iets minder wind, maar nog steeds zuidwest, geheel bewolkt en 13 ˚C. Tussen 8 en 9 uur is het weer echt de moeite waard, met veel verschillende soorten die langstrekken. Er komt ook nog een vrouw Blauwe Kiekendief langs. Verder verschillende soorten ganzen en aardig wat Kieviten. Ook het volgende uur is vandaag goed, met een flinke groep Grote Canadese Ganzen (60), de op een na beste dag op deze telpost (beste dag 9 oktober 2010 met 85 Grote Canadese Ganzen). Ook leuk is de Watersnip die overvliegt. Tussen 10 en 11 zien we toch ook nog 15 soorten, waaronder een Roek en een trekkende Buizerd. Na 11 uur wordt het toch wat minder, maar er komen nog twee Goudplevieren langs, die we door hun geroep ontdekken.
Vandaag 27 soorten, 892 exemplaren

12-11-2015

Donderdag, er is vandaag niet geteld. Toch een filmpje van een trek kolganzen.

13-11-2015

Vrijdag, nog steeds zuidwesten wind, in het begin geheel bewolkt, daarna half bewolkt, 14 ˚C. Het openingsuur is gewoontegetrouw vooral voor de ganzen. Vanmorgen zijn het Kolganzen en Grauwe Ganzen, maar er trekken ook Kieviten over en weer komt er een grote groep Kneuen langs. Het uur erop is er een mooie groep Kramsvogels en geen enkele gans meer. Het laatste teluur van vandaag is er een groepje van 15 Koperwieken, lang niet genoeg natuurlijk om die lage aantallen van dit jaar te compenseren, maar toch leuk dat er weer een paar langskomen.
Vandaag 11 soorten, 435 exemplaren

14-11-2015

Zaterdag, er is vandaag niet geteld.

15-11-2015

Zondag, zeer veel wind uit westzuidwest, kracht 6, geheel bewolkt en 15 ˚C. Er is tweeëneenhalf uur geteld en in die tijd zijn er in het begin vooral ganzen overgekomen, Kol-, Toendrariet- en Grauwe Ganzen. Daarna enkele Spreeuwen, een Holen- en een Houtduif, 4 Stormmeeuwen, heel toepasselijk met die wind, enkele Aalscholvers en ook nog een Sperwer.
Vandaag 9 soorten, 93 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf 88. Soepgans 117. Grauwe/Steppekiekendief
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs 89. Knobbelzwaan 118. Goudvink
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar 90. Rietgans spec 119. Groene Specht
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter 91. Stormmeeuw 120. Sneeuwgors
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai 92. Gaai  
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend 93. Kolgans  
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken 94. Pijlstaart  
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart 95. Toendrarietgans  
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw 96. Kraanvogel  
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans 68. Fitis 97. Grote Mantelmeeuw  
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif 69. Waterpieper 98. Europese Kanarie  
12. Blauwe Reiger 41. Putter 70. Kruisbek 99. IJsgors  
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief 71. Vink 100. Kemphaan  
14. Grijze Wouw 43. Buizerd 72. Rietgors 101. Kramsvogel  
15. Holenduif 44. Duinpieper 73. Meerkoet 102. Beflijster  
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw 74. Roek 103. Roodkeelpieper  
17. Nijlgans 46. Wilde Eend 75. Grasmus 104. Appelvink  
18. Tureluur 47. Morinelplevier 76. Meerkoet 105. Grote Bonte Specht  
19. Huiszwaluw 48. Sperwer 77. Heggenmus 106. Klapekster  
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik 78. Kwartel 107. Kleine Zwaan  
21. Goudplevier 50. Visarend 79. Houtsnip 108. Goudhaan  
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart 80. Geelgors 109. Boomklever  
23. Witgat 52. Ooievaar 81. Merel 110. Zwarte Mees  
24. Boompieper 53. Kneu 82. Huismus 111. Barmsijs spec  
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs 112. Velduil  
26. Watersnip 55. Groenling 84. Zwartkop 113. Havik  
Ringmus 56. Matkop 85. Rode Wouw 114. Roodborst  
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling 86. Keep 115. Geelpootmeeuw  
29. Paapje 58. Pimpelmees 87. Koperwiek 116. Ekster  

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine Plevier 2
  2. 08-09-2015 Kuifeend 14
  3. 30-09-2015 Kolgans 5793
  4. 01-10-2015 Kolgans 7174
  5. 05-10-2015 Kemphaan 8