Week 18 (24 nov - 30 nov)

24-11-2014

Maandag, deze week begint met grondmist, maar daarboven is het onbewolkt, en het is windstil, het wordt maximaal 9 ˚C. De dag begint vertrouwd met wat groepen ganzen en wat Holenduiven en een enkele Rietgors. Tussen 9 en 10 is het wel interessant met een Grote Zilverreiger, een groepje van 5 Kleine Zwanen en de tweede Roodborst van dit jaar. Verder komt er nog een klein groepje Kauwtjes lang en later nog een tweede groep Kleine Zwanen. Er komen ok enkele groepen meeuwen over, hoofdzakelijk Kokmeeuwen. De vertrouwde Slechtvalk is ook weer ter plaatse en tegenover de telpost wordt de Klapekster weer ontdekt in de bosrand. Helaas zien we hem nog niet dichterbij, wat vorig jaar wel het geval was.
Vandaag 22 soorten, 324 exemplaren

Laatste dag op de telpost dit seizoen ©Martien van Dooren
Laatste dag op de telpost dit seizoen ©Martien van Dooren

25-11-2014

Dinsdag, licht bewolkt, zeer weinig wind uit de zuidoost hoek en tijdens de telling blijft het onder 0 ˚C, bij aankomst is het -2 en later -1 ˚C. De telpost is berijpt. Er vliegt bijzonder weinig vandaag, vier groepjes ganzen, een Vink, twee Graspiepers, een Sijs en ten slotte nog een Grote Gele Kwikstaart, wat natuurlijk wel een leuke soort is. Om 10 uur wordt er al gestopt met tellen.
Vandaag 7 soorten, 25 exemplaar

26-11-2014

Woensdag, oostnoordoosten wind, geheel bewolkt en 4 ˚C. Er is wat later begonnen met tellen, vanaf 10 uur. Er komen toch nog twee Buizerds langsgetrokken en verder enkel groepen ganzen; Kolgans, Rietgans en Nijlgans. Een mooi groepje van 55 Kieviten vindt het hier te koud worden en gaat naar het zuiden en er komen ook nog een paar Koperwieken en Kramsvogels over.
Vandaag 14 soorten, 190 exemplaren

27-11-2014

Donderdag, zuidoosten wind, zwaar bewolkt, waterkoud en 7 ˚C. Bij aankomst blijkt er flink wat afval bij de keet gedumpt. Zo te zien van een thuiskweker.... We melden het en de volgende dag is het opgeruimd. Er komen ook vanmorgen nog enkele groepen ganzen over, in totaal zelfs 138 Kolganzen. Maar dat is niet genoeg om echt dichterbij de half miljoen vogels voor dit jaar te komen. Verder komt er een enkele Geelgors, Groenling en Sijs over en zowaar ook nog een groepje van 11 Vinken. Ook vandaag stoppen we vroeg met tellen.
Vandaag 9 soorten, 177 exemplaren

Illegale dump bij de telpost ©Martien van Dooren
Illegale dump bij de telpost ©Martien van Dooren
De keet wordt weer naar de opslagplaats gebracht ©Martien van Dooren
De keet wordt weer naar de opslagplaats gebracht ©Martien van Dooren

28-11-2014

Vrijdag, oostelijke wind, net niet geheel bewolkt en 6 ˚C. Geen bijzondere vogels vandaag, wel weer enkele groepen ganzen, enkele Hout- en Holenduiven, wat Spreeuwen en toch nog een Sperwer. Op het laatst komen er twee Ringmussen over.
Vandaag 12 soorten, 163 exemplaren

29-11-2014

Zaterdag, half bewolkt met sluierbewolking en waterkoude zuidoosten wind, 1 ˚C. Er is maar een uurtje geteld vandaag, het is te koud en er zijn veel mensen naar de landelijke Sovon-dag. In dat uurtje toch nog een Watersnip en 10 Stormmeeuwen. Morgen is de laatste dag.
Vandaag 5 soorten, 16 exemplaren

30-11-2014

Zondag, zuidoosten wind kracht 1, geheel bewolkt en maar 3 ˚C. De laatste dag, straks vertrekt de keet weer naar zijn berging, om op 1 augustus 2015 weer terug te komen. Dan zal het in elk geval wat warmer voelen. Om 8 uur wordt er vandaag met tellen begonnen en in het eerste uur komen er onder andere een paar Wilde Eenden over. Later op de ochtend horen we zwanen en zien we een mooi groepje van 9 Kleine Zwanen overtrekken. Ook komt er een groepje van 6 Pimpelmeesjes vlak langs de keet. Het laatste teluur dit jaar komt er een groep van 18 Wilde Eenden over en nog een Grote Zilverreiger, de laatste vogel van dit jaar. Het is een mooi jaar geweest, hieronder kun je er meer over lezen. We sluiten af met Glühwein en Erwtensoep en tegen 12 uur zwaaien we de keet uit. Tot volgend jaar!
Vandaag 11 soorten, 105 exemplaren

November 2014

November 2014 zal niet gauw vergeten worden, vooral 1 november niet. De dag dat er een enorme stroom Houtduiven langskwam. Deze dag telden we 96.997 Houtduiven, met tussen 10 en 11 64.600 Houtduiven. Een gigantisch dagrecord, maar op telpost Vlagheide kwamen er die dag meer dan 260.000 over, een nieuw Nederlands record. En deze telpost ligt hemelsbreed zo’n 15 kilometer verderop. Het dagrecord van vogels in 1 dag tellen is uiteraard ook op 1 november gesneuveld en staat nu op 111.092. En er werden die dag nog meer leuke vogels gezien, een late Bruine Kiekendief en een Halsbandparkiet en het was voor vlinders ook nog een goede dag. Dit jaar hebben we wel in november een Oranje Luzernevlinder gezien. De volgende dag ging het dagrecord Grote Zilverreigers er aan, dat staat nu op 21. Op 5 november braken we het record ‘aantal vogels in een jaar’. Een van de Spreeuwen in een grote groep van 500 vogels was de gelukkige en het oude record van 2008 (430.907) was gebroken. Twee dagen later bleek dat er nog meer Houtduiven op trek waren en werden er 28.000 geteld. Die dag werden er ’s middags in oost Nederland veel Kraanvogels gezien. Speciaal daarvoor is er nog geteld, maar helaas zonder succes. De volgende dag kwamen er wel Kraanvogels over. Zondag 9 november was ook een mooie dag, nog meer Houtduiven, dit keer 16.000. Verder wat ongebruikelijke vogels over de telpost: Goudhaantjes en een Houtsnip. De volgende dag kwam er nog een Ooievaar over, de laatste ooit op deze telpost. Na al deze Houtduiven lijkt het mogelijk om dit jaar een half miljoen vogels te tellen, maar dan moeten we gemiddeld 2000 vogels per dag tellen. Inmiddels lijkt dat wat lastig, maar je weet nooit of er nog een dag met veel ganzen komt of weer eens een grote groep Spreeuwen. Uiteindelijk is het niet gelukt, dat half miljoen. Maar het jaarrecord staat nu op 489.610 vogels.
De top 3 dit jaar in november wordt natuurlijk door de Houtduif aangevoerd, wat meestal zo is. De tweede plaats is dit jaar voor de Spreeuw met 13.000 vogels en de Vink staat op de derde plaats met 4000 vogels. Dit jaar dus geen verrassende soorten in de top 3.

Telseizoen 2014 zit erop ©Martien van Dooren
Telseizoen 2014 zit erop ©Martien van Dooren

Overzicht aantallen en uren november:

Jaar Uren november Aantal vogels nov Per uur Soorten november
2000 9:00:00 1.347 150 30
2001 58:00:00 8.715 150 40
2002 38:00:00 10.558 278 44
2003 43:00:00 14.952 348 47
2004 30:07:00 7.916 263 40
2005 40:37:00 19.121 471 53
2006 75:08:00 38.392 511 48
2007 81:30:00 51.394 631 52
2008 280:18:00 63.401 290 71
2009 84:30:00 41.009 485 52
2010 76:55:00 24.822 323 56
2011 88:05:00 30.648 348 60
2012 95:20:00 20.968 220 53
2013 112:05:00 30.762 275 63
2014 119:15:00 178.946 1.500 72

Top 3 vogelsoort november:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 192
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535
2012 Houtduif 4.852 Kolgans 4.138 Vink 2.646
2013 Vink 5.184 Houtduif 5.143 Spreeuw4.932
2014 Houtduif 146.066 Spreeuw 13.102 Vink 4.054

De november-vogels deden het wisselend. Goed: Houtduif (absoluut topjaar) en Keep (een na beste jaar). Gemiddeld: Kievit en Vink, allebei net boven het gemiddelde. Slecht: de Kramsvogel, maar dat schijnt ook elders in Nederland zo te zijn.

Aantallen per soort in november:

Jaar/Soort Kleine Zwaan Kievit Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 192 1 65 0
2001 0 684 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 6.004 144 340 8
2003 14 533 10.096 186 838 98
2004 44 423 1.723 3 244 119
2005 15 260 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 3.837 336 311 87
2012 20 1.902 4.852 906 2.646 109
2013 46 1.846 5.143 3.892 5.184 68
2014 20 2.168 146.066 333 4.054 342

2014

2014 was een uitstekend teljaar, met de beste teldag ooit met 111.092 vogels (vorig jaar waren we al blij met 68.000 als nieuw record). In totaal hebben we bijna een half miljoen vogels geteld (489.610) en daarmee staat dit jaar ruim bovenaan, gevolgd door 2008 en 2012. Die eerste novemberdag was een hoogtepunt, maar de volwassen man Steppekiekendief op 11 september was voor de aanwezige tellers ook een hoogtepunt. We hebben er ook veel uren voor geteld (864 uur 15 minuten), maar minder dan vorig jaar (toen 890 uur). Wel efficiënt, want we hebben 567 vogels per uur geteld en dat is beter dan ooit. Maar met dat dagrecord is dat natuurlijk ook wel de verwachting. In totaal zijn er 124 vogelsoorten geteld en daarmee is het een goed jaar. Niet veel nieuwe soorten dit jaar, maar toch meer dan vorig jaar. Een aantal van die nieuwe soorten lijken wel door het Palmven aangetrokken te zijn. Dat geldt voor de Kleine Plevier, de Tureluur en het Bokje, alle drie soorten die door zo’n ven worden aangetrokken. De Kleine Plevier heeft zelfs in de omgeving gebroed. Of de Soepgans door het Palmven aangetrokken is, is natuurlijk maar de vraag. Het is wel een nieuwe soort die natuurlijk wel te verwachten is met de toename van dit soort ganzen in Nederland. Tot slot is de laatste nieuwe soort heel apart: de Grote Geelkuifkaketoe. Deze is vast ergens ontsnapt en iemand zal ‘m wel missen.
Voor een deel van de soorten was 2014 het beste jaar ooit, dat wil zeggen dat we nooit eerder zoveel van de betreffende soort in een jaar hebben geteld. Dat geldt voor de Grote Zilverreiger (dit jaar 96), Nijlgans (669), Wintertaling (86), Torenvalk (54), Slechtvalk (47), Watersnip (219), Houtduif (194.323), Merel (235), Tjiftjaf (56), Roek (508), Putter (186), Rietgors (1424) en de vlindersoorten Oranje Luzernevlinder (226), Atalanta (808) en de Kleine Vos (103). Er waren nog meer soorten, maar die komen nooit in grote aantallen over en die noem ik daarom niet. Veel van deze soorten hebben hun dagrecord dan ook dit jaar verbeterd. Dat deden ook de Beflijster (een groep van 5 op 14 oktober), de Kleine Barmsijs en de Grote Zaagbek (8 op 26 oktober).
De roofvogels deden het dit jaar niet slecht. De Wespendief was met 76 vogels boven het gemiddelde, de Rode Wouw met 4 gemiddeld (maar dat voelt niet zo, het leken er weinig), wat ook voor Bruine (42) en Blauwe Kiekendief (16) gold. De Havik bleef wat achter met maar 1 trekkende vogel, de Sperwer zat met 586 boven het gemiddelde en dat geldt ook voor de Buizerd, waarvan we er 1120 hebben geteld en dat is ruim boven de gemiddelde waarde van 919. Er zat alleen geen echt goed topdag tussen, maar elke middag in oktober leverde weer enkele tientallen Buizerds op en daarmee werd het toch een goed jaar. De 12 Visarenden waren ook bovengemiddeld en er zat een hele late bij op 20 oktober. Voor de Torenvalk was 2014 zijn beste jaar, maar de Roodpootvalk was natuurlijk echt een mooie opsteker. Voor Smellekens was het een gemiddeld jaar, voor Slechtvalken een prima jaar, maar dat is met het toenemen van de broedvogels in de omgeving ook te verwachten. Alleen de Boomvalk is echt tegengevallen, daarvan zij er maar 14 overgekomen en dat is sinds 2006 het laagste aantal.
Alle tellers bedankt voor hun bijdrage, hieronder in alfabetische volgorde van voornaam.
Ad van Wanrooy, Alwin Borhem, Andre Strootman, Ans, Arend Vermaat, Bart Gras, Carel van de Sanden, Chris van Lieshout, Connie Koenen, Dirk Eykemans, Erik van Dijk, Gerard van Aalst, Gerd-Jan Pontenagel, Hans van den Heuvel, Harry Claasen, Harry Raaijmakers, Henk Arnoldussen, Henk van de Acker, Henk Tibosch, Herman Tonino, Isidro Rendon, Jan Verhoeven, Jan-Willem Hermans, John Hermans, John van Gestel, Jordy Houkes, Jos van de Wijst, Jose Escher, Koos Doorten, Leo Ballering, Liekle Nijholt, Linda Aandeweg, Maarten Eldering, Maartje Doorn, Marc Gottenbos, Marie Jose v an Gestel, Marjo van Kreij, Mark Poulussen, Mark Stevens, Mark van Els, Martien van Dooren, Martien van de Elzen, Miranda, Otto Kwak, Peter van de Braak, Peter van de Wouw, Rene van Hoof, Rian Vesters, Rien de Mol, Ruth Reinders, Sacha Schalgemeijer, Simone Schraven, Theo Vos, Teun van Kessel, Tini van de Elzen, Titia van Heusden, Tom den Otter, Ton van de Tillart, Toy Janssen, Walter Appels, Wil Verbossen, Willie de Vries, Wim Gremmen, Wim van Lanen, Wolter Brongers

Seizoen vanaf 2000 tot heden

Overzicht aantallen en uren seizoenen:

Jaar Uren Aantallen vogels Per uur Soorten vogels
2000 93:00:00 23.884 257 59
2001 387:00:00 57.958 150 92
2002 316:00:00 54.611 173 85
2003 372:42:00 58.160 156 95
2004 342:37:00 84.573 247 92
2005 554:39:00 144.717 261 116
2006 657:43:00 216.226 329 106
2007 723:35:00 205.050 283 128
2008 1488:17:00 430.907 290 141
2009 799:54:00 154.891 194 102
2010 900:27:00 260.321 289 132
2011 834:45:00 215.049 258 115
2012 840:54:00 332.165 395 117
2013 890:41:00 301.781 339 124
2014 864:15:00 489.610 566 124

Top 3 vogelsoort:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 7.014 Veldleeuwerik 4.441 Graspieper 3.326
2001 Spreeuw 10.720 Graspieper 8.277 Veldleeuwerik 6.693
2002 Spreeuw 13.532 Boerenzwaluw 10.355 Vink 6.976
2003 Houtduif 15.192 Vink 9.762 Spreeuw 8.404
2004 Spreeuw 16.477 Vink 12.806 Graspieper 12.220
2005 Spreeuw 31.937 Houtduif 28.181 Vink 26.532
2006 Vink 53.459 Spreeuw 33.406 Graspieper 24.202
2007 Houtduif 46.166 Spreeuw 34.383 Vink 30.152
2008 Vink 162.632 Houtduif 52.987 Boerenzwaluw 43.617
2009 Spreeuw 39.125 Vink 26.056 Houtduif 23.799
2010 Vink 82.929 Spreeuw 46.061 Boerenzwaluw 34.797
2011 Spreeuw 60.750 Vink 38.639 Boerenzwaluw 22.700
2012 Vink 126.123 Spreeuw 50.435 Houtduif 33.619
2013 Vink 106.837 Spreeuw 46.064 Houtduif 33.498
2014 Houtduif 194.323 Vink 129.282 Spreeuw 34.072

Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000

Datum Soort Datum Soort Datum Soort Datum Soort
1-aug-01 Zomertortel 4-aug-01 Wespendief 4-aug-01 Regenwulp 11-aug-01 Boomleeuwerik
11-aug-01 Gierzwaluw 12-aug-01 Kleine Mantelmeeuw 17-aug-01 Witgat 18-aug-01 Scholekster
18-aug-01 Stormmeeuw 19-aug-01 Grasmus 19-aug-01 Wilde Eend 19-aug-01 Zwarte Wouw
25-aug-01 Kruisbek 26-aug-01 Grauwe Kiekendief 28-aug-01 Slobeend 1-sep-01 Grote Bonte Specht
9-sep-01 Roodborsttapuit 17-sep-01 Grauwe Gors 21-sep-01 Visarend 22-sep-01 Bonte Strandloper
22-sep-01 Bosruiter 22-sep-01 Ooievaar 23-sep-01 Staartmees 28-sep-01 Zwartkop
29-sep-01 Groenpootruiter 30-sep-01 Barmsijs spec 6-okt-01 rietgans spec. 7-okt-01 Zwarte Specht
13-okt-01 Rode Wouw 14-okt-01 Goudvink 26-okt-01 Kolgans 27-okt-01 Velduil
28-okt-01 Oeverpieper 3-nov-01 Wilde Zwaan 10-nov-01 Europese Kanarie 10-nov-01 Knobbelzwaan
10-nov-01 Winterkoning 17-nov-01 Wintertaling        
2-aug-02 Grote Mantelmeeuw 3-aug-02 Zwarte Ooievaar 8-sep-02 Duinpieper 13-sep-02 Turkse Tortel
14-sep-02 Smient 17-sep-02 Houtsnip 17-okt-02 Koolmees 20-okt-02 Strandleeuwerik
20-okt-02 Zwarte Roodstaart 2-nov-02 Kleine Zwaan 15-nov-02 Roodborst    
3-aug-03 Fitis 21-aug-03 Nachtzwaluw 7-sep-03 Fuut 7-sep-03 Ortolaan
27-sep-03 Grote Zilverreiger 3-okt-03 Morinelplevier 5-okt-03 Ekster 12-okt-03 Goudhaantje
12-okt-03 Klapekster 14-okt-03 Bastaardarend 15-okt-03 Waterpieper 18-okt-03 Brandgans
28-okt-03 Sneeuwgors 7-nov-03 Toendrarietgans        
1-aug-04 Koekoek 17-sep-04 Dwergarend 26-sep-04 Zwarte Ruiter 13-okt-04 Beflijster
13-nov-04 Noordse Goudvink            
10-aug-05 Zilverplevier 16-aug-05 Casarca 16-aug-05 Kuifeend 17-aug-05 Grote Canadese Gans
21-aug-05 Halsbandparkiet 21-aug-05 Kemphaan 29-aug-05 Bosrietzanger 4-sep-05 Zwarte Mees
10-sep-05 Boomklever 10-sep-05 Grote Pieper 13-sep-05 Roodpootvalk 17-sep-05 Pijlstaart
24-sep-05 Draaihals 4-okt-05 IJsgors 29-okt-05 Huismus 29-okt-05 Kleine Rietgans
29-okt-05 Zeearend            
17-aug-06 Tuinfluiter 9-sep-06 Blauwborst 16-okt-06 Kraanvogel 17-okt-06 vorkstaartplevier spec
3-aug-07 Kleine Karekiet 11-aug-07 Bergeend 11-aug-07 Kwartel 12-aug-07 Purperreiger
25-aug-07 Geelpootmeeuw 29-aug-07 Gekraagde Roodstaart 30-aug-07 Appelvink 1-sep-07 Snor
8-sep-07 Matkop 9-sep-07 Rosse Grutto 15-sep-07 Visdief 25-sep-07 Bontbekplevier
22-okt-07 Dwerggors 23-okt-07 Taigarietgans 12-nov-07 Middelste Jager    
12-aug-08 Krakeend 14-aug-08 Groene Specht 23-aug-08 Lepelaar 28-aug-08 Oeverloper
31-aug-08 Kanoet 11-sep-08 Noordse Kwikstaart 26-okt-08 Pontische Meeuw 31-okt-08 Pestvogel
8-nov-08 Grote Zaagbek 27-nov-08 Rotgans 28-nov-08 Ruigpootbuizerd    
5-aug-09 Fazant 19-aug-09 Grauwe Klauwier 30-okt-09 Bonte Kraai 11-nov-09 Indische Gans
2-aug-10 Patrijs 5-aug-10 Zwartkopmeeuw 11-aug-10 Ransuil 30-aug-10 Kleine Jager
11-sep-10 Bosuil 23-okt-10 Sneeuwgans 25-okt-10 Zwarte Zwaan    
14-sep-11 Wielewaal 17-sep-11 Steppekiekendief 29-sep-11 Raaf 29-okt-11 Tafeleend
12-nov-11 Jan-van-Gent            
5-aug-12 Grutto 22-aug-12 Jager spec.        
15-sep-13 Meerkoet 20-okt-13 Toendra Slechtvalk        
7-aug-14 Klein Plevier 22-aug-14 Tureluur 31-aug-14 Soepgans 26-okt-14 Grote Geelkuifkaketoe
31-okt-14 Bokje            

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai 88. Huismus 117. Grauwe Gors
02. Blauwe Reiger 31. Matkop 60. Morinelplevier 89. Groenling 118. Barmsijs spec.
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus 61. Graspieper 90. Stormmeeuw 119. Staartmees
04. Nijlgans 33. Slobeend 62. Koolmees 91. Roodkeelpieper 120. Bokje
05. Wilde Eend 34. Wespendief 63. Vink 92. Ekster 121. Havik
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief 64. Kraanvogel 93. Bosrietzanger 122. Halsbandparkiet
07. Watersnip 36. Visarend 65. Merel 94. Sijs 123. Roodborst
08. Wulp 37. Koekoek 66. Kauw 95. Keep 124. Goudvink
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik 67. Purperreiger 96. Klapekster 125. Houtsnip
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper 68. Kneu 97. Roek 126. Goudhaantje
11. Holenduif 40. Putter 69. Kievit 98. Waterpieper 127. Appelvink
12. Gierzwaluw 41. Bergeend 70. Pimpelmees 99. Kolgans  
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus 71. Soepgans 100. Toendrarietgans  
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar 72. Torenvalk 101. Koperwiek  
15. Boompieper 44. Kruisbek 73. Geelgors 102. Roodpootvalk  
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster 74. Oeverzwaluw 103. Pijlstaart  
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter 75. Knobbelzwaan 104. Rietgans spec.  
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel 76. Winterkoning 105. IJsgors  
19. Rietgors 48. Paapje 77. Wintertaling 106. Grote Bonte Specht  
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit 78. Zwartkop 107. Beflijster  
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw 79. Zwarte Roodstaart 108. Blauwe Kiekendief  
22. Sperwer 51. Boomvalk 80. Europese Kanarie 109. Grote Mantelmeeuw  
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit 81. Zwarte Ruiter 110. Kleine Barmsijs  
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus 82. Kramsvogel 111. Kleine Zwaan  
25. Goudplevier 54. Smelleken 83 Steppekiekendief 112. Grote Zaagbek  
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart 84. Fitis 113. Kleine Rietgans  
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans 85. Gaai 114. kbvtje  
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur 86 Rode Wouw 115. Geelkuifkaketoe  
29. Houtduif 58. Zanglijster 87. Veldleeuwerik 116. Grote Zaagbek  

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos 08. Distelvlinder  
Klein Koolwitje 09. Groot Koolwitje  
05. Klein Geaderd Witje 10. Koninginnenpage  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

 1. 07-08-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 31-08-2014 Soepgans
 4. 26-10-2014 Grote Geelkuifkaketoe
 5. 26-10-2014 Grote Zaagbek
 6. Bokje

Nieuwe dagrecords in 2014:

 1. 07-07-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 27-08-2014 Atalanta 47
 4. 31-08-2014 Soepgans 1
 5. 02-09-2014 Wintertaling 31
 6. 10-09-2014 Slechtvalk 5
 7. 03-10-2014 Atalanta 72
 8. 09-10-2014 Putter 44
 9. 14-10-2014 Beflijster 5
 10. 19-10-2014 Kleine Barmsijs 1
 11. 26-10-2014 Grote Geelkuifkaketoe 1
 12. 26-10-2014 Grote Zaagbek 8
 13. 27-10-2014 Roek 144
 14. 31-10-2014 Roek 179
 15. 31-10-2014 Bokje 1
 16. 01-11-2014 Houtduif 96.997
 17. 02-11-2014 Grote Zilverreiger 21
 18. 09-11-2014 Goudhaan 6