Week 6 (01 sep - 07 sep)

01-09-2014

Maandag, weinig wind, uit zuidwest, eerste uren mist maar later half bewolkt, van 9 naar 22 ˚C oplopend. Bij aankomst wordt er een Zwartkop in de mais ontdekt dit is pas no 6 van deze telpost. Ook het eerste uur een tweetal Grote Gele Kwikstaarten overtrekkend. De rest van de ochtend vliegt het goed met diverse Paapjes, een Goudplevier, diverse meeuwen en een grote groep Kauwen. Om half 11 eindelijk een roofvogel, het is een juveniele Bruine Kiekendief. Tussen 11 en 12 komt er een vrouw Bruine Kiekendief en een Wespendief langs en om 11u40 laag en roepend een Duinpieper. Inmiddels vliegen de zwaluwen goed en dat geldt ook voor de vlinders. Na 2 uur wordt dat wel minder maar een groep van 16 Wintertalingen is een nieuw dagrecord. We zien ze uiteindelijk op het Palmven landen.
Vandaag 32 soorten, 1138 exemplaren

Wintertalingen ©Harry Claasen
Wintertalingen ©Harry Claasen
Waar zou die vlinder zijn? ©Martien van Dooren
Waar zou die vlinder zijn? ©Martien van Dooren

02-09-2014

Dinsdag, nauwelijks wind die later aantrekt uit oostelijke richting, ook eerst bewolkt met gaten, maar later onbewolkt, 21 ˚C. Al vroeg een flink aantal Boerenzwaluwen op trek, die zullen wel in de buurt hebben geslapen, misschien zelfs wel in de mais bij de telpost. Er zitten nu 31 Wintertalingen op het Palmven, dat is natuurlijk een nieuw dagrecord, De rest van de ochtend is er vooral trek van Boerenzwaluwen met maar een paar Huiszwaluwen er tussen. Er zit ook een beetje beweging in de ganzen en Aalscholvers. Tegen 10 uur zit er een man Zwarte Roodstaart in een van de twee boompjes die we geplant hebben. Mooi te zien. De Wintertalingen komen overgevlogen en verdwijnen richting de Drie Vennen, maar ze keren later weer terug. Met de zwaluwen vliegen er vanmorgen ook enkele Sperwers op trek langs. Om 1 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 18 soorten, 926 exemplaren

03-09-2014

Woensdag, noordoostelijke wind, maar niet veel, weinig bewolking en maximaal 23 ˚C. Er is in vier periodes geteld. ’s Ochtend van 7 tot 12 uur en dat was een goede telling. Het eerste uur leverde onder andere een Groenpootruiter en een Goudplevier op. In het tweede uurtje komt er een Duinpieper langs en maar liefst 9 Paapjes. Tussen 10 en 11 komt de zwaluwentrek goed op gang met 340 Boerenzwaluwen. Er vliegen ook 2 Sperwers over, misschien wel met hun eten mee. Tussen 3 en 4 uur ’s middags is er ook geteld en dat leverde nog een Wespendief op. ’s Avonds is er ook geteld en op het Palmven zitten nu 32 Wintertalingen.
Vandaag 22 soorten, 817 exemplaren

Watersnippen ©Harry Claasen
Watersnippen ©Harry Claasen
Boompieper ©Harry Claasen
Boompieper ©Harry Claasen

04-09-2014

Donderdag, tot kracht 3 aantrekkende zuidoostenwind onbewolkt en 23 ˚C. Vlak voor 10 uur komt er een Bruine Kiekendief over, het blijkt alweer een juveniel te zijn. Verder is het opvallend rustiger in de lucht met veel minder zwaluwen op trek. Er vliegen later op de ochtend wel vlinders langs en we zien voor het eerst een Bandheidelibel op de telpost, helaas te snel voor een foto. Ook zien we weer een Kleine Parelmoervlinder. Beide zijn geen trekkers. Na de middag komen er twee lokale Boomvalken jagen bij het Palmven. ’s Avonds is er ook geteld en dat leverde weer een Tureluur op, de 5de al weer en het is dit jaar een nieuwe soort voor deze telpost. Ook komen er nog een Groenpootruiter en een Witgatje langs.
Vandaag 16 soorten, 131 exemplaren

05-09-2014

Vrijdag, geheel bewolkt en om 7 uur al 16 ˚C, later 23 ˚C. De wind is matig en draait in de loop van de dag van noordwest naar zuidoost. In de ochtend is er diverse trek van onder andere Grauwe Ganzen, watersnippen en verschillende Kwikstaarten. Een groep van 9 Wintertalingen komt over en tussen 9 en 10 uur een Tureluur en een Groenpootruiter. Rond half 11 wordt er een lastig geluidje gehoord, een plevier, maar welke? De vogel wordt bij het Palmven teruggevonden en het is een Kleine Plevier. De tweede op de telpost pas. We zien en horen ook 3 Wulpen langskomen, het is een dag voor diverse steltlopers. ’s Avonds is er ook geteld, het is dan onbewolkt. Er komen geen trekkers over maar ter plaatse wordt er een Goudplevier en 3 Kwartels gezien.
Vandaag 29 soorten, 306 exemplaren

06-09-2014

Zaterdag, mist tot na 10 uur, geheel bewolkt en oostelijk wind, die eigenlijk niks voorstelt, temperatuur 23 ˚C. Het eerste uur alleen maar Boerenzwaluwen en ter plaatse 14 Patrijzen, meer dan we hier eerder hebben gezien. De ochtend brengt verder Paapjes, een Tapuit en een Roodborsttapuit, leuk alle drie op een morgen. Er komt ook een Knobbelzwaan over, de eerste dit jaar. Twee Duinpiepers tegelijk hebben we ook nog niet gehad dit jaar, meestal blijft het bij eenlingen. Tussen 10 en 11 komt er een Winterkoning op trek langs, de eerst van dit jaar, maar het is ook nog maar de 8ste van de telpost en verreweg de vroegste ooit (oude record 29 oktober 2010). Als de mist wegtrekt, vliegt er eerst vrijwel niets, maar na 1 uur komt er toch nog een Wespendief over en enkel vlinders.
Vandaag 21 soorten, 195 exemplaren

Paapje ©Harry Claasen
Paapje ©Harry Claasen
Brunch op de telpost ©Martien van Dooren
Brunch op de telpost ©Martien van Dooren

07-09-2014

Zondag, mistig tot 9 uur, wisselend bewolkt en nauwelijks wind (NW), maximaal 24 ˚C. Bij aankomst is er een Bosuil op de Brobbelbies te horen. Tussen 7 en 8 komen er vrij veel Boerenzwaluwen langs, maar later is dat weer over. De ochtend levert wel leuke soorten als Boomleeuweriken, Wulpen en Grote Zilverreigers op. Tussen 11 en 12 vertrekken er 28 Wintertalingen, die nadien net meer op het Palmven zijn gezien. Het water is misschien al weer te laag. Vandaag is ook de Brunchwandeling, waarbij de wandelende leden van de Vogelwacht bij ons langskomen om te genieten van wat er langs komt tijdens het nuttigen van een Brunch.

Dit jaar was het eindelijk eens droog en goed weer. Na de middag is er bijna geen trek meer en ’s avonds is er wel geteld, maar niet veel gezien. Wel is de eerste Distelvlinder van dit jaar gefotografeerd. De geluidsopnamen die ’s morgens zijn gemaakt leverde nog twee nieuwe jaarsoorten op: ’s morgens vroeg is er een Europese Kanarie opgenomen en tussen 9 en 10 kon een steltloper met het geluid afgemaakt worden: Zwarte Ruiter!
Vandaag 15 soorten, 375 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai    
02. Blauwe Reiger 31. Matkop 60. Morinelplevier    
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus 61. Graspieper    
04. Nijlgans 33. Slobeend 62. Koolmees    
05. Wilde Eend 34. Wespendief 63. Vink    
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief 64. Kraanvogel    
07. Watersnip 36. Visarend 65. Merel    
08. Wulp 37. Koekoek 66. Kauw    
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik 67. Purperreiger    
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper 68. Kneu    
11. Holenduif 40. Putter 69. Kievit    
12. Gierzwaluw 41. Bergeend 70. Pimpelmees    
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus 71. Soepgans    
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar 72. Torenvalk    
15. Boompieper 44. Kruisbek 73. Geelgors    
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster 74. Oeverzwaluw    
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter 75. Knobbelzwaan    
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel 76. Winterkoning    
19. Rietgors 48. Paapje 77. Wintertaling    
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit 78. Zwartkop    
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw 79. Zwarte Roodstaart    
22. Sperwer 51. Boomvalk 80. Europese Kanarie    
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit 81. Zwarte Ruiter    
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus      
25. Goudplevier 54. Smelleken      
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart      
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans      
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur      
29. Houtduif 58. Zanglijster      

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos 08. Distelvlinder  
04. Klein Koolwitje    
05. Klein Geaderd Witje    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

  1. 07-08-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur
  3. 31-08-2014 Soepgans

Nieuwe dagrecords in 2014:

  1. 07-07-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur
  3. 27-08-2014 Atalanta 47
  4. 31-08-2014 Soepgans 1
  5. 02-09-2014 Wintertaling 31