Week 13 (19 okt - 25 okt)

19-10-2015

Maandag, mistig met maar 500m zicht, geheel bewolkt en noordenwind kracht 1, 10 ˚C. Het eerste half uur vliegt er nog niet veel, maar misschien wordt het vandaag een lijsterdag. Dat duurt vanwege de mist toch wel lang voordat die trek op gang komt, maar enkele groepen Kolganzen en Kieviten en 2 Grote Gele Kwikstaarten maken het toch leuk. Na 10 uur komen de Kramsvogels op gang, 145 vogels in een uur. In dit teluur ook 15 Kepen. Het volgende uur vliegen er nog meer Kramsvogels: 182. Jammer dat er al gestopt moet worden met tellen, wie weet hoeveel meer Kramsvogels er nog over zijn gekomen.
Vandaag 20 soorten, 554 exemplaren

Bruine Kiekendief ©Henk van den Acker
Bruine Kiekendief ©Henk van den Acker
Geelgors ©Teun van Kessel
Geelgors ©Teun van Kessel

20-10-2015

Dinsdag, een westelijk briesje, veel bewolking (behalve het eerste uur) en 14 ˚C. We beginnen met wat Kepen, Vinken, Kramsvogels en een Watersnip vandaag, maar na 8 uur vliegt het al goed. Diverse lijsters, wat ganzen, een Bruine Kiekendief en een Europese Kanarie, de tweede dit jaar al weer. Ook de Vinken en Spreeuwen beginnen goed te vliegen, het is doorwerken voor de tellers. Hun werk wordt om half 11 extra beloont met 4 Boerenzwaluwen. Zo laat nog in het seizoen, maar lang geen record, dat staat op 15 november! Het blijft goed vliegen en het zijn verschillende soorten, er is bijvoorbeeld ook nog flinke trek van graspiepers. Rond lunchtijd komt er nog een Bruine Kiekendief langs en daarna komen er enkele Buizerds langs. In totaal vandaag 2200 Vinken, 30 Kepen, dik 300 Graspiepers, 800 Spreeuwen, 370 Kolganzen en 15 Watersnippen. Verder kwam er nog een derde Bruine Kiekendief langs en een Smelleken en 10 Sperwers. Een goede teldag dus.
Vandaag 40 soorten, 4579 exemplaren

21-10-2015

Woensdag, niet te veel wind uit zuidwest, eerst licht maar snel zwaar bewolkt en 15 ˚C. Het lichtbewolkte begin gaat wel gepaard met grondmist en het eerste half uur wordt er nog niet veel geteld. Als die mist weg is, komen de Vinken in beeld, die vandaag goed vliegen, wat ook voor de Kneuen geldt. Tussen 9 en 10 uur 1000 Vinken, het uur erop 2000, vervolgens 2200 en 4800 en dan nog eens 1000, totaal ruim 12duizend. Toch is er tijd om de IJsgors op te merken die de tweede helft van de ochtend langskomt. De rst van de vogels vliegen ook goed, alleen weinig roofvogels. Een Grote Gele Kwikstaart is nog het noemen waard, alsmede een Blauwe Kiekendief. Kneuen zijn er uiteindelijk 558 overgevlogen en dat is een goede dag, een van de betere dagen op deze telpost.
Vandaag 40 soorten, 14327 exemplaren

Kneu ©Peter van de Braak
Kneu ©Peter van de Braak
IJsgors ©Teun van Kessel
IJsgors ©Teun van Kessel
Spreeuwen ©Peter van de Braak
Spreeuwen ©Peter van de Braak

22-10-2015

Donderdag, zuidwesten wind kracht 2, motregen en dus geheel bewolkt en 11 ˚C. Een van de Blauwe Kiekendieven die in de vroege ochtend langskomt is een juveniel, de ander kon niet goed genoeg worden gezien. Verder is het vrij rustig door de motregen. En dat na de grote stroom Vinken van gisteren. Nu komen er per uur nog geen 100 Vinken langs. Rond half twaalf wordt er een IJsgors gevonden tussen de Veldleeuweriken, het blijken er zelfs twee te zijn. Het is gelukt om er een op de foto te krijgen. Nog leuk waren de Tjiftjaf en een Grote Gele Kwikstaart.
Vandaag 27 soorten, 487 exemplaren

23-10-2015

Vrijdag, nauwelijks wind, uit zuidwest, veel bewolking en 17 ˚C. Het eerste teluur is direct een goed teluur, met een Grote Zilverreiger, dik 300 Spreeuwen, meer dan 1000 Vinken en 18 Geelgorzen en 2 Kruisbekken. Vandaag dus weer volop Vinken, per uur: 1800, 4850, 1800, 700, in totaal meer dan 10.000. Ook trek van verschillende lijstersoorten: Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek en Grote Lijster. Ter plaatse wordt er een IJsgors ontdekt en we gaan er van uit dat dit een van de vogels van gisteren is geweest. Ook vele andere zangvogelsoorten vliegen goed: Bijvoorbeeld Sijs, Zwarte Kraai (18 in een uur), Boom- en Veldleeuwerik, Graspieper en Rietgors. Tegen 12 uur wordt er een Rode Wouw ontdekt en een half uur later komt er een tweede Rode Wouw langs. Om een uur wordt de mooiste waarneming van de dag gedaan: een Velduil. Inmiddels komen er grotere groepen Kramsvogels over gevlogen, zodat we in totaal meer dan 300 Kramsvogels tellen. De andere roofvogels vlogen nog niet zo goed vandaag, maar 11 Buizerds en 10 Sperwers.
Vandaag 40 soorten, 13744 exemplaren

Rietgors ©Henk van den Acker
Rietgors ©Henk van den Acker
Klapekster ©Henk van den Acker
Klapekster ©Henk van den Acker

24-10-2015

Zaterdag, weinig wind uit zuidoost, later zuid, geheel bewolkt en 13 ˚C. Ze zijn nog niet op de Vinken, ook vandaag goede trek, maar ook van Veldleeuweriken en Spreeuwen. In totaal tellen we 4500 Vinken en ruim 1200 Veldleeuweriken en 2100 Spreeuwen. Ook de Kepen doen het goed vandaag, bijna 100. Voor de Kievit is vandaag de beste dag tot nu toe dit jaar met meer dan 600 vogels. Na 12 uur neemt de trek wel flink af. Tussen 1 en 2 komt er nog een Waterpieper langs. Vandaag net geen 10.000 vogels helaas.
Vandaag 35 soorten, 9264 exemplaren

25-10-2015

Zondag, aantrekkende noordwesten wind, geheel tot half bewolkt, 18 ˚C. Een bijzonder grote groep spreeuwen komt er al vroeg over, meer dan 5000 vogels! En in het eerste uur tellen komt er zowaar een trekkende Havik langs. De eerste dit jaar. Dat geldt ook voor de Roodborst, dat is ook pas de eerste dit jaar. Verder is er goede trek van ganzen, leuke aantallen Kepen. Ook veel Nijlganzen vandaag, het wordt de op een na beste dag op deze telpost voor deze soort. Na 9 uur beginnen de Vinken goed te vliegen, komen er nog steeds veel Spreeuwen over (1700 in een uur, maar niet in 1 groep) en noteren we 2 Eksters op trek, de eersten van dit jaar. Ook veel Veldleeuweriken op trek en we zien ook nog enkele Atalanta’s langskomen en vliegt er ook een Citroenvlinder op het veld voor de telpost. Verder komen er elk uur enkele Sperwers langs en na 12 uur steeds meer Buizerds, waaronder 12 Buizerds in 1 bel. Dat uur tellen we er 22, tussen 1 en 2 45 Buizerds en het laatste teluur nog 8. Dat uur komt er een Geelpootmeeuw over, de eerste dit jaar en pas de 6e op deze telpost en nog nooit zo laat in het jaar (was 22-9-2012). Het is een eerste kalenderjaar. Een volwassen Klapekster komt ook nog langs. Een uitstekende dag, met vooral veel Spreeuwen, ruim 12.000! Vandaar dat vandaag ook de dag met de meeste vogels is, tot nu toe.
Vandaag 43 soorten, 18124 exemplaren

De keet ©Peter van de Braak
De keet ©Peter van de Braak
Geelgors ©Peter van de Braak
Geelgors ©Peter van de Braak
Kneuen ©Peter van de Braak
Kneuen ©Peter van de Braak

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf 88. Soepgans  
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs 89. Knobbelzwaan  
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar 90. Rietgans spec  
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter 91. Stormmeeuw  
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai 92. Gaai  
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend 93. Kolgans  
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken 94. Pijlstaart  
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart 95. Toendrarietgans  
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw 96. Kraanvogel  
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans 68. Fitis 97. Grote Mantelmeeuw  
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif 69. Waterpieper 98. Europese Kanarie  
12. Blauwe Reiger 41. Putter 70. Kruisbek 99. IJsgors  
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief 71. Vink 100. Kemphaan  
14. Grijze Wouw 43. Buizerd 72. Rietgors 101. Kramsvogel  
15. Holenduif 44. Duinpieper 73. Meerkoet 102. Beflijster  
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw 74. Roek 103. Roodkeelpieper  
17. Nijlgans 46. Wilde Eend 75. Grasmus 104. Appelvink  
18. Tureluur 47. Morinelplevier 76. Meerkoet 105. Grote Bonte Specht  
19. Huiszwaluw 48. Sperwer 77. Heggenmus 106. Klapekster  
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik 78. Kwartel 107. Kleine Zwaan  
21. Goudplevier 50. Visarend 79. Houtsnip 108. Goudhaan  
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart 80. Geelgors 109. Boomklever  
23. Witgat 52. Ooievaar 81. Merel 110. Zwarte Mees  
24. Boompieper 53. Kneu 82. Huismus 111. Barmsijs spec  
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs 112. Velduil  
26. Watersnip 55. Groenling 84. Zwartkop 113. Havik  
Ringmus 56. Matkop 85. Rode Wouw 114. Roodborst  
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling 86. Keep 115. Geelpootmeeuw  
29. Paapje 58. Pimpelmees 87. Koperwiek 116. Ekster  

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine Plevier 2
  2. 08-09-2015 Kuifeend 14
  3. 30-09-2015 Kolgans 5793
  4. 01-10-2015 Kolgans 7174
  5. 05-10-2015 Kemphaan 8