Week 3 (10 aug - 16 aug)

10-08-2015

Maandag, geheel bewolkt en 19 ˚C, later warmer, weinig wind ruimend van zuid naar noordwest. De eerste vogels van deze ochtend zijn drie Goudplevieren, die zelfs een poosje aan de grond zitten op de akker achter de keet. Verder zijn er genoeg zwaluwen in de lucht, maar die trekken niet echt. Een enkele groep Gierzwaluwen trekt wel door. Tussen 10 en 11 komt er een Wespendief over, die even later terugkeert met een raat in zijn klauwen. Dat is dus geen trekvogel, maar wel bewijs dat er toch een op de Maashorst broedt dit jaar. ’s Avonds is er ook nog een uurtje geteld, met als enige resultaat vier Gierzwaluwen.
Vandaag 6 soorten, 50 exemplaren

11-08-2015

Dinsdag, wisselend bewolkt en 20 ˚C. De wind is zuidwest tot zuid en maar kracht 1. Een mistig begin met eerst maar 650 meter zicht, later 1000 meter en uiteindelijk trekt de mist op. Deze ochtend wordt het eerste Paapje van dit jaar gezien. Leuk en voor de tellers nieuw voor dit jaar, want afgelopen voorjaar zijn er erg weinig doortrekkers in deze regio geweest. Verder is het zo weinig trek dat er al om 11 uur wordt gestopt. Wel worden er twee Wespendieven en een Slechtvalk gezien, maar dit zijn lokale vogels. ’s Avonds is er twee uur geteld, het weer is anders, noordelijke wind en met 25 ˚C best warm. Er vliegt aanzienlijk meer, waarbij drie Watersnippen er leuk zijn.
Vandaag 6 soorten, 17 exemplaren

Oranje Luzernevlinder ©Marc Gottenbos
Oranje Luzernevlinder ©Marc Gottenbos
Sperwer ©Marc Gottenbos
Sperwer ©Marc Gottenbos

12-08-2015

Woensdag, een noordoosten briesje, veel bewolking overdag, ’s avonds bijna niks, 18 tot 23 ˚C. Bij aankomst blijkt het Paapje van gisteren nog even aanwezig, maar later op de ochtend wordt het niet meer gezien. Tegen negenen komt er een boomvalk langs, die even op een van de palen bij de telpost gaat zitten, ons ziet en er snel weer vandoor gaat. Even later komt er een Tapuit vlak langs gevlogen, later zien we er drie verderop op een akker zitten. Een drietal Wespendieven komt gezamenlijk over de keet, een ervan mist een aantal veren in zijn vleugels en staart en dat is een bekende, later zien we er ook een van deze drie vlinderen. Het lijkt er op dat deze drie wegtrekken, maar dan is dat vlinderen wel apart. Lokale vogels dus. Tegen twaalven komen er 2 Boomvalken langs en wat later zien we in een struik langs het zandpad een zangertje. Het is een Bosrietzanger of een Kleine Karekiet, welke is niet te zien en we horen niks. Om 13.00 wordt er gestopt, maar ’s avonds wordt de post nog twee uur bemand. Dat levert een Oeverloper op, dat is pas de 4e op deze telpost! En de vroegste ooit (was 14 augustus 2010).
Vandaag 10 soorten, 24 exemplaren

14-08-2015

Vrijdag, zuidwesten wind, later zuid, half tot zwaar bewolkt en maximaal 26 ˚C. Het eerste uur levert een Witgatje op, later op de ochtend komen er nog Tapuiten, een Watersnip en Oeverzwaluwen op. Rond het middaguur is er duidelijk wat trek van zwaluwen, vooral Boerenzwaluwen. Na enen komt er een Wespendief over. ’s Avonds is er ook twee uur geteld, met een Aalscholver op trek maar ook met een voedselvlucht van een Wespendief.
Vandaag 13 soorten, 93 exemplaren

15-08-2015

Zaterdag, weinig wind, eerst zuid, later noordwest, bewolking toenemend van half naar bijna geheel bewolkt en 27 ˚C. In de ochtend is er trek van Gele Kwikstaarten, met uurtotalen van 11 en 10. Vermeldenswaardig is ook de Kleine Karekiet en later komt er mooi een Grote Zilverreiger over. Ook kan de eerste Grote Lijster van dit jaar bijgeschreven worden. Later op de ochtend komt er een Paapje langs en tussen 11 en 12 uur een Koekoek. Niet echt een algemene soort op deze telpost, het is de 20ste pas in al die jaren. De rest van de dag komen er vooral Boerenzwaluwen langs en een enkele Oeverzwaluw en Kleine Mantelmeeuw.
Vandaag 18 soorten, 150 exemplaren

Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Martien van Dooren

16-08-2015

Zondag, matige noordwesten wind en geheel bewolkt, uiteindelijk regen, 18˚C. Vandaag is er alleen ‘s morgens geteld. Rond 11 uur begon het te regenen (en het bleef regenen). In het eerste uur komen er enkele Grauwe Ganzen over en wat Kokmeeuwen. Het tweede uur levert twee nieuwe soorten voor dit jaar op: Een juveniele Gekraagde Roodstaart en twee Koolmezen. De rest van de ochtend vliegen er niet veel vogels, maar wel verschillende soorten. Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen, een Blauwe Reiger en een Goudplevier. Vanwege de regen wordt er om 12 uur gestopt met tellen.
Vandaag 11 soorten, 42 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Oeverloper      
02. Grote Zilverreiger 31. Tapuit      
03. Wespendief 32. Bosrietzanger      
04. Bruine Kiekendief 33. Koekoek      
05. Boomvalk 34. Kleine Karekiet      
06. Kievit 35. Witte Kwikstaart      
07. Kokmeeuw 36. Grote Lijster      
08. Kleine Mantelmeeuw 37. Koolmees      
09. Gierzwaluw 38. Gekraagde Roodstaart      
10. Boerenzwaluw        
11. Gele Kwikstaart        
12. Blauwe Reiger        
13. Oeverzwaluw        
14. Grijze Wouw        
15. Holenduif        
16. Graspieper        
17. Nijlgans        
18. Tureluur        
19. Huiszwaluw        
20. Torenvalk        
21. Goudplevier        
22. Zwarte Ruiter        
23. Witgat        
24. Boompieper        
25. Grauwe Gans        
26. Watersnip        
27. Ringmus        
28. Kleine Plevier        
29. Paapje        

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos    
03. Dagpauwoog    
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015: