Week 11 (06 okt - 12 okt)

06-10-2014

Maandag, redelijk windje uit het zuidoosten, geheel bewolkt en 17 ˚C. Zanglijster vliegen vandaag vooral in de vroege ochtend goed (het is dan ook een nachttrekker) en de ganzen vliegen ook deze ochtend. Na 9 uur komt de trek van de Vinken goed op gang met een paar honderd vogels per uur. Tussen 10 en 11 komt er een Rode Wouw over. Vandaag vliegen ook de Veldleeuweriken, Graspiepers en de Spreeuwen goed, maar ook de Rietgors komt elk uur met zo’n 10 vogels door. Een IJsgors wordt tussen 1 en 2 ontdekt, het uur erna wordt hij ook weer gehoord, de vogel zit dus ter plaatse. Mogelijk dat dit dezelfde vogel is als gisteren, maar zeker is dat natuurlijk niet. Uiteindelijk worden er van daag maar 3 Sperwers en 2 Buizerds op trek waargenomen, dat is niet echt veel. Meer dan 2400 Vinken is natuurlijk wel mooi, maar 120 Holenduiven is ook een hele goede score.
Vandaag 47 soorten, 5386 exemplaren

Torenvalken ©Martien van Dooren
Torenvalken ©Martien van Dooren

07-10-2014

Dinsdag, de wind is naar zuidwest en trek aan tot kracht 5, het is half tot zwaar bewolkt en maximaal 16 ˚C. ’s Morgen in het eerste teluur wordt er weer een IJsgors waargenomen, deze vliegt over de keet en is vertrokken. Het trekt goed deze ochtend, veel veldleeuweriken, een tweetal Grote Zilverreigers, een flinke groep sijzen en om half 11 komt er nog een Boomvalk langs, een late, maar we zien ook nog geregeld zwaluwen en op warme dagen ook nog wel libellen, dus er is nog eten voor deze vogel. Zo nu en dan komen er ook groepjes Boomleeuweriken en Grote Lijsters over, dat is een leuke afwisseling tussen de gewone soorten. Dat zijn de drie Grote Zilverreigers die rond 11 uur overkomen ook. Waarschijnlijk vanwege de aantrekkende wind en de regen stopt de trek tegen 12 uur. Het laatste half uur op de post wordt er nog maar een Rietgors geteld. Vandaag dik 4000 vinken, bijna 900 Veldleeuweriken en meer dan 100 Zanglijsters.
Vandaag 43 soorten, 6030 exemplaren

08-10-2014

Woensdag, matige zuidwesten wind, geheel tot half bewolkt en fris met maar 14 ˚C. Vandaag is het wat rustiger in de lucht, maar toch druk genoeg voor de tellertjes om de Vinken en dergelijke te tellen. In de ochtend zijn er enkele groepen ganzen die overtrekken, daar zit ook een groep Rietganzen bij. Tussen 9 en 10 uur komt er nog een late Boerenzwaluw over en we zien een Ekster langskomen en dat is een zeldzaamheid hier (tot nu toe 57 in 15 jaar, waarvan vorig jaar een groep van 17). De 2 Koperwieken van vandaag zijn niet de eerste, maar veel zijn er nog niet overgekomen dit jaar. Wat roofvogels betreft vandaag maar 2 Sperwers, maar wel leuk waren de 92 Kneuen en die ene Kruisbek.
Vandaag 35 soorten, 1920 exemplaren

09-10-2014

Donderdag, zuidwesten wind, tot kracht 3 en zwaar bewolkt, maar er zijn wel gaten in de bewolking, 19 ˚C. Tot 9 uur vliegt het nog niet echt spectaculair, aar daarna komen de Vinken op gang met 800 in dat uur. Het uur erna is echt goed met meer dan 4000 Vinken, dat is het uur dat er ook een Smelleken langskomt, maar ook 2 Sperwers en een Buizerd. Tussen 11 en 12 weer bijna 4000 Vinken, maar bijvoorbeeld ook een Grote Bonte Specht! Die zien we zelden op trek hier. De volgende uur scores van de vink zijn bijna 3000 en 1000. In totaal precies 13.000 Vinken vandaag, maar ook circa 1000 Veldleeuweriken en met deze aantallen ook goede trek van Sperwers, want er worden er in totaal 26 geteld, plus 6 Buizerds, 2 Torenvalken en in totaal 2 Smellekens. Het is blijkbaar ook warm genoeg geworden voor de laatste (?) vlinders, want er worden ook nog Atalanta’s en een Oranje Luzernevlinder gezien.
Vandaag 41 soorten, 15653 exemplaren

Aalscholvers ©Harry Claasen
Aalscholvers ©Harry Claasen

10-10-2014

Vrijdag, zuidwesten wind, wisselend bewolkt en 21 ˚C. Het begint vandaag goed met al vroeg een Grote Gele Kwikstaart, later zullen er nog 4 volgen. De Vinken beginnen al voor 9 uur goed te trekken (al meer dan 1000) en het volgende uur gaat het echt los met meer dan 7000 Vinken! Met al die Vinken komt er ook een Sperwers mee, 8 in dit uur en 12 in het volgende. Daarnaast veel andere soorten, waaronder 2 Grote Zilverreigers. Tussen 11 en 12 uur komt er nog een Gele Kwikstaart over. Het is zelfs weer voor vlinders, er worden zelfs 6 Oranje Luzernevlinders gezien. Tussen 12 en 1 komen er nog steeds bijna 1000 Vinken over, maar daarna wordt het rustiger in de lucht. Wel is er roofvogeltrek, Sperwer en Buizerds en een Slechtvalk. Het laatste uur levert nog spektakel op, in totaal 55 Buizerds. De grootste groep zat in een wolk over drie torentjes verdeeld. Uiteindelijk vandaag 86 Buizerds, 33 Sperwers en ook nog 4 Torenvalken en de genoemde Slechtvalk. De Vinken komen op 18733 uit, maar er worden ook 1059 Veldleeuweriken geteld en toch nog 380 Graspiepers en 130 Witte Kwikstaarten. Alweer een topdag!
Vandaag 44 soorten, 22005 exemplaren

11-10-2014

Zaterdag, weinig wind, uit zuidwest, zwaar bewolkt en uiteindelijk regen en 17 ˚C. Een koel begin met 6 ˚C, maar de vroege ochtend is interessant met alweer Vinken, maar ook diverse ganzen en dik 1500 Spreeuwen. Tussen 10 en 11 uur komen er een Zwarte Roodstaart en een Tapuit langs, de laatste is laat en de eerste is toch niet echt algemeen hier (maar wel in de meeste jaren geteld). Regelmatig worden er al aardige aantallen Houtduiven geteld, maar die trek moet nog echt komen. Halverwege de middag begint het te regenen en wordt er met tellen gestopt. Vergeleken met gisteren zijn de aantallen laag, maar bijna 400 Veldleeuweriken, 63 Zanglijsters, 1700 Spreeuwen, bijna 300 Vinken en 47 Kepen is toch leuk.
Vandaag 37 soorten, 6331 exemplaren

12-10-2014

Zondag, tot 10 uur mist en dus nauwelijks wind, later iets meer en uit het zuidwesten. Geheel bewolkt, later half bewolkt, maximaal 18 ˚C. De mist zorgt er voor dat het vandaag rustig aan gaat. Het is ook koud met maar 5 graden en het zicht is tot 9 uur minder dan 100 meter. Wat er gezien wordt, komt dus vlakbij over. Na 9 uur begint het wat open te trekken en kunnen er Kolganzen worden onderscheidden. De temperatuur wordt ook een stuk dragelijker. Om kwart voor 11 komt er een Visarend over, de 11de dit jaar en net niet de laatste ooit op deze telpost (dat is 14 oktober 2005). Na 11 uur is het blijkbaar warm genoeg voor de vlinders om te vliegen, want er worden nog 4 Oranje Luzernevlinder en 11 Atalanta’s geteld. Toch is het wel herfst inmiddels, want de 3 Roeken op trek is toch iets voor dat jaargetijde.
Vandaag 26 soorten, 615 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai 88. Huismus  
02. Blauwe Reiger 31. Matkop 60. Morinelplevier 89. Groenling  
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus 61. Graspieper 90. Stormmeeuw  
04. Nijlgans 33. Slobeend 62. Koolmees 91. Roodkeelpieper  
05. Wilde Eend 34. Wespendief 63. Vink 92. Ekster  
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief 64. Kraanvogel 93. Bosrietzanger  
07. Watersnip 36. Visarend 65. Merel 94. Sijs  
08. Wulp 37. Koekoek 66. Kauw 95. Keep  
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik 67. Purperreiger 96. Klapekster  
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper 68. Kneu 97. Roek  
11. Holenduif 40. Putter 69. Kievit 98. Waterpieper  
12. Gierzwaluw 41. Bergeend 70. Pimpelmees 99. Kolgans  
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus 71. Soepgans 100. Toendrarietgans  
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar 72. Torenvalk 101. Koperwiek  
15. Boompieper 44. Kruisbek 73. Geelgors 102. Roodpootvalk  
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster 74. Oeverzwaluw 103. Pijlstaart  
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter 75. Knobbelzwaan 104. Rietgans spec.  
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel 76. Winterkoning 105. IJsgors  
19. Rietgors 48. Paapje 77. Wintertaling 106. Grote Bonte Specht  
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit 78. Zwartkop    
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw 79. Zwarte Roodstaart    
22. Sperwer 51. Boomvalk 80. Europese Kanarie    
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit 81. Zwarte Ruiter    
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus 82. Kramsvogel    
25. Goudplevier 54. Smelleken 83 Steppekiekendief    
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart 84. Fitis    
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans 85. Gaai    
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur 86 Rode Wouw    
29. Houtduif 58. Zanglijster 87. Veldleeuwerik    

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos 08. Distelvlinder  
Klein Koolwitje 09. Groot Koolwitje  
05. Klein Geaderd Witje 10. Koninginnenpage  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

  1. 07-08-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur
  3. 31-08-2014 Soepgans

Nieuwe dagrecords in 2014:

  1. 07-07-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur
  3. 27-08-2014 Atalanta 47
  4. 31-08-2014 Soepgans 1
  5. 02-09-2014 Wintertaling 31
  6. 10-09-2014 Slechtvalk 5
  7. 03-10-2014 Atalanta 72