Week 13 (20 okt - 26 okt)

20-10-2014

Maandag, matige westelijke wind, veel bewolking en 18 ˚C. In de ochtend is er redelijk wat trek van Houtduiven en Vinken en er vliegen ook Veldleeuweriken. Om kwart over 8 komt er een Smelleken langs. Een uurtje later komen er drie Grote Zilverreigers over, altijd een mooi gezicht. De 30 Kepen in dit uur is een mooi aantal. Later komt er ook nog een Slechtvalk langs. Tegen 12 uur wordt het een stukje rustiger in de lucht, het waait ook iets harder. Het is toch de moeite nog om door te tellen en dat blijkt om kwart over 1, als er in de verte een Visarend aankomt. Het is een volwassen man en hij komt vlak over de keet over heen, helaas zijn de echte fotografen niet aanwezig en mijn poging is helaas mislukt. Dit is de laatste Visarend die we ooit op deze telpost over hebben gehad.
Vandaag 29 soorten, 3251 exemplaren

21-10-2014

Dinsdag, zuidwesten wind kracht 4 en toenemend, geheel bewolkt en 12 ˚C. Er is vanwege het weer en de voorspelling maar een half uur geteld. Dat leverde een Koperwiek op.
Vandaag 1 soorten, 1 exemplaar

Uitzicht telpost @Arend Vermaat
Uitzicht telpost @Arend Vermaat
Kolganzen & Toendrarietgans @Peter van de Braak
Kolganzen & Toendrarietgans @Peter van de Braak

22-10-2014

Woensdag, koud en regenachtig in de ochtend, de wind komt uit noordwest, eerst 7 ˚C, uiteindelijk 12 ˚C. Het eerste uurtje regent het veel, maar aan het eind komen er toch de eerste Kleine Zwanen van dit jaar over, een groepje van 11 vogels. Het uur erna is het wat droger en er komen ment name wat Houtduiven over. Daarna is de telpost een poosje onbemand, om half twaalf is er weer iemand. Het weer wordt ook al wat beter wat buien in plaats van regen. Een groep van 4 Goudplevieren komt over en later begint er wat trek van Buizerds op gang te komen, in totaal 22 vogels. Ook komt er nog een Smelleken langs en zelfs met dit weer komt er nog een Atalanta langsgetrokken.
Vandaag 26 soorten, 950 exemplaren

23-10-2014

Donderdag, matige wind uit meest westelijke hoek, bijna geheel bewolkt en 15 ˚C. Het eerste uur komen er al een Smelleken en een Slechtvalk langs en ook een Goudplevier. De Vinken lijken vandaag goed te vliegen en ook de Spreeuwen komen in mooie aantallen over. De rest van de ochtend is er goede trek van zangvogels met enkele Sijzen, met Koperwieken en Veldleeuweriken en Rietgorzen. Rond de middag is het goed weer voor Buizerds (uur totaal 6 16 en 2) en rond 2 uur komt en nog een juveniele Bruine Kiekendief langs, wat laat is. Een mooi dagje, tot nu toe de beste deze week.
Vandaag 42 soorten, 5135 exemplaren

24-10-2014

Vrijdag, de wind is zuid, geheel bewolkt en een grijze dag, maximaal 12 ˚C. Het begint leuk met al snel een Grote Gele Kwikstaart en niet veel later nog een. Verder is er ’s morgens weer de gebruikelijke trek van ganzen en de vertrouwde soorten als Vink, Veldleeuwerik, Spreeuw en Houtduif. Tussen 8 en 9 zijn dat er zelfs meer dan 1000. Dat is ook het uur dat er veel Grote Zilverreigers overkomen, 10 in een uur, en daarbij ook nog 9 Blauwe Reigers. Het wordt zo de op een na beste dag voor de Grote Zilverreiger, 11 stuks (beste: 14-10-2013 20 exx). Om 12 uur wordt er al gestopt met tellen. Toch een mooie dag met 3000 Vinken en 1600 Houtduiven, maar vandaag geen vlinders.
Vandaag 30 soorten, 7264 exemplaren

25-10-2014

Zaterdag, weinig wind, zuidwest, geheel bewolkt en 13 ˚C. Ook vandaag is het grijs. Zo grijs dat er weinig vliegt. Alleen het eerste uur komen er ruim 300 Spreeuwen over, verder komt er geen een soort boven de 100 per uur uit. Wel opvallend zijn de 13 Watersnippen die tegen de middag langs komen. Vermeldenswaardig is dat we nu 100.000 Vinken geteld hebben dit jaar. Dat is een aantal dat we niet elk jaar halen, maar vorig jaar alleen in oktober al boven kwamen.
Vandaag 20 soorten, 955 exemplaren

Kleine Zwaan @Henk vd Acker
Kleine Zwaan @Henk vd Acker
Grote Zilverreiger @Henk vd Acker
Grote Zilverreiger @Henk vd Acker

26-10-2014

Zondag, matige zuidwesten wind, geheel bewolkt en 17 ˚C. Niet echt ander weer, maar het is toch minder grijs dan gisteren. Er vliegen dan ook veel meer vogels vandaag. De eerste Kleine Rietganzen van dit jaar komen vlak voor 8 uur over, het is een groep van 7. Tussen 8 en 9 komen er al meer dan 1000 Vinken over en we zien een Grote Bonte Specht hoog boven de Bosrand langsvliegen, later op de dag komt er nog een Grote Bonte Specht langs. Een groep van 4 goudplevieren lijkt zelfs even te landen voor de telpost. Later wordt er een witte vogel achter de keet ontdekt, maar wat is het? Geen zilverreiger in elk geval, het blijkt een Grote Geelkuifkaketoe te zijn. De gele kuif is ook goed gezien. Tegelijkertijd komt er een melding van telpost Zuid, ook daar is de Kaketoe zojuist gezien. Het tweede groepje Kleine Zwanen van dit jaar komt hoog over en er komen in dit uur ook nog 15 Watersnippen langs. Ondertussen vliegen de andere soorten ook goed, onder andere diverse groepen Kauwen en enkele Roeken. Net na de middag komen er 8 Grote Zaagbekken over, 4 mannen en 4 vrouwen. Dat is meteen een nieuw dagrecord (oude 2 op 8 november 2008, het is pas de derde keer dat we ze zien). Ondertussen is er redelijke trek van Buizerds en Sperwers, in totaal 51 en 29. Een late Roodborsttapuit komt ook nog langs. Veel soorten vandaag en weer een telling van boven de 17.000 vogels.
Vandaag 51 soorten, 17741 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai 88. Huismus  
02. Blauwe Reiger 31. Matkop 60. Morinelplevier 89. Groenling  
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus 61. Graspieper 90. Stormmeeuw  
04. Nijlgans 33. Slobeend 62. Koolmees 91. Roodkeelpieper  
05. Wilde Eend 34. Wespendief 63. Vink 92. Ekster  
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief 64. Kraanvogel 93. Bosrietzanger  
07. Watersnip 36. Visarend 65. Merel 94. Sijs  
08. Wulp 37. Koekoek 66. Kauw 95. Keep  
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik 67. Purperreiger 96. Klapekster  
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper 68. Kneu 97. Roek  
11. Holenduif 40. Putter 69. Kievit 98. Waterpieper  
12. Gierzwaluw 41. Bergeend 70. Pimpelmees 99. Kolgans  
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus 71. Soepgans 100. Toendrarietgans  
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar 72. Torenvalk 101. Koperwiek  
15. Boompieper 44. Kruisbek 73. Geelgors 102. Roodpootvalk  
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster 74. Oeverzwaluw 103. Pijlstaart  
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter 75. Knobbelzwaan 104. Rietgans spec.  
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel 76. Winterkoning 105. IJsgors  
19. Rietgors 48. Paapje 77. Wintertaling 106. Grote Bonte Specht  
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit 78. Zwartkop 107. Beflijster  
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw 79. Zwarte Roodstaart 108. Blauwe Kiekendief  
22. Sperwer 51. Boomvalk 80. Europese Kanarie 109. Grote Mantelmeeuw  
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit 81. Zwarte Ruiter 110. Kleine Barmsijs  
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus 82. Kramsvogel 111. Kleine Zwaan  
25. Goudplevier 54. Smelleken 83 Steppekiekendief 112. Grote Zaagbek  
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart 84. Fitis 113. Kleine Rietgans  
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans 85. Gaai 114. kbvtje  
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur 86 Rode Wouw 115. Geelkuifkaketoe  
29. Houtduif 58. Zanglijster 87. Veldleeuwerik 116. Grote Zaagbek  

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos 08. Distelvlinder  
Klein Koolwitje 09. Groot Koolwitje  
05. Klein Geaderd Witje 10. Koninginnenpage  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

 1. 07-08-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 31-08-2014 Soepgans
 4. 26-10-2014 Grote Geelkuifkaketoe
 5. 26-10-2014 Grote Zaagbek

Nieuwe dagrecords in 2014:

 1. 07-07-2014 Kleine Plevier
 2. 22-08-2014 Tureluur
 3. 27-08-2014 Atalanta 47
 4. 31-08-2014 Soepgans 1
 5. 02-09-2014 Wintertaling 31
 6. 10-09-2014 Slechtvalk 5
 7. 03-10-2014 Atalanta 72
 8. 14-10-2014 Beflijster 5
 9. 19-10-2014 Kleine Barmsijs 1
 10. 26-10-2014 Grote Geelkuifkaketoe 1
 11. 26-10-2014 Grote Zaagbek 8