Week 5 (24 aug - 30 aug)

24-08-2015

Maandag, draaiende wind van zuidwest naar zuidoost en aantrekkend, half tot zwaar bewolkt en begin met mist, tussen de 13 en 24˚C. In de ochtendmist wordt er geen enkele vogel geteld. Pas na 9 uur begint er wat te vliegen en dat zijn vooral Boerenzwaluwen. Her volgende uurtje is interessant met een Wespendief, een Gierzwaluw, twee Paapjes en een Tapuit. Later op de ochtend komt er een tweede Wespendief langs en een juveniele Bruine Kiekendief. Verder een grote groep Huiszwaluwen op trek. De lunch wordt aangenaam gemaakt met maar liefst 4 Wespendieven, een Boomvalk en flink wat Gierzwaluwen, 24 in een uur. Jammer genoeg wordt er niet verder geteld.
Vandaag 14 soorten, 325 exemplaren

Sabelsprinkhaan ©Peter van de Braak
Sabelsprinkhaan ©Peter van de Braak

25-08-2015

Dinsdag, Flink wat zuidwesten wind, geheel bewolkt en bij het begin en op het eind regen, 18 ˚C. Niet het lekkerste weer om te tellen, maar misschien dat de vogels daar anders over denken. Bij de telpost zitten vandaag een paar leuke soorten ter plaatse: Een groep van 7 Patrijzen, ten minste 3 Paapjes, de Raven en een groep van zo’n duizend Spreeuwen. Op trek zijn er ook vogels, waarbij de 36 Gierzwaluwen tussen 9 en 10 uur opvallend zijn. Verder zijn en meerdere Sperwers op trek, komt er nog een Wespendief langs en zijn er later op de ochtend 6 Paapjes tegelijk te zien, die langstrekkend op het onkruid voor de telpost nog wat foerageren.
Vandaag 15 soorten, 360 exemplaren

26-08-2015

Woensdag, aantrekkende zuidwesten wind, half toto zwaar bewolkt, 26 ˚C. Er is in drie periodes geteld, bijna de hele ochtend, ’s middags en ’s avond een korte periode. De vroege ochtend levert al een Grote Gele Kwikstaart en een adulte vrouw Blauwe Kiekendief op. Verder vliegen er uiteraard weer Boerenzwaluwen deze ochtend en enkele Huiszwaluwen. De eerste Kauw die duidelijk overtrekt van dit jaar kan bijgeschreven worden op de soortenlijst. Daarnaast trekken er kwikstaarten en Boompiepers in de gebruikelijke kleine aantallen over. ’s Middags komt er al snel een Wespendief over en is er nog steeds redelijk wat trek van de kleinere vogels. Om 10 voor 2 komt de eerste Visarend van dit jaar uit de richting van de Hofmans Plassen (en de richting van de Maas) te voorschijn. Het dier is goed te zien, het is een juveniel en na zo’n vijf minuten verdwijnt de vogel zuidwaarts uit beeld. Er komen ook enkele Oeverzwaluwen over. De Boomvalken die wat later in beeld komen, blijven vrij lang boven de Brobbelbies foerageren. De vlindertrek stelt tot nu toe niet zo veel voor, maar vanmiddag komt de eerste Oranje Luzernevlinder van dit jaar voorbij. Het uurtje dat er ’s avonds is geteld is goed voor enkele Boerenzwaluwen en een Blauwe Reiger.
Vandaag 18 soorten, 198 exemplaren

Ooievaars ©Henk van de Acker
Ooievaars ©Henk van de Acker
Boompieper ©Martien van Dooren
Boompieper ©Martien van Dooren

27-08-2015

Donderdag, een koele bewolkte dag met zuidwesten wind en 18 ˚C. Tja weinig trek dus. Noemenswaardig zijn de 2 Paapjes en de 2 Tapuiten. Er is alleen ’s morgens geteld.
Vandaag 6 soorten, 32 exemplaren

28-08-2015

Vrijdag, de bewolking neemt in de loop van de dag af tot half bewolkt, de weinige wind komt uit zuidwest en het is koel, maar toch nog net 20˚C. Het tweede teluur is interessant met maar liefst 8 Paapjes en 2 Bruine Kiekendieven, een volwassen vrouwtje en een dier in vrouwkleed. Daarna komt er een flinke groep Kieviten over op hoogte, het zijn er 73. Gedurende de hele telperiode komen er Gele Kwikstaarten over, uiteindelijk 10 exemplaren. Vandaag verder nog 2 Boomvalken. Een late Gierzwaluw en een Oranje Luzernevlinder. De talrijkste soort van vandaag was de Boerenzwaluw: 112 vogels.
Vandaag 20 soorten, 254 exemplaren

29-08-2015

Zaterdag, praktisch windstil vandaag en ’s morgens wolkenloos, later trekt het dicht, maximaal 24 ˚C. Er is vandaag veel geteld, in totaal 13 uur. De eerste vogel van de dag is een Kiekendief. Een lastige, maar het is toch een mannetje Blauwe Kiekendief. De rest van de ochtend komen er verschillende soorten zwaluwen over, vandaag ook weer eens Oeverzwaluwen. Na 10 uur komt er en Wespendief over en enkele Atalanta’s, die vliegen eindelijk eens een keer een beetje. Tussen 12 en 1 uur vliegt er nauwelijks wat, maar toch 7 Wespendieven in 1 uur! Het is rond half vier als er Ooievaars ontdekt worden, een groep van 14 en de eersten van dit jaar. Tegen 4 uur nog een groep Ooievaars, 42 dit keer. Mooie grote groep! ‘s Avonds is er ook nog twee uur geteld wat 4 Blauwe Reigers opleverde.
Vandaag 18 soorten, 253 exemplaren

30-08-2015

Zondag, oostelijke wind kracht 1, licht tot geheel bewolkt en maximaal 29 ˚C. De ochtend begint met een groep van 30 overtrekkende kieviten. In het tweede uur wordt er een late Koekoek, maar niet de laatste ooit (dat was op 13 september 2006). Er komt ook een juveniele Bruine Kiekendief over en nog meer Kieviten, waarbij ook een Goudplevier zit. De eerste Kneuen op trek worden wat later op de ochtend waargenomen. Aan het eind van de ochtend komt er nog en juveniele Bruine Kiekendief over en rond de middag is het opeens druk met Boomvalken. In een uur komen er 6 over. Uiteindelijk wordt er om 2 uur gestopt met tellen.
Vandaag 16 soorten, 308 exemplaren

Kleine Parelmoervlinder ©Peter van de Braak
Kleine Parelmoervlinder ©Peter van de Braak
Torenvalk ©Peter van de Braak
Torenvalk ©Peter van de Braak

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper      
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit      
03. Wespendief 32. Bosrietzanger      
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek      
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet      
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart      
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster      
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees      
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart      
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans      
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif      
12. Blauwe Reiger 41. Putter      
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief      
14. Grijze Wouw 43. Buizerd      
15. Holenduif 44. Duinpieper      
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw      
17. Nijlgans 46. Wilde Eend      
18. Tureluur 47. Morinelplevier      
19. Huiszwaluw 48. Sperwer      
20. Torenvalk 49. Boomleeuwerik      
21. Goudplevier 50. Visarend      
22. Zwarte Ruiter 51. Grote Gele Kwikstaart      
23. Witgat 52. Ooievaar      
24. Boompieper 53. Kneu      
25. Grauwe Gans 54. Kauw      
26. Watersnip 55. Groenling      
27. Ringmus        
28. Kleine Plevier        
29. Paapje        

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos 07. Oranje Luzernevlinder  
03. Dagpauwoog 08. Kleine Parelmoervlinder  
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015: