Week 5 (25 aug - 31 aug)

25-08-2014

Maandag, wind uit zuidwest, later zuidoost, temperatuur tussen 7 en 19 ˚C en veel bewolking. Het eerste uurtje levert een Goudplevier op en de eerste 3 Graspiepers van dit jaar. In het tweede uurtje zijn dat onder andere twee Tjiftjaffen en twee Paapjes. Het volgende uur komen er aardig wat steltjes over en een plevier met een apart geluid. Gelukkig was er een goede foto: Morinelplevier! De zwaluwen vliegen trouwens lekker. Na 10 uur komen de roofvogels en dat klopt vandaag; twee Wespendieven en een Bruine Kiekendief. Ook nog 6 Gierzwaluwen en bijna 100 Huiszwaluwen in dit uur. De uren daarna nog meer Huiszwaluwen en ook genoeg Boerenzwaluwen en tussen 1 en 2 ook nog een Oeverzwaluw. In totaal vandaag 278 Huiszwaluwen, de beste dag voor deze soort dit jaar.
Vandaag 24 soorten, 1042 exemplaren

Wespendief ©Martien van Dooren
Wespendief ©Martien van Dooren
Raaf (juveniel) ©Martien van Dooren
Raaf (juveniel) ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren

26-08-2014

Dinsdag, regen 14 ˚C en zuidwestenwind. Er is maar vijf kwartier geteld, wat gelukkig nog twee Goudplevieren en de eerste Vink van dit jaar opleverde.
Vandaag 5 soorten, 39 exemplaren

27-08-2014

Woensdag, een licht oostelijke windje en weinig wolken, maximaal 23 ˚C. Veel tellers hebben het goed dat vandaag een goede dag kan worden. Op woensdagochtend met 13 man tellen is dan ook vrij uitzonderlijk. Bij aankomst blijken er twee Kraanvogels op het Palmven te zitten, vast de twee die gisteravond bij telpost zuid overkwamen. Ze vliegen in elk geval over weer richting telpost zuid maar later op de ochtend zitten er weer twee op het Palmven. Deze vliegen op en vertrekken echt. Het zullen wel dezelfde zijn geweest die uit het zicht weer terug naar het Palmven zijn gekeerd. Tussen 8 en 9 worden er al 13 verschillende soorten geteld, onder andere een Bruine Kiekendief en een Turkse Tortel. Om 10 uur beginnen de thermiektrekkende roofvogels actief te worden, we tellen dit uur al 9 Wespendieven, maar ook een Bruine Kiekendief, twee Sperwers en twee Buizerds. Het volgende uur komen er 11 Wespendieven over, waarvan 10 in een bel! De groep van 49 Ooievaars is ook leuk. Er blijven verschillende roofvogels overkomen, maar er trekken in het uurtje tussen 12 en 1 ook 341 Boerenzwaluwen langs. Tussen 1 en 2 wordt er een groep van 19 Ooievaars en later een Zwarte Ooievaar door Teun ontdekt (hij ligt op de bank recht omhoog te turen). Deze groep en de Zwarte waren al verwacht, want ze waren al op een telpost ten oosten van ons gemeld. Het is ook goed weer voor vlinders, want er worden 19 Oranje Luzernevlinders geteld (4e telling ooit in Nederland) en 46 Atalanta’s, wat een nieuw dagrecord voor de Atalanta is (oude 45 Atalanta’s op 29-08-2012). Ook zien we 2 Kleine Parelmoervlinders, maar dat zijn geen trekvlinders. Uiteraard is er ook ’s avonds geteld en dat leverde een Visarend op. Topdag!
Vandaag 34 soorten, 1284 exemplaren

Drukte op de telpost ©Arend Vermaat
Drukte op de telpost ©Arend Vermaat
Kraanvogels ©Harry Claasen
Kraanvogels ©Harry Claasen
Kraanvogels ©Harry Claasen
Kraanvogels ©Harry Claasen

28-08-2014

Donderdag, er is ’s ochtends tot 1 uur geteld en ’s avonds van 6 tot 9. Matige zuidoosten wind, wisselend bewolkt en maximaal 21 ˚C. De telling begint al goed met nog een Tureluur (nr. 3 op deze telpost) en 3 Witgatjes en een Grote Gele Kwikstaart en later een grote groep Canadese Ganzen, een Goudplevier en een groep van 4 Groenpootruiters. In de mais roept een Goudvink, maar die vliegt richting bosrand weg en wordt niet als trekker opgeschreven. Om 10 uur komt er een Visarend over, die even later nog een keer wordt gezien. Het begin van roofvogeltrek, er komen ook nog 4 Wespendieven en diverse Buizerds en Sperwers over. Tijdens het laatste overdaguurtje komt er nog een adulte man Bruine Kiekendief langs en komen er twee lokale Boomvalken jagen. Elke dag worden er bij de telpost Tapuiten en Paapjes gezien, vandaag respectievelijk 6 en 6. De avondtelling levert weinig vogels op, maar de Purperreiger is natuurlijk wel heel leuk, eerst vliegt hij naar de Hofmans Plassen, maar later zit hij op het Palmven, waar hij mogelijk heeft overnacht.
Vandaag 32 soorten, 783 exemplaren

29-08-2014

Vrijdag, half bewolkt, matige zuidwesten wind en 23 ˚C. Er zijn twee periodes geteld, ’s morgens tot 2 uur ’s middags en ’s avonds 2 uurtjes tot 8 uur. Het eerst uur wordt er een grote groep Grauwe Ganzen gezien, 38 stuks en maar liefst 16 Witte Kwikstaarten. Ook komt er al een Bruine Kiekendief over, een juveniel, net zoals het volgende uur. Veel verschillende zangers vanmorgen, zoals nog een Grasmus en bijvoorbeeld 6 Grote Lijsters. De roofvogels vliegen niet zo goed, het blijft bij een enkele Buizerd, Twee Sperwers en twee Boomvalken. In de avond is het nog rustiger, met 5 Watersnippen.
Vandaag 30 soorten, 623 exemplaren

30-08-2014

Zaterdag, met 4½ uur tellen een korte teldag die begint en eindigt met regen. Zuidwesten wind en maximaal 17 ˚C. Vermeldenswaardig zijn de 7 Watersnippen, de 2 Paapjes en de 3 Tapuiten. Ook worden er vandaag weer 11 Patrijzen gezien, die zijn er dus nog allemaal.
Vandaag 9 soorten, 53 exemplaren

31-08-2014

Zondag, Tot 8 uur grondmist en (heel) weinig wind, die uiteindelijk noordwest wordt, veel bewolking en 19 ˚C. Tussen 8 en 9 komt er een gemengde groep ganzen over, meest Grote Canadese Ganzen, maar de voorste twee zijn anders, een Grauwe Gans en de andere is een Soepgans. Die hebben we nog nooit opgeschreven op de telpost, maar die zijn misschien wel eens eerder gezien (postduiven schrijven we ook niet op). Zo nu en dan regent het ook en we hebben zelfs wat onweer gezien en gehoord. Toch komt er tussen 11 en 12 nog een Wespendief over en op de telpost komt er een Wezel langs. Na de middag vliegen er veel Boerenzwaluwen, maar het laatste teluur is dat over. Wel hangen er 14 lokale Buizerds in de lucht.
Vandaag 22 soorten, 699 exemplaren

Tapuit ©Harry Claasen
Tapuit ©Harry Claasen
Morinelplevier ©Harry Claasen
Morinelplevier ©Harry Claasen
Kraanvogels ©Harry Claasen
Kraanvogels ©Harry Claasen

Augustus 2014

Dit jaar hebben we in augustus 260 uur geteld en dat is wat minder dan de afgelopen jaren. De veelvuldige regen zal daar wel een factor in zijn. Tijdens die uren hebben we 10546 vogels geteld, verdeeld over 69 soorten. Dat zijn wel veel vogels, alleen in 2007 en 2008 waren dat er meer, per uur is dat 40,5 vogel. Beter dan de afgelopen jaren, toen we zo’n 30 vogels per uur telden. Het aantal soorten is gemiddeld. De top 3 is ook dit jaar door de zwaluwen bezet, met op 1 natuurlijk de Boerenzwaluw, die een goed jaar draait. De Gierzwaluw staat op de 2e plek en ook daar hebben we er veel van geteld, allen in 2007 en vorig jaar waren het er meer. De laatste dagen komen er niet veel meer over. De Huiszwaluw staat op de derde plaats, met meer vogels dan vorig jaar, maar we hebben er jaren bij dat we er veel meer tellen. In de tweede tabel staan de “augustus”-soorten. De Ooievaar doet het goed dit jaar, wat ook voor de Zwarte Ooievaar geldt (13 in augustus, 6 tegelijk), de Wespendief kwam in gemiddelde aantallen over. Die kwamen dan wel voornamelijk op een dag langs; 24 Wespendieven op 27 augustus. Deze dag werden overal in Nederland veel Wespendieven geteld, over een breder front dan vorig jaar toen onze post aan de westrand lag. Bruine Kiekendief en Visarend kwamen ook in gebruikelijke aantallen over. Dit jaar hebben we gelukkig ook nog 1 Morinelplevier over gehad, of dat de komende jaren nog gaat lukken is maar de vraag, want de omgeving is niet echt meer aantrekkelijk voor ze, er zijn geen kale aardappelveldjes meer. De Zomertortel is dit jaar helaas niet gezien. De 4 Duinpiepers en de 137 Boompiepers zijn ook gemiddelde aantallen voor augustus, de 220 Gele Kwikstaarten is weinig, meestal tellen we er rond de 300. Drie nieuwe telpostsoorten: Kleine Plevier, Tureluur en Soepgans. De aanleg van het Palmven zorgt voor nieuwe soorten, zo lijkt het, want de eerste twee soorten zijn dankzij het Palmven gezien. Ook dit jaar worden de trekvlinder geteld op de telpost en dat leverde een nieuw dagrecord op: 46 Atalanta’s op 27 augustus. Ook worden er weer veel Oranje Luzernevlinders gezien, maar niet zoveel als vorig jaar. Toch stond op 27 augustus de teller aan het eind van de dag op 19.

Overzicht aantallen en uren augustus:

Jaar Uren Augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00:00 3069 42 40
2002 99:00:00 3596 36 56
2003 111:30:00 3500 31 48
2004 74:29:00 2533 34 35
2005 175:25:00 4766 27 69
2006 173:05:00 5201 30 55
2007 235:38:00 13.231 56 73
2008 463:44:00 20.181 44 86
2009 316:54:00 8281 26 62
2010 318:45:00 9779 31 76
2011 216:40:00 6875 32 60
2012 297:54:00 9847 33 75
2013 316:01:00 9452 30 71
2014 252:50:00 9649 38 78

Top 3 vogelsoort augustus:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5856 Boerenzwaluw 4554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9225 Huiszwaluw 3221 Kokmeeuw 1904
2009 Boerenzwaluw 2847 Huiszwaluw 2372 Kokmeeuw 833
2010 Boerenzwaluw 4223 Huiszwaluw 2126 Kievit 651
2011 Boerenzwaluw 3395 Huiszwaluw 1047 Gierzwaluw 341
2012 Boerenzwaluw 4403 Huiszwaluw 1569 Gierzwaluw 746
2013 Boerenzwaluw 4211 Gierzwaluw 2082 Huiszwaluw 513
2014 Boerenzwaluw 5945 Gierzwaluw 1515 Huiszwaluw 658

Aantallen per soort in augustus:

Jaar/Soort Ooievaar Wespen dief Bruine Kiekendief Vis arend Morinel plevier Zomer tortel Gier zwaluw Duin pieper Boom pieper Gele Kwikstaart
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1     13 158   165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563   179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352
2010 16 16 24 11 2 22 492 3 200 366
2011 105 25 12 6 2 32 341 3 71 321
2012 81 25 19 4 1 0 746 9 95 295
2013 72 42 27 5 2 1 2082 4 112 347
2014 100 47 21 5 1 0 1515 4 137 220

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai    
02. Blauwe Reiger 31. Matkop 60. Morinelplevier    
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus 61. Graspieper    
04. Nijlgans 33. Slobeend 62. Koolmees    
05. Wilde Eend 34. Wespendief 63. Vink    
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief 64. Kraanvogel    
07. Watersnip 36. Visarend 65. Merel    
08. Wulp 37. Koekoek 66. Kauw    
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik 67. Purperreiger    
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper 68. Kneu    
11. Holenduif 40. Putter 69. Kievit    
12. Gierzwaluw 41. Bergeend 70. Pimpelmees    
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus 71. Soepgans    
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar      
15. Boompieper 44. Kruisbek      
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster      
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter      
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel      
19. Rietgors 48. Paapje      
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit      
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw      
22. Sperwer 51. Boomvalk      
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit      
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus      
25. Goudplevier 54. Smelleken      
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart      
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans      
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur      
29. Houtduif 58. Zanglijster      
Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos    
04. Klein Koolwitje    
05. Klein Geaderd Witje    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

  1. 07-08-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur
  3. 31-08-2014 Soepgans

Nieuwe dagrecords in 2014:

  1. 07-07-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur
  3. 27-08-2014 Atalanta 47
  4. 31-08-2014 Soepgans 1