Week 7 (07 sep - 13 sep)

07-09-2015

Maandag, matige noordwesten wind en zwaarbewolkt, 16 ˚C. Een leuke teldag. Er wordt niet zo vroeg begonnen vandaag, maar het vliegt wel aardig. Een groepje van 7 Boomleeuweriken maakt het begin al leuk en rond 10 uur komt er een vrouw Bruine Kiekendief over. Dan is er tussen de verspreid vliegend meeuwen ook een Zilvermeeuw ontdekt, die zien we tegenwoordig niet zo veel meer hier. Het volgende teluur komt er een groep van 12 Ooievaars over, die zo hoog zitten dat ze in de wolken verdwijnen. In de verte horen we een steltloper roepen en we krijgen de vogel ook in beeld. Na wat puzzelen komen we er uit; een Groenpootruiter. De eerste Zwarte Kraai van dit jaar komt ook over, lastig om trekkers van lokale vogels te onderscheiden, maar deze vogel komt hoog over en in een rechte lijn zuidwestwaarts. Het laatste teluur komt er een drietal witte vogels in beeld: Lepelaars. Ze hebben alle drie wat zwart op de vleugel en het zijn dus juveniele vogels. Het is pas de vierde keer dat we Lepelaars op deze telpost zien, een leuke waarneming dus. Helaas moet iedereen al vroeg weg.
Vandaag 27 soorten, 419 exemplaren

Grasmus ©Martien van Dooren
Grasmus ©Martien van Dooren
Wespendief (juveniel) ©Martien van Dooren
Wespendief (juveniel) ©Martien van Dooren
Slechtvalk©Peter van de Braak
Slechtvalk©Peter van de Braak

08-09-2015

Dinsdag, een briesje uit het westen, zwaar bewolkt en 16 ˚C. In de ochtend komen er meerdere Goudplevieren over, alhoewel dat in deze regio dan om een of twee exemplaren tegelijk gaat, zo ook nu. Om twintig over acht komt er een Smelleken langs gevlogen, even laag als sommige groepjes zwaluwen. In de takken die we naast de keet in de grond hebben gezet zitten een Paapje en even later nog een late Grasmus. Niet voor niks die takken. Even later zien we een groepje van 7 Ooievaars, zo hoog dat ze, net als gisteren, in de wolken verdwijnen. Tegelijkertijd komt er een Visarend in beeld. Leuk uurtje! Daarna wordt het snel rustiger, veel minder zwaluwen in de lucht, nog wel een Atalanta op trek langs en we tellen nog 4 Paapjes.
Vandaag 20 soorten, 400 exemplaren

09-09-2015

Woensdag, noordoosten wind die tot kracht 3 aantrekt, licht bewolkt met grondmist tot na 10 uur; 18 ˚C, maar minimaal 8 ˚C. Een weersomslag dus en in de landen ten noorden van ons zijn er de afgelopen dagen veel vogels geteld. In de grondmist wordt wel een Zwarte Roodstaart ontdekt, maar dan is er al bijna 2 uur geteld. Als de mist weg is, beginnen de vogels te vliegen, met meerdere Tapuiten en een Boomvalk die vroeg op is. Met de zwaluwen die ook langstrekken komen er verschillende Sperwers op trek langs, tussen 11 en 12 uur zelfs 5. Na de middag, het is inmiddels lekker weer, komt er een roofvogel over die het ons lastig maakt, wat is het nou?
Vandaag 18 soorten, 463 exemplaren

Wespendief (juveniel) ©Peter van de Braak
Wespendief (juveniel) ©Peter van de Braak
Wespendief (juveniel) ©Peter van de Braak
Wespendief (juveniel) ©Peter van de Braak
Een vogelspotter ©Peter van de Braak
Een vogelspotter ©Peter van de Braak

10-09-2015

Donderdag, oostelijke wind, niet al te hard, weinig bewolking en 20 ˚C na weer een frisse start. Het eerste half uurtje levert een Grote Gele Kwikstaart op en net na 9 uur komt er een Smelleken langs. De eerste Pimpelmees van dit jaar kan ook genoteerd worden. Een groepje van 4 Wintertalingen komt over, helaas staat er nauwelijks water in het Palmven. Ze vliegen dan ook door. Tussen 11 en 12 uur vliegen er veel Boerenzwaluwen langs, dik 150. Ook twee groepjes Ooievaars, 5 en 7 vogels en onder andere een Boomvalk maken dit een leuk teluurtje. De Wespendief die vervolgens langs komt is net zo’n vogel als gisteren, een lastige juveniele vogel. Na 1 uur valt het stil en om 2 uur stoppen we.
Vandaag 21 soorten, 433 exemplaren

11-09-2015

Vrijdag, wind uit oost tot noordoost, maar het is weinig. Geen wolken en tussen de 8 en 21 ˚C. De eerst paar uur hangt er nog mist, maar later is het lekker nazomer. Met de mist wordt er weinig trek gezien, wel komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs. Een groepje van 7 Kauwtjes is de eerste trekkende groep die dit teljaar over komt (maar niet de eerste Kauwtjes).Verder komen er mooie groepen zwaluwen over, niet alleen Boerenzwaluwen maar regelmatig ook groepen Huiszwaluwen. Tegen 11 uur horen we de eerste Sijs van dit jaar. Telposten die veel eerder beginnen met tellen hadden er in Juli al. Rond lunchtijd is het echt vlinderweer, er komen veel Atalanta’s langs vandaag (33) en ook Oranje Luzernevlinders, 3 in totaal. ’s Middags komen er 2 boomvalken op trek langs, later op de middag valt de trek helemaal stil.
Vandaag 20 soorten, 909 exemplaren

Ooievaars ©Peter van de Braak
Ooievaars ©Peter van de Braak
Ooievaars ©Peter van de Braak
Ooievaars ©Peter van de Braak
Boomvalk ©Peter van de Braak
Boomvalk ©Peter van de Braak

12-09-2015

Zaterdag, veel bewolking en weinig wind uit zuidoost en maximaal 20 ˚C. Als Henk koffie aan het maken is, hoort hij een Bosuil roepen. De Boerenzwaluwen hebben er zin in, want ze vliegen zodra het licht is. Vanmorgen is er ook veel trek van Kieviten. Later op de ochtend is het rustig, maar na 11 uur komen er 2 Goudplevieren langs. Rond half 12 worden er 2 Duinpiepers opgemerkt en om half 2 nog een. Verder komen er later op de middag nog Boomleeuweriken en Tapuiten langs, maar eigenlijk is het behoorlijk rustig. Waar blijven die vogels?
Vandaag 17 soorten, 380 exemplaren

13-09-2015

Zondag, nauwelijks wind die eerst uit zuidzuidwest komt en later oostnoordoost, wisselend bewolkt en toch nog 19 ˚C. Ook vandaag is het erg rustig. Enkele zwaluwen, maar niet eens elk uur en een Sperwer. Om 20 over 12 komt er een Boomvalk die een poosje rustig zit op de grashopen die op de akker bij de keet liggen. Verder zijn er vrij veel Kieviten over gekomen en zitten er ter plaatse enkele Paapjes, Roodborsttapuiten en Tapuiten.
Vandaag 11 soorten, 206 exemplaren

Tapuit ©Peter van de Braak
Tapuit ©Peter van de Braak
Havik ©Peter van de Braak
Havik ©Peter van de Braak
Havik ©Peter van de Braak
Havik ©Peter van de Braak

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper 59. Tjiftjaf    
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit 60. Sijs    
03. Wespendief 32. Bosrietzanger 61. Lepelaar    
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek 62. Groenpootruiter    
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet 63. Zwarte Kraai    
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart 64. Kuifeend    
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster 65. Smelleken    
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees 66. Zwarte Roodstaart    
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart 67. Spreeuw    
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans      
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif      
12. Blauwe Reiger 41. Putter      
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief      
14. Grijze Wouw 43. Buizerd      
15. Holenduif 44. Duinpieper      
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw      
17. Nijlgans 46. Wilde Eend      
18. Tureluur 47. Morinelplevier      
19. Huiszwaluw 48. Sperwer      
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik      
21. Goudplevier 50. Visarend      
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart      
23. Witgat 52. Ooievaar      
24. Boompieper 53. Kneu      
25. Grauwe Gans 54. Kauw      
26. Watersnip 55. Groenling      
Ringmus 56. Matkop      
28. Kleine Plevier 57. Wintertaling      
29. Paapje 58. Pimpelmees      

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

  1. 02-09-2015 Kleine plevier 2