Week 6 (31 aug - 06 sep)

31-08-2015

Maandag, draaiende wind en ook de bewolking varieert sterk, het wordt nog wel lekker warm: 29 ˚C. De dag begint al goed met een roepende Matkop in de mais. We ziet de vogel de weg oversteken naar de volgende maisakker. Dit is pas de vijfde Matkop op deze telpost! Ook vroeg is de Bruine Kiekendief. Later op de ochtend komt er nog een Goudplevier roepend over en zien we nog een Paapje. Verder trekken de Boerenzwaluwen goed en tussen 10 en 11 veel Huiszwaluwen. ‘s Middags komt er nog een Blauwe Kiekendief over, het is een mannetje. Een mooie telling met dik 300 Boerenzwaluwen en dik 100 Huiszwaluwen.
Vandaag 17 soorten, 493 exemplaren

Huiszwaluw ©Peter van de Braak
Huiszwaluw ©Peter van de Braak
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Aalscholver ©Martien van Dooren
Aalscholver ©Martien van Dooren

Augustus

Dit jaar hebben we in augustus 237 uur geteld en dat is wat minder dan gemiddeld. Tijdens die uren hebben we 5475 vogels geteld, verdeeld over 54 soorten, per uur zijn dat 23 vogels. Veel minder dan de afgelopen jaren, toen we zo’n 30 vogels per uur telden (vorig jaar zelfs 54!). Er zijn dan ook genoeg uren geweest dat er geen enkele vogel langskwam. Het aantal soorten is iets minder dan gemiddeld. De top 3 is ook dit jaar door de zwaluwen bezet, met op 1 natuurlijk de Boerenzwaluw, die wel een veel minder jaar draait, iets meer dan 1/3 van de aantallen van vorig jaar. De Gierzwaluw staat op de 2e plek en daar hebben we er vrij veel van geteld, boven het gemiddelde in elk geval. De Huiszwaluw staat op de derde plaats, met wat minder vogels dan vorig jaar. De laatste jaren zijn het er steeds tussen de 500 en 700, maar een aantal jaren geleden waren er jaren met over de 2000.
In de tweede tabel staan de “augustus”-soorten. Ooievaars kwamen er dit jaar in augustus wat minder over dan in de laatste jaren, maar vergeleken met 10 jaar terug is 56 een prima aantal. De Wespendief kwam ook dit jaar in gemiddelde aantallen over, exact 50 dit keer. Zo’n enorme piek als vorig jaar was er dit jaar niet, maar op goede dagen eind augustus kun je er meerdere zien. Bruine Kiekendief en Visarend kwamen in kleine aantallen over, van de Visarend zelfs maar 1. Misschien dat dat in september goed gemaakt wordt. Ook dit jaar hebben we gelukkig ook nog een groepje van 6 Morinelplevieren gehad, ze hebben zelfs een korte tijd op de grond gezeten. Daar zijn mooie foto’s van gemaakt. De Zomertortel is dit jaar voor het tweede jaar achter elkaar helaas niet gezien. De 3 Duinpiepers en de 97 Boompiepers zijn ook gemiddelde aantallen voor augustus, misschien wat aan de lage kant. De 229 Gele Kwikstaarten zijn er 9 meer dan vorig jaar, maar toch zijn dat er vrij weinig, meestal tellen we er rond de 300.
Ook dit jaar zijn er in augustus een aantal mooie waarnemingen gedaan. Hoogtepunt (waarschijnlijk van het hele telseizoen) was natuurlijk de Grijze Wouw, die op augustus ’s avonds ontdekt werd, er de hele volgende dag ook was en pas na de tweede nacht in de loop van de ochtend vertrok. Dat betekende dat de twee televisieploegen (onder andere van het landelijke Hart van Nederland op SBS6) net te laat kwamen om de vogel zelf te zien, maar er zijn zeker 200 vogelaars komen kijken. Andere leuke waarnemingen zijn de Zwarte Ruiter, de Tureluur, Oeverloper, een Bosrietzanger (altijd lastige vogels). De al genoemde groep van 6 Morinelplevieren op 23 augustus is ook een hoogtepunt, alleen jammer dat ze maar zo kort ter plaatse waren en dat er niet meer mensen van hebben kunnen genieten.
Ook dit jaar worden de trekvlinders geteld op de telpost. Dit jaar komen er weinig vlinders langs. Dat zal ook met het weer te maken hebben, want zonnig weer met een licht briesje uit de goede hoek hebben we nog niet veel gehad. Landelijk worden er nauwelijks Kleine Vossen gezien en dat is in aantallen toch een belangrijke soort. Vorig jaar en het jaar ervoor hadden we veel Oranje Luzernevlinders langs onze telpost, maar dit jaar zijn er nog maar 3 gezien. Misschien dat de volgende maand het nog op gang komt.
1 september; Redelijk windje uit zuidwest, later noordwest, veel bewolking en fris: 17 ˚C. De ochtend levert diverse vogelsoorten op, onder andere een Wulp (nog niet veel gezien dit jaar) en een best late Koekoek, die zijn in september schaars. Na 9 uur komt er trek van zwaluwen op gang, uiteraard vooral Boerenzwaluwen, maar ook Huiszwaluwen (“witkuntjes”). Tussen 11 uur en 3 uur is de telpost onbemand, daarna vliegen de zwaluwen nog steeds goed. ’s Avonds is het wel over met de zwaluwen.

Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren
Koekoek ©Martien van Dooren
Koekoek ©Martien van Dooren

Overzicht aantallen en uren augustus:

Jaar Uren Augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00:00 3069 42 40
2002 99:00:00 3596 36 56
2003 111:30:00 3500 31 48
2004 74:29:00 2533 34 35
2005 175:25:00 4766 27 69
2006 173:05:00 5201 30 55
2007 235:38:00 13.231 56 73
2008 463:44:00 20.181 44 86
2009 316:54:00 8281 26 62
2010 318:45:00 9779 31 76
2011 216:40:00 6875 32 60
2012 297:54:00 9847 33 75
2013 316:01:00 9452 30 71
2014 252:50:00 9649 38 78
2015 237:25:00 5475 23 75

Top 3 vogelsoort augustus:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5856 Boerenzwaluw 4554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9225 Huiszwaluw 3221 Kokmeeuw 1904
2009 Boerenzwaluw 2847 Huiszwaluw 2372 Kokmeeuw 833
2010 Boerenzwaluw 4223 Huiszwaluw 2126 Kievit 651
2011 Boerenzwaluw 3395 Huiszwaluw 1047 Gierzwaluw 341
2012 Boerenzwaluw 4403 Huiszwaluw 1569 Gierzwaluw 746
2013 Boerenzwaluw 4211 Gierzwaluw 2082 Huiszwaluw 513
2014 Boerenzwaluw 5945 Gierzwaluw 1515 Huiszwaluw 658
2015 Boerenzwaluw 2163 Gierzwaluw 1161 Huiszwaluw 504

Aantallen per soort in augustus:

Jaar/Soort Ooievaar Wespendief Bruine Kiekendief Visarend Morinelplevier Zomertortel Gierzwaluw Duinpieper Boompieper Gele Kwikstaart
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1     13 158   165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563   179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352
2010 16 16 24 11 2 22 492 3 200 366
2011 105 25 12 6 2 32 341 3 71 321
2012 81 25 19 4 1 0 746 9 95 295
2013 72 42 27 5 2 1 2082 4 112 347
2014 100 47 21 5 1 0 1515 4 137 220
2015 56 50 8 1 6 0 1161 3 97 229

01-09-2015

Dinsdag, redelijk windje uit zuidwest, later noordwest, veel bewolking en fris: 17 ˚C. De ochtend levert diverse vogelsoorten op, onder andere een Wulp (nog niet veel gezien dit jaar) en een best late Koekoek, die zijn in september schaars. Na 9 uur komt er trek van zwaluwen op gang, uiteraard vooral Boerenzwaluwen, maar ook Huiszwaluwen (“witkuntjes”). Tussen 11 uur en 3 uur is de telpost onbemand, daarna vliegen de zwaluwen nog steeds goed. ’s Avonds is het wel over met de zwaluwen.
Vandaag 16 soorten, 603 exemplaren

Morinelplevier ©Peter van de Braak
Morinelplevier ©Peter van de Braak
Het Scorebord ©Martien van Dooren
Het Scorebord ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart en Geelgors ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart en Geelgors ©Martien van Dooren

02-09-2015

Woensdag, nauwelijks wind, zuidwest, meestal veel bewolking, rond 11 uur regen en tussen de 9 en 17 ˚C. Ook vandaag trek van met name Boerenzwaluwen, maar ook een Goudplevier en een Watersnip. Leuk zijn de 2 Kleine Plevieren die aan het eind van de ochtend ontdekt worden. Rond 1 uur een “salvo” Bruine Kiekendieven; in een uur tijd komen er 4 langs, allemaal juveniele exemplaren. Het is ook goed weer voor Ooievaars, in twee groepjes verdeeld komen er 17 over. In de middag ook 3 Sperwers en 2 Slechtvalken op trek en vandaag meer dan 600 Boerenzwaluwen. Uiteindelijk 20 verschillende soorten en dat is voor deze tijd een goede score.
Vandaag 20 soorten, 791 exemplaren

03-09-2015

Donderdag, lichte zuidwesten wind, overdag licht tot half bewolkt, ’s avonds zwaar, temperatuur 15 ˚C. Een Morinelplevier wordt door Martien op de akker achter de telpost ontdekt doordat hij de akker goed afspeurt. Klasse! Er zit ook nog een Kleine Plevier en een heleboel kwikstaarten, meest Witte maar ook enkele Gele. De Morinelplevier kan goed bekeken worden door de geïnteresseerden en blijft lang ter plaatse. Lang genoeg voor Jos, die ’s morgens een vergadering elders had, nog net een trein haalde en op tijd op de Brobbelbies was om eindelijk een Morinelplevier te zien. Pas als er ’s middags een tweetal F16 straaljagers overvliegen vertrekt ze. Later op de ochtend wordt er een Duinpieper gehoord en we zien de vogel wegvliegen. Wat minder Boerenzwaluwen vandaag maar nog wel een Paapje en ook leuk zijn de 2 Grote Gele Kwikstaarten die ’s morgens vroeg langs komen. ’s Avonds wordt er ook nog geteld en er wordt een juveniele Kleine Plevier gezien.
Vandaag 14 soorten, 338 exemplaren

04-09-2015

Vrijdag, de zuidwesten wind is redelijk sterk, half tot zwaar bewolkt en niet warmer dan 14 ˚C. In het eerste uur komen er al veel Boerenzwaluwen over, die hebben waarschijnlijk in de buurt overnacht, misschien wel in een van de Maisvelden vlak bij de telpost. De tellers zien ook twee reeën langskomen op zoek naar eten. De Boerenzwaluwen blijven vandaag goed vliegen met zo’n 100 vogels per uur. De Kleine Plevier wordt in de loop van de ochtend op de akker achter de keet teruggevonden. Verder komt er een volwassen vrouw Bruine Kiekendief langsgetrokken en vandaag ook een drietal Torenvalken op trek. Om 12 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 11 soorten, 625 exemplaren

Morinelplevier ©Martien van Dooren
Morinelplevier ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Dagelijkse gang op de telpost ©Martien van Dooren
Dagelijkse gang op de telpost ©Martien van Dooren

05-09-2015

Zaterdag, westenwind tot kracht 3, meestal zwaarbewolkt en 16 ˚C. De telling is vanwege de regen zelf een periode onderbroken. Voordat het licht genoeg is om te tellen is Henk al bezig met koffie zetten. Hij heeft geluk, want er komt een Kerkuil lang om te jagen voor de keet. Jammer genoeg is het nog te donker voor een mooie foto. In de vroege ochtend komt er een Goudplevier langs, later zelfs 4. Een vrij late Boomvalk komt net na 8 uur langs. Vandaag weer eens een Grote Zilverreiger, het lijken er minder dan vorig jaar, maar dan moet nog maar eens uitgezocht worden. Om 10 uur gaat het zo hard regenen dat de telling wordt gestopt, maar om 11 uur is de telpost al weer bezet. Ook vandaag is de Kleine Plevier nog ter plaatse. Na 1 uur begint het weer een beetje te vliegen, met onder andere een Wulp, maar daarna is het al snel weer rustig in de lucht, alleen nog wat Huiszwaluwen en een Sperwer.
Vandaag 15 soorten, 194 exemplaren

06-09-2015

Zondag, westenwind, veel bewolking en fris, maximaal 14 ˚C. In het begin van de telling komen er vooral wat Grauwe Ganzen over, maar om 20 over 7 al een juveniele Bruine Kiekendief. De Aalscholvers beginnen ook wat meer in beweging te komen, vandaag bijna elk teluur wel een en inmiddels ook wat grotere groepjes. Tegen 9 uur twee juveniele Bruine Kiekendieven en even na 9 uur een volwassen vrouwtje. Tussen 10 en 11 komt er nog een Oeverzwaluw en een Gierzwaluw over, een uur later nog een Gierzwaluw en in dat teluur een volwassen mannetje Bruine Kiekendief, de vijfde vandaag. Het was vandaag gezellig druk op de telpost, want het was vandaag Brunchwandeling. Leden van de Vogelwacht Uden komen dan langs gewandeld en kunnen van heerlijke broodjes en dergelijke genieten bij de telpost.
Vandaag 18 soorten, 354 exemplaren

Brunch op de telpost ©Martien van Dooren
Brunch op de telpost ©Martien van Dooren
Brunch op de telpost ©Martien van Dooren
Brunch op de telpost ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper      
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit      
03. Wespendief 32. Bosrietzanger      
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek      
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet      
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart      
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster      
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees      
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart      
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans      
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif      
12. Blauwe Reiger 41. Putter      
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief      
14. Grijze Wouw 43. Buizerd      
15. Holenduif 44. Duinpieper      
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw      
17. Nijlgans 46. Wilde Eend      
18. Tureluur 47. Morinelplevier      
19. Huiszwaluw 48. Sperwer      
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik      
21. Goudplevier 50. Visarend      
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart      
23. Witgat 52. Ooievaar      
24. Boompieper 53. Kneu      
25. Grauwe Gans 54. Kauw      
26. Watersnip 55. Groenling      
Ringmus 56. Matkop      
28. Kleine Plevier        
29. Paapje        

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015: