Week 12 (12 okt - 18 okt)

12-10-2015

Maandag, noordoosten wind, toenemende bewolking en fris, 5 ˚C, ’s middags 10 ˚C. Het begint vrij aardig vandaag met vrij veel Graspiepers en een mooie groep Kieviten. Verder vliegen er enkele groepen ganzen, Rietganzen en Kolganzen. De Vinken vliegen ook eventjes best goed, maar dat duurt helaas niet lang. Leuk is de Tapuit die zo laat nog gezien wordt en een Grote Zilverreiger. Om 11 uur wordt er gestopt met tellen, maar ’s middags is er nog een uur geteld met 2 trekkende Buizerds en 1 Sperwer en nog enkele Vinken. De Tapuit is dan nog aanwezig.
Vandaag 17 soorten, 323 exemplaren

13-10-2015

Dinsdag, een gure noordoosten wind die aantrekt tot kracht 3, veel bewolking en maar 5 ˚C. Het eerste half uurtje is het voor de keet nog te hebben en komen er een paar groepen Kneuen langs. Tussen 9 en 10 is de Tapuit weer in beeld, hij zit op de keet en onder een auto. Een juveniele Blauwe Kiekendief vertoont zich en er komen twee Barmsijzen langs. Even later komt er een luid roepende Waterpieper langs, die we l de verkeerde kant op vliegt. Om 10 uur is er een Smelleken kort in beeld. Daarna waait het te hard en gaan we aan de andere kant van de keet staan, maar er vliegt niet veel meer. Op tijd stoppen dus.
Vandaag 19 soorten, 198 exemplaren

Toendrarietganzen ©Martien van Dooren
Toendrarietganzen ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren

14-10-2015

Woensdag, nauwelijks wind, uit zuidwest, geheel bewolkt, motregen die in regen overgaat en maar 5 ˚C. Het weer zit vandaag echt niet mee en er is maar kort geteld, anderhalf uur. Er kwam niks bijzonders langs.
Vandaag 6 soorten, 77 exemplaren

15-10-2015

Donderdag, Nog minder wind dan gisteren, ergens uit noord, geheel bewolkt en slechts 4 ˚C. Zoer weer volgens de teller Martien. Er vloog iets meer dan gisteren, met name een aantal Kieviten en enkele groepen Kneuen. Ook kwam er nog een groepje Rietganzen over en 5 Zanglijsters. Om 10 uur is er gestopt met tellen.
Vandaag 6 soorten, 169 exemplaren

16-10-2015

Vrijdag, Ook vandaag een erg rustige dag met motregen en 8˚C. Wel wat lijsters, o.a. Koperwieken en Zanglijsters kwamen er over. Een Smelleken maakte het gelukkig weer goed.
Een groep van 20 vrijwilligers uit Uden kwamen op bezoek bij de telpost. Deze groep kon makkelijk te woord gestaan worden met weinig trek.
Vandaag 15 soorten, 181 exemplaren

17-10-2015

Zaterdag, Een mistige dag met 7˚C. Er werden wel soorten gehoord maar helaas niet gezien. Het aantal vinken begint gelukkig wel toe te nemen, zelfs met diverse Kepen ertussen. Slechts een tal Kramsvogels is wel erg laag voor deze tijd van het jaar.
Vandaag 20 soorten, 274 exemplaren

Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Bezoekers ©Martien van Dooren
Bezoekers ©Martien van Dooren

18-10-2015

Zondag,Ook zondag werd er gestart met een laaghangende mist. Deze is gelukkig in de morgen weer weggetrokken. Het was slechts 3˚C. De aantallen vielen erg tegen, er stond ook geen wind. De grote aantallen moeten nog gaan komen (of zijn hoog boven ons doorgevlogen)..De Kolganzen waren nog aan het trekken met 170 stuks.
Vandaag 13 soorten, 266 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf 88. Soepgans  
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs 89. Knobbelzwaan  
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar 90. Rietgans spec  
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter 91. Stormmeeuw  
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai 92. Gaai  
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend 93. Kolgans  
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken 94. Pijlstaart  
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart 95. Toendrarietgans  
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw 96. Kraanvogel  
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans 68. Fitis 97. Grote Mantelmeeuw  
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif 69. Waterpieper 98. Europese Kanarie  
12. Blauwe Reiger 41. Putter 70. Kruisbek 99. IJsgors  
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief 71. Vink 100. Kemphaan  
14. Grijze Wouw 43. Buizerd 72. Rietgors 101. Kramsvogel  
15. Holenduif 44. Duinpieper 73. Meerkoet 102. Beflijster  
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw 74. Roek 103. Roodkeelpieper  
17. Nijlgans 46. Wilde Eend 75. Grasmus 104. Appelvink  
18. Tureluur 47. Morinelplevier 76. Meerkoet 105. Grote Bonte Specht  
19. Huiszwaluw 48. Sperwer 77. Heggenmus 106. Klapekster  
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik 78. Kwartel 107. Kleine Zwaan  
21. Goudplevier 50. Visarend 79. Houtsnip 108. Goudhaan  
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart 80. Geelgors 109. Boomklever  
23. Witgat 52. Ooievaar 81. Merel 110. Zwarte Mees  
24. Boompieper 53. Kneu 82. Huismus 111. Barmsijs spec  
25. Grauwe Gans 54. Kauw 83. Kleine Barmsijs    
26. Watersnip 55. Groenling 84. Zwartkop    
Ringmus 56. Matkop 85. Rode Wouw    
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling 86. Keep    
29. Paapje 58. Pimpelmees 87. Koperwiek    

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine Plevier 2
  2. 08-09-2015 Kuifeend 14
  3. 30-09-2015 Kolgans 5793
  4. 01-10-2015 Kolgans 7174
  5. 05-10-2015 Kemphaan 8