Week 8 (14 sep - 20sep)

14-09-2015

Maandag, weinig maar toenemende zuidoosten wind, veel bewolking, ’s morgens nog wat regen en 19 ˚C. ’s Morgens zien we een Fitis in de struiken vlakbij keet, te geelgroen om een Tjiftjaf te kunnen zijn. Er komt diverse keren een Goudplevier over. Tussen 10 en 11 uur zien we tussen de zwaluwen nog een Gierzwaluw. Dan is het altijd de vraag: Is dit de laatste dit jaar? De zwaluwen trekken goed op dit moment. Een tweetal Wespendieven komen aan het eind van de ochtend kort achter elkaar langs. Ook meer dan 100 Kieviten op trek, verdeeld over een paar groepjes. Er wordt tot 1 uur geteld.
Vandaag 19 soorten, 653 exemplaren

Wat een weer! ©Martien van Dooren
Wat een weer! ©Martien van Dooren

15-09-2015

Dinsdag, een stevige wind uit zuidwest, veel bewolking en 18 ˚C. Er is ’s morgens maar twee uur geteld en ’s middags ook. Het begin is wel leuk, want de eerste Kruisbekken van dit jaar komen dan over. Het is een groepje van 7. Ook 2 Waterpiepers in het tweede teluur als eersten van dit jaar, dat is vrij vroeg. Verder is het niet zoveel ’s morgens, voornamelijk wat zwaluwen en een Slechtvalk. ’s Middags zijn het alleen maar Boerenzwaluwen.
Vandaag 7 soorten, 143 exemplaren

16-09-2015

Woensdag, draaiende wind vanuit zuidoost naar zuid, veel bewolking en het eerste teluur regen, 16 ˚C. De hoop is dat na de regen in de ochtend de zwaluwen op gang komen. Dat lijkt ook zo direct als het droog wordt, maar helaas zet het niet door. Tussen 10 en 11 uur komt er zelfs geen een zwaluw langs. Gelukkig komen er nog een paar Gele Kwikstaarten, een tweetal Paapjes en een Kneu langs. Het laatste teluur wordt er weer een Waterpieper gehoord, komt er een Blauwe reiger op trek langs en tellen we 4 Torenvalken ter plaatse. Genoeg muizen hier en we zien ze regelmatig geslagen worden door de Torenvalken en een enkele keer wordt er een op de paal vlakbij de keet opgegeten. De darmen worden er dan keurig uitgehaald, die eten de Torenvalken niet.
Vandaag 10 soorten, 50 exemplaren

Geelgors ©Peter van de Braak
Geelgors ©Peter van de Braak
Veldleeuwerik ©Peter van de Braak
Veldleeuwerik ©Peter van de Braak

17-09-2015

Donderdag, flinke bries uit zuidwest, geheel bewolkt en 15 ˚C. Het stel erg weinig voor vandaag, geregeld een regenbui en te veel wind uit de verkeerde hoek. Na tee uur tellen hebben we 12 vogels op trek geteld. Daar zaten 2 Paapjes bij en een Grote Lijster. We stoppen er om 10 uur al mee.
Vandaag 6 soorten, 12 exemplaren

18-09-2015

Vrijdag, stevig briesje uit zuidwest, half tot zwaar bewolkt, 18 ˚C. Het ziet er veelbelovend uit, lekker weer en goede berichten uit het noorden over onder andere Sijzen. Het eerste uur zijn er enkele Aalscholvers, het tweede uur aardig wat Holenduiven (waar zij die dit jaar, vorig jaar zagen we die elke dag?) Als de temperatuur boven de 16 graden komt, beginnende Atalanta’s te vliegen. Ook zien we enkele Grote Lijsters langskomen. Maar echt op gang komt het nog niet. Als Teu zegt dat ie eigenlijk voor een Visarend kwam, heeft Wim er precies op dat moment een in beeld! Het is dan half een. Een half uur later zien we er nog een, nu boven ons. Het zijn allebei volwassen vrouwtjes. Ook zien we nog een Distelvlinder, pas de tweede dit jaar. Dankzij de Visarenden tellen we nog even door tot 2 uur. Dat levert de eerste Rietgors van dit jaar op. ’s Avonds is er ook nog geteld en toen kwamen er Kieviten en Boerenzwaluwen over.
Vandaag 19 soorten, 214 exemplaren

19-09-2015

Zaterdag, noordelijke wind, half tot zwaar bewolkt en 16˚C. Er is in twee etappes geteld, ’s morgens twee en een half uur met onder andere een Zilvermeeuw en een Grote Zilverreiger, maar ook een Rugstreeppad die bleef roepen. ‘s Middags werd er om 1 uur begonnen met vrijwel direct een Bruine Kiekendief en even later weer een Waterpieper. Verder goede trek van Boerenzwaluwen en enkele Huiszwaluwen erbij. Een tweede Bruine Kiekendief, een Sperwer en 2 Buizerds kwamen het laatste teluur langs.
Vandaag 13 soorten, 286 exemplaren

Waar blijven die vogels? ©Martien van Dooren
Waar blijven die vogels? ©Martien van Dooren
Witte Kwikstaart ©Martien van Dooren
Witte Kwikstaart ©Martien van Dooren

20-09-2015

Zondag, licht briesje uit het westen, half tot zwaar bewolkt en 21 ˚C. Een prima teldag met veel zwaluwen. Het eerste teluur begint al goed met nog een roepende Kwartel en een roepende Meerkoet. De Kwartel is pas de tweede trekkende Kwartel die we trekkend langs gehad hebben en verreweg de laatste ook. Meerkoeten hebben we pas sinds vorig jaar op de soortenlijst staan. Deze ochtend ook eindelijk wat trek van Aalscholvers en er komen ook diverse Watersnippen over. Tussen 9 en 10 komt er een Heggenmus langs, de eerste dit jaar. Om 10 uur komt er nog een late Wespendief over, het is een juveniel exemplaar. Een half uur later zien we een juveniele Bruine Kiekendief en even later een groepje van 7 Ooievaars. Ook de eerste Roeken van dit jaar komen over. Het volgende uur veel trek van Boerenzwaluwen, bijna 400 in een uur. Met de middag komt er een Groenpootruiter over, de tweede dit jaar. Tussen 2 en 3 uur komt de 1000ste Boerenzwaluw van vandaag over. ’s Avonds is er ook nog geteld en vermeldenswaardig is de groep van 6 Blauwe Reigers die samen over kwamen.
Vandaag 33 soorten, 1330 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf    
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs    
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar    
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter    
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai    
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend    
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken    
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart    
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw    
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans 68. Fitis    
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif 69. Waterpieper    
12. Blauwe Reiger 41. Putter 70. Kruisbek    
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief 71. Vink    
14. Grijze Wouw 43. Buizerd 72. Rietgors    
15. Holenduif 44. Duinpieper 73. Meerkoet    
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw 74. Roek    
17. Nijlgans 46. Wilde Eend 75. Grasmus    
18. Tureluur 47. Morinelplevier 76. Meerkoet    
19. Huiszwaluw 48. Sperwer 77. Heggenmus    
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik 78. Kwartel    
21. Goudplevier 50. Visarend      
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart      
23. Witgat 52. Ooievaar      
24. Boompieper 53. Kneu      
25. Grauwe Gans 54. Kauw      
26. Watersnip 55. Groenling      
Ringmus 56. Matkop      
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling      
29. Paapje 58. Pimpelmees      

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine plevier 2