Week 3 (11 aug - 17 aug)

11-08-2014

Maandag, wisselend bewolkt, straffe zuidwesten wind en van 13 naar 22˚C oplopend. De eerste zwaluwen vliegen al voor 7 uur en tussen 7 en 8 komen er een groep van 8 Goudplevieren en 15 Grauwe Ganzen over. Het volgende uurtje komt er een Bergeend langs, een zeldzaamheid op deze telpost. Het is de 14e, maar op 1 augustus 2008 kwam er een groep van 10 over, dus het is de 5e keer dat er een Bergeend overvliegt. Om 10 uur wordt er een groep van 6 Zwarte Ooievaars boven de Schaijkse Hei ontdekt. Ze zitten vrij laag en zo nu en dan achter de bomen. Het zijn allemaal juvenielen en dit is de grootste groep Zwarte Ooievaars die in een keer over kwam. Het dagrecord van 6 Zwarte Ooievaars wordt zo ook geëvenaard. De rest van de dag vliegen vooral de Gierzwaluwen goed met tussen 10 en 11 zelfs meer dan 100 stuks.
Vandaag 17 soorten, 360 exemplaren

12-08-2014

Dinsdag, licht tot half bewolkt, maximaal 23 ˚C en zuidwesten wind tot kracht 4 en tegen 2 uur een flinke regenbui. Ook vandaag een rustige augustusdag, tenminste wat trek betreft. Tussen 10 uur en 1 uur is er aardig wat trek van Gierzwaluwen, maar verder blijft het bij enkele vogels per uur, onder andere enkele Huiszwaluwen. Ook ’s avonds is er geteld, twee keer een uurtje en alleen maar Gierzwaluwen op trek.
Vandaag 12 soorten, 455 exemplaren

Zwarte Ooievaar ©John Hermans
Zwarte Ooievaar ©John Hermans
Zwarte Ooievaar ©John Hermans
Zwarte Ooievaar ©John Hermans

13-08-2014

Woensdag, weinig bewolking, zuidwesten wind kracht 1 á 2 en een temperatuur die oploopt tot 22˚C. De ochtend verloopt vrij rustig met een beetje trek van Boerenzwaluwen en tegen 10 uur de eerste groep Kruisbekken van dit jaar. Om half twaalf komt er een eenzame Ooievaar over, het is de eerste gewone Ooievaar van dit jaar. Er is nu ook wat trek van roofvogels, een enkele Buizerd, een Slechtvalk en een Wespendief. De Gierzwaluwen vliegen vandaag ook, maar iets minder goed dan gisteren. ’s Avonds wordt er ook een poosje geteld en een Zwarte Ooievaar komt zelfs naar beneden om bij het Palmven een poosje op de grond rond te lopen, maar even later vliegt hij toch verder richting telpost zuid, waar hij waarschijnlijk ergens heeft overnacht.
Vandaag 17 soorten, 403 exemplaren

14-08-2014

Donderdag, maximaal 22 ˚C rond de middag, daarvoor frisser en het is half tot zwaar bewolkt met matige zuidwestenwind. In de ochtend komen er 2 Sperwers langs op trek en een groep van 4 Grote Zilverreigers, die even later bij telpost zuid ook langskomen. Ook vandaag komt er een Wespendief overgetrokken en de eerste Grote Lijsters van dit jaar gaan de boeken in. Verder is er trek van Gier-, Boeren- en Huiszwaluwen, maar geen al te grote aantallen. Ook komen er Gele en Witte Kwikstaarten over.
Vandaag 14 soorten, 156 exemplaren

15-08-2014

Vrijdag, een bewolkte dag met weinig wind uit het zuidwesten die een uurtje in het zuidoosten staat en het blijft fris met maximaal 18 ˚C. Een dag met diverse steltvogels, rond 9 uur komt er een Groenpootruiter langs, de eerste dit jaar, en twee Goudplevieren en na 10 uur een Watersnip en maar liefst 7 Witgatjes, waarvan 6 in een groep. Dat kon wel eens de grootste groep bij elkaar van deze telpost zijn, maar dat is iets wat we niet bijhouden. Rond de middag komt er een Wespendief langs en is er trek van Boerenzwaluwen. Ondanks dat het maar 18 ˚C is, trekken er toch ook een Atalanta en een Oranje Luzernevlinder langs.
Vandaag 14 soorten, 160 exemplaren

16-08-2014

Zaterdag, noordwesten wind voor de verandering, het begint geheel bewolkt, trekt halverwege de ochtend open, maar tegen de middag trekt het weer dicht en de telling eindigt met flinke regen, zodat het zicht maar 20 meter is! Maximaal 20 ˚C. Voor 8 uur komt er een Turkse Tortel over, de eerste dit jaar en we zien ze niet zo vaak. In de takken die onlangs, tijdens de senioren boomplantdag, in de grond zijn gezet bij de telpost zitten regelmatig vogels. De eerst Tapuit van dit jaar ontdekken we er ook in, later zitten er zelfs 2 in. Om kwart over 10 wordt er een groep van 13 Ooievaars ontdekt. Het is een leuk uurtje met 6 Buizerds, een juveniele Bruine Kiekendief en het eerste Paapje van dit jaar. Het steltje dat later wordt gehoord blijkt een Groenpootruiter te zijn, er vliegen er even later drie richting Nistelrode weg.Voor de regen uit komt er nog een Goudplevier over, maar de weersomslag zorgt er voor dat er om 1 uur gestopt wordt met tellen. We zitten nu 50 vogelsoorten die op trek over zijn gekomen.
Vandaag 25 soorten, 180 exemplaren

Bruine kiekendief (juveniel) ©Harry Claasen
Bruine kiekendief (juveniel) ©Harry Claasen
Boompjes ©Arend Vermaat
Boompjes ©Arend Vermaat
Boompjes ©Arend Vermaat
Boompjes ©Arend Vermaat

17-08-2014

Zondag, zuidwestelijke wind, geheel bewolkt en niet warmer dan 20 ˚C. De eerste trekvogel van deze dag is een vroege Boomvalk, die al voor 7 uur langskomt. De rest van de ochtend is het rustig met wat zwaluwen en meeuwen op trek, meestal Kleine Mantelmeeuwen, maar er zit ook een Zilvermeeuw tussen. Ook vliegen er vandaag in totaal 11 Gele Kwikstaarten over. Om 12 uur wordt er al gestopt, mede omdat de weersvoorspelling weer veel regen voorspelt.
Vandaag 10 soorten, 121 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Tjiftjaf      
02. Blauwe Reiger 31. Matkop      
03. Zwarte Ooievaar 32. Ringmus      
04. Nijlgans 33. Slobeend      
05. Wilde Eend 34. Wespendief      
06. Goudplevier 35. Bruine Kiekendief      
07. Watersnip 36. Visarend      
08. Wulp 37. Koekoek      
09. Kokmeeuw 38. Boomleeuwerik      
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Duinpieper      
11. Holenduif 40. Putter      
12. Gierzwaluw 41. Bergeend      
13. Boerenzwaluw 42. Grasmus      
14. Huiszwaluw 43. Ooievaar      
15. Boompieper 44. Kruisbek      
16. Gele Kwikstaart 45. Grote Lijster      
17. Witte Kwikstaart 46. Groenpootruiter      
18. Kleine Karekiet 47. Turkse Tortel      
19. Rietgors 48. Paapje      
20. Grote Zilverreiger 49. Tapuit      
21. Grauwe Gans 50. Spreeuw      
22. Sperwer 51. Boomvalk      
23. Slechtvalk 52. Roodborsttapuit      
24. Kleine Plevier        
25. Goudplevier        
26. Buizerd        
27. Witgat        
28. Zilvermeeuw        
29. Houtduif        

Vlinders
01. Oranje Luzernevlinder 06. Dagpauwoog  
02. Atalanta    
03. Kleine Vos    
04. Klein Koolwitje    
05. Klein Geaderd Witje    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

  1. 07-08-2014 Kleine Plevier

Nieuwe dagrecords in 2014:

  1. 07-07-2014 Kleine Plevier