Week 10 (29 sep - 05 okt)

29-09-2014

Maandag, westelijke wind met ‘s morgens nog wat opklaringen en in de loop van de middag zelfs motregen, 21 ˚C. Vandaag vliegen de Graspiepers erg goed, het eerste uur al 200 en in totaal ruim 1600. Het eerste uur komen er ook meer dan 200 Spreeuwen over. Na 9 uur beginnen de Vinken te vliegen en goed ook met 900 vogels. Verder veel Ringmussen dit uur, 25 vogels. Het uur erna komen er zelfs meer dan 1000 Vinken over, in totaal worden het er vandaag 2832. Rond 11 uur komt er een Zwarte Ooievaar laag over de bosrand, die ook op de andere telpost wordt gezien. Het is waarschijnlijk dezelfde vogel als die in de buurt van Schaijk heeft overnacht, hemelsbreed zo’n 5 kilometer van de telpost. Het is de laatste Zwarte Ooievaar ooit op deze telpost. De eerste Keep van dit jaar komt tussen 12 en 1 over, die zou je eerder op de dag verwachten. Na 1 uur vliegen de kleine vogels een stuk minder, maar er komt wel een Slechtvalk langs. Veel soorten vandaag en natuurlijk met bijna zesduizend vogels een hele leuke dag.
Vandaag 42 soorten, 5806 exemplaren

Atalanta ©Martien van Dooren
Atalanta ©Martien van Dooren
Oranje Luzernevlinder ©Martien van Dooren
Oranje Luzernevlinder ©Martien van Dooren

30-09-2014

Dinsdag, matige zuidwesten wind, ochtendnevel, zwaarbewolkt en 22 ˚C. Ondanks een wat heiig begin met maar 900 meter zicht vliegt het direct al goed. Het eerste uur levert 3 grote Gele Kwikstaarten. Ook vliegen er al weer veel Graspiepers. Een groep van 11 Grote Lijsters en een Grote Zilverreiger komen er in het tweede uur langs, waarbij de aanwezige fotografen de Zilverreiger mooi op de foto weten te zetten. Er is veel minder trek van Graspieper en Vink, maar toch nog leuke trek. Bijvoorbeeld nog 400 Boerenzwaluwen en veel vlinders, waaronder 17 Oranje Luzernevlinders. Om halt 2 ontdekken we de eerste Klapekster van dit jaar en de vroegste ooit op deze telpost en de eerste in september. De vogel was erg beweeglijk en is na een uurtje niet meer gezien en de volgende dag ook niet meer. Na twee uur is het tijd voor de zwaluwen, er zitten ook nog 2 Huiszwaluwen bij, maar roofvogeltrek blijft beperkt tot een enkele Buizerd en Sperwer.
Vandaag 36 soorten, 1715 exemplaren.

September

De recente late Zwarte Ooievaar en de vroege Klapekster zijn opvallende waarnemingen van deze september, maar eerder waren er ook opvallende waarnemingen. Dat waren de Wintertalingen die op het Palmven zaten en regelmatig over kwamen vliegen. Waarschijnlijk de mooiste waarneming van de Steppekiekendief man, pas de tweede op deze telpost en het eerste mannetje en hij was mooi te zien, jammer dat er geen foto van is. Opvallend was ook dat we geen Gierzwaluwen meer hebben geteld. De beste dag voor de Boerenzwaluw was op 15 september (2768). Andere leuke soorten zijn de Duinpiepers, 6 in totaal, 2 Roodkeelpiepers op 1 dag, een Zwarte Roodstaart, Een Bosrietzanger en 2 Fitissen. Er waren al vroeg enkele Kramsvogels, maar niet een nieuw record (dat staat op 1 augustus). Op geluid is er een Europese Kanarie vastgesteld (met recorder opgenomen terwijl die in de mais riep). Graspiepers vlogen al goed eind september en dat gold ook voor de Gaai, de Spreeuw en de Vink. In de tabel staan hoeveel roofvogels er geteld zijn. Opvallend is dat we nog maar weinig Buizerds hebben geteld, dat er ook dit jaar weinig Boomvalken langskomen (in augustus 7), dat er wel veel Slechtvalken over komen en dat we behoorlijk veel Wespendieven hebben geteld dit jaar.
Vlinders: Weer veel Oranje Luzernevlinders op de telpost, ook veel Atalanta’s en gelukkig eind september nog een Koninginnenpage. Maar de vlinders zijn nog niet op, 3 oktober zal nog een hele goede dag blijken te zijn.

Overzicht aantallen en uren september:

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2000 103:01:00 4.886 47 54
2001 89:49:00 11.494 128 51
2002 167:59:00 11.699 70 64
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94
2008 394:57:00 47.794 121 89
2009 194:04:00 15.946 82 65
2010 254:42:00 40.152 158 82
2011 265:15:00 30.591 115 84
2012 235:00:00 44.924 191 76
2013 255:00:00 37.489 147 80
2014 256:10:00 39.616 154 89

Top 3 vogelsoort september:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 2.294 Boerenzwaluw 2.109 Graspieper 1.170
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967
2009 Boerenzwaluw 9.899 Huiszwaluw 1.847 Graspieper 827
2010 Boerenzwaluw 29.473 Graspieper 1.698 Huiszwaluw 1.640
2011 Boerenzwaluw 19.240 Spreeuw 2.178 Graspieper 1.929
2012 Boerenzwaluw 27.701 Graspieper 4.382 Vink 3.610
2013 Boerenzwaluw 19.892 Huiszwaluw 5.460 Kolgans 3.693
2014 Boerenzwaluw 21.806 Graspieper 6.535 Vink 4.043

Aantallen per soort in september:

Jaar/Soort Wespendief Rode Wouw Bruine Kiekendief Sperwer Buizerd Visarend Torenvalk Smelleken Boomvalk Slechtvalk
2000 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2001 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2002 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2003 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2004 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2005 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2006 4 0 41 81 154 5 21 10 20 5
2007 3 1 9 122 87 2 6 10 34 1
2008 49 3 74 240 150 20 8 17 22 8
2009 2 1 22 135 35 3 6 4 13 5
2010 3 2 40 88 249 13 14 17 16 6
2011 9 3 53 73 135 6 12 16 11 5
2012 1 0 24 119 69 7 17 4 5 6
2013 3 4 12 137 251 4 18 5 9 9
2014 29 1 11 126 68 5 18 5 5 14

01-10-2014

Woensdag, tot 11 uur mist, geen wind en tussen 13 en 21 ˚C. Als de mist weg is, blijft het heiig, de wind komt uit zuidwest. De hardnekkige mist zorgt er voor dat er veel minder vogels worden geteld. Deels omdat er minder vliegen, maar waarschijnlijk ook omdat we normaal vrij ver kunnen kijken en die vogels ook gewoon tellen. Nu missen we die natuurlijk helemaal. Na 10 uur wordt het duidelijk beter en er worden dan ook veel meer vogels geteld, waar onder een Grote Gele Kwikstaart. Het uur erna is het zelfs al warm genoeg voor vlinders en er worden zelfs Oranje Luzernevlinders gezien. Rond het middaguur komen er zelfs enkele roofvogels langs, 4 Buizerds en een Sperwer. De rest van de middag blijven deze twee soorten vliegen en er komt ook nog een Slechtvalk langs. Uiteindelijk zijn er 4 Sperwers en 20 Buizerds over gekomen, toch niet slecht voor een dag die zo mistig begon.
Vandaag 28 soorten, 751 exemplaren

Bruine Kiekendief en Torenvalk ©Harry Claasen
Bruine Kiekendief en Torenvalk ©Harry Claasen
Gaai ©Martien van Dooren
Gaai ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Harry Claasen
Rode Wouw ©Harry Claasen

02-10-2014

Donderdag, zeer weinig wind uit de zuidelijke hoek, geheel bewolkt en 20 ˚C. Het eerste uur vliegen vooral de Vinken en ook Kneuen goed, het uur erna komen de eerste Kolganzen van dit jaar over. Ook de eerste van dit jaar is een Waterpieper en een Roek, verder nog een Bruine kiekendief in dit leuke teluur. De Vinken blijven goed vliegen, maar de Graspiepers doen ook weer mee. Voor 11 uur komt er nog een Boerenzwaluw en een flinke groep Spreeuwen over en er wordt nog een Roodborsttapuit gezien. Na 12 uur is het warm genoeg voor vlinders, maar dat de winter er aan komt blijkt uit de eerste Toendrarietganzen die overkomen. ’s Middags komen er nog wel enkele Buizerds over, maar niet echt veel. Het is uiteindelijk een goede teldag met meer dan 3000 trekkers, met ruim 1100 Vinken, meer dan 700 Spreeuwen, ruim 500 Graspiepers en meer dan 100 Kolganzen en Kneuen.
Vandaag 41 soorten, 3007 exemplaren

03-10-2014

Vrijdag, weer weinig wind uit zuidelijke richtingen, de bewolking begint vrij open, trekt dicht en na de middag is het weer open en het wordt 23 ˚C. Pijlstaarten de eerste Koperwieken. Rond de middag beginnen de vlinders erg goed te vliegen en het dagrecord Atalanta wordt fors verbeterd tot 72 (oude 45 op 29 aug 2012), en weer veel Oranje Luzernevlinders: 21. Voor de Kleine Vos is het de tweede teldag ooit met 13 vlinders. Om 14:40 komt er een juveniele Roodpootvalk aan die een poosje bij de telpost in de buurt blijft hangen. De eerste dit jaar, ook al zijn er al wel een paar verdachte valken langsgekomen die te ver waren om zeker te zijn. Even later komt er ook een Rode Wouw langs. Een prima dag dus!
Vandaag 44 soorten, 3029 exemplaren

04-10-2014

Zaterdag, wind is er nauwelijks, maar komt uit zuidoost, onbewolkt 21 ˚C. Vandaag is het Euro Birdwatch Day, dus overal in Nederland worden er posten bemand. Uiteindelijk blijkt het een bijzonder goede dag hiervoor te zijn , want landelijk worden er meer dan 1 miljoen vogels geteld en een record van 218 soorten. De Spreeuw werd landelijk het meeste geteld. Bij ons vliegen ze ook goed en het tweede teluur is goed voor al weer een groepje Pijlstaarten, drie vrouwtjes. Verder komt er een groepje reiger over die uit 3 Grote Zilverreiger en 8 Blauwe Reigers bestaat. Dat is ongewoon, zo’n gemengde groep. De Vinken vliegen vandaag goed, maar ook de Zanglijsters en de Veldleeuweriken, voor het eerst dit jaar en eigenlijk is dat vroeg. Om half 12 komt er een Rode Wouw aan, het is een juveniele en hij blijft een poosje rond de telpost hangen. Dit uur komt er ook een Zwarte Roodstaart langs. Na 12-en komt er Buizerdtrek op gang en daarmee ook twee Bruine Kiekendieven, allebei man. Uiteindelijk tellen we deze dag mee dan 4000 vogels, waarvan 22 Buizerds, 8 Sperwers, 6 Torenvalken (dat is veel) en de al genoemde Bruine Kiekendieven en de Rode Wouw. De Zanglijster met 114 en de Veldleeuwerik met 820 vlogen opvallend goed en 2395 Vinken is natuurlijk ook goed.
Vandaag 42 soorten, 4456 exemplaren

Blauwe Reiger ©Martien van Dooren
Blauwe Reiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren

05-10-2014

Zondag, matige noordwesten wind, geheel bewolkt en periodes met motregen en een temperatuur tussen 11 en 13 ˚C. Ondanks het weer toch weer een leuke dag op de telpost met bijzondere soorten. De Zanglijsters vliegen weer goed en in de ochtend zijn er weer voldoende bewegingen van ganzen. Tussen 8 en 9 komt er een Smelleken langs en in dat uur ook een Grote Zilverreiger. Kwart voor 11 komt er een duidelijk roepende Roodkeelpieper van achter de keet over, waarbij de witte buik zelfs te zien is. Een grote groep Kieviten van meer dan 80 exemplaren komt hoog over gevlogen, duidelijk op trek. Tegen 12 uur komt er een juveniele Bruine Kiekendief over en een uur later nog een. In dit uur komen er ook nog 4 Buizerds op trek over, wat helaas niet het begin is van een goede middag. Maar de IJsgors die om half 2 roepend op de grond voor de telpost wordt ontdekt is natuurlijk wel heel leuk. Er komen diverse vogelaars op de melding af. Het is trouwens de 100ste vogelsoort dit jaar die trekkend op de telpost langskomt. Tegen 3 uur komt er een tweede Smelleken over en daarna worden er nog Boerenzwaluwen gezien en een Tapuit.
Vandaag 34 soorten, 1159 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai 88. Huismus  
02. Blauwe Reiger 31. Matkop 60. Morinelplevier 89. Groenling  
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus 61. Graspieper 90. Stormmeeuw  
04. Nijlgans 33. Slobeend 62. Koolmees 91. Roodkeelpieper  
05. Wilde Eend 34. Wespendief 63. Vink 92. Ekster  
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief 64. Kraanvogel 93. Bosrietzanger  
07. Watersnip 36. Visarend 65. Merel 94. Sijs  
08. Wulp 37. Koekoek 66. Kauw 95. Keep  
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik 67. Purperreiger 96. Klapekster  
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper 68. Kneu 97. Roek  
11. Holenduif 40. Putter 69. Kievit 98. Waterpieper  
12. Gierzwaluw 41. Bergeend 70. Pimpelmees 99. Kolgans  
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus 71. Soepgans 100. Toendrarietgans  
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar 72. Torenvalk 101. Koperwiek  
15. Boompieper 44. Kruisbek 73. Geelgors 102. Roodpootvalk  
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster 74. Oeverzwaluw 103. Pijlstaart  
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter 75. Knobbelzwaan 104. Rietgans spec.  
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel 76. Winterkoning 105. IJsgors  
19. Rietgors 48. Paapje 77. Wintertaling    
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit 78. Zwartkop    
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw 79. Zwarte Roodstaart    
22. Sperwer 51. Boomvalk 80. Europese Kanarie    
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit 81. Zwarte Ruiter    
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus 82. Kramsvogel    
25. Goudplevier 54. Smelleken 83 Steppekiekendief    
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart 84. Fitis    
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans 85. Gaai    
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur 86 Rode Wouw    
29. Houtduif 58. Zanglijster 87. Veldleeuwerik    

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos 08. Distelvlinder  
Klein Koolwitje 09. Groot Koolwitje  
05. Klein Geaderd Witje 10. Koninginnenpage  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

  1. 07-08-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur
  3. 31-08-2014 Soepgans

Nieuwe dagrecords in 2014:

  1. 07-07-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur
  3. 27-08-2014 Atalanta 47
  4. 31-08-2014 Soepgans 1
  5. 02-09-2014 Wintertaling 31
  6. 10-09-2014 Slechtvalk 5
  7. 03-10-2014 Atalanta 72