Week 17 (17 nov - 23 nov)

17-11-2014

Maandag, matige zuidenwind, afnemende bewolking en 10 ˚C. Het eerste half uur komen er wat Grauwe Ganzen, twee Kramsvogels een Keep en twee Sijzen langs. Daarna komen er meer ganzen over, ook Rietganzen, Kolganzen en Nijlganzen. De Grauwe Ganzen zijn wel ruim in de meerderheid met meer dan 200 vogels. De Slechtvalk die om half 10 over komt is een mannetje en hij blijkt een ring te dragen. Op de foto is te zien dat er 4P op staat en na wat uitzoeken blijkt deze vogel op de kerk van Echt is geringd op 10 mei 2013. Hij is dus anderhalf jaar oud. De rest van de ochtend komen er nog diverse groepen ganzen over en nog een late Kleine Mantelmeeuw. Het laatste teluur van vandaag horen en zien we nog een Boomleeuwerik.
Vandaag 22 soorten, 768 exemplaren

Slechtvalk ©Henk vd Acker
Slechtvalk ©Henk vd Acker

18-11-2014

Dinsdag, geheel bewolkt, matige oostenwind en 7 ˚C. Ook vandaag geen spektakel, wel wat groepen ganzen en tussen 9 en 10 uur aardig wat Houtduiven, die het uur erna ook nog een beetje vliegen. Niet ongebruikelijk, maar wel leuk zijn de 2 Zilvermeeuwen en nog een Sperwertje en vandaag toch nog 50 Spreeuwen. Maar met zo weinig vogels halen we het half miljoen niet dit jaar!
Vandaag 15 soorten, 247 exemplaar

19-11-2014

Woensdag, bijna windstil, een oostelijk zuchtje, zwaar bewolkt en 8 ˚C. In het eerste uur nog de meeste trek, tenminste wat de zangvogels betreft. Een Kramsvogel, maar ook 18 Koperwieken en 14 Vinken. Daarna zijn het weer groepjes ganzen en enkele andere vogels. Weinig soorten vandaag en ook weinig vogels, nog minder dan de helft van gisteren.
Vandaag 11 soorten, 115 exemplaren

20-11-2014

Donderdag, wind uit het oosten, zwaar bewolkt en 7 ˚C. Het begint vandaag leuk met een Kleine Barmsijs die zich mooi laat zien op de grashoop die op de akker bij de keet ligt. Verder zijn er weer diverse soorten ganzen die overkomen, vandaag zitten er ook 2 Grote Canadese Ganzen bij en vliegen er veel Nijlganzen over. Aan het eind van de ochtend komt er nog een Slechtvalk over, misschien wel weer dat mannetje uit Echt.
Vandaag 11 soorten, 319 exemplaren

21-11-2014

Vrijdag, Een oostelijk briesje vandaag, weinig wolken en een koud begin met 0,3 ˚C. Het eerste half uur is het blijkbaar te koud voor vogels, er wordt alleen maar een vink gezien. Daarna vliegen er gelukkig wel vogels, naast de gebruikelijke groepen ganzen ook een mooi groepje Kieviten en enkele Zanglijsters. Het laatste uur komt er zelfs een flinke groep Kieviten over, 180 stuks. Bij het opruimen komen erg nog 3 Kleine Rietganzen over, dat is mooi. Het tweede groepje dit jaar, terwijl we ze lang niet elk jaar op deze telpost zien.
Vandaag 18 soorten, 544 exemplaren

22-11-2014

Zaterdag, de wind is oost tot zuidoost, maar niet meer dan kracht 1, veel bewolking, maar ook stukken open en het wordt maar 6 ˚C. Naast weer diverse soorten Ganzen en enkele Aalscholvers komt er vanmorgen een Grote Gele Kwikstaart over. Vorig jaar kwam de laatste eind oktober over, dit is dus een stuk later, maar de laatste ooit was op 28 november 2007. Tussen 9 en 10 komen er haast geen ganzen meer over, maar gelukkig nog wel een paar groepjes Stormmeeuwen. In het laatste teluur van vandaag komen er nog twee Buizerds langs in actieve roeivlucht. Als afsluiter een groepje van 6 Koperwieken dat recht over de keet heen vliegt.
Vandaag 19 soorten, 556 exemplaren

23-11-2014

Zondag, een licht briesje uit zuidoost, weinig bewolking en 8 ˚C. Naast de vertrouwde ochtendtrek van ganzen deze ochtend ook nog een Goudplevier om 9 uur en een Watersnip en een late Veldleeuwerik. Er zitten trouwens op de akkers voor de telpost nog vrij veel Veldleeuweriken. Later op de ochtend komen er nog enkele groepjes Stormmeeuwen over. Rond kwart voor 11 komt er een late Wulp over, niet de laatste ooit want vorig jaar kwam er bij het opruimen van de keet nog een over. Verder kwam er weinig bijzonders langs.
Vandaag 18 soorten, 294 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai 88. Huismus 117. Grauwe Gors
02. Blauwe Reiger 31. Matkop 60. Morinelplevier 89. Groenling 118. Barmsijs spec.
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus 61. Graspieper 90. Stormmeeuw 119. Staartmees
04. Nijlgans 33. Slobeend 62. Koolmees 91. Roodkeelpieper 120. Bokje
05. Wilde Eend 34. Wespendief 63. Vink 92. Ekster 121. Havik
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief 64. Kraanvogel 93. Bosrietzanger 122. Halsbandparkiet
07. Watersnip 36. Visarend 65. Merel 94. Sijs 123. Roodborst
08. Wulp 37. Koekoek 66. Kauw 95. Keep 124. Goudvink
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik 67. Purperreiger 96. Klapekster 125. Houtsnip
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper 68. Kneu 97. Roek 126. Goudhaantje
11. Holenduif 40. Putter 69. Kievit 98. Waterpieper 127. Appelvink
12. Gierzwaluw 41. Bergeend 70. Pimpelmees 99. Kolgans  
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus 71. Soepgans 100. Toendrarietgans  
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar 72. Torenvalk 101. Koperwiek  
15. Boompieper 44. Kruisbek 73. Geelgors 102. Roodpootvalk  
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster 74. Oeverzwaluw 103. Pijlstaart  
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter 75. Knobbelzwaan 104. Rietgans spec.  
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel 76. Winterkoning 105. IJsgors  
19. Rietgors 48. Paapje 77. Wintertaling 106. Grote Bonte Specht  
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit 78. Zwartkop 107. Beflijster  
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw 79. Zwarte Roodstaart 108. Blauwe Kiekendief  
22. Sperwer 51. Boomvalk 80. Europese Kanarie 109. Grote Mantelmeeuw  
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit 81. Zwarte Ruiter 110. Kleine Barmsijs  
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus 82. Kramsvogel 111. Kleine Zwaan  
25. Goudplevier 54. Smelleken 83 Steppekiekendief 112. Grote Zaagbek  
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart 84. Fitis 113. Kleine Rietgans  
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans 85. Gaai 114. kbvtje  
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur 86 Rode Wouw 115. Geelkuifkaketoe  
29. Houtduif 58. Zanglijster 87. Veldleeuwerik 116. Grote Zaagbek  

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos 08. Distelvlinder  
Klein Koolwitje 09. Groot Koolwitje  
05. Klein Geaderd Witje 10. Koninginnenpage  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

 1. 07-08-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 31-08-2014 Soepgans
 4. 26-10-2014 Grote Geelkuifkaketoe
 5. 26-10-2014 Grote Zaagbek
 6. Bokje

Nieuwe dagrecords in 2014:

 1. 07-07-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 27-08-2014 Atalanta 47
 4. 31-08-2014 Soepgans 1
 5. 02-09-2014 Wintertaling 31
 6. 10-09-2014 Slechtvalk 5
 7. 03-10-2014 Atalanta 72
 8. 09-10-2014 Putter 44
 9. 14-10-2014 Beflijster 5
 10. 19-10-2014 Kleine Barmsijs 1
 11. 26-10-2014 Grote Geelkuifkaketoe 1
 12. 26-10-2014 Grote Zaagbek 8
 13. 27-10-2014 Roek 144
 14. 31-10-2014 Roek 179
 15. 31-10-2014 Bokje 1
 16. 01-11-2014 Houtduif 96.997
 17. 02-11-2014 Grote Zilverreiger 21
 18. 09-11-2014 Goudhaan 6