Week 11 (07 okt - 13 okt)

Maandag 07-10-2013

Tot 12 uur is het mistig met zicht tussen 100m en 450m, daarna klaart het op en wordt het nog 20 °C. De wind is meestal zuidoost en tussen kracht 0 en 1. Vanaf 9 uur beginnen de vinken een beetje te vliegen en daar zitten ook enkele Kepen bij. Tussen 11 en 12 komt het op gang met onder andere een Grote Gele Kwikstaart. Het volgende uur komt er een Goudplevier alleen over en tussen 1 en 2 zijn er zelfs wat roofvogels op trek; twee Sperwers en 3 Buizerds. Een Smelleken met vrouwkleed komt tussen 2 en 3 en dan is het warm genoeg voor vlinders om te trekken, er komen Atalanta’s en Dagpauwogen langs. Het laatste teluurtje komt er een Grote Pieper roepend over de telpost, de 2e alweer dit jaar.
Vandaag 33 soorten, 762 exemplaren.

Toendrarietganzen ©Henk van de Acker
Toendrarietganzen ©Henk van de Acker
Blauwe Kiekendief ©John Hermans
Blauwe Kiekendief ©John Hermans

dinsdag 08-10-2013

Een bewolkte dag met eerst zuidoostenwind en later zuidwestenwind, maximaal kracht 1. Het wordt maar liefst 22 °C. Vandaag veel Vinken en Rietgorzen, maar in het eerste teluur zijn de 3 Grote Gele Kwikstaarten het leukst. Tussen 9 en 10 is de trek van Vink en Rietgors al goed op gang met 860 en 30 exemplaren. De uren daarna 1441, 5170, 2705, 949, 145 en 110 Vinken en in totaal vandaag 11673 Vinken en dat is geen dagrecord (dat staat op dik 44duizend 7 oktober 2008). De 113 Rietgorzen zijn ook geen dagrecord, maar wel een hele goede dag (record 146 7 oktober 2008). Ondertussen komen er ook nog genoeg andere soorten over, zoals Zanglijster, Koperwieken, Merels, Veldleeuweriken, Kauwen en nog een Grote Bonte Specht. Tussen 11 en 12 komen er ook nog 26 Boerenzwaluwen over en een late Gele Kwikstaart na 1 uur ’s middags. Na 2 uur wordt het toch rustiger in de lucht.
Vandaag 45 soorten, 14671 exemplaren.

woensdag 09-10-2013

Tot 10 uur regen het beperkt zicht, daarna wordt het 18 °C en is er zelfs even een gaatje in de bewolking. De wind is eerst zuidwest en matig, maar draait naar noordwest en trekt tot kracht 4 aan. In de ochtend vliegen er nog niet zoveel vogels, maar ook deze ochtend komt er weer een Tjiftjaf langs, dat gebeurt regelmatig. Rond 10 uur komt de boel los en komen er meer dan 100 Vinken per uur over, maar ook Zanglijsters, Koperwieken en Spreeuwen. Tussen 12 en 1 is de piek van de Vinken, meer dan 500 vogels. Ook komen er 3 Grote Zilverreigers over en nog enkele Boerenzwaluwen. Het volgende uur komt er een leucistische Holenduif over, vermeldenswaardig. Na 3 uur wordt het minder en naast leuke Vinkentrek vlogen er toch ook weer 68 Rietgorzen. Opvallend weinig roofvogels, alleen trekkende Sperwers vandaag (10).
Vandaag 32 soorten, 3654 exemplaren.

donderdag 10-10-2013

De dag begint met regen, maar daarna is het meestal droog. De wind draait van zuidwest naar noordwest, maar stelt niet veel voor, maximaal wordt het 14°. Tussen 8 en 9 komen de eerste Roeken op trek over, verder een aardig uurtje met redelijke vinkentrek. Die blijven vliegen en er komen ook 9 Kruisbekken over. De Boerenzwaluwen zijn nog niet op, want er komen er nog 2 langs. Met het draaien van de wind vliegen er ook minder vogels. Rond lunchtijd is er nog een Oranje Luzernevlinder die het aangenaam genoeg vindt om te vliegen en als er van 2 tot 3 nog een uurtje geteld wordt, worden er zelfs 3 Oranje Luzernevlinders gezien.
Vandaag 31 soorten, 1109 exemplaren.

Blauwe Kiekendief ©John Hermans
Blauwe Kiekendief ©John Hermans
Zwarte Roodstaart ©Harry Claasen
Zwarte Roodstaart ©Harry Claasen
Blauwe Kiekendief ©Henk van de Acker
Blauwe Kiekendief ©Henk van de Acker

vrijdag 11-10-2013

Matige oostenwind, fris (7 °C) en al vrij snel regen. Er wordt dan ook maar kort geteld vandaag, 2 uurtjes. Dat levert 13 Kolganzen op, 3 Ringmussen en 111 Spreeuwen en nog wat vogels.
Vandaag 9 soorten, 161 exemplaren.

zaterdag 12-10-2013

Bij aanvang maar 2 °C en matige noordoostenwind. Verder is het half bewolkt en loopt de temperatuur op tot 12 °C. In de ochtend wat trek van ganzen en reigers en een drietal Knobbelzwanen. Ook komen er diverse Kepen en Kruisbekken langs. Om kwart over 10 raast er een Smelleken langs, in een uurtje met veel trek van Koperwieken. Tussen 11 en 12 nog meer Koperwieken, maar ook roofvogeltrek met diverse Buizerds, Sperwers en een Slechtvalk. Verder is er vandaag ook goede vinkentrek, alleen niet zo massaal als afgelopen dinsdag. Na de middag komt er een Blauwe Kiekendief langs (in vrouwkleed) en zowaar nog een Dagpauwoog op trek. Tussen 2 en 3 opvallend veel Veldleeuweriken, dik 100. Een gevarieerde dag met veel soorten en leuke aantallen. Later op de middag is er nog een mannetje Zwarte Roodstaart bij de telpost gefotografeerd.
Vandaag 42 soorten, 2196 exemplaren.

zondag 13-10-2013

Een zeer natte dag met eigenlijk de hele dag regen, redelijk krachtige wind en maximaal 9 °C. ’s Morgens is er een paar uur geteld en ’s middags nog een klein uurtje. Er vloog bijna niks, alleen een paar algemene soorten als Vink, Kneu, Graspieper en ’s middags dan toch nog 2 Watersnippen, die van de akker voor de keet op kwamen vliegen.
Vandaag 11 soorten, 56 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper 91. Zwarte Kraai  
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend 92. Toendrarietgans  
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw 93. Smelleken  
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart 94. Keep   
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit 95. Rode Wouw  
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel 96. Sijs  
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan 97. Koperwiek  
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier 98. Havik  
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte Specht 99. Zwarte Mees  
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief 70. Buizerd 100. Grote Pieper  
11. Slechtvalk 41. Kneu 71. Torenvalk 101. Roek  
12. Kievit 42. Bosrietzanger 72. Pimpelmees    
13. Watersnip 43. Graspieper 73. Geelgors    
14. Regenwulp 44. Kruisbek 74. Grauwe/Steppekiekendief    
15. Wulp 45. Goudplevier 75. Groenpootruiter    
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans 76. Matkop    
17. Kokmeeuw 47. Ringmus 77. Kauw    
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend 78. Meerkoet    
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees 79. Kauw    
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik 80. Gaai    
21. Zomertortel 51. Spreeuw 81. Zeearend    
22. Koekoek 52. Tapuit 82. Roodkeelpieper    
23. Gierzwaluw 53. Sperwer 83. Zanglijster    
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar 84. Knobbelzwaan    
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar 85. Grote Zilverreiger    
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw 86. Merel    
27. Boompieper 57. Houtduif 87. Zwarte Ruiter    
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet 88. Veldleeuwerik    
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf 89. Kolgans    
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier 90. Heggenmus    

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog  9. Kolibrievlinder
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder  
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje  
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

  1. 12-09-2013 Kolibrievlinder
  2. 15-09-2013 Meerkoet

Nieuwe dagrecords in 2013:

  1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
  2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
  3. 21-08-2013 Kleine Vos 25
  4. 09-09-2013 Paapje 16
  5. 11-09-2013 Huiszwaluw 952
  6. 12-09-2013 Kolibrievlinder 1
  7. 24-09-2013 Zwarte Ruiter 3