Week 16 (10 nov - 16 nov)

10-11-2014

Maandag, stevig windje uit zuid, half bewolkt en 12 ˚C. We beginnen pas om 9 uur met tellen, maar hebben niet alle ochtendtrek van ganzen gemist. Er is ook trek van Storm- en Kokmeeuwen en redelijk wat Kieviten. Van de rest komen geen grote aantallen meer over. Rond kwart voor 11 komt er een Ooievaar over, die enige tijd in beeld blijft en een oostelijke richting aanhoudt. Het is de laatste Ooievaar ooit, maar in de haven van Oss, wat hemelsbreed niet ver is, kun je ze praktisch de hele winter zien. Tussen 11 en 12 komt er behoorlijk wat trek van Buizerds op gang, we tellen er 13 dit uur. Om kwart over 11 horen we zeer waarschijnlijk een Grauwe Gors, en er vliegen 3 dikke gorzen over, maar helemaal zeker zijn we niet. Daarom komen ze niet op de lijst. Het is vandaag ook voor vlinders lekker genoeg, we zien zelfs een Dagpauwoog. En tussen 12 en 1 komen er nog meer Buizerds over, 19 in totaal. Best goed, jammer dat er niemand verder kan tellen.
Vandaag 31 soorten, 552 exemplaren

11-11-2014

Dinsdag, zuidelijke wind die aantrekt tot kracht 4, zwaar bewolkt en 13 ˚C. We beginnen vroeg genoeg voor de ganzen, zodat er aardig wat Kolganzen worden geteld. Leuk is het groepje van 3 Kruisbekken. Verder is er wel wat trek van diverse soorten, maar de aantallen vallen wat tegen na die grote hoeveelheden die we nog niet zo heel lang geleden telden. Rond kwart over 11 wordt er op de maisstoppel een mannetje Slechtvalk ontdekt. Hij is zich aan het poetsen en wat opvalt is dat alle andere vogels niet op hem reageren. Het is een vrij donker dier. Even later vliegt er een Blauwe Kiekendief in dezelfde hoek, een volwassen vrouwtje. Hier wordt wel door andere vogels op gereageerd. Rond de middag is er wel wat trek van Sperwers en Buizerds, maar niet zoveel als gisteren. Misschien is de wind te hard of uit de verkeerde hoek, nu die uit het zuidoosten komt?
Vandaag 29 soorten, 807 exemplaar

Blauwe Kiekendief ©Henk vd Acker
Blauwe Kiekendief ©Henk vd Acker
Blauwe Kiekendief ©Henk vd Acker
Blauwe Kiekendief ©Henk vd Acker

12-11-2014

Woensdag, vandaag is er helaas niet geteld, de eerste keer pas dit jaar.

13-11-2014

Donderdag, licht bewolkt, weinig wind uit zuidoost en 6 tot 14˚C. We beginnen vandaag pas om 10 uur met tellen. Het eerste uur komen er een aantal grote groepen Kieviten over, verder een Watersnip en nog een Kleine Mantelmeeuw, een volwassen en het is best laat voor Kleine Mantelmeeuwen. De meeste zullen al wel in Zuid Frankrijk of Spanje zitten. Het is echt lekker weer, ondanks dat de thermometer nog niet boven de 10 graden uit komt. Dat zien we ook aan de trek van Buizerds, het zijn er niet echt veel maar 6 en 5 in een uur is toch leuk. Ook voor de vlinders is het blijkbaar goed genoeg, we tellen vandaag 10 Atalanta’s op trek. ’s Middags is er ook nog even geteld en dat leverde een Appelvink op, het is de 1e dit jaar en de laatste ooit in het seizoen. Het is de 119e vogelsoort dit jaar, dat betekend dat we een goed jaar hebben.
Vandaag 21 soorten, 417 exemplaren

14-11-2014

Vrijdag, nog steeds zuidoosten wind, maar wel wat krachtiger, zwaar bewolkt en 10 ˚C. Vandaag komen er we verschillende soorten over, maar niet in grote aantallen. De grootste groep is een groep van 80 Spreeuwen. Verder een groepje Koperwieken en wat Vinken en een paar groepjes Geelgorzen, die duidelijk door willen. Ook vandaag nog een Kleine Mantelmeeuw en tussen 11 en 12 uur ook nog wat trek van Buizerds en nog wat Riet- en Kolganzen.
Vandaag 16 soorten, 240 exemplaren

Kolganzen ©Henk vd Acker
Kolganzen ©Henk vd Acker
Groenling ©Henk vd Acker
Groenling ©Henk vd Acker

15-11-2014

Zaterdag, regen en dus geheel bewolkt, nog steeds zuidoosten wind en het wordt 10 ˚C. Als er om half 8 begonnen wordt met tellen komt er nog een jagende Bosuil voor de keet langs. Ook de Patrijzen die hier wonen laten zich horen. Tussen 8 en 9 is het droger, er komen in dat uur enkele ganzen over en een Goudplevier. Na 9 uur begint de regen weer, maar er komen nu wel meer ganzen over, in totaal dit uur 580 Kolganzen. Ook komt er een Blauwe Kiekendief langs, het is een vrouw. Een groep Kraanvogels laat zich alleen horen, het zijn er minstens 5, maar waarschijnlijk meer.
Vandaag 16 soorten, 675 exemplaren

16-11-2014

Zondag, regen, geheel bewolkt, zuidenwind en 8 ˚C. Niet echt het weer voor vogels om te trekken, maar toch worden er nog enkele gezien. In het begin enkele Koperwieken, wat later komen er ganzen over: Grauwe Ganzen maar vooral Kolganzen. Ook komt er een groep Spreeuwen langs. Bij het afsluiten komt er nog een grote groep Holenduiven over. Deze ochtend is er trouwens door leden van onze Vogelwacht op Slabroek een Boerenzwaluw gezien, hemelsbreed iets van 2 kilometer van onze telpost.
Vandaag 10 soorten, 261 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai 88. Huismus 117. Grauwe Gors
02. Blauwe Reiger 31. Matkop 60. Morinelplevier 89. Groenling 118. Barmsijs spec.
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus 61. Graspieper 90. Stormmeeuw 119. Staartmees
04. Nijlgans 33. Slobeend 62. Koolmees 91. Roodkeelpieper 120. Bokje
05. Wilde Eend 34. Wespendief 63. Vink 92. Ekster 121. Havik
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief 64. Kraanvogel 93. Bosrietzanger 122. Halsbandparkiet
07. Watersnip 36. Visarend 65. Merel 94. Sijs 123. Roodborst
08. Wulp 37. Koekoek 66. Kauw 95. Keep 124. Goudvink
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik 67. Purperreiger 96. Klapekster 125. Houtsnip
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper 68. Kneu 97. Roek 126. Goudhaantje
11. Holenduif 40. Putter 69. Kievit 98. Waterpieper 127. Appelvink
12. Gierzwaluw 41. Bergeend 70. Pimpelmees 99. Kolgans  
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus 71. Soepgans 100. Toendrarietgans  
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar 72. Torenvalk 101. Koperwiek  
15. Boompieper 44. Kruisbek 73. Geelgors 102. Roodpootvalk  
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster 74. Oeverzwaluw 103. Pijlstaart  
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter 75. Knobbelzwaan 104. Rietgans spec.  
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel 76. Winterkoning 105. IJsgors  
19. Rietgors 48. Paapje 77. Wintertaling 106. Grote Bonte Specht  
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit 78. Zwartkop 107. Beflijster  
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw 79. Zwarte Roodstaart 108. Blauwe Kiekendief  
22. Sperwer 51. Boomvalk 80. Europese Kanarie 109. Grote Mantelmeeuw  
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit 81. Zwarte Ruiter 110. Kleine Barmsijs  
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus 82. Kramsvogel 111. Kleine Zwaan  
25. Goudplevier 54. Smelleken 83 Steppekiekendief 112. Grote Zaagbek  
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart 84. Fitis 113. Kleine Rietgans  
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans 85. Gaai 114. kbvtje  
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur 86 Rode Wouw 115. Geelkuifkaketoe  
29. Houtduif 58. Zanglijster 87. Veldleeuwerik 116. Grote Zaagbek  

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos 08. Distelvlinder  
Klein Koolwitje 09. Groot Koolwitje  
05. Klein Geaderd Witje 10. Koninginnenpage  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

 1. 07-08-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 31-08-2014 Soepgans
 4. 26-10-2014 Grote Geelkuifkaketoe
 5. 26-10-2014 Grote Zaagbek
 6. Bokje

Nieuwe dagrecords in 2014:

 1. 07-07-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 27-08-2014 Atalanta 47
 4. 31-08-2014 Soepgans 1
 5. 02-09-2014 Wintertaling 31
 6. 10-09-2014 Slechtvalk 5
 7. 03-10-2014 Atalanta 72
 8. 14-10-2014 Beflijster 5
 9. 19-10-2014 Kleine Barmsijs 1
 10. 26-10-2014 Grote Geelkuifkaketoe 1
 11. 26-10-2014 Grote Zaagbek 8
 12. 27-10-2014 Roek 144
 13. 31-10-2014 Roek 179
 14. 31-10-2014 Bokje 1
 15. 01-11-2014 Houtduif 96.997
 16. 02-11-2014 Grote Zilverreiger 21
 17. 09-11-2014 Goudhaan 6