Week 12 (14 okt - 20 okt)

maandag 14-10-2013

Zuidoosten wind kracht 2 en geheel bewolkt met wat druppels in de tweede helft van de ochtend, maximaal 9 °C. Rond 9 uur wordt er een Blauwe Kiekendief gespot, een man. Dan hebben we er net al een aardig uurtje tellen opzitten met onder andere 3 Kruisbekken. Het volgende uur veel Veldleeuweriken en 1100 Vinken, leuk! Ook Koperwieken vandaag en rond kwart voor 11 een Smelleken. Tussen 11 en 12 vliegt het nog steeds goed met 1500 Vinken en 653 Veldleeuweriken. Het dagrecord Grote Zilverreiger sneuvelt als er een groep met 18 Grote Zilverreigers boven de bossen richting de Osse Polder overvliegt, met de 2 Grote Zilverreigers van eerder op de ochtend staat het dagrecord nu op 20! Tegen 12 uur horen we een Zebravink en we zien een klein vogeltje (kleiner dan kneu) vliegen dat bij dat geluid hoort. Een van ons heeft ze ook vroeger thuis gehad, maar het is natuurlijk een heel eigen geluidje. Deze soort kunnen we niet op trektellen.nl kwijt. Om 12 uur moeten we allemaal helaas naar huis, maar ’s middags is er ook nog anderhalf uur geteld.
Vandaag 30 soorten, 7865 exemplaren.
Vandaag hadden we ook nog even een speciale gast op de telpost. Een ontsnapte Amerikaanse Torenvalk was bij de keet van Gemeentewerken naar binnen gevlogen en die is door Rian Vesters opgehaald en naar een opvang gebracht. Hij kwam nog wel even langs om ons deze prachtige vogel te laten zien en te laten fotograferen. Helaas komt het steeds vaker voor dat er ontsnapte Stootvogels (zelfs met riemen) in de natuur terecht komen!

Toendraslechtvalk ©Willie de Vries
Toendraslechtvalk ©Willie de Vries
Toendraslechtvalk ©Willie de Vries
Toendraslechtvalk ©Willie de Vries

dinsdag 15-10-2013

Zuidelijke, iets aantrekkende wind, veel bewolking en maximaal 12 °C. Het eerste teluur al een leuke soort over de telpost; een Klapekster echt op trek. Verder aardig wat ganzen in de lucht en goede trek van Veldleeuwerik en Vink. Tussen 10 en 11 komt er een Smelleken langs en 2 Grote Gele Kwikstaarten en een groepje van 12 Staartmezen met een Tjiftjaf erbij. Staartmezen zien we maar weinig op deze telpost, de bosranden zijn te ver weg. Net na 11 uur komt er een Rode Wouw langs, op zijn gemakje dus die kunnen we goed bekijken. Kieviten vliegen nu ook goed, in totaal vandaag 429. Vlak na 12 uur komt er een vrouwtje Blauwe Kiekendief langs, daarna vliegen de vogels minder goed. In totaal vandaag 1739 Veldleeuweriken en 7989 Vinken.
Vandaag 40 soorten, 13829 exemplaren.

Amerikaanse Torenvalk ©Harry Claassen
Amerikaanse Torenvalk ©Harry Claassen
Torenvalk ©Harry Claassen
Torenvalk ©Harry Claassen

woensdag 16-10-2013

Tot 11 uur zicht het dicht, in de mist is het zicht soms maar 150 meter. De weinige wind komt uit het zuidwesten en de temperatuur ligt tussen 7 en 13 °C. Ondanks de mist vliegen er toch vogels en in het begin aardig veel Graspiepers. De hele ochtend is er een vrouwtje Blauwe Kiekendief rond de telpost aan het jagen. Als de mist optrekt, komt er direct beweging in de roofvogels en trekken er wat Buizerds, Sperwers, een Torenvalk en een andere vrouw Blauwe Kiekendief over. Rond de lunch komen er zelfs nog 3 Boerenzwaluwen langs, later nog 2. Verder vliegen er vandaag veel Witte Kwikstaarten (49) en Spreeuwen (2411) over. ’s Morgens vliegen er aardig wat Nijlganzen, maar ‘s middags komt er ook nog een groep over en daarmee komt het nieuwe dagrecord op 52 Nijlganzen (oude dagrecord was 51 van 22-11-2011). De rondvliegende Blauwe Kiekendief wordt ook ’s middags gezien.
Vandaag 35 soorten, 7314 exemplaren.

Toendraslechtvalk ©Willie de Vries
Toendraslechtvalk ©Willie de Vries
Toendraslechtvalk ©Willie de Vries
Toendraslechtvalk ©Willie de Vries

donderdag 17-10-2013

Flinke zuidwesten wind, kracht 4, wel wat gaten in de bewolking en vrij warm: 18 °C. Niet veel ganzen deze ochtend, maar bijvoorbeeld wel Koperwieken op trek. Tussen 9 en 10 komt er nog een late Bruine Kiekendief langs, te ver om te kunnen zeggen of het een man of vrouw is. Er zijn meer roofvogels op trek, onder andere Torenvalken, in totaal 6 vandaag en dat is een evenaring van het dagrecord. Tussen 10 en 11 komt er een groep van 50 Sijzen over en dit uur noteren we ook 1300 Vinken, maar het volgende uur zijn dat er zelfs 2300. Verder vandaag nog een paar Boerenzwaluwen en een Grote Zilverreiger, een Havik en maar liefst 20 Sperwers op trek.
Vandaag 34 soorten, 6726 exemplaren.

vrijdag 18-10-2013

Mistige ochtend met de eerste 2 uur zicht tussen de 100 en 200 meter en nauwelijks wind, temperatuur tussen 9 en 13 °C. De eerste uurtjes leveren vooral wat Vinken op en verder nog wat Grauwe Ganzen en Graspiepers. Een lokale Tjiftjaf heeft er nog goed zin in en zingt zelfs. Verder wordt er ook een Roodborsttapuit mannetje gezien. Later op de ochtend komen er nog twee Goudplevieren over. ’s Middags is er ook nog geteld en dat leverde nog een juveniel Smelleken op.
Vandaag 19 soorten, 397 exemplaren.

Toendraslechtvalk ©Willie de Vries
Toendraslechtvalk ©Willie de Vries
Toendraslechtvalk ©Willie de Vries
Toendraslechtvalk ©Willie de Vries

zaterdag 19-10-2013

Zuidoosten wind, kracht 2, half bewolkt tot bijna helemaal bewolkt en een temperatuur oplopend van 8 naar 18 °C. Wat een dag! In totaal 68.141 duizend vogels, waarvan 32.511 Vinken (tweede dag ooit, record is 44.387 op 7-10-2008), 461 Buizerds (topdag, maar geen dagrecord), 8204 Veldleeuweriken, (nieuw dagrecord, oude 7638 op 19-10-2012, precies een jaar geleden). Kievit met 3744 een dik dagrecord (oude 2600 op 10 oktober 2009) en ja ook nog 13.408 Houtduiven en 6438 Spreeuwen en veel andere soorten in grote aantallen. Ook warm genoeg voor vlinders, nog een Oranje Luzernevlinder (laatste ooit) en de eerste Kleine Zwanen van dit jaar, maar ook de eerste Kramsvogels dit jaar en dan direct 668 vogels. Ook nog 5 Boerenzwaluwen, een late Bruine Kiekendief en 3 Smellekens. En ’s morgens nog een Goudvink die in de maïs lande. In totaal vandaag 55 soorten en dat is voor deze telpost ook een hele goede score. Hoe goed, dat gaan we nog uitzoeken. Het beste uurtje was tussen 10 en 11 uur met bijna 2500 Veldleeuweriken en bij 11.000 Vinken, maar het uur erna kwamen er 153 Buizerds over. Dank aan alle tellers.
Vandaag 55 soorten, 68141 exemplaren.

zondag 20-10-2013

Half tot zwaar bewolkt, weinig tot matige wind uit eerst zuidoost en later uit zuidwest, temperatuur maximaal 19 °C. ’s Morgens bij aanvang laat een heel late Kwartel zich horen, die horen allang weg te zijn. Als om half 9 er een Smelleken langskomt, vliegen de vogels al goed, maar niet zo goed als gisteren. Om 10 over 9 komt er een groep van 19 ganzen over: Kleine Rietganzen! De eerste dit jaar, maar ook direct een nieuw dagrecord (oude is 11 vogels op 31 oktober 2005). In dit uur toch wel meer dan 1100 Vinken, het volgende zelfs ruim 1700. Rond 12 uur wordt er een valk in de dode boom tegenover de telpost ontdekt. Dat blijkt een lastig beest en er worden veel foto’s van gemaakt. Met behulp van deskundigen elders in het land blijkt het een Toendraslechtvalk te zijn. Dat is een ondersoort van de Slechtvalk uit het verre noorden. Dit teluur zien we ook nog 2 Boerenzwaluwen. Rond half 1 komen er Kraanvogels boven de bosrand tegenover de telpost tevoorschijn, 32 stuks. Ze hebben nogal moeite met vooruit komen, want een half uur later zien we ze nog, ergens boven Slabroek. Een uur later is er een groep van 32 Kraanvogels bij de Strabrechtse Hei gezien, dit zijn vast dezelfde vogels. Om 10 voor 1 komt er nog een Smelleken langs en tegen die tijd is er redelijke trek van Buizerds. Ook vandaag is het warm genoeg voor een Oranje Luzernevlinder. Vandaag ook de eerste Huismussen van dit jaar.
Vandaag 42 soorten, 12480 exemplaren

Grote Lijster ©Harry Claassen
Grote Lijster ©Harry Claassen
Koperwiek ©Harry Claassen
Koperwiek ©Harry Claassen
Sperwer ©Henk van de Acker
Sperwer ©Henk van de Acker

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper 91. Zwarte Kraai  
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend 92. Toendrarietgans  
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw 93. Smelleken  
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart 94. Keep  
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit 95. Rode Wouw  
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel 96. Sijs  
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan 97. Koperwiek  
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier 98. Havik  
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte Specht 99. Zwarte Mees  
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief 70. Buizerd 100. Grote Pieper  
11. Slechtvalk 41. Kneu 71. Torenvalk 101. Roek  
12. Kievit 42. Bosrietzanger 72. Pimpelmees 102. Klapekster  
13. Watersnip 43. Graspieper 73. Geelgors 103. Staartmees  
14. Regenwulp 44. Kruisbek 74. Grauwe/Steppekiekendief 104. Ekster  
15. Wulp 45. Goudplevier 75. Groenpootruiter 105. Goudvink  
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans 76. Matkop 106. Kramsvogel  
17. Kokmeeuw 47. Ringmus 77. Kauw 107. Kleine Zwaan  
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend 78. Meerkoet 108. Kleine Rietgans  
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees 79. Kauw 109. Toendraslechtvalk  
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik 80. Gaai 110. Kraanvogel  
21. Zomertortel 51. Spreeuw 81. Zeearend 111. Huismus  
22. Koekoek 52. Tapuit 82. Roodkeelpieper    
23. Gierzwaluw 53. Sperwer 83. Zanglijster    
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar 84. Knobbelzwaan    
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar 85. Grote Zilverreiger    
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw 86. Merel    
27. Boompieper 57. Houtduif 87. Zwarte Ruiter    
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet 88. Veldleeuwerik    
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf 89. Kolgans    
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier 90. Heggenmus    

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog  9. Kolibrievlinder
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder  
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje  
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

 1. 12-09-2013 Kolibrievlinder
 2. 15-09-2013 Meerkoet
 3. 20-10-2013 Toendraslechtvalk

Nieuwe dagrecords in 2013:

 1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
 2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
 3. 21-08-2013 Kleine Vos 25
 4. 09-09-2013 Paapje 16
 5. 11-09-2013 Huiszwaluw 952
 6. 12-09-2013 Kolibrievlinder 1
 7. 24-09-2013 Zwarte Ruiter 3
 8. 14-10-2013 Grote Zilverreiger 20
 9. 16-10-2013 Nijlgans 52
 10. 19-10-2013 Kievit 3744
 11. 19-10-2013 Veldleeuwerik 8204
 12. 20-10-2013 Kleine Rietgans 19