Week 2 (03 aug - 09 aug)

03-08-2015

Maandag, warm tot 33 ˚C, redelijk wat wind uit zuidwest en weinig wind. ’s Morgens is er niet geteld, ’s middags wel 2 uurtjes met wat Gierzwaluwen en een Gele Kwikstaart. ’s Avonds wordt er ook geteld en er is nog steeds niet veel trek, maar rond 7 uur wordt er een juveniele Grijze Wouw ontdekt. Vanaf dat moment is er niet echt meer opgelet, want alle aandacht gaat naar deze zeldzaamheid. Het is (uiteraard) een nieuwe soort voor de telpost en het is de achtste van Nederland (plus nog twee recente die nog niet erkend zijn door de zeldzaamheidscommissie CDNA, maar dat waarschijnlijk wel worden) en de eerste juveniele. Via de moderne media worden de leden van onze Vogelwacht snel ingelicht en er kunnen fraaie foto’s gemaakt worden. Aan het eind van de avond vliegt de vogel op en richting de bosrand. Hopelijk gaat die daar slapen en is er morgen weer een kans om de Wouw te zien.
Vandaag 6 soorten, 48 exemplaren

Grijze Wouw © Martien van Dooren
Grijze Wouw © Martien van Dooren
Grijze Wouw © Martien van Dooren
Grijze Wouw © Martien van Dooren

04-08-2015

Dinsdag, weinig wind (bijna windstil) uit west, perioden met regen in de ochtend, geheel bewolkt en 21 C. Er waren al vroeg mensen bij de telpost aanwezig en om half zeven werd de Grijze Wouw weer ontdekt. De vogel is de hele dag aanwezig gebleven en vele vogelaars hebben er van kunnen genieten. De vogel ging regelmatig wat te eten vangen en dat waren meestal insecten (voor zover te zien) en een enkele keer een muis, waarschijnlijk een woelmuis. Tenminste 170 vogelaars hebben de vogel gezien. Ondertussen is er ook een beetje trek geteld, maar de aandacht was toch vooral op de Grijze Wouw gericht.
Vandaag 6 soorten, 17 exemplaren

05-08-2015

Woensdag, zwaarbewolkt, zuidwesten wind kracht 2 en 26 C. ’s Morgens is de telpost wel bemand, maar alle aandacht is naar de Grijze Wouw gegaan. Deze werd ’s morgens vroeg weer aangetroffen en er kwamen weer voldoende vogelaars op af. Helaas voor een aantal vertrok de Grijze Wouw om kwart over 9. Later op de ochtend zijn er nog twee televisieploegen langsgekomen, ook te laat voor de vogel, maar de reportages waren toch de moeite van het kijken waart. De landelijke televisie was door Hart van Nederland vertegenwoordigd, die het item in hun uitzending van 18:00 hadden opgenomen. De lokale televisie D-TV uit Oss heeft ook een reportage uitgezonden. ’s Middags en ’s avonds zijn er nog een paar uur geteld, maar er kon maar een vogel en een vlinder worden genoteerd.
Vandaag 2 soorten, 2 exemplaren

Grijze Wouw © Martien van Dooren
Grijze Wouw © Martien van Dooren
D-TV uit Oss ©Martien van Dooren
D-TV uit Oss ©Martien van Dooren

06-08-2015

Donderdag, de wind zit in de zuidwesthoek en is in de middag zelfs kracht 3, het is licht tot half bewolkt en maximaal 32˚C. ‘s Morgens is er van 7 tot 12 geteld en er waren veel zwaluwen in de lucht, die blijkbaar veel te eten vonden, want ze bleven langdurig hangen. In de vroege ochtend komen er twee Tureluurs over, deze zijn ook op de andere telpost gezien. Dat was wel de leukste waarneming van de dag, verder konden we de eerste Huiszwaluwen op trek noteren en de eerste Nijlgans van dit jaar. ’s Middags en ’s avonds is er ook geteld, maar toen vloog er erg weinig over. Vandaag werden er alleen maar Atalanta’s op trek gezien. Van de lokale vogels zijn de Wespendief, de Kleine Plevier en de Raven gezien.
Vandaag 11 soorten, 264 exemplaren

07-08-2015

Vrijdag, voornamelijk matige noordoostelijke wind, half bewolkt en uiteindelijk 28 ˚C. ’s Morgens is er tot 12 uur geteld en er was wat trek van diverse soorten zwaluwen, het meest Boerenzwaluwen. ’s Avonds is er ook geteld, maar dit keer vloog er echt niets over. Van de week heeft Wim van Lanen het trapje van de keet gerepareerd, nu kunnen we weer gewoon naar binnen klimmen. Erg mooi gemaakt, dank Wim!
Vandaag 4 soorten, 60 exemplaren

08-08-2015

Zaterdag, noordelijke matige wind, wisselend bewolkt (meest half, maar ook even wolkenloos) en maximaal 26 ˚C. Er wordt vandaag al vanaf 6 uur geteld en dat eerste uurtje is best interessant met een Zwarte Ruiter, twee Grote Zilverreigers en een groepje van 15 Kokmeeuwen. Later op de ochtend komt er ook nog een Goudplevier over en aan het eind van de ochtend ook nog een Witgat, allemaal de eerste van dit jaar. ’s Middags wordt er doorgeteld en dat levert nog meer eersten van dit jaar op: een Torenvalk en de eerste Boompieper. Verder komen er redelijk wat Gierzwaluwen over vandaag en diverse groepjes meeuwen: Kokmeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen. Al met al een aardige dag.
Vandaag 14 soorten, 140 exemplaren

Drukte op de telpost ©Martien van Dooren
Drukte op de telpost ©Martien van Dooren
Drukte op de telpost ©Martien van Dooren
Drukte op de telpost ©Martien van Dooren

09-08-2015

Zondag, noordoostenwind kracht 1. Niet veel dus, de bewolking neemt in de loop van de dag van niet tot geheel toe en het wordt 24 ˚C. Het eerste uur levert twee nieuwe soorten voor dit jaar op: Grauwe Gans en Watersnip. Beide soorten zijn niet echt zeldzaam op de telpost, maar dit zijn dus de eerste dit jaar. Later op de ochtend komen er nog wat Kokmeeuwen over en een Goudplevier, met in hetzelfde uur de tweetal Ringmussen. Er is ook trek van Huiszwaluwen, uiteraard nog geen grote aantallen maar toch drie leuke groepjes. Na de middag komen er zelfs twee Wespendieven over. Verder komen er enkele dagvlinders langs, maar dat zijn voornamelijk Atalanta’s en een enkele Kleine Vos. Om 5 uur wordt er met tellen gestopt. Vandaag is het koffietafeltje geïnstalleerd en zijn de planken onder de keet weer ingegraven. Heren dank daarvoor.
Vandaag 14 soorten, 148 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken
01. Aalscholver        
02. Grote Zilverreiger        
03. Wespendief        
04. Bruine Kiekendief        
05. Boomvalk        
06. Kievit        
07. Kokmeeuw        
08. Kleine Mantelmeeuw        
09. Gierzwaluw        
10. Boerenzwaluw        
11. Gele Kwikstaart        
12. Blauwe Reiger        
13. Oeverzwaluw        
14. Grijze Wouw        
15. Holenduif        
16. Graspieper        
17. Nijlgans        
18. Tureluur        
19. Huiszwaluw        
20. Torenvalk        
21. Goudplevier        
22. Zwarte Ruiter        
23. Witgat        
24. Boompieper        
25. Grauwe Gans        
26. Watersnip        
27. Ringmus        
28. Kleine Plevier        
         

Vlinders
01. Atalanta 06. Klein Geaderd Witje  
02. Kleine Vos    
03. Dagpauwoog    
04. Gehakkelde Aurelia    
05. Distelvlinder    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

  1. 03-08-2015 Grijze Wouw

Nieuwe dagrecords in 2015: