Week 4 (18 aug - 24 aug)

18-08-2014

Maandag, krachtige zuidwesten wind, kracht 5, van licht naar geheel bewolkt en maximaal 18 ˚C als er om 12 uur gestopt wordt. Met zulk weer vliegt er inderdaad niet al te veel maar in de vroege ochtend kan er in elk geval een Tapuit bijgeschreven worden. Later komt er een Sperwer op trek langs en een Juveniele en een volwassen Slechtvalk en een groep van 7 Grote Lijsters.
Vandaag 15 soorten, 61 exemplaren

19-08-2014

Dinsdag, ’s morgens is er 3 uur geteld, ’s middags 2 uur en dat met het weer vandaag is veel. Weer flinke zuidwesten wind, veel bewolking en ‘s morgens met veel buien maar 13 ˚C , ’s middags toch nog 17 ˚C. Geen telweer dus, maar in dat soort omstandigheden komen er vaak wel Watersnippen over, zo ook deze ochtend een. De eerste Heggenmus van dit jaar laat zich horen in de mais. Ook komt er nog een lokale Wespendief langs, grote kans dat hij of zij morgen al weg is. ‘s Middags is het lekker genoeg voor een Atalanta om langs te trekken. Ook komt er een juveniele Bruine Kiekendief over.
Vandaag 8 soorten, 14 exemplaren

20-08-2014

Woensdag, de ochtend is het licht bewolkt, ’s middags zwaar. De zuidwesten wind is nog maar kracht 2 en de thermometer loopt op tot 21 ˚C. Leuke trek vandaag met verschillende soorten, zoals 13 Wilde eenden tussen 8 en 9 uur. De tweede helft van de ochtend komen er verschillende Sperwers op trek langs, in totaal vandaag 9. Een groepje van 4 Grote Gele Kwikstaarten zijn de eerste van dit jaar. De eerste Smelleken van dit jaar komt ook al langs en in hetzelfde uur 3 Wespendieven. Om 12 uur wordt er een groep van 18 Ooievaars ontdekt. Dat het er 18 zijn kost ons wel wat moeite, ze zitten best hoog en cirkelen rond en zijn daarom moeilijk te tellen. Ze hangen minstens een half uur boven de telpost. Even later komt er een Duinpieper luid roepend over de telpost om snel over de weg te verdwijnen. De eerste Gehakkelde Aurelia van dit jaar wordt ook genoteerd. De rest van de dag is er nog goede trek van zwaluwen en vlinders.
Vandaag 31 soorten, 451 exemplaren

21-08-2014

Donderdag, het weer lijkt erg op dat van gisteren met eenzelfde verloop, temperatuur tussen 15 en 20 ˚C. Leuke trek van zwaluwen en veel Gele Kwikstaarten vandaag. De ochtend levert ook 2 Sperwers, een Bruine Kiekendief en een Wespendief op. Net na 12 uur wordt er een Duinpieper ontdekt, die wel enige tijd in de buurt van de telpost verblijft, maar later toch weer weg is. Tussen 1 en 2 uur komen er maar liefst 4 Wespendieven over en is er ook flinke trek van Boeren- maar ook Huiszwaluwen. De avondtelling levert niet zoveel op.
Vandaag 18 soorten, 547 exemplaren

22-08-2014

Vrijdag, tussen de 10 en 18 ˚C, zwaarbewolkt en straffe wind uit west en zuidwest. Om half 8 komt er een Tureluur van het Palmven. Dit is nieuwe soort voor de telpost en dat komt natuurlijk door dat Palmven, wat er voor zorgt dat er meer steltlopers bij de telpost in de buurt kunnen pleisteren. Met de tweede Tureluur die later op de ochtend langskomt is het ook een dagrecord (2 exemplaren), de eerste van dit telseizoen. De rest van de ochtend is het vooral Boerenzwaluwen tellen, met zo nu en dan wat afwisselend ertussen zoals een Paapje, Grote Canadese Ganzen en een Tapuit. Om 12 uur moet iedereen naar huis, maar vanaf 6 uur is er weer bemanning op de telpost. Twee Oeverzwaluwen zijn leuk en er worden 10 Patrijzen gezien, de familie die in de buurt van de telpost woont.
Vandaag 18 soorten, 238 exemplaren

23-08-2014

Zaterdag, meest noordwestelijke, matige wind, licht tot zwaar bewolkt en maximaal 19˚C, het begint met wat mist. Qua aantallen vandaag de best dag van dit teljaar tot nu toe. We tellen ook meer dan 1000 Boerenzwaluwen en dat is best vroeg in het jaar dat we voor het eerst boven de 1000 uitkomen (2013 8-9; 2012 5-9; 2011 11-9; 2010 24-8; 2009 13-9). Er zitten ’s morgens 2 tapuiten op de telpost en om 20 over 8 komt er een Duinpieper luidt roepend over de telpost. Alweer een, leuk. Na 10 uur komt er een Grote Zilverreiger over en komt de zwaluwentrek op gang. Het uur erop tellen we nog 5 Gierzwaluwen. Tegen 2 uur komt er in de verte een Visarend langs, in hetzelfde teluur ook een Wespendief. Het is ook het beste uurtje voor de Boerenzwaluw met 500 exemplaren. Om kwart over 3 komt er een tweede Visarend over, deze komt mooi over de telpost heen en met mooi licht er op. Daarna wordt het rustiger met de zwaluwen.
Vandaag 26 soorten, 1264 exemplaren

24-08-2014

Zondag, het is maar 7 ˚C in het begin, maar wordt nog 21 ˚C. Zwaar bewolkt met een periode half bewolkt en een uur met regen, matige noordwestenwind. Rond 8 uur komt er al een vroege Sperwer langs, maar die hoeven natuurlijk niet op thermiek te wachten. Ook een groepje van 5 Watersnippen. De rest van de dag vliegt er niet zoveel, maar er komen nog wel redelijk wat Gierzwaluwen langs en bijna elk uur wat Kleine Mantelmeeuwen.
Vandaag 14 soorten, 263 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf 59. Zwarte Kraai    
02. Blauwe Reiger 31. Matkop      
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus      
04. Nijlgans 33. Slobeend      
05. Wilde Eend 34. Wespendief      
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief      
07. Watersnip 36. Visarend      
08. Wulp 37. Koekoek      
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik      
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper      
11. Holenduif 40. Putter      
12. Gierzwaluw 41. Bergeend      
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus      
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar      
15. Boompieper 44. Kruisbek      
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster      
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter      
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel      
19. Rietgors 48. Paapje      
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit      
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw      
22. Sperwer 51. Boomvalk      
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit      
24. Kleine Plevier 53. Heggenmus      
25. Goudplevier 54. Smelleken      
26. Buizerd 55. Grote Gele Kwikstaart      
27. Witgat 56. Grote Canadese Gans      
28. Zilvermeeuw 57. Tureluur      
29. Houtduif 58. Zanglijster      

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta 07. Gehakkelde Aurelia  
03. Kleine Vos    
04. Klein Koolwitje    
05. Klein Geaderd Witje    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

  1. 07-08-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur

Nieuwe dagrecords in 2014:

  1. 07-07-2014 Kleine Plevier
  2. 22-08-2014 Tureluur