Week 15 (02 nov - 08 nov)

02-11-2015

Maandag, grondmist en een dalende temperatuur tot 1 ˚C, na 9 uur nauwelijks wind uit oostnoordoost, licht bewolkt en 11˚C. De ochtendmist laat weinig vogels zien, later komen er wel wat groepen ganzen over, voornamelijk Kolganzen. Na 9 uur is er weer zicht en zien we weer eens Canadese Ganzen. Er komt een eenzame Goudplevier langs en er is wat trek van Houtduiven. Verder is er van verschillende vogels een beetje trek, er komt zelfs een enkele Buizerd over. Omstreeks half 12 komt er een roepende Sneeuwgors over, die lijkt te gaan landen, maar dat is niet helemaal zeker. We zijn even druk met het geluid van deze vogel en de foto die gemaakt is. Later op de dag is er nog gezocht naar deze vogel, maar helaas zonder succes. Er is daarom wel nog ’s middags een uurtje geteld met Kolganzen en Kramsvogels op trek.
Vandaag 25 soorten, 1166 exemplaren

03-11-2015

Dinsdag, weer weinig wind uit de zuidhoek, licht bewolkt en 10 ˚C. Het eerste uur is er al lekker wat trek, met onder andere Spreeuwen en Kieviten. Het volgende uur zijn de aantallen misschien niet zo hoog, maar er zijn wel veel verschillende soorten, waarbij de Waterpieper en de Zwarte Roodstaart de leukste zijn. Om 10 uur komen er 3 Kraanvogels over, een klein deel maar van de grote groepen die ten oosten van ons, vooral in Zuid-Limburg gezien zijn. Ook vliegen de Houtduiven nu erg goed, met meer dan 1000 vogels in een uur. De rest van de ochtend komen er naast de Houtduiven enkele Sperwers en Buizerds langs en worden er nog enkele Atalanta’s op trek gezien.
Vandaag 32 soorten, 2711 exemplaren

Kraanvogels ©Martien van Dooren
Kraanvogels ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren

04-11-2015

Woensdag, iets meer wind uit zuidoost, half tot zwaar bewolkt en 14 ˚C. De komende dagen is het erg warm voor deze tijd van het jaar. Flink wat Spreeuwen om vandaag me te beginnen, later ook nog Veldleeuweriken. De Houtduiven beginnen pas wat later op de dag met vliegen, maar tussen 9 en 10 doen ze het erg goed, meer dan 2000 in een uur. Verder komt er een juveniele Zilvermeeuw over en wat gebruikelijke vogelsoorten, zoals Rietganzen en Kramsvogels. In het laatste teluur komt er nog een mooi groepje van 9 goudplevieren langs. Er wordt al vroeg gestopt met tellen.
Vandaag 22 soorten, 3364 exemplaren

05-11-2015

Donderdag, zuiden wind, geheel tot bijna half bewolkt en daarna weer geheel, 14 ˚C. In de vroege ochtend al wat trek van Houtduiven, hopelijk zet dat door. Dat blijkt na twee uur niet zo te zijn, wel horen we nog een Goudplevier en hebben we eindelijk weer eens een groepje Koperwieken van 26 stuks (totaal nu circa 550 dit jaar, echt heel weinig). Daarna vliegt er zo weinig dat we er om 11 uur mee stoppen.
Vandaag 20 soorten, 991 exemplaren

06-11-2015

Vrijdag, zuidwesten wind kracht 2, geheel bewolkt en 15 ˚C, ’s nachts ook boven de 10 ˚C. Lekker weer zou je zeggen, maar de vogels willen niet vliegen en er is dus maar een paar uur geteld. Dat leverde wat Vinken op en een groep Kneuen en een groep Kramsvogels. Toch nog 17 soorten in totaal.
Vandaag 17 soorten, 764 exemplaren

07-11-2015

Zaterdag, briesje uit west tot zuidwest, meestal geheel bewolkt en 17 ˚C. Het eerste teluur vrij veel verschillende soorten, maar geen grote aantallen en geen ganzen. Die worden het tweede uur wel gezien, onder andere een mooie grote groep van 150 Kolganzen. Ter plaatse zien we een Blauwe Kiekendief jagen (een vrouw) en ook de Klapekster laat zich weer zien. De Kiekendief komt een paar keer langs en we zien een mislukte poging om een Rietgors te vangen. Kruisbekken die tussen 10 en 11 langskomen fleuren de telling ook op. Verder is er nog een Goudplevier gehoord die ergens aan de grond moet zitten, ter plaatse dus.
Vandaag 23 soorten, 796 exemplaren

08-11-2015

Zondag, mist en 200 meter zicht, zuidwesten wind en veel bewolking, 10 ˚C. De mist blijft hardnekkig hangen en er vliegt zo weinig dat er al weer vroeg gestopt wordt.
Vandaag 5 soorten, 7 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf 88. Soepgans 117. Grauwe/Steppekiekendief
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs 89. Knobbelzwaan 118. Goudvink
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar 90. Rietgans spec 119. Groene Specht
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter 91. Stormmeeuw 120. Sneeuwgors
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai 92. Gaai  
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend 93. Kolgans  
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken 94. Pijlstaart  
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart 95. Toendrarietgans  
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw 96. Kraanvogel  
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans 68. Fitis 97. Grote Mantelmeeuw  
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif 69. Waterpieper 98. Europese Kanarie  
12. Blauwe Reiger 41. Putter 70. Kruisbek 99. IJsgors  
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief 71. Vink 100. Kemphaan  
14. Grijze Wouw 43. Buizerd 72. Rietgors 101. Kramsvogel  
15. Holenduif 44. Duinpieper 73. Meerkoet 102. Beflijster  
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw 74. Roek 103. Roodkeelpieper  
17. Nijlgans 46. Wilde Eend 75. Grasmus 104. Appelvink  
18. Tureluur 47. Morinelplevier 76. Meerkoet 105. Grote Bonte Specht  
19. Huiszwaluw 48. Sperwer 77. Heggenmus 106. Klapekster  
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik 78. Kwartel 107. Kleine Zwaan  
21. Goudplevier 50. Visarend 79. Houtsnip 108. Goudhaan  
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart 80. Geelgors 109. Boomklever  
23. Witgat 52. Ooievaar 81. Merel 110. Zwarte Mees  
24. Boompieper 53. Kneu 82. Huismus 111. Barmsijs spec  
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs 112. Velduil  
26. Watersnip 55. Groenling 84. Zwartkop 113. Havik  
Ringmus 56. Matkop 85. Rode Wouw 114. Roodborst  
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling 86. Keep 115. Geelpootmeeuw  
29. Paapje 58. Pimpelmees 87. Koperwiek 116. Ekster  

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine Plevier 2
  2. 08-09-2015 Kuifeend 14
  3. 30-09-2015 Kolgans 5793
  4. 01-10-2015 Kolgans 7174
  5. 05-10-2015 Kemphaan 8