Week 10 (28 sep - 04 okt)

28-09-2015

Maandag, niet veel wind, uit noordoost, half tot zwaar bewolkt en 17 ˚C. Het eerste uur begint al goed, want en de eerste Koperwieken en de eerste Keep komen over vliegen en veel Zanglijsters vanmorgen. Ook de Graspiepers vliegen goed en er zijn flink wat Grauwe Ganzen in de lucht met daarbij de eerste Soepgans van dit jaar. Ook diverse Grote Zilverreigers komen er over, 4 in totaal vandaag. Na 12 uur begint het wat minder te vliegen, maar er komen wel 4 Buizerds over en een enkele Sijs. Daarvan nog geen grote groepen, zoals elders in het land wel. De telling wordt tot 3 uur volgehouden, ondanks de weinig vogels. Ook ’s avonds is er nog een poos geteld, zonder dat er iets bijzonders over kwam.
Vandaag 31 soorten, 572 exemplaren

29-09-2015

Dinsdag, wat meer wind vandaag, die eerst in het noorden zit, maar daarna weer noordoost, wisselend bewolkt, meestal weinig en 18 ˚C. De trek is vanmorgen goed op gang, met veel Graspiepers, al flink wat Veldleeuweriken en nog een paar Koperwieken. Ook komt er een groep van 5 juveniele Knobbelzwanen laag over de keet over. Dat zijn de eerste zwanen van dit jaar. Het tweede uur komen de eerste Rietganzen van dit jaar over en ook de eerste Stormmeeuwen. Met alle kleine vogels, bijvoorbeeld ook Boerenzwaluwen en Vinken, komen er ook Sperwers mee; 6 in een uur, in totaal 21 vandaag . Er komt ook nog een Bruine Kiekendief over en in totaal vandaag 31 Buizerds, de beste dag tot nu toe. Het laatste teluur tussen 4 en 5 uur komt er nog een Grote Gele Kwikstaart over. Een mooie dag!
Vandaag 36 soorten, 913 exemplaren

30-09-2015

Woensdag, noordoosten wind en het is een flinke bries, nauwelijks wolken en 17 ˚C. Het eerste teluur blijkt dat er veel ganzen in de lucht zitten vandaag. Een paar dagen oostenwind is daar waarschijnlijk de oorzaak van. Na een half uur komen er 2 Rode Wouwen aan. Ze verdwijnen achter de keet in het bos, waar ze een uur later weer ontdekt worden. Tussen 8 en 9 uur begonnen de Kolganzen over te komen, het zijn de eerste van dit jaar en zijn er veel, in dit uur al 347. Om kwart voor 10 komt er weer een Rode Wouw langs, om half 11 en 11 uur nog een en om kwart over 11 en om 12 uur weer een. Dat zijn er 7, een evenaring van het dagrecord van deze soort, de vorige keer was dat op 14 oktober 2011. Ondertussen zijn er ook 2 Smellekens langsgekomen en vliegen er alleen maar meer Kolganzen over, tussen 11 en 12 bijna 900. Met de Kolganzen komen er ook enkele Rietganzen mee, maar niet heel veel, twee daarvan zijn herkenbaar als Toendrarietganzen. In een groep zitten ook 3 eenden. Het zijn Pijlstaarten, een schaarse soort op deze telpost. Naast de ganzen vliegen er ook geregeld kleine vogels langs en ook zijn er Sperwers en Buizerds op trek. Tussen 4 en 5 uur komt er laag een Blauwe Kiekendief langs, waar mooie foto’s van gemaakt zijn. Met een uurtje onderbreking is er tot 8 uur s’s avonds geteld, met in de avond nog een Smelleken. In totaal zijn er 5793 Kolganzen geteld en dat is een fors dagrecord Kolgans (was 2731 op 29 november 2012). En dat in september.
Vandaag 33 soorten, 6525 exemplaren

Blauwe Kiekendief ©Harry Claasen
Blauwe Kiekendief ©Harry Claasen
Rode Wouw ©Peter van de Braak
Rode Wouw ©Peter van de Braak

September

Deze maand begint met een dagrecord Kleine Plevier: op 2 september worden er twee op een dag geteld. De volgende dag zit er langdurig een Morinelplevier op de akker achter de keet. Hij is door veel mensen gezien. De tweede week begint met een groepje van 3 Lepelaars. Niet de eerste keer op de telpost, maar erg vaak zien we ze niet, dit is pas de vierde keer in al die jaren. Niet elke dag, maar regelmatig komen er groepjes Ooievaars over, uiteindelijk 129 over de hele maand. Deze week ook een tweetal Duinpiepers en de eerste Sijs, mogelijk een voorbode van veel Sijzen, want in het noorden worden er veel geteld. De derde week is winderig en er is niet veel trek. Wel zijn er al vroeg Waterpiepers en zien we nog een Fitis. Twee Visarend op een dag is ook mooi. Een paar mooie krenten van deze week: Meerkoet (pas vorig jaar voor het eerst op deze telpost waargenomen), Kruisbekken en een Kwartel, de tweede ooit op deze telpost. De volgende week begint al goed met een Houtsnip, die zien we niet vaak ondanks dat ze in de omgeving wel broeden. Het is een nachttrekker. Op 24 september is het de beste dag voor de Boerenzwaluw met 1486 vogels (veel minder dan vorig jaar op de topdag). Het eind van de maand is goed, met onder andere een Zwartkop en de eerste Rode Wouw op 27 september, en voor het eerst in september Koperwieken. De evenaring van het dagrecord van de Rode Wouw op 30 september was ook bijzonder, wel een beetje verwacht want er werden er een heleboel gemeld in het noorden van Europa, met name Falsterbo. Sowieso een opvallende dag, want die dag vlogen er opeens overal in Nederland ganzen, met name Kolganzen. Ook op deze telpost, want het dagrecord van de Kolgans (2731 op 29 november 2012) werd gebroken en bijna verdubbeld naar 5793. Alleen de volgende dag werd het al weer verbroken... maar dat is voor oktober.
De top 3 van dit jaar is anders, want de grote aantallen Kolganzen op de laatste dag van September zetten m direct op de tweede plaats. De Boerenzwaluw staat wel weer op 1, maar we hebben maar half zo veel vogels geteld. Ook Graspiepers zijn er weinig geteld en dat geld ook voor de Huiszwaluw, die dit jaar dus niet eens de top 3 haalt. De roofvogels deden het wisselend, de meeste soorten zitten net onder het gemiddelde over alle jaren, de Boomvalk en de Torenvalk zitten daar onder, maar met beide soorten gaat het niet goed in Nederland. Veel minder Wespendieven dan vorig jaar, maar dat was juist een uitschieter, waarin de trek van Wespendieven wat laat viel (net zoals 2008), de meeste trekken in Augustus weg. De Slechtvalk, de Sperwer en het Smelleken en ook de Rode Wouw hebben een goed jaar.
Dit jaar zagen we veel minder vlinders dan vorig jaar, maar dat was ook erg goed. Toch nog 3 Oranje Luzernevlinders en 149 Atalanta’s en verder 1 Kleine Vos, 1 Distelvlinder en 5 Dagpauwogen en meer was het niet.
In september 2015 zijn er wat minder uren geteld dan in de voorgaande jaren. Dat heeft twee oorzaken: het weer, bij regen stop je eerder, en de aantallen vogels. Er werden niet zo veel vogels geteld (maar 24.000, meestal tussen 30.000 en 40.000 of meer) en ook per geteld uur zijn er minder vogels geteld: 112 per uur en het gemiddelde is 120 vogels per uur.

Overzicht aantallen en uren september:

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2000 103:01:00 4.886 47 54
2001 89:49:00 11.494 128 51
2002 167:59:00 11.699 70 64
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94
2008 394:57:00 47.794 121 89
2009 194:04:00 15.946 82 65
2010 254:42:00 40.152 158 82
2011 265:15:00 30.591 115 84
2012 235:00:00 44.924 191 76
2013 255:00:00 37.489 147 80
2014 256:10:00 39.616 154 89
2015 215:56:00 24.023 111 91

Top 3 vogelsoort september:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 2.294 Boerenzwaluw 2.109 Graspieper 1.170
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967
2009 Boerenzwaluw 9.899 Huiszwaluw 1.847 Graspieper 827
2010 Boerenzwaluw 29.473 Graspieper 1.698 Huiszwaluw 1.640
2011 Boerenzwaluw 19.240 Spreeuw 2.178 Graspieper 1.929
2012 Boerenzwaluw 27.701 Graspieper 4.382 Vink 3.610
2013 Boerenzwaluw 19.892 Huiszwaluw 5.460 Kolgans 3.693
2014 Boerenzwaluw 21.806 Graspieper 6.535 Vink 4.043
2015 Boerenzwaluw 11.187 Kolgans 5.793 Graspieper 1.387

Aantallen per soort in september:

Jaar/Soort Wespen dief Rode wouw Bruine Kiekendief Sperwer Buizerd Vis arend Toren valk Smelleken Boom valk Slecht valk
2000 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2001 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2002 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2003 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2004 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2005 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2006 4 0 41 81 154 5 21 10 20 5
2007 3 1 9 122 87 2 6 10 34 1
2008 49 3 74 240 150 20 8 17 22 8
2009 2 1 22 135 35 3 6 4 13 5
2010 3 2 40 88 249 13 14 17 16 6
2011 9 3 53 73 135 6 12 16 11 5
2012 1 0 24 119 69 7 17 4 5 6
2013 3 4 12 137 251 4 18 5 9 9
2014 29 1 11 126 68 5 18 5 5 14
2015 6 8 20 132 104 4 5 10 8 20

01-10-2015

Donderdag, toenemende noordoostelijke wind (tot 3) nauwelijks bewolkt en maximaal 16 ˚C. Het eerste uur komt er een Kraanvogel omhoog bij het Palmven. Daar heeft de vogel waarschijnlijk geslapen. Het is onze eerste dit jaar. De ganzen vliegen ook vandaag goed, blijkt direct. Tussen 8 en 9 uur tellen we maar liefst 2611 Kolganzen, dat is bijna evenveel als het oude dagrecord! Het volgende uur is bijna net zo goed en het dagrecord dat gisteren scherp was gezet, gaat er weer aan. Uiteindelijk tellen we er 7174 vandaag , dat is ongeveer 1400 meer dan gisteren (5793). Met de Kolganzen komen er ook genoeg Rietganzen mee. Ook vandaag komt er een Smelleken langs. De trek van Graspiepers begint enigszins op gang te komen, er wordt inmiddels een tikkertje voor gebruikt. Tussen 10 en 11 uur worden er nog 2 Oeverzwaluwen gezien, dat is vrij laat. Rond 12 uur is de ganzentrek aardig ingezakt, vandaag trokken er trouwens veel ganzen naar het oosten. Vanaf 12 uur komt er wat meer trek van roofvogels met enkele Sperwers en Buizerds en ook een Torenvalkje. Er is ook laat in de middag en ’s avonds geteld en ook toen kwamen er nog groepen Kolganzen over.
Vandaag 41 soorten, 8141 exemplaren

02-10-2015

Vrijdag, noordoosten wind, maar bijna windstil, geen bewolking, maar wel wat grondmist en 11 ˚C. Bij aankomst is er dus wat grondmist, aar het is ook maar 1 ˚C en er zit dus rijp op het gras. Vandaag veel minder ganzen, maar in de ochtend komen er nog wel enkele groepen over. Verder is er trek van Kieviten en ook Graspiepers en Vinken. Tussen 9 en 10 uur komt er een mannetje Zwarte Roodstaart langs door de mais, maar zichtbaar vanaf de telpost. De tweede helft van de ochtend is het al erg rustig. ’s Middags is er ook geteld, wat vooral trek van Buizerds, 15 in totaal, opleverde en enkele Sperwers.
Vandaag 26 soorten, 518 exemplaren

Kolganzen ©Peter van de Braak
Kolganzen ©Peter van de Braak
Dagelijkse gang op de telpost ©Peter van de Braak
Dagelijkse gang op de telpost ©Peter van de Braak
Dagelijkse gang op de telpost ©Peter van de Braak
Dagelijkse gang op de telpost ©Peter van de Braak

03-10-2015

Zaterdag, weinig wind, die van noordoost naar zuid draait, half tot zwaar bewolkt en tussen de 2 en 15 ˚C. Vandaag is het Eurobirdwatch. In heel Europa wordt er op allerlei plekken aan trektellen gedaan. Uiteraard doen wij ook mee, de telpost is van 7 uur tot en met 4 uur ’s middags bezet. Het eerste uur wordt er nog een Bosuil gehoord, dat is vast een van de lokale vogels, maar er wordt ook nog een Kwartel gehoord, wat erg laat in het seizoen is. Verder komt er een volwassen vrouwtje Blauwe Kiekendief langs. Het tweede teluur vliegt het goed, met veel verschillende soorten. Daarbij ook weer een Zwarte Roodstaart en 2 Roodborsttapuiten en vrij veel Kneuen; 68. Ook het volgende uur veel Kneuen, dit keer 66. Er komen nog steeds Boerenzwaluwen over en vandaag komt er weer eens enkele Grote Zilverreigers langs. Altijd mooi om die te zien vliegen. Met 400 Vinken in een uur is die trek inmiddels goed op gang. De eerste Gaaien van dit jaar komen ook langs. Rond de middag neemt de trek af. ’s Middags komt er wel een grote groep Sijzen langs, van 40 vogels. Zouden die dat toch een goed jaar gaan krijgen?
Vandaag 42 soorten, 2581 exemplaren

04-10-2015

Zondag, praktisch windstil, maar het komt uit zuidwest, licht bewolkt, maar behoorlijk mistig in het begin, 16 ˚C. Het zicht vooruit is dus slecht, maar naar boven valt er nog wat te zien en er komen het eerste uur vooral Graspiepers en Vinken over en een zestig Kolganzen. Even na 8 uur komt er een Grote Mantelmeeuw over, een zeldzame soort op deze telpost, we zitten per slot van rekening in het binnenland en op enige afstand van de grote rivieren. Er komt ook nog een vrij late Roodborsttapuit langs. Tegen 11 uur komt er een juveniele Blauwe Kiekendief langs en de enige Boerenzwaluw van vandaag. Tegen 12 uur is het blijkbaar warm genoeg voor Atalanta’s om te vliegen (9 ˚C, niet echt warm), want er worden er 7 geteld. ’s Avonds is er ook een uurtje geteld en dit leverde een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief op en een Smelleken en een groepje van 6 Wilde Eenden.
Vandaag 23 soorten, 969 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf 88. Soepgans  
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs 89. Knobbelzwaan  
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar 90. Rietgans spec  
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter 91. Stormmeeuw  
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai 92. Gaai  
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend 93. Kolgans  
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken 94. Pijlstaart  
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart 95. Toendrarietgans  
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw 96. Kraanvogel  
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans 68. Fitis 97. Grote Mantelmeeuw  
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif 69. Waterpieper    
12. Blauwe Reiger 41. Putter 70. Kruisbek    
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief 71. Vink    
14. Grijze Wouw 43. Buizerd 72. Rietgors    
15. Holenduif 44. Duinpieper 73. Meerkoet    
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw 74. Roek    
17. Nijlgans 46. Wilde Eend 75. Grasmus    
18. Tureluur 47. Morinelplevier 76. Meerkoet    
19. Huiszwaluw 48. Sperwer 77. Heggenmus    
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik 78. Kwartel    
21. Goudplevier 50. Visarend 79. Houtsnip    
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart 80. Geelgors    
23. Witgat 52. Ooievaar 81. Merel    
24. Boompieper 53. Kneu 82. Huismus    
25. Grauwe Gans 54. Kauw 83. Kleine Barmsijs    
26. Watersnip 55. Groenling 84. Zwartkop    
Ringmus 56. Matkop 85. Rode Wouw    
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling 86. Keep    
29. Paapje 58. Pimpelmees 87. Koperwiek    

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine Plevier 2
  2. 08-09-2015 Kuifeend 14
  3. 30-09-2015 Kolgans 5793
  4. 01-10-2015 Kolgans 7174