Week 12 (13 okt - 19 okt)

13-10-2014

Maandag, draaiende zuidelijke wind die aantrekt, half bewolkt en 19 ˚C. Het eerste uur vliegt het al goed met ganzen, Kieviten, Witte Kwikstaarten, lijsters en veel Houtduiven en Vinken. Het tweede uur komen daar Koperwieken bij en het derde uur komt er nog een Boerenzwaluw over en nog steeds veel Kieviten, maar ook aardig wat Veldleeuweriken. Vanaf 12 uur droogt de stroom een beetje op, maar er komen nog steeds meer dan 1000 Vinken over (en dit uur 6 Boerenzwaluwen). Het volgende uurtje is goed voor een juveniele Bruine Kiekendief en een langstrekkende Klapekster. Ook wordt er nog een late Tapuit gezien. Tussen 2 en 3 komt er een Smelleken en een Slechtvalk langs. De laatste teluren van vandaag zijn goed voor een Grote Zilverreiger, veel Witte Kwikstaarten en ook nog een Oranje Luzernevlinder. Vandaag naast het al genoemde veel Grote Lijsters, 100, en meer dan 1000 Kieviten en nog geen 200 witte Kwikstaarten (record staat met 376 veel scherper, maar vorig jaar was de beste dag 49).
Vandaag 46 soorten, 17964 exemplaren

Aalscholvers ©Harry Claasen
Aalscholvers ©Harry Claasen
Aalscholvers ©Harry Claasen
Aalscholvers ©Harry Claasen

14-10-2014

Dinsdag, vrij krachtige zuidoosten wind, zwaar bewolkt en 17 ˚C. De ochtend begint met veel verplaatsingen van ganzen en na het eerste uur beginnen de Veldleeuweriken en de Vinken weer goed te vliegen met uur totalen van respectievelijk 1500 en 2500. Tussen 10 en 11 vooral veel Vinkentrek, maar ook 11 Boerenzwaluwen en bijna 500 Koperwieken. Daarna komt er een groep van 3 Pijlstaarten over, opvallend dat we dit jaar drie keer Pijlstaarten over de telpost hebben gezien en dat het steeds 3 exemplaren waren. Even later zien we 5 Beflijsters richting het Loo vliegen en dat is direct een dagrecord (stond op 1 Beflijster, we hebben er nooit meer dan 1 per dag gezien). Een apart roepje deed ons denken aan een mogelijke Strandleeuwerik, de plek waar de vogel landde werd onderzocht, maar dat leverde jammer genoeg niets op. Tussen 1 en 2 komen er nog steeds meer dan 600 Vinken over, maar in dit uur tellen we 21 Buizerds op trek. Komt er nog meer vanmiddag? Helaas niet, het zijn er maar 4. Uiteindelijk hebben we 11duizend Vinken, 2400 Veldleeuweriken en 1200 Koperwieken geteld vandaag.
Vandaag 40 soorten, 17150 exemplaren

15-10-2014

Woensdag, zuidwesten wind, zwaar bewolkt tot 3 uur, dan trekt het open, 17 ˚C. Met de gedraaide wind is het een stuk rustiger in de lucht vandaag. Toch is het leuk, want er komen diverse vogels over, maar dan in wat lagere aantallen. Tot de middag zitten daar geen bijzondere soorten bij. Na 1 uur is het warm genoeg voor de vlinders en er worden weer Oranje Luzernevlinders waargenomen. Na 2 uur begint het wel leuk te worden met eerst een Goudplevier, maar vervolgens ook verschillende Buizerds, 21 in dit uur. Het uur erop eindelijk een Blauwe kiekendief, de eerste pas op deze telpost dit jaar. Ook komt er een straatje van 32 Buizerds over, eerst zien we er 8 vlak achter elkaar vliegen en dan komen er uit dezelfde hoek steeds weer nieuwe vogels bij, terwijl de eerste al richting zuidwesten wegvliegen. In totaal tellen we vandaag 82 Buizerds, net niet de beste dag van dit jaar.
Vandaag 33 soorten, 1868 exemplaren

16-10-2014

Donderdag, zuidwesten wind, half tot zwaar bewolkt en 18 ˚C. Meestal is de telpost eerder bemand, maar vandaag beginnen we pas om 10 uur. Mogelijk hebben we daarom een Velduil, die op telpost Zuid langskwam, gemist. Ook zullen er de eerste uren Vinken en lijsters gemist zijn, maar die vliegen na 10 uur ook nog. Om kwart over 11komt er nog een Blauwe Kiekendief langs, het een is adult mannetje en deze blijft de rest van de ochtend op de Brobbelbies jagen. We zien diverse Watersnippen over komen vandaag, blijkbaar is het nu beter weer voor ze om te trekken. Opvallend is een grote groep Aalscholvers, waar 3 ganzen in mee vliegen, waarschijnlijk alle 3 Kolganzen. Na 2 uur komt er een Bruine Kiekendief over, verder is het op deze telpost onderhoudend, maar niet spectaculair. Daarvoor zijn we met een aantal naar telpost zuid geweest, want daar zat de hele dag een Bladkoning ter plaatse.
Vandaag 38 soorten, 1808 exemplaren

Bladkoning ©Harry Claasen
Bladkoning ©Harry Claasen
Blauwe Kiekendief ©Harry Claasen
Blauwe Kiekendief ©Harry Claasen
Veldleeuwerik ©Harry Claasen
Veldleeuwerik ©Harry Claasen

17-10-2014

Vrijdag, westelijke wind, veel bewolking en 19 ˚C. In de ochtend vliegen er vooral veel Veldleeuweriken over, maar er zijn natuurlijk ook weer enkele groepen Kol- en Grauwe Ganzen. Wat later is er toch weer Vinkentrek die de moeite is. Rond de lunch zien we drie Grote Gele Kwikstaarten overkomen en weer een man Blauwe Kiekendief, het is een andere dan gisteren en deze vliegt strak door. Een duidelijk adulte Grote Mantelmeeuw komt het uurtje erna over en een mooie groep van 36 Goudplevieren, dat is een grote groep voor hier, maar ooit hebben we een veel grotere groep langs gehad (125 op 6 november 2010). Het is blijkbaar ook goed weer voor de Luzernevlinders, we tellen er dit uur 6, waarvan 3 tegelijk in beeld. Voor Buizerdtrek wordt er lang door geteld, maar dat levert niet veel op, behalve een Slechtvalk.
Vandaag 36 soorten, 3653 exemplaren

18-10-2014

Zaterdag, zuidwesten wind, niet te veel, wisselend bewolkt en maar liefst 23 ˚C. Vandaag weer veel trek, het tweede teluur tellen we 750 Houtduiven, ruim 700 Veldleeuweriken, bijna 500 Koperwieken en ruim 2500 Vinken! In totaal meer dan 5000 vogels dit uur. En het uur erna is net zo, behalve dat we meer dan 4000 Vinken tellen en ook nog eens 650 Spreeuwen. Tussen 11 en 12 komen er een paar grote groepen Houtduiven langs, zodat er in dat uur er 1800 geteld worden en meer dan 5000 Vinken en bijna 700 Koperwieken. Dit uur komen we boven de 8000 vogels uit. Na 12 uur neemt het wel wat af, maar er komen wel 2 Blauwe Kiekendieven en 2 Smellekens over. Andere roofvogels komen ook op gang: per uur Buizerd 25, 24, 18, 1 (totaal vandaag 86) en Sperwer 7, 4, 3, 3 (32). De temperatuur was ook hoog genoeg voor de vlinders, er worden 4 Luzernevlinders geteld, 12 Atalanta’s en nog een Gehakkelde Aurelia (laatste ooit, was 8 oktober 2009). Zoveel Koperwieken hebben we dit jaar nog niet geteld, in totaal 1950, Voor Houtduiven geldt dat ook: 5202.
Vandaag 45 soorten, 26011 exemplaren

19-10-2014

Zondag, matige zuidwesten wind die tot vrij krachtig aantrekt, licht bewolkt en maximaal 23 ˚C. Recordwarmte voor zo laat in oktober! We hebben er zin in, want er wordt al om 7 uur begonnen met tellen. Na 8 uur begint het goed te vliegen met verschillende soorten ganzen, Houtduiven in grote aantallen, Veldleeuweriken, Koperwieken, Kauwtjes, Spreeuwen en Vinken. De eerste Kleine Barmsijs van dit jaar komt ook over. Het uur erop komt er een Smelleken langs en een Grote Gele Kwikstaart en de rest blijft goed vliegen. Tussen 10 en 11 eindelijk weer eens Kramsvogels, die hebben we al een tijdje niet meer gehad. Na 11 uur wordt het wel wat rustiger, maar er komt weer een Blauwe Kiekendief over, dit keer een juveniele. Na 12en komt er roofvogeltrek op gang, niet echt grote aantallen (is ook niet te verwachten, want in Falsterbo komt bijna niks langs). Voor vlinders was dit ook weer een goede dag met Luzernevlinders (uiteraard), 18 Atalanta’s en een Kleine Vos.
Vandaag 46 soorten, 17079 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai 88. Huismus  
02. Blauwe Reiger 31. Matkop 60. Morinelplevier 89. Groenling  
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus 61. Graspieper 90. Stormmeeuw  
04. Nijlgans 33. Slobeend 62. Koolmees 91. Roodkeelpieper  
05. Wilde Eend 34. Wespendief 63. Vink 92. Ekster  
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief 64. Kraanvogel 93. Bosrietzanger  
07. Watersnip 36. Visarend 65. Merel 94. Sijs  
08. Wulp 37. Koekoek 66. Kauw 95. Keep  
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik 67. Purperreiger 96. Klapekster  
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper 68. Kneu 97. Roek  
11. Holenduif 40. Putter 69. Kievit 98. Waterpieper  
12. Gierzwaluw 41. Bergeend 70. Pimpelmees 99. Kolgans  
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus 71. Soepgans 100. Toendrarietgans  
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar 72. Torenvalk 101. Koperwiek  
15. Boompieper 44. Kruisbek 73. Geelgors 102. Roodpootvalk  
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster 74. Oeverzwaluw 103. Pijlstaart  
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter 75. Knobbelzwaan 104. Rietgans spec.  
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel 76. Winterkoning 105. IJsgors  
19. Rietgors 48. Paapje 77. Wintertaling 106. Grote Bonte Specht  
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit 78. Zwartkop 107. Beflijster  
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw 79. Zwarte Roodstaart 108. Blauwe Kiekendief  
22. Sperwer 51. Boomvalk 80. Europese Kanarie 109. Grote Mantelmeeuw  
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit 81. Zwarte Ruiter 110. Kleine Barmsijs  
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus 82. Kramsvogel    
25. Goudplevier 54. Smelleken 83 Steppekiekendief    
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart 84. Fitis    
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans 85. Gaai    
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur 86 Rode Wouw    
29. Houtduif 58. Zanglijster 87. Veldleeuwerik    

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos 08. Distelvlinder  
Klein Koolwitje 09. Groot Koolwitje  
05. Klein Geaderd Witje 10. Koninginnenpage  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

 1. 07-08-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 31-08-2014 Soepgans

Nieuwe dagrecords in 2014:

 1. 07-07-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 27-08-2014 Atalanta 47
 4. 31-08-2014 Soepgans 1
 5. 02-09-2014 Wintertaling 31
 6. 10-09-2014 Slechtvalk 5
 7. 03-10-2014 Atalanta 72
 8. 14-10-2014 Beflijster 5
 9. 19-10-2014 Kleine Barmsijs 1