Week 15 (03 nov - 09 nov)

03-11-2014

Maandag, zuidwesten wind, kracht 4, net niet geheel bewolkt en 14 ˚C. De dag begint met een Slechtvalk, een Watersnip en wat Koperwieken. Daarna zien we een vroege Buizerd overtrekken, later gevolgd door nog enkele Buizerds. Verder is er wel wat trek van Ganzen, maar geen grote aantallen. Tussen 10 en 11komt er een tweetal Kruisbekken over de telpost en om kwart voor 12 een volwassen man Blauwe Kiekendief. De duiven deden het vandaag rustig aan, want we hebben er maar 102 Houtduiven op trek geteld.
Vandaag 26 soorten, 502 exemplaren

Buizerd ©Henk vd Acker
Buizerd ©Henk vd Acker
Stormmeeuw ©Henk vd Acker
Stormmeeuw ©Henk vd Acker

04-11-2014

Dinsdag, weinig wind uit zuidwest, geheel bewolkt en 9 ˚C. Er is maar kort geteld, maar toch zijn er nog wel een aantal leuke vogels gezien. Het eerste uur zijner veel Veldleeuweriken overgekomen, meer dan 250. Het tweede teluur komt er een volwassen man Smelleken over wordt er een late Tjiftjaf bij de keet gezien. Verder vliegen er nog vrij veel Spreeuwen over. Om 10 uur, na een heel rustig uurtje, wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 17 soorten, 577 exemplaar

05-11-2014

Woensdag, mistig begin met horizontaal maar 100 meter zicht, het beetje wind komt uit zuid, half tot geheel bewolkt, 13 ˚C. Het begin is echt koud; 1,8 ˚C. Het jaartotaalrecord is vandaag gebroken en wel tijdens het eerste teluur. Het oude record was 430.907 uit 2008, het nieuwe record tot en met vandaag is 431.881. De recordbreker was een Spreeuw uit een groep van 1300. De rest van de dag komen er geen grote aantallen over, er is wat trek van ganzen en meeuwen en er vliegen vrij veel Kramsvogels over. Er komt nog een enkele Boomleeuwerik langs en het laatste uurtje levert nog een Goudplevier op en vrij veel Geelgorzen en Kepen.
Vandaag 31 soorten, 1097 exemplaren

06-11-2014

Donderdag, het zit weer aardig dicht, weinig wind, heiig en 5 ˚C. Er is maar kort geteld. In het eerste uur komen er Goudplevieren over, eerst een en later 2. Ook komt er een groep Kieviten over. Ter plaatse zitten er een grote groep Spreeuwen en Kieviten en ook de Raven zitten ter plaatse. Ook het tweede teluur levert Goudplevieren op, twee keer een eenling. Het zicht is inmiddels wat verbeterd en er komen een Grote Zilverreiger en ganzen en Houtduiven over. Daarna is het nog wel heiig, maar het verbeterde zicht leidt niet tot meer vogels en om 10 uur is het tellen voorbij.
Vandaag 18 soorten, 259 exemplaren

 Groenling ©Henk vd Acker
Groenling ©Henk vd Acker
Grote Zilverreiger ©Henk vd Acker
Grote Zilverreiger ©Henk vd Acker

07-11-2014

Vrijdag, krachtige zuidenwind, half tot zwaar bewolkt en 9 ˚C. Er is in twee periodes geteld. De ochtend begint met een grote groep Spreeuwen van 1000 vogels en een vroege Buizerd. Het tweede uur komt er een mooie grote groep Goudplevieren van 30 vogels over en wat groepjes ganzen. Na 9 uur komt er echt trek van Buizerds op gang, maar ook van Slechtvalken. De Slechtvalken komen met de Houtduiven mee, die weer erg goed vliegen, ze zijn nog niet op (een na beste telling ooit, dus ook boven het dagrecord dat tot voor kort stond). Meer dan 20.000 Houtduiven in een uur en in die stroom een groep van 3 Slechtvalken tegelijk, die met hun eten meevliegen. Het is wel behoorlijk koud. Voor andere vogels is het blijkbaar toch ook een goed moment om verder te vliegen, want er komen ook aardig wat Kieviten, Kramsvogels, Koperwieken en Vinken over. Om 12 uur moet er worden gestopt met tellen, maar ’s middags is er nog even geteld en ook dan komen er flink wat Houtduiven over en een juveniele Blauwe Kiekendief. Een onverwacht goede telling.
Vandaag 26 soorten, 31045 exemplaren

08-11-2014

Zaterdag, redelijk krachtige zuidelijke wind, licht bewolkt en 13 ˚C. De verwachting is dat we vandaag Kraanvogels gaan zien, gisteren zijn ze al op diverse plekken in de omgeving gezien en er moeten er nog meer komen. In de vroege ochtend komt er een vrouwtje Blauwe Kiekendief over en er vliegen ook nog Houtduiven, maar lang niet zoveel als gisteren. Na 10 uur komen er wel aardig veel Buizerds over (11 in een uur) en een groepje van 6 Goudplevieren. De Kraanvogels komen net na 11 uur, het is een vrij grote groep die lastig is te tellen. Van de foto’s die gemaakt zijn lukt dat wel, het zijn er 64 (dat is de op een na beste telling, we hebben een keer een grotere groep over de telpost gehad). Via Whatsapp wordt deze groep gemeld en ze worden ook boven Uden, richting Mariaheide en even later boven Veghel gezien. Waarschijnlijk dezelfde groep wordt later op de dag ook in België op de telpost Kristallijn Maatheide gezien. In dit uur tellen we ook 18 Buizerds en 2 Slechtvalken en het volgende uur is goed voor 25 Buizerds. Met de 12 Buizerds van het laatste uur tellen we er vandaag 66, toch een mooi aantal.
Vandaag 33 soorten, 700 exemplaren

Pimpelmees ©Henk vd Acker
Pimpelmees ©Henk vd Acker
Kraanvogels ©Toy Janssen
Kraanvogels ©Toy Janssen

09-11-2014

Zondag, Zuidwesten wind, niet veel, wisselend bewolkt en 13 ˚C. In het eerste uurtje komt er al een grote groep Spreeuwen over, zo’n 1300. Het tweede uur zien we boven telpost Brobbelbies zuid een groep van 6 reigers, maar het licht is heel beroerd. Even bellen dus, het zijn Grote Zilverreigers. Even later vliegen er 6 heel kleine vogeltjes over de keet: Goudhaantjes. Dat is een nieuw dagrecord (was 2 op 14102008). En er zijn nog meer Houtduiven! Die beginnen weer goed te vliegen. Rond 10 uur zien we een volwassen man Blauwe Kiekendief en even later een Tapuit. Dat is een hele late, drie weken later dan het oude record. Tussen 10 en 11 tellen we meer dan 10.000 Houtduiven. Kwart voor twaalf komt de tweede Blauwe Kiekendief van de dag langs, het is een vrouwtje. Even later zien we een Houtsnip, overdag! Het is de vierde ooit op de telpost. Na de middag beginne de Buizerds goed te vliegen en komt de derde Blauwe Kiekendief over, weer een volwassen vrouwtje. Nog niet genoemd, maar er vlogen veel Kokmeeuwen vandaag, 352 en dat is de op een na beste telling van Kokmeeuwen (beste is 06-08-2008 1205).
Vandaag 39 soorten, 18.930 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai 88. Huismus 117. Grauwe Gors
02. Blauwe Reiger 31. Matkop 60. Morinelplevier 89. Groenling 118. Barmsijs spec.
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus 61. Graspieper 90. Stormmeeuw 119. Staartmees
04. Nijlgans 33. Slobeend 62. Koolmees 91. Roodkeelpieper 120. Bokje
05. Wilde Eend 34. Wespendief 63. Vink 92. Ekster 121. Havik
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief 64. Kraanvogel 93. Bosrietzanger 122. Halsbandparkiet
07. Watersnip 36. Visarend 65. Merel 94. Sijs 123. Roodborst
08. Wulp 37. Koekoek 66. Kauw 95. Keep 124. Goudvink
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik 67. Purperreiger 96. Klapekster 125. Houtsnip
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper 68. Kneu 97. Roek 126. Goudhaantje
11. Holenduif 40. Putter 69. Kievit 98. Waterpieper  
12. Gierzwaluw 41. Bergeend 70. Pimpelmees 99. Kolgans  
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus 71. Soepgans 100. Toendrarietgans  
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar 72. Torenvalk 101. Koperwiek  
15. Boompieper 44. Kruisbek 73. Geelgors 102. Roodpootvalk  
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster 74. Oeverzwaluw 103. Pijlstaart  
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter 75. Knobbelzwaan 104. Rietgans spec.  
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel 76. Winterkoning 105. IJsgors  
19. Rietgors 48. Paapje 77. Wintertaling 106. Grote Bonte Specht  
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit 78. Zwartkop 107. Beflijster  
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw 79. Zwarte Roodstaart 108. Blauwe Kiekendief  
22. Sperwer 51. Boomvalk 80. Europese Kanarie 109. Grote Mantelmeeuw  
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit 81. Zwarte Ruiter 110. Kleine Barmsijs  
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus 82. Kramsvogel 111. Kleine Zwaan  
25. Goudplevier 54. Smelleken 83 Steppekiekendief 112. Grote Zaagbek  
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart 84. Fitis 113. Kleine Rietgans  
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans 85. Gaai 114. kbvtje  
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur 86 Rode Wouw 115. Geelkuifkaketoe  
29. Houtduif 58. Zanglijster 87. Veldleeuwerik 116. Grote Zaagbek  

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos 08. Distelvlinder  
Klein Koolwitje 09. Groot Koolwitje  
05. Klein Geaderd Witje 10. Koninginnenpage  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

 1. 07-08-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 31-08-2014 Soepgans
 4. 26-10-2014 Grote Geelkuifkaketoe
 5. 26-10-2014 Grote Zaagbek
 6. Bokje

Nieuwe dagrecords in 2014:

 1. 07-07-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 27-08-2014 Atalanta 47
 4. 31-08-2014 Soepgans 1
 5. 02-09-2014 Wintertaling 31
 6. 10-09-2014 Slechtvalk 5
 7. 03-10-2014 Atalanta 72
 8. 14-10-2014 Beflijster 5
 9. 19-10-2014 Kleine Barmsijs 1
 10. 26-10-2014 Grote Geelkuifkaketoe 1
 11. 26-10-2014 Grote Zaagbek 8
 12. 27-10-2014 Roek 144
 13. 31-10-2014 Roek 179
 14. 31-10-2014 Bokje 1
 15. 01-11-2014 Houtduif 96.997
 16. 02-11-2014 Grote Zilverreiger 21
 17. 09-11-2014 Goudhaan 6