Week 4 (17 aug - 23 aug)

17-08-2015

Maandag, noordwesten wind, geheel bewolkt en maar 15 ˚C, maar wel even droog. Er is maar kort geteld vandaag, het weer nodigde niet uit tot langer tellen. Er zijn dan ook maar weinig vogels gezien, voornamelijk Boerenzwaluwen. Ter plaatse zat er een groep van 9 Grauwe Ganzen.
Vandaag 5 soorten, 21 exemplaren

18-08-2015

Dinsdag, zuidwesten wind die eerst zelfs kracht 3 is, geheel bewolkt en koud, ’s morgens maar 15 ˚C, ’s middags 17 ˚C. Het koude weer en de wind is niet bevorderlijk voor de trek, maar het tweede teluur komt er al snel een Goudplevier over en even later een groepje van 4. Deze Goudplevieren zitten even aan de grond op een geoogste akker achter de keet, maar ze zijn al snel weer vertrokken. Een groep van 18 Kieviten is al vroeg op trek. Later komt er nog een Goudplevier over, maar die vliegt door. ’s Middags wordt er ook geteld, maar er komt alleen maar een Atalanta langs.
Vandaag 8 soorten, 69 exemplaren

Wespendief ©Marc Gottenbos
Wespendief ©Marc Gottenbos
Wespendief ©Martien van Dooren
Wespendief ©Martien van Dooren

19-08-2015

Woensdag, zuidelijke wind, kracht 2, Zwaar bewolkt met wat gaatjes en 21 ˚C. In de ochtendtelling komt er een flinke groep Canadese Ganzen langs en later ook veel Houtduiven, 80 in een uur in augustus is namelijk veel. Rond de middag komt de eerste Sperwer van dit jaar over. Verder vliegen er aardig wat Gele Kwikstaarten en enkele Boerenzwaluwen en ook nog een paar Gierzwaluwen. Veel telperiodes vandaag, er is ook nog ’s middags en ‘s avonds geteld, maar dat leverde weinig op.
Vandaag 10 soorten, 204 exemplaren

20-08-2015

Donderdag, wind (weinig) uit de oost-zuidoost hoek, van nauwelijks wolken naar half bewolkt en de temperatuur loopt op van 12 naar 25 ˚C. In de vroege ochtend al aardig wat zwaluwen op trek (Gier- en Boerenzwaluw) en vrij veel Holenduiven. Later op de ochtend komen er verschillende Paapjes langs, uiteindelijk worden er 7 geteld, niet verkeerd. Om half elf zien we een Wespendief met voedsel richting de nestplek overvliegen, een voedselvlucht dus (en geen trekvogel). De lokale Raven laten zich ook regelmatig zien en horen en tot 1 uur vliegen er regelmatig wat vogels langs, maar geen bijzondere soorten. ’s Middags en ’s avonds is het weer bijzonder rustig in de lucht.
Vandaag 15 soorten, 239 exemplaren

21-08-2015

Vrijdag, een briesje uit zuid tot zuidoost, licht tot half bewolkt en tussen de 15 en 28 ˚C. Op de vroege ochtend komt er al een Blauwe Kiekendief langs. Het is een mannetje en het is een volwassen dier. Voor 10 uur komt er een Wespendief over, ook een mannetje. Even na elven komt er een Duinpieper (eerst voor de keet daarna er achter), de eerste dit jaar. De vogel blijft even aan de grond, maar vliegt later tocht verder. Een uur later kom er een tweede Duinpieper over. Na de middag komt de eerste buizerd op trek van dit jaar over. Na twee uur is het vooral warm en er vliegt niet zo heel veel meer, maar er komen nog wel een Wespendief en een Sperwer over. Er wordt tot 7 uur geteld.
Vandaag 17 soorten, 123 exemplaren

Morinelplevier ©Henk van de Acker
Morinelplevier ©Henk van de Acker
Canadese Ganzen ©Martien van Dooren
Canadese Ganzen ©Martien van Dooren

22-08-2015

Zaterdag, matige oostenwind, bewolking langzaam toenemend tot half bewolkt en 25 ˚C. Het begint vandaag rustig met niet te veel trek, maar tussen 8 en 9 uur komt er een Zilvermeeuw over, de eerste dit jaar en in de zomer geen algemene verschijning in oost Brabant. De volgende uren zijn goed, met onder andere wat Graspiepers op trek en aardig wat Gierzwaluwen en Huiszwaluwen. Om kwart over 11 komt er een Duinpieper over, de derde al weer dit jaar. Dit is ook een goed uurtje voor Wespendieven, maar liefst 7 exemplaren! Later komt er nog een over, de trek van Wespendieven is blijkbaar op gang. Ook komt er nog een Slechtvalk over, een volwassen man Bruine Kiekendief en enkele Boomvalken. Later op de dag komen er nog twee Wespendieven over, in totaal 10 vandaag. Vlinders tellen we ook dit jaar, maar er komen er erg weinig langs vergeleken met vorig jaar.
Vandaag 17 soorten, 392 exemplaren

23-08-2015

Zondag, tot kracht 5 aantrekkende oostenwind, wolkenloos tot 2 uur en uiteindelijk 26 ˚C. De dag begint met een groep van 10 Nijlganzen op trek. Het wordt een mooie dag met tegen 8 uur een groep van 6 Morinelplevieren, die bij de telpost landen en daar een kwartiertje aan de grond blijven, om dan toch maar verder te vliegen in westelijke richting. Tussen 9 en 10 uur de eerste Wespendieven op trek, er zullen er nog meer volgen. Het volgende uur 6 Wespendieven, en dan 0, weer 6 en laat op de middag nog 2, in totaal 16. Geen dagrecord (dat is 30), maar wel heel mooi. Ook op andere telposen in oost en midden Nederland en ook in België (topper Kristallijn Maatheide in België met 52). Vorig jaar was de piek van Wespendieven op 27 augustus. Verder kwamen er vandaag onder andere nog 3 Boomvalken langs en 45 Gierzwaluwen. Wat nog een mooi aantal is.
Vandaag 17 soorten, 198 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper      
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit      
03. Wespendief 32. Bosrietzanger      
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek      
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet      
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart      
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster      
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees      
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart      
10. Boerenzwaluw 39. Grote Canadese Gans      
11. Gele Kwikstaart 40. Houtduif      
12. Blauwe Reiger 41. Putter      
13. Oeverzwaluw 42. Blauwe Kiekendief      
14. Grijze Wouw 43. Buizerd      
15. Holenduif 44. Duinpieper      
16. Graspieper 45. Zilvermeeuw      
17. Nijlgans 46. Wilde Eend      
18. Tureluur 47. Morinelplevier      
19. Huiszwaluw 48. Sperwer      
20. Torenvalk        
21. Goudplevier        
22. Zwarte Ruiter        
23. Witgat        
24. Boompieper        
25. Grauwe Gans        
26. Watersnip        
27. Ringmus        
28. Kleine Plevier        
29. Paapje        

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos    
03. Dagpauwoog    
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015: