Week 14 (26 okt - 01 nov)

26-10-2015

Maandag, oostelijke wind, aantrekkend, half bewolkt en 15 ˚C. Het eerste teluur vliegt er al veel, 6 Grote Zilverreigers, Veldleeuweriken, Spreeuwen en Vinken en een Goudvink met een apart roepje, een Trompetgoudvink. Dit zijn Goudvinken uit Scandinavië die we al eens eerder op de telpost gehad hebben. Net na een late Bruine Kiekendief komt er rond kwart voor 9 een slanke Kiekendief langs. Is dit nu een Steppenkiekendief of een Grauwe Kiekendief? Helaas is het licht in de hoek waar de vogel vliegt beroerd en is het niet te zien welke van deze twee soorten het is. Tussen 9 en 10 zijn het vooral Houtduiven die over vliegen, maar de Buizerds zijn vandaag vroeg op, want in dit uur tellen we er al 9. Het volgende uur zijn dat er 16, maar er komen ook 9 Grote Zilverreigers langs en inmiddels vliegen er veel Kramsvogels over, meer dan 400 dit uur. Het uur erna is ook weer goed, met 28 Buizerds, ruim 2200 Houtduiven, bijna 900 Kramsvogels. Rond de lunch is de top van de Buizerds, 50 vogels tussen 12 en 1. Daarna neemt de trek toch af, mogelijk dat de wind te hard waait met windkracht 3. Er wordt tot 3 uur geteld en er zijn dan 17 Grote Zilverreigers en 114 Buizerds geteld, bijna 1800 Veldleeuweriken, bijna 5000 Houtduiven, ruim 2000 Kramsvogels en 1500+ Spreeuwen en 2500 Vinken. Prima dagje!
Vandaag 44 soorten, 13965 exemplaren

Telpost niet alleen voor de grijze garde ©Martien van Dooren
Telpost niet alleen voor de grijze garde ©Martien van Dooren

27-10-2015

Dinsdag, zuid tot zuidoosten briesje, onbewolkt en 16 ˚C. Vandaag is de telpost vroeg bezet, dat schijnt iets met de klok verzetten en bioritme te maken hebben gehad. Vanmorgen vliegen er verschillende soorten Ganzen. Ook de zangvogels vliegen wel, maar in kleinere aantallen dan gisteren. Tussen 9 en 10 tellen we veel Kauwtjes: 199. Het volgende uur beginnen de Buizerds te vliegen, gaan die verder waar ze gisteren mee bezig waren? De wind zit nog in de goede hoek. Ook komt er een Appelvink over, altijd leuk en we zien er niet zo heel veel hier. Net na 11 uur komt er een Blauwe Kiekendief langs, een volwassen vrouwtje. Even later vliegt er een Groene Specht over, die duidelijk op trek is. Het is de derde Groene Specht hier ooit. Apart, want het lijkt ons niet echt een soort die trekt, maar als ze zo overvliegen moet het een trekvogel zijn. De Buizerds zetten niet echt door helaas, elk uur komen er wel een paar langs, maar meer dan 18 in een uur zijn het niet. Wel is het tegen 3 uur warm genoeg voor een Atalanta om langs te trekken. De 229 Rietganzen van vandaag zijn er veel voor deze post.
Vandaag 38 soorten, 4137 exemplaren

28-10-2015

Woensdag, oostelijke wind, maximaal 2 Beaufort, zwaar bewolkt en zo nu en even regen, 9 ˚C. Geen goede teldag, het eerste teluur valt er nog geen regen, maar daarna elk uur wel een paar minuten. Gelukkig is het niet zo veel, maar er vliegt wel veel minder. Het begin is voor de Spreeuw, maar er vliegen ook Houtduiven, Veldleeuweriken en Vinken. Er komt een enkel groepje ganzen over en 7 Watersnippen in een uur is ook leuk. Na 9 uur komen de Kramsvogels ook een beetje op gang en tellen we ook wat Kneuen. Deze ochtend komen er ook verschillende Grote Zilverreigers over, waaronder een groepje van 3. Ter plaatse ontdekken we nog een mannetje Roodborsttapuit en de Klapekster laat zich vanmorgen ook zien. We stoppen er om 12 uur mee.
Vandaag 27 soorten, 2611 exemplaren

29-10-2015

Donderdag, zwakke zuidwesten wind, van geheel bewolkt naar weinig bewolking, 15 ˚C. Ook vanmorgen komen er in het begin wat groepen ganzen over en voornamelijk Spreeuwen. Lang niet genoemd, maar ze trekken ook langs zijn de Geelgorzen, waarvan er ook een groep ter plaatse zit. Een Zwarte Roodstaart vliegt bijna tegen de keet aan, een van de latere op deze telpost. De jonge ogen op de telpost ontdekken een groep van 10 Goudplevieren die behoorlijk hoog overvliegen. Tussen 11 en 12 uur zien we 2 Blauwe Kiekendieven tegelijk in beeld, de ene is een adulte vrouw die de hele ochtend al rond de telpost rondvliegt en op een gegeven moment zelfs een muisje vangt. De andere zien we niet goed genoeg, maar is waarschijnlijk een juveniel. Beide vogels verdwijnen uit beeld en het vrouwtje is daarna ook niet meer gezien. Inmiddels komen er wat Buizerds over, dit uur 8 en het volgende uur 13. Het volgende teluur zijn het er maar 6 (en 7 Sperwers), daarom wordt er om 2 uur gestopt met tellen.
Vandaag 33 soorten, 727 exemplaren

30-10-2015

Vrijdag, niet veel wind uit zuidoost, half bewolkt en 14 ˚C. Een goed begin met wat Kolganzen, Kieviten en Veldleeuweriken. Na 9 uur beginnen de Houtduiven te vliegen met in dat uur al meer dan 800 vogels. Er komt nog een tjiftjaf langs. Het volgende uur vliegt alles goed, ganzen, lijsters (60 Koperwieken is veel dit jaar), zelfs al 3 Buizerds, en 2500 Houtduiven. Tussen 11 en 1 uur zit de piek met 3800 en 3600 Houtduiven. Tussendoor komt er nog een Waterpieper langs. Ook Spreeuwen vliegen goed, in deze twee uur ruim 1000 vogels. Daarna vliegt het wat minder en om 2 uur wordt er gestopt. Er zijn dan ruim 11.000 Houtduiven geteld, minder dan de 2 topdagen van vorig jaar, maar toch zeker de moeite. Verder kwamen er nog 10 Sperwers en 23 buizerds over, niet echt veel roofvogeltrek dus.
Vandaag 35 soorten, 14164 exemplaren

31-10-2015

Zaterdag, oostenwind, half bewolkt en 12 ˚C. Vandaag vliegt er in het eerste uur een volwassen man Blauwe Kiekendief langs. Verder is er de gebruikelijke ochtendtrek van verschillende ganzensoorten en er vliegen Houtduiven, Spreeuwen en Vinken. De Houtduiven en Spreeuwen blijven de hele ochtend goed vliegen en ook de Vinken blijven wel vliegen, maar zoveel als vorige week zien we niet meer. Na 11 uur lijkt de trek behoorlijk stil te vallen en er wordt nog wel 2 uur doorgeteld, maar er komt niet veel meer over. Helaas geen noemenswaardige trek van Buizerds vandaag.
Vandaag 31 soorten, 6903 exemplaren

Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren

Oktober

Veelal weinig wind, vaak uit oost, niet extreem veel neerslag en geen storm, een gemiddeld aantal zonuren. De temperatuur bleef net iets onder het langdurig gemiddelde, normaal is oktober veel winderiger en valt er meer neerslag. In het midden van de maand een koude periode. Er is wel minder dan vorig jaar geteld, want dit jaar hebben we in oktober in 181 uur 141.510 vogels geteld, wat een uurgemiddelde van 779 vogels geeft. Dat is iets minder per uur dan vorig jaar, maar dat was dan ook een erg goed jaar. Leuke waarnemingen deze maand; de Kraanvogel die waarschijnlijk op het Palmven geslapen heeft en een trekkende Boomklever en ook en Groene Specht. Drie Europese Kanaries en maar liefst 4 IJsgorzen verdeeld over diverse dagen en vroege Kleine Zwanen (10 oktober, een vroegterecord). Beflijsters zien we niet zo vaak op deze telpost. Dat geldt ook voor Eksters, die zie je amper op de telpost. Haviken zien we wel regelmatig, maar niet op trek. Toch is er deze maand eentje over komen trekken.
De top3 wordt ook dit jaar aangevoerd door de Vink en we hebben er weer meer dan 50.000 geteld, nog niet de helft van vorig jaar. De tweede plaats is dit jaar voor de Spreeuw, waar we er meer van hebben geteld dan vorig jaar, toen net geen 20.000 vogels en toen viel de Spreeuw buiten de top3. De derde plaats is voor de Houtduif, minder dan de helft van vorig jaar, maar als we terug kijken is het net onder het gemiddelde.
Voor de echte oktobersoorten is de tweede tabel opgenomen. Die is dit jaar als vorig jaar, aangepast, omdat het anders erg onoverzichtelijk wordt. De eerste twee kolommen zijn voor de eerste 6 jaar en daarin staat het gemiddeld aantal vogels over die 6 jaar en het maximum in die 6 jaar. Aalscholvers hebben we dit jaar weinig geteld, een van de slechtste jaren. De Kolganzen doen het dit jaar erg goed. Eind september werd het dagrecord al gebroken, maar op 1 oktober werd dat record nog scherper gezet op 7174 Kolganzen. Grauwe Ganzen daarentegen hebben we dit jaar veel minder geteld, erg weinig zelfs. Dat geldt ook voor Sperwers en Buizerds, beide soorten hebben bijna nog nooit zo weinig geteld, alleen in 2009 was het nog minder. Smellekens zijn in normale aantallen over gekomen, het idee was eigenlijk dat we er veel hadden dit jaar. Misschien komt dat doordat de andere soorten roofvogels veel minder doortrokken. Kieviten zijn er wat minder dan vorig jaar, maar zo’n 3.000 Kieviten lijkt de laatste jaren toch een gemiddeld aantal te zijn. De Veldleeuwerik deed het dit jaar erg slecht met maar vogels. Misschien dat we er veel gemist hebben omdat ze te hoog over gekomen zijn. Iets wat voor vele andere soorten waarschijnlijk ook geldt. Graspiepers deden het dit jaar wat minder, maar het zit niet ver naast het gemiddelde. Dat geldt ook voor de Rietgors, die deed het minder dat vorig jaar, maar bovengemiddeld. De Keep deed het dit jaar ook minder goed, ook onder het gemiddelde, maar er is een soort die het erg slecht gedaan heeft dit jaar: De Koperwiek. Normaal komen er een kleine 10.000 over, vorig jaar bijna 15.000 en we hebben er zelf ooit 34.000 gehad. Dit jaar nog geen 500! Hopelijk komen er in november nog dagen met Koperwieken.

Vlinders zijn er dit jaar niet veel geteld, dat zal we l deels dor het weer komen, want zo mooi was het niet in oktober. Het veld voor de telpost is blijkbaar niet zo aantrekkelijk voor ze dit jaar, ondanks dat we toch wel wat appels voor ze hebben neergelegd.

Geen nieuwe soorten in oktober voor de Telpost, wel een aantal dagrecords. Het al genoemde dagrecord van de Kolgans, maar ook dat van de Kemphaan is gebroken. Een groepje van 8 Kemphanen kwam op 5 oktober over en brak daarmee direct het oude dagrecord. Verder staan de records waarschijnlijk al heel scherp.

Overzicht aantallen en uren oktober:

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 44:00:00 14.355 326 44
2001 82:00:00 36.941 450 49
2002 67:00:00 23.643 353 58
2003 115:11:00 34.822 302 74
2004 148:12:00 62.630 423 69
2005 170:38:00 109.131 640 79
2006 193:20:00 157.003 812 83
2007 184:09:00 105.755 574 82
2008 350:18:00 299.530 855 88
2009 204:26:00 89.698 439 77
2010 250:05:00 185.568 742 96
2011 207:40:00 146.343 705 76
2012 211:10:00 256.425 1214 80
2013 207:35:00 224.078 1082 78
2014 222:00:00 257.019 1158 85
2015 181:40:00 141.510 779 90

Top 3 vogelsoort oktober:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Spreeuw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388
2009 Vink 24.545 Spreeuw 22.921 Houtduif 8.036
2010 Vink 79.792 Spreeuw 44.063 Houtduif 14.800
2011 Spreeuw 40.862 Vink 37.397 Houtduif 18.692
2012 Vink 119.850 Spreeuw 47.487 Houtduif 28.472
2013 Vink 101.951 Spreeuw 40.576 Houtduif 28.341
2014 Vink 120.692 Houtduif 47.642 Veldleeuwerik 21.613
2015 Vink 49.647 Spreeuw 27.228 Houtduif 22.457

Aantallen per soort in oktober:

Jaar/Soort Aal scholver Kol gans Grauwe gans Sperwer Buizerd Smelleken Veld leeuwerik Gras pieper Koper wiek Keep Riet gors
2000 2202 20 26 212 225 20 23.481 21.982 2210 258 254
2001 2349 220 272 250 286 25 26.255 26.630 2425 2169 2216
2002 2700 20 2331 228 234 23 21.418 22.616 2600 236 2135
2003 2673 2108 2629 293 2514 28 21.201 22.582 21.459 2500 2228
2004 21.121 2693 21.283 2115 2218 28 26.764 28.678 23.399 2112 2174
2005 2722 21.523 2583 2191 2541 215 211.636 24.652 26.514 2357 2322
2006 22.124 2698 2444 2310 2972 225 217.322 222.354 217.111 2143 2376
2007 21.447 21.737 23.499 2321 21.040 211 26.500 24.013 26.651 21.854 2668
2008 22.947 2452 2930 2462 2412 235 221.204 212.187 221.388 21.650 21.061
2009 21.283 22.082 22.275 2164 2266 217 22.576 25.157 23.667 2947 2480
2010 21.190 22.323 21.004 2480 2819 216 27.959 23.329 21.580 22.902 2489
2011 21.075 24.587 21.242 2336 21.669 219 213.021 24.684 25.475 2476 2578
2012 21.301 22.862 21.200 2414 21.199 23 222.216 26.954 23.785 2597 2649
2013 2737 23.749 22.004 2329 2822 216 221.050 23.477 23.147 2300 2746
2014 21.137 23.794 21.860 2316 2655 217 221.613 25.743 214.152 2505 21.229
2015 2872 212.641 2951 2175 2421 218 26.625 24.097 2498 2367 2596

01-11-2015

Zondag, het zuchtje van vandaag komt uit zuid, er is ochtendmist met 1000 meter zicht en bij aanvang 3 ˚C, oplopend naar 15 ˚C. Een mistig begin dus, alhoewel er recht omhoog wel wat zicht is. Daarin worden nog wel vogels gezien, vanmorgen zijn dat vooral Kieviten, Houtduiven en Spreeuwen. Verder enkele exemplaren van bijvoorbeeld Grote Lijsters, Putter, Pimpelmees en nog steeds enkele Graspiepers. Na 9 uur trekt de mist weg, komen er enkele Kauwtjes over en rond half 11 komt er een Blauwe Kiekendief langs. Goed te zien, want het is een tweede kalenderjaar vrouwtje. Daarna vliegt er nog maar weinig, enkele groepjes Spreeuwen. ’s Middags is er ook een uurtje geteld, maar dat leverde erg weinig op.
Vandaag 25 soorten, 1294 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf 88. Soepgans 117. Grauwe/Steppekiekendief
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs 89. Knobbelzwaan 118. Goudvink
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar 90. Rietgans spec 119. Groene Specht
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter 91. Stormmeeuw  
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai 92. Gaai  
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend 93. Kolgans  
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken 94. Pijlstaart  
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart 95. Toendrarietgans  
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw 96. Kraanvogel  
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans 68. Fitis 97. Grote Mantelmeeuw  
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif 69. Waterpieper 98. Europese Kanarie  
12. Blauwe Reiger 41. Putter 70. Kruisbek 99. IJsgors  
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief 71. Vink 100. Kemphaan  
14. Grijze Wouw 43. Buizerd 72. Rietgors 101. Kramsvogel  
15. Holenduif 44. Duinpieper 73. Meerkoet 102. Beflijster  
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw 74. Roek 103. Roodkeelpieper  
17. Nijlgans 46. Wilde Eend 75. Grasmus 104. Appelvink  
18. Tureluur 47. Morinelplevier 76. Meerkoet 105. Grote Bonte Specht  
19. Huiszwaluw 48. Sperwer 77. Heggenmus 106. Klapekster  
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik 78. Kwartel 107. Kleine Zwaan  
21. Goudplevier 50. Visarend 79. Houtsnip 108. Goudhaan  
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart 80. Geelgors 109. Boomklever  
23. Witgat 52. Ooievaar 81. Merel 110. Zwarte Mees  
24. Boompieper 53. Kneu 82. Huismus 111. Barmsijs spec  
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs 112. Velduil  
26. Watersnip 55. Groenling 84. Zwartkop 113. Havik  
Ringmus 56. Matkop 85. Rode Wouw 114. Roodborst  
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling 86. Keep 115. Geelpootmeeuw  
29. Paapje 58. Pimpelmees 87. Koperwiek 116. Ekster  

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine Plevier 2
  2. 08-09-2015 Kuifeend 14
  3. 30-09-2015 Kolgans 5793
  4. 01-10-2015 Kolgans 7174
  5. 05-10-2015 Kemphaan 8