Week 13 (21 okt - 27 okt)

maandag 21-10-2013

Zuidwesten wind, matig, in het begin wat gaten in de bewolking en maximaal 16 °C. Al om 10 over 8 komt er een Smelleken langs, die heeft vast in de nabije omgeving overnacht. De vroege ochtend levert ook een Watersnip op en er is flink wat ganzentrek deze ochtend: Kolganzen, Grauwe Ganzen, Rietganzen en ook nog een Nijlgans. Verder Vliegen er nog wel Vinken, Veldleeuweriken en andere zangvogels, maar niet meer zoveel als afgelopen weekend. Wel is er behoorlijke trek van Spreeuwen en het is bijna 11 uur als er een mooie man Blauwe Kiekendief ontdekt wordt. Om 12 uur wordt er al gestopt met tellen, maar tussen 1 en 3 is de telpost weer bemand en komen er nog enkele Buizerds over.
Vandaag 35 soorten, 2852 exemplaren.

De telpost ©Arend Vermaat
De telpost ©Arend Vermaat

dinsdag 22-10-2013

Vandaag zuidoostenwind die steeds verder aantrekt en uiteindelijk zelfs windkracht 5. De bewolking neemt toe tot de middag om daarna weer af te nemen en de temperatuur stijgt van 13 naar 22 °C. De wind zit weer in de goede hoek en we kunnen flink tellen vandaag. Tussen 8 en 9 tellen we al meer dan 5000 Spreeuwen en dik 1500 Vinken, maar ook al 63 Kruisbekken, daarmee is het dagrecord al gebroken (nu 77, was 42 op 28 oktober 2005). ’t Volgende uur is goed voor 3500 Houtduiven en 6000 Vinken, maar ook 2 Ekster, een zeldzame soort op deze telpost. Voor de Ekster breken we ook het dagrecord van 19 oktober 2006 (was 3, nu 4). Tussen 10 en 11 weer 3500 Houtduiven, 5100 Vinken en bijna 300 Koperwieken, maar ook een Grote Bonte Specht, die zien we ook niet zo vaak op trek, en 3 Grote Zilverreigers. Na 11 uur komt de Buizerdtrek op gang met 22, 19, 15, 8 en 4 per uur. Na de lunch twee Vrouwkleed Blauwe Kiekendieven op trek en we zien ook een Oranje Luzernevlinder van de licht vorm (Helice). In totaal vandaag meer dan 43.000 vogels geteld; 16.663 Vinken, 13.213 Spreeuwen en 8437 Houtduiven. Ook goede roofvogeltrek, in totaal 68 Buizerds, 56 Sperwers en 4 Torenvalken en een Slechtvalk. Weer een prima dag dus, en het is de derde dag ooit op deze telpost (na afgelopen zaterdag en 7 oktober 2008)!
Vandaag 51 soorten, 43594 exemplaren.

woensdag 23-10-2013

Aantrekkende zuidelijke wind tot kracht 5, half tot zwaar bewolkt en op het eind regen, uiteindelijk 18 °C. Het eerste teluurtje levert een verrassing op; nog een late Boerenzwaluw. Het zal wel de laatste van dit jaar zijn, maar je weet maar nooit. Verder vliegt het vanmorgen goed, alleen opvallend weinig ganzen. Veel verschillende lijsters, flink wat Spreeuwen en ook vandaag weer goede aantallen Vinken, maar niet meer zoveel als gisteren. Met het kleine grut mee komen er ook aardig wat Sperwers mee en tussen 1 en 2 komt er een vrouwtje Blauwe Kiekendief langs. Een ter plaatse verblijvende Slechtvalk weet met een mooie manoeuvre een Kneu te slaan.
Vandaag 39 soorten, 8539 exemplaren.

Watersnip ©Harry Claassen
Watersnip ©Harry Claassen

donderdag 24-10-2013

Het begint met grondmist die tot 9 uur steeds dichter wordt, maar daarna optrekt. De zuidwestenwind trekt tot matig aan, er zijn verder nauwelijks wolken en het wordt 16 °C. Er vliegen nog wel vogels, maar zoveel als afgelopen dagen echt niet meer. Spreeuwen vliegen er het meest, elk uur tussen de 100 en 200 vogels. Tussen 9 en 10 wordt er een vrouwtje Blauwe Kiekendief jagend gezien. Waarschijnlijk is dit hetzelfde vrouwtje als woensdag en is ze blijven hangen omdat er hier genoeg te eten voor haar is. Tussen 1 en 2 is het zulk lekker weer dat er weer vlinders langstrekken: 2 Atalanta’s. De lokale Oranje Luzernevlinder wordt ook weer gezien en ook de Klapekster die hier in de omgeving overwinterd, wordt gezien.
Vandaag 32 soorten, 2763 exemplaren.

vrijdag 25-10-2013

Geheel bewolkt, eerst een lekker windje uit zuidoost, later zuid en minder krachtig. Het wordt 14 °C. Een leuke dag met in het eerste uur al 12 Kepen en nog 2 Boomleeuweriken. Het volgende uur vliegt het echt goed met veel Veldleeuweriken en Vinken, een Grote Zilverreiger, flink wat Houtduiven en Spreeuwen en nog meer Kepen. Om 10 voor 10 komt er een volwassen man Slechtvalk langs. Dit uur tussen 9 en is een uur met 3400 vogels! Het volgende uurtje is al weer wat rustiger, maar Kievit en Roek vliegen nog steeds goed. Om half 12 komt er een IJsgors luid roepend vlakbij langs, hij roept meerdere malen en is zelfs voor Wim te horen, zo dichtbij. Om 12 uur komt er een Smelleken achter de keet langs, die over de maïs verdwijnt. Om 1 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 35 soorten, 6550 exemplaren.

Zonsopkomst ©Arend Vermaat
Zonsopkomst ©Arend Vermaat

zaterdag 26-10-2013

De wind is matig, eerst zuid en daarna zuidwest, het is half bewolkt en het wordt 21 °C. Ondanks het aangename weer begint het pas het tweede uur lekker te vliegen met Aalscholvers en Ganzen en een Grote Gele Kwikstaart (de 14 toch al weer dit jaar, maar er zijn veel betere jaren geweest). Tussen 10 en 11 komt er een Grote Zilverreiger langs en is er al wat roofvogeltrek (niet veel2 Sperwers, 3 Buizerds) met om half 11 een Smelleken. Verder komen er vooral Vinken en Spreeuwen langs. Tussen 12 en 1 komt er een grote groep kneuen langs en dat uur vliegen er 110 Kneuen over, dat is best veel. Het is ook een goed uurtje voor Buizerds: 14 stuks. De hoop is dat er nog meer komen, en die komen ook wel, maar heel veel zijn het er niet en in totaal komen er vandaag 41 Buizerds over. Om half drie wordt er bij twee gewone Zwarte Kraaien een Bonte Kraai ontdekt. Een zeldzaamheid tegenwoordig en het is pas de derde op deze telpost. Helaas zijn er geen grote telelenzen aanwezig en de aanwezige apparatuur ligt nog in de auto. De Zwarte Kraaien vinden zo’n rare kraai maar niks en jagen de Bonte Kraai ook snel weg.
Vandaag 37 soorten, 2801 exemplaren.

zondag 27-10-2013

Stevige zuidwestenwind en zo nu en dat een bui, maar ook enkele opklaringen, maximaal 15 °C. Geen weer om te trekken blijkbaar, zelfs Spreeuwen en Vinken doen het rustig aan. Het vrouwtje Blauwe Kiekendief is nog steeds in de buurt aanwezig en wordt ook vandaag weer foeragerend boven de akkerrand gezien. Tussen 10 en 11 wordt er nog een Smelleken gezien en een viertal Boomleeuweriken. Ook opvallend zijn de 17 Ringmussen. Om 12 uur wordt het nog natter en wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 25 soorten, 670 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper 91. Zwarte Kraai  
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend 92. Toendrarietgans  
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw 93. Smelleken  
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart 94. Keep  
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit 95. Rode Wouw  
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel 96. Sijs  
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan 97. Koperwiek  
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier 98. Havik  
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte Specht 99. Zwarte Mees  
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief 70. Buizerd 100. Grote Pieper  
11. Slechtvalk 41. Kneu 71. Torenvalk 101. Roek  
12. Kievit 42. Bosrietzanger 72. Pimpelmees 102. Klapekster  
13. Watersnip 43. Graspieper 73. Geelgors 103. Staartmees  
14. Regenwulp 44. Kruisbek 74. Grauwe/Steppekiekendief 104. Ekster  
15. Wulp 45. Goudplevier 75. Groenpootruiter 105. Goudvink  
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans 76. Matkop 106. Kramsvogel  
17. Kokmeeuw 47. Ringmus 77. Kauw 107. Kleine Zwaan  
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend 78. Meerkoet 108. Kleine Rietgans  
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees 79. Kauw 109. Toendraslechtvalk  
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik 80. Gaai 110. Kraanvogel  
21. Zomertortel 51. Spreeuw 81. Zeearend 111. Huismus  
22. Koekoek 52. Tapuit 82. Roodkeelpieper 112. IJsgors  
23. Gierzwaluw 53. Sperwer 83. Zanglijster 113. Bonte Kraai  
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar 84. Knobbelzwaan    
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar 85. Grote Zilverreiger    
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw 86. Merel    
27. Boompieper 57. Houtduif 87. Zwarte Ruiter    
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet 88. Veldleeuwerik    
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf 89. Kolgans    
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier 90. Heggenmus    

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog  9. Kolibrievlinder
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder  
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje  
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

 1. 12-09-2013 Kolibrievlinder
 2. 15-09-2013 Meerkoet
 3. 20-10-2013 Toendraslechtvalk

Nieuwe dagrecords in 2013:

 1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
 2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
 3. 21-08-2013 Kleine Vos 25
 4. 09-09-2013 Paapje 16
 5. 11-09-2013 Huiszwaluw 952
 6. 12-09-2013 Kolibrievlinder 1
 7. 24-09-2013 Zwarte Ruiter 3
 8. 14-10-2013 Grote Zilverreiger 20
 9. 16-10-2013 Nijlgans 52
 10. 19-10-2013 Kievit 3744
 11. 19-10-2013 Veldleeuwerik 8204
 12. 20-10-2013 Kleine Rietgans 19
 13. 22-10-2013 Kruisbek 77
 14. 22-10-2013 Ekster 4