Week 18 (23 nov - 29 nov)

23-11-2014

Maandag, weinig wind uit noordwest, maar enkele wolken en fris, tussen -2 en 4 ˚C. Verschillende soorten ganzen die deze ochtend overtrekken; Rietganzen, Kolganzen, Grauwe Ganzen en Nijlganzen. Ook zijn er verschillende groepen Houtduiven in de lucht en we zien een grote groep Kramsvogels over komen. Het tweede teluur komen er ook twee Kleine Zwanen over, die samen met twee rietganzen optrekken. We zien nog een Zanglijster boven het bosje richting de Kanonsberg langstrekken en enkele Kokmeeuwen en diverse keren Zilvermeeuwen. Van de kleine zangvogels komen er ook verschillende soorten langs. Het zijn geen grote aantallen, maar het is wel leuk zo. Het laatste half uur tellen komt er nog een flinke groep (52) Groenlingen over en we hebben zelfs nog een nieuwe soort voor dit jaar: Tussen de andere ganzen zitten 2 Brandganzen. Die waren dit jaar nog niet hier langs gekomen. Uiteindelijk tellen we meer dan 1500 vogels, niet gek voor eind november. De 62 Nijlganzen die vandaag overkwamen zijn net geen dagrecord, dat staat op 66 op 20 november 2014
Vandaag 28 soorten, 1515 exemplaren

24-11-2014

Dinsdag, windkracht 4 uit zuidwest, geheel bewolkt en veel regen, 3 ˚C. Ondanks de slechte voorspelling is er vandaag toch nog twee uur geteld. De voorspelling kwam trouwens wel uit, veel regen en wind. Er kwam niet veel langs, enkele Kneuen en Houtduiven en nog wat andere soorten.
Vandaag 7 soorten, 106 exemplaren

25-11-2014

Woensdag, niet veel wind, uit zuidwest, veel bewolking en periodes met regen, 5˚C. Het eerste uur is het nog droog, maar er vliegt niet veel, alleen Houtduiven en een paar Graspiepers en Vinken. De twee daaropvolgende uren regent het zo nu en dan en komt er nog een Sperwer en twee Grote Lijsters langs. Niet veel bijzonders dus vandaag.
Vandaag 11 soorten, 235 exemplaren

De trektelverslag schrijver Arend Vermaat ©Martien van Dooren
De trektelverslag schrijver Arend Vermaat ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren

26-11-2014

Donderdag, weer weinig wind, uit zuidwest, verder enkele wolken en maar 4 ˚C. Vanmorgen vliegen er wel weer ganzen, Riet-, Kol-, Nijl- en Grauwe Ganzen. Er komt vroeg nog een Buizerd over en ook vanmorgen komen er verschillende groepen Houtduiven langs, in totaal vanmorgen 384. Om 20 over 9 komt er een Blauwe Kiekendief langs, het is een vrouw. In dit uur komen er ook nog 2 Buizerds over. Tussen 10 en 11 komen er 4 Kleine Barmsijzen in een tak vlakbij de telpost zitten, ze kunnen dus goed bekeken worden. Dit is wel direct een dagrecord voor de Kleine Barmsijs (oude record 2 op 25 september 2015). Wel hebben we in het verleden dagen gehad met veel meer Barmsijzen (maximaal 190), maar daarvan was het nooit duidelijk of het Grote of Kleine Barmsijzen waren.
Vandaag 24 soorten, 1400 exemplaren

27-11-2014

Vrijdag, ook vandaag weinig wind, maar uit zuidoost, licht bewolkt en 0 ˚C. Er is maar twee uur geteld en de temperatuur kwam eigenlijk niet boven nul uit. Het eerste uur komen er maar een paar ganzen langs, alleen Grauwe Ganzen en en nijlganzen. Verder is er wel wat trek van Houtduiven, Spreeuwen, Vinken en Groenlingen. Het tweede uur komen daar nog wat Rietgorzen bij en in de verte vliegt er een grote groep vogels van zo’n 300 exemplaren. Het lijken duiven, maar dat zijn het niet, het zijn Goudplevieren. Zo’n grote groep is hier nog niet eerder gezien, het is dan ook een dagrecord Goudplevieren. Het oude was van 6 november 2010; 125 vogels.
Vandaag 10 soorten, 650 exemplaren

28-11-2014

Zaterdag, weinig wind uit noordwest, van veel bewolking snel naar onbewolkt en 8 ˚C. Een Velduil vliegt vlakbij de telpost in de lichten van de auto. Wat een mooi begin van de telling! Verder veel Houtduiven de hele ochtend door, in totaal bijna 1500.Ter plaatse vliegt er ook een Blauwe Kiekendief in vrouwkleed, maar de oranje kleur wijst op een juveniel. Tussen 9 en 10 nog enkele Nijlganzen en enkele andere vogels, waaronder nog een Buizerd. Het volgende uur is met maar 3 soorten nog rustiger, maar het laatste uurtje tellen van vandaag levert een groep van 4 Kuifeenden op. De tweede groep van dit jaar en de eerste groep was een dagrecord. We zien niet vaak Kuifeenden op deze telpost, terwijl de soort in de omgeving gewoon broedvogel is.
Vandaag 16 soorten, 1556 exemplaren

29-11-2014

Zondag, aantrekkende wind uit zuidwest, nu nog kracht 4, ’s avonds aan de kust storm, geheel bewolkt en periodes met regen en 9 ˚C. Vandaag officiële sluiting van het telseizoen, wat we met een verdiende kop erwtensoep gaan vieren. Eerst wordt er nog wel geteld, wat vooral Houtduiven oplevert. Ganzen vliegen er de laatste tijd niet meer zo veel. Om half 10 komen er twee Slechtvalken langs, die samen opvlogen, juvenielen en duidelijk een mannetje en een vrouw. Een Smelleken man komt langs in het laatste half uur dat er geteld wordt, het is een mannetje. Daarna is het tijd om het telseizoen af te sluiten en de keet transport-klaar te maken.
Vandaag 8 soorten, 393 exemplaren

Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
De laatste telgegevens van 2015 ©Martien van Dooren
De laatste telgegevens van 2015 ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren

30-11-2014

Maandag, vandaag viel het weer mee en is er toch nog ruim een uur geteld. Geen bijzondere waarnemingen, maar toch nog 10 soorten op trek en de Raven en 2 Torenvalken hebben we ter plaatse nog gezien. Het mannetje Torenvalk wist nog een Veldmuis te vangen. Om kwart over 10 begon het serieus te regenen en zijn we gestopt. Volgend jaar verder!
Vandaag 10 soorten, 120 exemplaren

November

November 2015 is geen indrukwekkende maand geweest. Veel wind, maar ook hoge temperaturen, regelmatig rond de 15 ˚C. Gelukkig zijn er wel goede dagen tussen geweest. In de eerste week was de Sneeuwgors natuurlijk een mooie soort. Van de massale Kraanvogeltrek kregen wij maar een klein beetje mee, er werden op de topdag op onze telpost slechts een groep van 3 vogels gezien. De rest is voornamelijk ten oosten van ons langs getrokken. De trek van Houtduiven is wel op gang gekomen, er is zelfs een uur met 2000 vogels. De volgende week is er eigenlijk weinig te melden, er is zelfs twee dagen niet geteld. De derde week waait het regelmatig flink. We zien niet veel vogels, maar de meeuwen blijken wel wat meer langs te trekken. Regelmatig komen er ook grotere groepen Houtduiven langs, maar die dag van vorig jaar zit er dit jaar helaas niet in. Op de laatste dag van deze week komen er enkele groepjes Kleine Zwanen over, waarvan een duo zelfs een poosje op de grond bij het Palmven verblijft. De laatste week kun je hierboven lezen, hoogtepunt is de Velduil, maar de twee Brandganzen op maandag mogen er ook zijn. Zo vaak worden die niet op deze telpost gezien. En natuurlijk de grote groep Goudplevieren, zo’n 300 vogels groot, waarmee het dagrecord van de Goudplevier flink scherper wordt gezet. Zo sneuvelde deze maand ook het dagrecord Kleine Barmsijs, dat staat nu op 4.
Er zijn deze november veel minder vogels geteld dan in andere jaren. Dit jaar waren dat er maar 25.949, vorig jaar 178.946 (een extreem goed jaar!). Dat scheel een factor 7. Vorig kaar telden we 120 uur, dit jaar 92. Dat scheel dus ook vrij veel, maar als er niks vliegt blijf je ok niet op de telpost. In 2012 telden we 21.000 vogels in 95 uur, dat is goed vergelijkbaar.

Overzicht aantallen en uren november:

Jaar Uren november Aantal vogels nov Per uur Soorten november
2000 9:00:00 1.347 150 30
2001 58:00:00 8.715 150 40
2002 38:00:00 10.558 278 44
2003 43:00:00 14.952 348 47
2004 30:07:00 7.916 263 40
2005 40:37:00 19.121 471 53
2006 75:08:00 38.392 511 48
2007 81:30:00 51.394 631 52
2008 280:18:00 63.401 290 71
2009 84:30:00 41.009 485 52
2010 76:55:00 24.822 323 56
2011 88:05:00 30.648 348 60
2012 95:20:00 20.968 220 53
2013 112:05:00 30.762 275 63
2014 119:15:00 178.946 1.500 72
2015 91:00:00 25.829 284 59

De top 3 dit jaar in november wordt ook dit jaar door de Houtduif aangevoerd, alleen veel minder dan vorig jaar. Het is geen slecht jaar voor de Houtduif, meer een gemiddeld jaar. De tweede plaats is dit jaar voor de Spreeuw met 2.900 vogels en dit jaar staat de Kolgans op de derde plaats met 2092 vogels. Dat i s de eerste keer dat de Kolgans in november de top3 haalt.

Top 3 vogelsoort november:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 192
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535
2012 Houtduif 4.852 Kolgans 4.138 Vink 2.646
2013 Vink 5.184 Houtduif 5.143 Spreeuw4.932
2014 Houtduif 146.066 Spreeuw 13.102 Vink 4.054
2015 Houtduif 12.667 Spreeuw 2.888 Kolgans 2.092

De november-vogels deden het wisselend normaal of slecht. De Kleine Zwaan deed het iets beter dan vorig jaar, maar het dubbele zou beter zijn. De Kievit deed het wat minder dit jaar, maar niet heel slecht. De Houtduif kon na vorig jaar het alleen maar slechter doen, maar de 13.000 vogels is redelijk gemiddeld. Ondanks dat we meer Kramsvogels dan vorig jaar hebben gezien was het ook dit jaar in november geen goed teljaar voor de Kramsvogel. De Vink is in november meestal al over zijn hoogtepunt heen, toch tellen we de laatste jaren tellen er wel flink meer. Kepen waren er ook niet echt veel, maar er zijn ook genoeg jaren dat we er in november nog minder tellen.

Aantallen per soort in november:

Jaar/Soort Kleine zwaan Kievit Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 192 1 65 0
2001 0 684 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 6.004 144 340 8
2003 14 533 10.096 186 838 98
2004 44 423 1.723 3 244 119
2005 15 260 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 3.837 336 311 87
2012 20 1.902 4.852 906 2.646 109
2013 46 1.846 5.143 3.892 5.184 68
2014 20 2.168 146.066 333 4.054 342
2015 23 1.380 12.667 338 1.343 134

Toch zijn er een aantal soorten die in 2015 hun beste november hadden. Dat wil zeggen dat we in november niet eerder zo veel van die soort hebben geteld. Dat geld voor de Rietgans spec. (1095) en de Toendrarietgans (393), voor de Grote Canadese Gans (62, in een groep), Kuifeend (4), Goudplevier (394, waarvan dus 300 in een groep, maar sowieso een goed jaar), Velduil (1, maar we hebben al in twee andere jaren een Velduil in november gehad), Zwarte Roodstaart (1, maar ook 2x al eerder in november), Pimpelmees (43), Zwarte Kraai (30) en de Sneeuwgors (1, voor de tweede keer een waarneming in November). Ondanks dat november dit jaar warm was, zijn er toch maar 4 vlinders op trek geteld, allen Atalanta’s.

Telseizoen 2015

2015 begon erg goed met de Grijze Wouw in de eerste week. Vogelaars uit heel Nederland kwamen de vogel bekijken, die gelukkig een aantal dagen op de telpost bleef pleisteren. Erg leuk, maar was dit direct al het hoogtepunt van dit jaar? Daarover later meer. Dit jaar zijn er 196.757 vogels geteld in 727 uur en 16 minuten, dat is 271 vogel per uur. Minder teluren dan de laatste jaren, toen telden we altijd boven de 800 uur. Vorig jaar telden we 567 vogels per uur, heel veel beter dat dit jaar, maar vorig jaar zaten er enkele zeer goede dagen tussen. Kijken we naar het aantal vogels per uur in de jaren daarvoor, dan is 271 toch erg laag. We hadden ook het gevoel dat we een heleboel vogels misten, iets wat op andere telposten ook zo beleefd werd. Een van de verklaringen is dat in de beste periode het weer zodanig was dat erg veel vogels hoog over gevlogen zijn, buiten het zicht en gehoor van de tellers. In totaal zijn er 125 vogelsoorten geteld en daarmee is het weer een goed jaar, het is zelfs een soort meer dan vorig jaar. Maar 1 nieuwe soort dit jaar, de al genoemde Grijze Wouw. Vorig jaar leek het er op dat het Palmven een aantal nieuwe soorten aantrok. Dit jaar heeft er in de periode dat er geteld werd nauwelijks water gestaan in het Palmven en zodoende kon er ook geen aantrekkingskracht van uit gaan. Voor een deel van de soorten was 2015 het beste jaar ooit, dat wil zeggen dat we nooit eerder zoveel van de betreffende soort in een jaar hebben geteld. Dat geldt voor de Rietgans spec.(2135) en de Toendrarietgans (413), de Kolgans (20.526 een verdubbeling) de Kuifeend (18) en de Goudplevier (448). Er zijn 3 Europese Kanaries geteld, terwijl er tot nu toe in alle jaren nog maar 4 langs waren gekomen. Tot slot hebben we 4 Kleine Barmsijzen, die vlakbij de keet in een tak zaten, goed kunnen zien en dat is ook een record (dag- en jaarrecord). Roofvogels De roofvogels deden het dit jaar niet slecht. De Wespendief was met 56 vogels boven het gemiddelde (wel minder dan vorig jaar), de Rode Wouw met 11 er goed (wel 7 in een dag, een evenaring van het dagrecord). De Bruine Kiekendief (35) was gemiddeld en de Blauwe Kiekendief (23) zat boven het gemiddelde, maar dat doet deze soort de laatste zeg 7 jaar altijd. De Havik bleef wat achter met maar 1 trekkende vogel, de Sperwer zat met 336 net onder het gemiddelde. Van de Buizerd hebben we er 548 geteld, veel minder dan het gemiddelde. We misten ook een dag met heel veel Buizerdtrek, alhoewel de beste dag (26 oktober) met 114 Buizerds niet verkeerd was. De 5 Visarenden waren er erg weinig, 10 per jaar is tegenwoordig normaal. Voor de Torenvalk was 2015 ook een dieptepunt, er zijn maar 12 Torenvalken op trek gezien, misschien veroorzaakt omdat het broedseizoen bepaald niet goed gegaan is. Voor Smelleken en Slechtvalk was het een gemiddeld jaar, iets boven het langdurig gemiddelde. De Boomvalk had vorig jaar een heel slecht jaar, maar dit jaar zijn er 33 geteld en dat is meer dan gemiddeld. Krenten en dagrecords De grootste krent in de pap dit jaar was natuurlijk de Grijze Wouw, die van 3 tot en met 5 augustus op de akker voor de telpost verbleef. Veel vogelaars zijn er op afgekomen en ook de regionale en zelfs de landelijke televisie kwamen een reportage maken. De 3 Lepelaars op waren ook leuk, maar deze soort wordt de laatste jaren vaker gezien in Oost Brabant, dus geheel onverwacht is het niet. De Kolgans wist op twee dagen achter elkaar zijn dagrecord te verbreken, op 30 september ging dat naar 5793, de volgende dag telden we er nog meer: 7174! Met al die Kolganzen kwamen ook nog 3 Pijlstaarten mee. Op 8 september kwam er een grote groep Kuifeenden overgetrokken en daarmee in een groep direct een dagrecord. In deze periode hadden we regelmatig groepjes Ooievaars die terwijl ze omhoog aan het schroeven waren in de wolken verdwenen. We hebben trouwens veel Ooievaars geteld dit jaar, alleen in 2011 hadden we er meer. Geen Zwarte Ooievaars dit jaar, maar in de nabije omgeving zijn er wel verschillende waarnemingen van Zwarte Ooievaars geweest. Gewoon pech dus, volgend jaar beter. Kleine plevieren waren vorig jaar nieuw als soort, dit jaar hebben we er zelfs 3 geteld, waarvan 1 een aantal dagen bij de telpost verbleef. Morinelplevieren hebben we dit jaar 7 langs de telpost gehad, waarvan 1 ook een aantal uren op de grond en hier zijn mooie foto’s van gemaakt. Een groepje van 8 Kemphanen zorgde ook voor een nieuw dagrecord. Op 12 augustus kwam er een Oeverloper langs, dat is pas de 4e op deze telpost en mag daarom ook tot de krenten uit de pap gerekend worden. Het was de enige vogel die die avond gedurende 2 uur tellen overkwam. Dit jaar kwam er ook een trekkende Groene Specht langs, pas de derde ooit hier en een rare gewaarwording. Het is niet een soort die je op trek verwacht. Duinpieper hadden we dit jaar 7, wat gemiddeld is, ook hadden we 2 Roodkeelpiepers en maar liefst 11 Waterpiepers, wat veel is. De al genoemde 3 Europese Kanaries horen hier ook genoemd te worden. Na 10 jaar is er weer een Noorse Goudvink (ook Trompetgoudvink, vanwege zijn geluid) langsgekomen. Deze vogel heeft een poosje in de buurt rondgezworven, want ook op de andere telpost is hij gehoord en later ook in de omgeving. Dit jaar hadden we ook weer een aantal IJsgorzen (4) en een Sneeuwgors (pas de 5e op deze post).

Seizoen vanaf 2000 tot heden

Jaar Uren Aantallen vogels Per uur Soorten vogels
2000 93:00:00 23.884 257 59
2001 387:00:00 57.958 150 92
2002 316:00:00 54.611 173 85
2003 372:42:00 58.160 156 95
2004 342:37:00 84.573 247 92
2005 554:39:00 144.717 261 116
2006 657:43:00 216.226 329 106
2007 723:35:00 205.050 283 128
2008 1488:17:00 430.907 290 141
2009 799:54:00 154.891 194 102
2010 900:27:00 260.321 289 132
2011 834:45:00 215.049 258 115
2012 840:54:00 332.165 395 117
2013 890:41:00 301.781 339 124
2014 864:15:00 489.610 566 124
2015 726:01:00 196.837 271 131

10k-soorten

Dit zijn de soorten van de grote aantallen. De meeste van deze soorten deden het minder dan andere jaren, maar dat gold niet voor de Kolgans, die met 20.000 ruim zijn beste jaar kende. De Kievit haalt soms ook de 10.000, maar bleef dit jaar op 5500 steken, wat iets beter dan gemiddeld is. De Houtduif bleef uiteraard flink achter bij vorig jaar, maar met 35000 is het ook een gemiddeld jaar. De Veldleeuwerik met 7000 had een matig jaar, de laatste 3 jaar telden we er meer dan 20000. De Boerenzwaluw met 13500 deed het ook niet goed, meestal tellen we het dubbele. Graspiepers bleven ook onder het gemiddelde, maar lang niet zo dramatisch als de Koperwiek. Daarvan hebben we er dit jaar 575 geteld. Alleen de eerste twee jaren op de telpost hebben we er minder geteld, maar toen werden er veel minder uren gedraaid. Vorig jaar telden we er meer dan 17.000! Vermoedelijk hebben er veel ’s nachts getrokken. De Spreeuw had met 30500 een gemiddeld jaar. De Vink bleef met 51000 achter bij de laatste jaren (laatste 3 boven de 100.000), maar zit daarmee maar net onder het gemiddelde.

Top 3 vogelsoort:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 7.014 Veldleeuwerik 4.441 Graspieper 3.326
2001 Spreeuw 10.720 Graspieper 8.277 Veldleeuwerik 6.693
2002 Spreeuw 13.532 Boerenzwaluw 10.355 Vink 6.976
2003 Houtduif 15.192 Vink 9.762 Spreeuw 8.404
2004 Spreeuw 16.477 Vink 12.806 Graspieper 12.220
2005 Spreeuw 31.937 Houtduif 28.181 Vink 26.532
2006 Vink 53.459 Spreeuw 33.406 Graspieper 24.202
2007 Houtduif 46.166 Spreeuw 34.383 Vink 30.152
2008 Vink 162.632 Houtduif 52.987 Boerenzwaluw 43.617
2009 Spreeuw 39.125 Vink 26.056 Houtduif 23.799
2010 Vink 82.929 Spreeuw 46.061 Boerenzwaluw 34.797
2011 Spreeuw 60.750 Vink 38.639 Boerenzwaluw 22.700
2012 Vink 126.123 Spreeuw 50.435 Houtduif 33.619
2013 Vink 106.837 Spreeuw 46.064 Houtduif 33.498
2014 Houtduif 194.323 Vink 129.282 Spreeuw 34.072
2015 Vink 51.455 Houtduif 35.222 Spreeuw 30.441

Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000

Datum Soort Datum Soort Datum Soort Datum Soort
1-aug-01 Zomertortel 4-aug-01 Wespendief 4-aug-01 Regenwulp 11-aug-01 Boomleeuwerik
11-aug-01 Gierzwaluw 12-aug-01 Kleine Mantelmeeuw 17-aug-01 Witgat 18-aug-01 Scholekster
18-aug-01 Stormmeeuw 19-aug-01 Grasmus 19-aug-01 Wilde Eend 19-aug-01 Zwarte Wouw
25-aug-01 Kruisbek 26-aug-01 Grauwe Kiekendief 28-aug-01 Slobeend 1-sep-01 Grote Bonte Specht
9-sep-01 Roodborsttapuit 17-sep-01 Grauwe Gors 21-sep-01 Visarend 22-sep-01 Bonte Strandloper
22-sep-01 Bosruiter 22-sep-01 Ooievaar 23-sep-01 Staartmees 28-sep-01 Zwartkop
29-sep-01 Groenpootruiter 30-sep-01 Barmsijs spec 6-okt-01 Rietgans spec. 7-okt-01 Zwarte Specht
13-okt-01 Rode Wouw 14-okt-01 Goudvink 26-okt-01 Kolgans 27-okt-01 Velduil
28-okt-01 Oeverpieper 3-nov-01 Wilde Zwaan 10-nov-01 Europese Kanarie 10-nov-01 Knobbelzwaan
10-nov-01 Winterkoning 17-nov-01 Wintertaling        
2-aug-02 Grote Mantelmeeuw 3-aug-02 Zwarte Ooievaar 8-sep-02 Duinpieper 13-sep-02 Turkse Tortel
14-sep-02 Smient 17-sep-02 Houtsnip 17-okt-02 Koolmees 20-okt-02 Strandleeuwerik
20-okt-02 Zwarte Roodstaart 2-nov-02 Kleine Zwaan 15-nov-02 Roodborst    
3-aug-03 Fitis 21-aug-03 Nachtzwaluw 7-sep-03 Fuut 7-sep-03 Ortolaan
27-sep-03 Grote Zilverreiger 3-okt-03 Morinelplevier 5-okt-03 Ekster 12-okt-03 Goudhaantje
12-okt-03 Klapekster 14-okt-03 Bastaardarend 15-okt-03 Waterpieper 18-okt-03 Brandgans
28-okt-03 Sneeuwgors 7-nov-03 Toendrarietgans        
1-aug-04 Koekoek 17-sep-04 Dwergarend 26-sep-04 Zwarte Ruiter 13-okt-04 Beflijster
13-nov-04 Noordse Goudvink            
10-aug-05 Zilverplevier 16-aug-05 Casarca 16-aug-05 Kuifeend 17-aug-05 Grote Canadese Gans
21-aug-05 Halsbandparkiet 21-aug-05 Kemphaan 29-aug-05 Bosrietzanger 4-sep-05 Zwarte Mees
10-sep-05 Boomklever 10-sep-05 Grote Pieper 13-sep-05 Roodpootvalk 17-sep-05 Pijlstaart
24-sep-05 Draaihals 4-okt-05 IJsgors 29-okt-05 Huismus 29-okt-05 Kleine Rietgans
29-okt-05 Zeearend            
17-aug-06 Tuinfluiter 9-sep-06 Blauwborst 16-okt-06 Kraanvogel 17-okt-06 Vorkstaartplevier spec
3-aug-07 Kleine Karekiet 11-aug-07 Bergeend 11-aug-07 Kwartel 12-aug-07 Purperreiger
25-aug-07 Geelpootmeeuw 29-aug-07 Gekraagde Roodstaart 30-aug-07 Appelvink 1-sep-07 Snor
8-sep-07 Matkop 9-sep-07 Rosse Grutto 15-sep-07 Visdief 25-sep-07 Bontbekplevier
22-okt-07 Dwerggors 23-okt-07 Taigarietgans 12-nov-07 Middelste Jager    
12-aug-08 Krakeend 14-aug-08 Groene Specht 23-aug-08 Lepelaar 28-aug-08 Oeverloper
31-aug-08 Kanoet 11-sep-08 Noordse Kwikstaart 26-okt-08 Pontische Meeuw 31-okt-08 Pestvogel
8-nov-08 Grote Zaagbek 27-nov-08 Rotgans 28-nov-08 Ruigpootbuizerd    
5-aug-09 Fazant 19-aug-09 Grauwe Klauwier 30-okt-09 Bonte Kraai 11-nov-09 Indische Gans
2-aug-10 Patrijs 5-aug-10 Zwartkop meeuw 11-aug-10 Ransuil 30-aug-10 Kleine Jager
11-sep-10 Bosuil 23-okt-10 Sneeuwgans 25-okt-10 Zwarte Zwaan    
14-sep-11 Wielewaal 17-sep-11 Steppekiekendief 29-sep-11 Raaf 29-okt-11 Tafeleend
12-nov-11 Jan-van-Gent            
5-aug-12 Grutto 22-aug-12 Jager spec.        
15-sep-13 Meerkoet 20-okt-13 Toendra slechtvalk        
7-aug-14 Klein plevier 22-aug-14 Tureluur 31-aug-14 soepgans 26-okt-14 Grote Geelkuif Kaketoe
31-okt-14 Bokje            
 03-aug-15  Grijze wouw            
Afsluitint van het telseizoen 2015 ©Martien van Dooren
Afsluitint van het telseizoen 2015 ©Martien van Dooren
Afsluitint van het telseizoen 2015 ©Martien van Dooren
Afsluitint van het telseizoen 2015 ©Martien van Dooren
Afsluitint van het telseizoen 2015 ©Martien van Dooren
Afsluitint van het telseizoen 2015 ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf 88. Soepgans 117. Grauwe/Steppekiekendief
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs 89. Knobbelzwaan 118. Goudvink
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar 90. Rietgans spec 119. Groene Specht
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter 91. Stormmeeuw 120. Sneeuwgors
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai 92. Gaai 121. Brandgans
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend 93. Kolgans  
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken 94. Pijlstaart  
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart 95. Toendrarietgans  
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw 96. Kraanvogel  
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans 68. Fitis 97. Grote Mantelmeeuw  
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif 69. Waterpieper 98. Europese Kanarie  
12. Blauwe Reiger 41. Putter 70. Kruisbek 99. IJsgors  
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief 71. Vink 100. Kemphaan  
14. Grijze Wouw 43. Buizerd 72. Rietgors 101. Kramsvogel  
15. Holenduif 44. Duinpieper 73. Meerkoet 102. Beflijster  
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw 74. Roek 103. Roodkeelpieper  
17. Nijlgans 46. Wilde Eend 75. Grasmus 104. Appelvink  
18. Tureluur 47. Morinelplevier 76. Meerkoet 105. Grote Bonte Specht  
19. Huiszwaluw 48. Sperwer 77. Heggenmus 106. Klapekster  
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik 78. Kwartel 107. Kleine Zwaan  
21. Goudplevier 50. Visarend 79. Houtsnip 108. Goudhaan  
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart 80. Geelgors 109. Boomklever  
23. Witgat 52. Ooievaar 81. Merel 110. Zwarte Mees  
24. Boompieper 53. Kneu 82. Huismus 111. Barmsijs spec  
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs 112. Velduil  
26. Watersnip 55. Groenling 84. Zwartkop 113. Havik  
Ringmus 56. Matkop 85. Rode Wouw 114. Roodborst  
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling 86. Keep 115. Geelpootmeeuw  
29. Paapje 58. Pimpelmees 87. Koperwiek 116. Ekster  

Vlinders

De laatste 7 jaar worden ook de trekvlinders opgeschreven. Vorig jaar kwamen er erg veel langs, dit jaar was dat een stuk minder. Er kwamen maar 6 Oranje Luzernevlinders langs, wat bij deze soort niet zo vreemd is, het is meer een soort die invasies kent. Dat we ook maar 6 Kleine Vossen hebben geteld is wel opvallend. Vorig jaar hadden we er 103, maar ook elders in Nederland viel het op dat er erg weinig Kleine Vossen waren. Atalanta’s hebben we het meest geteld; 264 wat iets minder dan gemiddeld is. We hadden ook maar 6 verschillende soorten en dat is minder dan de afgelopen paar jaar.

Eindconclusie: Ja de Grijze Wouw was de mooiste waarneming van dit jaar.

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine Plevier 2
  2. 08-09-2015 Kuifeend 14
  3. 30-09-2015 Kolgans 5793
  4. 01-10-2015 Kolgans 7174
  5. 05-10-2015 Kemphaan 8
  6. 26-11-2015 Kleine barmsijs 4
  7. 27-11-2015 Goudplevier 300