Week 9 (21sept-27 sept)

21-09-2015

Maandag, frisse start met nauwelijks wind, uit zuidwest, licht bewolkt en opwarmend tot 19 ˚C. Al vroeg komt er een Houtsnip meegevlogen met een paar Kieviten. Ondanks de bossen in de omgeving is dat een zeldzame soort op deze telpost. Het eerste uur levert ook 3 Grote Gele Kwikstaarten op. De eerste Houtduif van dit jaar komt even later over. We zien er genoeg rondvliegen, maar dit is de eerste die duidelijk op trek is. De rest van de ochtend vliegt het aardig goed, met een drietal Roeken en tussen 11 en 12 wat roofvogeltrek: 3 Sperwers en 4 Buizerds. Ook is het dan warm genoeg voor vlindertrek, enkele Atalanta’s en een Dagpauwoog. Het laatste teluur is ook nog goed voor bijna 200 Boerenzwaluwen.
Vandaag 33 soorten, 639 exemplaren

22-09-2015

Dinsdag, bijna geheel bewolkt, zuidwesten wind kracht 2 en 13 ˚C. Tussen 10 en 11 genoeg regen om er daarna mee te stoppen. Veel is er vandaag dan ook niet langsgekomen, zelfs nauwelijks Boerenzwaluwen. Wel komen de eerste 2 Geelgorzen op trek over van dit jaar. Er zit ook nog een Paapje ter plaatse.
Vandaag 11 soorten, 62 exemplaren

Ooievaar ©Marc Gottenbos
Ooievaar ©Marc Gottenbos
Ooievaar ©Marc Gottenbos
Ooievaar ©Marc Gottenbos

23-09-2015

Woensdag, zuidwesten wind, half bewolkt en tussen de 11 en 20 ˚C. Het eerste uurtje tellen is al de moeite waard met en groep van 15 Aalscholvers en met Watersnippen. Daarna twee Grote Gele Kwikstaarten en de eerste Merel. Tussen 11 en 12 veel Boerenzwaluwen, daarna weer wat minder, maar wel nog een Wespendief, Goudplevier en een groep van 22 Ooievaars. Verder zit er beweging in de Graspiepers en de Vinken, maar het zijn nog geen grote aantallen. Voordat er om 2 uur gestopt wordt komen er nog 2 Huiszwaluwen over. Overigens is vandaag de keet een stukje verzet, zodat het verkeer er beter langs kan.
Vandaag 24 soorten, 831 exemplaren

24-09-2015

Donderdag, zwaarbewolkt en de eerste uren wat regen, straffe wind uit zuidwest, 14 ˚C. Om half acht komt er al een Slechtvalk langs, een volwassen vrouwtje. Verder vooral Boerenzwaluwen het eerste uur, maar ook een Zanglijster. Het tweede uur vliegen er veel Graspiepers, in een uur 100 en het volgende uur ook bijna. Het Smelleken wat dan langs komt vliegt met zijn eten mee. Tussen 10 en 11uur enkele groepjes Watersnippen, 11 in een uur. Later nog meer Watersnippen, in totaal vandaag 21, dat is geen dagrecord Watersnippen, want dat staat op 26 op 19-8-2005. Vandaag tellen we meer dan 250 Graspiepers, een goede dag, en bijna 1500 Boerenzwaluwen, de beste dag dit jaar. Met de Boertjes komen ook nog eens 38 Huiszwaluwen mee.
Vandaag 25 soorten, 1901 exemplaren

25-09-2015

Vrijdag, mistige start, zuidwestenwind en veel bewolking, uiteindelijk 17 ˚C. Ondanks de mist in het eerste uur toch aardig wat Kieviten en Graspiepers. Elk uur komen er ook enkele Witte Kwikstaarten langs. Rond kwart over 8 komen er 2 Barmsijzen overgevlogen in zuidwestelijke richting. Het zijn Kleine Barmsijzen, de eersten dit jaar. De rest van de ochtend komen er Ringmussen, een Heggenmus en een Merel, Zanglijsters, verschillende Watersnippen en een Huiszwaluw over. Boerenzwaluw en Graspieper trekken ook goed vandaag en tussen 11 en 12 komen er enkele Buizerds op trek langs. De eerste Huismus van dit jaar kan ook in de boeken. Tussen 1 en 2 is er niet geteld, maar daarna weer wel en er komt een groep van 10 Ooievaars over, nog 2 Goudplevieren en enkele Sperwers. Prima dagje.
Vandaag 25 soorten, 1197 exemplaren

Paapje ©Marc Gottenbos
Paapje ©Marc Gottenbos
Buizerd en Havik ©Marc Gottenbos
Buizerd en Havik ©Marc Gottenbos

26-09-2015

Zaterdag, nauwelijks wind uit noordelijke richting, licht tot half bewolkt en tussen de 4 en 17 ˚C. De ochtend begint met mist en maar 150 meter zicht. Naast wat Graspiepers, kwikstaarten en Zanglijster komt er in die mist ook weer een Kleine Barmsijs over. Als de mist rond 9 uur weg is begint het beter te vliegen, met nog diverse Huiszwaluwen en later nog een Oeverzwaluw tussen de Boerenzwaluwen, redelijk wat Merels en een Zwartkop, die van hoog in kwam vallen. Na 11 uur is het tijd voor Roofvogels, met maar liefst 9 Sperwers in een uur en ook een juveniele Visarend. Dan is het ook warm genoeg voor enkele vlinders om langs te trekken. Een uur later komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs en zijn ook de Buizerds op gang gekomen. Tussen 2 en 3 uur is er nog goede trek van roofvogels, daarna wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 34 soorten, 1508 exemplaren

27-09-2015

Zondag, onbewolkt tot 12 uur, daarna wel wat wolkjes, iets aantrekkende noordoosten wind en 17 ˚C. Geen mist vanmorgen, dus er kan meer gezien worden. Dat zijn vooral graspiepers, maar er komen ook Grauwe Ganzen over en bijvoorbeeld Watersnippen. Er komt nog een Tapuit langs en de Kleine Vos is dit jaar een vrij schaarse vlindersoort, maar deze ochtend komt er eentje langs. De trek van Boerenzwaluwen is wat merkwaardig, het ene uur komen er veel langs en het volgende uur maar enkele. Tegen 12 uur speert er een Smelleken langs. Om kwart over 1 wordt de eerste Rode Wouw van dit jaar ontdekt en later op de middag komt er nog een groepje van 6 Ooievaars langs. Een goede trekdag, met naast de Rode Wouw en het Smelleken nog een Slechtvalk en 8 Sperwers en 11 Buizerds.
Vandaag 30 soorten, 603 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf    
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs    
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar    
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter    
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai    
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend    
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken    
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart    
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw    
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans 68. Fitis    
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif 69. Waterpieper    
12. Blauwe Reiger 41. Putter 70. Kruisbek    
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief 71. Vink    
14. Grijze Wouw 43. Buizerd 72. Rietgors    
15. Holenduif 44. Duinpieper 73. Meerkoet    
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw 74. Roek    
17. Nijlgans 46. Wilde Eend 75. Grasmus    
18. Tureluur 47. Morinelplevier 76. Meerkoet    
19. Huiszwaluw 48. Sperwer 77. Heggenmus    
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik 78. Kwartel    
21. Goudplevier 50. Visarend 79. Houtsnip    
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart 80. Geelgors    
23. Witgat 52. Ooievaar 81. Merel    
24. Boompieper 53. Kneu 82. Huismus    
25. Grauwe Gans 54. Kauw 83. Kleine Barmsijs    
26. Watersnip 55. Groenling 84. Zwartkop    
Ringmus 56. Matkop 85. Rode Wouw    
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling      
29. Paapje 58. Pimpelmees      

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine Plevier 2