Week 14 (28 okt - 03 nov)

maandag 28-10-2013

Storm over Nederland en ook in Brabant waait het hard en daarom is er maar een kort geteld. ’s Morgens zuidwest 6 en 15 °C, ’s middags west 3 en 13 °C. ’s Morgens komt er een Bruine Kiekendief langs, dat is erg laat. Ook wordt er een vrouw Blauwe Kiekendief gezien, verder wat Kieviten, Houtduiven en Vinken en ’s middags is er in het uurtje niets bijzonders gezien.
Vandaag 7 soorten, 41 exemplaren.

Sperwer ©Willie de Vries
Sperwer ©Willie de Vries
Sperwer ©Willie de Vries
Sperwer ©Willie de Vries
Blauwe Kiekendief ©Henk vd Acker
Blauwe Kiekendief ©Henk vd Acker

dinsdag 29-10-2013

Nog een lekker windje, zuidwest 4, veel bewolking en de temperatuur loopt op van 6 naar 13 °C. Ondanks de wind is er aardig wat trek met vooral veel Grauwe Ganzen in het 2e uur, over de 600. Verder flink wat Vinken, diverse Kruisbekken en ook Sperwers en Buizerds die langskomen. Leuk zijn de Watersnippen die we al weer even niet gezien hebben. Ook ’s middags is er geteld, met enkele Sperwers op trek en 2 Slechtvalken, waarvan een in elk geval een volwassen vogel. De Vinken en ganzen vlogen ’s middags niet meer.
Vandaag 29 soorten, 2746 exemplaren.

woensdag 30-10-2013

Rustig weer met zuidwestenwind kracht 1, (bijna) geen wolken en bij aanvang 6 °C, oplopend tot 11 °C. Het eerste uur vliegen er veel Houtduiven en Spreeuwen en met de Houtduiven komen ook aardig wat Holenduiven mee. Vinken en Veldleeuweriken beginnen het tweede uur ook goed te vliegen en er komen ook een Ekster en een Goudplevier langs. Ook ganzen en Aalscholver vliegen goed vandaag en later op de ochtend is er zelfs aardig wat trek van Buizerds en Sperwers. Omstreeks 10 uur komt de eerste Appelvink van dit jaar langs. Het lekkere weer is zelfs voor vlinders aanleiding om te gaan vliegen, we zien weer een Oranje Luzernevlinder en zelfs een Kleine Parelmoervlinder. Nog te noemen: Kneuen, Kauwen en Roeken die niet in heel grote aantallen vlogen, maar toch goed en ook leuke aantallen Kool- en Pimpelmees en uiteindelijk meer dan 5.000 vogels.
Vandaag 29 soorten, 5083 exemplaren.

Slechtvalk ©Henk vd Acker
Slechtvalk ©Henk vd Acker
Kauwen ©Henk vd Acker
Kauwen ©Henk vd Acker
Slechtvalk ©Harry Claasen
Slechtvalk ©Harry Claasen

donderdag 31-10-2013

Fris begin met 5 °C, de wind zit in het zuiden, kracht 3 en het is half bewolkt. Uiteindelijk wordt het 11 °C. De wind waait harder dan gisteren, maar toch vliegen er genoeg vogels. In de ochtend zijn dat veel ganzen, maar ook diverse lijstersoorten; Grote Lijsters, Koperwieken, Kramsvogels en Zanglijsters. Verrassend is de groep van 17 Eksters die over de Muntse Hei richting ’t Loo gezien worden, zo’n grote groep is direct een dagrecord. De eerste Barmsijzen van dit jaar komen ook langs en Vink en Spreeuw zorgen voor goede aantallen. Na 10 uur komt de Buizerdtrek zelfs goed op gang met tussen 10 en 11 zelfs 19 Buizerds. Tussen 11 en 12 komt er een juveniele Slechtvalk langs, bijna elke dag worden er wel Slechtvalken gezien tegenwoordig. Dit laatste teluurtje komt er ook een grote groep Kramsvogels langs, 140 in een uur is veel. Helaas is er na 12 uur niet meer geteld.
Vandaag 32 soorten, 4949 exemplaren.

Kleine Parelmoervlinder ©Henk vd Acker
Kleine Parelmoervlinder ©Henk vd Acker
Grond afgraven Palmven ©Arend Vermaat
Grond afgraven Palmven ©Arend Vermaat
Grond afgraven Palmven ©Arend Vermaat
Grond afgraven Palmven ©Arend Vermaat

Oktober 2013

Een topmaand, maar ja je breekt niet elk jaar het record van aantal-vogels-in-een-dag-geteld. Op 19 oktober hebben we in 1 dag maar liefst 68.141 vogels geteld, veertienduizend meer dan het oude record van 7 oktober 2008 (54.313 vogels). En enkele dagen later kwam er nog een goede dag met 43.594 vogels, de derde telling ooit. In de hele maand zijn er 224.079 vogels geteld in 207.35 uur, gemiddeld 1083 vogels per uur en dat is minder dan vorig jaar (1214), maar toch wel de op een na beste oktober telling als je het per uur bekijkt (in 2008 zijn er bijna 300.000 vogels geteld in oktober, maar toen zijn er veel meer uren geteld, omdat dat elke dag van zonsopkomst tot zonsondergang gebeurde).
De top 3 wordt ook dit jaar aangevoerd door de Vink met meer dan 100.000 vogels, wat de derde keer is dat er in oktober meer dan 100.000 vinken worden geteld. Zoals vaker staat de Spreeuw op 2 met een gemiddelde score en de Houtduif op 3 met net zo'n goede score als vorig jaar. De Veldleeuwerik zat dit jaar weer dichtbij de top3. Hieronder nog een tabel met de oktobersoorten; De Sperwer deed het gemiddeld, de Buizerd onder het gemiddelde, maar daarvan hebben we 24 oktober waarschijnlijk een piek van gemist, toen er boven Vorstenbosch in een uur tijd 136 vogels overkwamen. En toen was er helaas niemand op de telpost. Smellekens deden het ook gemiddeld. Goed dit jaar deden de Veldleeuwerik (daar is het dagrecord dan ook van verbroken; 8.204 op 19 oktober), de Kolgans (2e jaar ooit), Grauwe Gans, Kievit (beste jaar en fors ook, maar ook een nieuw dagrecord met 3.744) en Rietgors (2e jaar ooit). Gemiddeld deed de Koperwiek en de overige soorten deden het onder het gemiddelde; Aalscholver, Graspieper en Keep.
Leuke soorten dit jaar in oktober: IJsgors, Bonte Kraai (pas de derde ooit op deze telpost) en natuurlijk de Toendraslechtvalk. Nieuwe soorten: Toendraslechtvalk, een ondersoort, maar wel een speciale.
Meer nieuwe dagrecords? Ja, vorig jaar waren we trots op het dagrecord Grote Zilverreigers, maar dit jaar is dat verpletterd, dat krijg je met een groep van 18 Grote Zilverreigers bij elkaar! Ook dagrecords voor de Nijlgans, Kleine Rietgans (in een keer een groep van 19), Kruisbek (doet het overal in Nederland goed) en Ekster. De Kievit en de Veldleeuwerik zijn al genoemd.
En dan de vlinders: daar zijn er ook records gebroken, maar vooral record-de-laatste. Zo stond het record de laatste Oranje Luzernevlinder op 9 oktober 2009 en het is nu 30 oktober geworden, wie weet op een warmere novemberdag dat er weer een gezien wordt. Ook de Helice-vorm is laat gezien; op 22 oktober. En de Kleine Parelmoervlinder is ook tot op 30 oktober te zien geweest, een record wat misschien ook wel weer kan sneuvelen op korte termijn.

Overzicht aantallen en uren oktober:

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 44:00:00 14.355 326 44
2001 82:00:00 36.941 450 49
2002 67:00:00 23.643 353 58
2003 115:11:00 34.822 302 74
2004 148:12:00 62.630 423 69
2005 170:38:00 109.131 640 79
2006 193:20:00 157.003 812 83
2007 184:09:00 105.755 574 82
2008 350:18:00 299.530 855 88
2009 204:26:00 89.698 439 77
2010 250:05:00 185.568 742 96
2011 207:40:00 146.343 705 76
2012 211:10:00 256.425 1214 80
2013 207:35:00 224.078 1082 78

Top 3 vogelsoort oktober:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Spreeuw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388
2009 Vink 24.545 Spreeuw 22.921 Houtduif 8.036
2010 Vink 79.792 Spreeuw 44.063 Houtduif 14.800
2011 Spreeuw 40.862 Vink 37.397 Houtduif 18.692
2012 Vink 119.850 Spreeuw 47.487 Houtduif 28.472
2013 Vink 101.951 Spreeuw 40.576 Houtduif 28.341

Aantallen per soort in oktober:

Jaar/Soort Aal scholver Kol gans Grauwe gans Sperwer Buizerd Smelleken Veld leeuwerik Gras pieper Koper wiek Keep Riet gors
2000 202 0 6 12 25 0 3.481 1.982 210 58 54
2001 349 20 72 50 86 5 6.255 6.630 425 169 216
2002 700 0 331 28 34 3 1.418 2.616 600 36 135
2003 673 108 629 93 514 8 1.201 2.582 1.459 500 228
2004 1.121 693 1.283 115 218 8 6.764 8.678 3.399 112 174
2005 722 1.523 583 191 541 15 11.636 4.652 6.514 357 322
2006 2.124 698 444 310 972 25 17.322 22.354 17.111 143 376
2007 1.447 1.737 3.499 321 1.040 11 6.500 4.013 6.651 1.854 668
2008 2.947 452 930 462 412 35 21.204 12.187 21.388 1.650 1.061
2009 1.283 2.082 2.275 164 266 17 2.576 5.157 3.667 947 480
2010 1.190 2.323 1.004 480 819 16 7.959 3.329 1.580 2.902 489
2011 1.075 4.587 1.242 336 1.669 19 13.021 4.684 5.475 476 578
2012 1.301 2.862 1.200 414 1.199 3 22.216 6.954 3.785 597 649
2013 737 3.749 2.004 329 822 16 21.050 3.477 3.147 300 746

vrijdag 01-11-2013

Zuidwestenwind kracht 3 , geheel bewolkt en 10 °C en dat verandert niet. De vrouw Blauwe Kiekendief die hier al enige tijd ter plaatste rondvliegt is ook vandaag present. De eerste uurtjes vliegen er redelijk wat Vinken, Houtduiven en Spreeuwen. Verder komen er Geelgorzen langs, maar dat zijn geen grote aantallen. Later op de ochtend is er wat trek van Veldleeuweriken en Kauwen, tussen 10 en 11 komt er een Buizerd tegen de wind in en om half 11 komt er een Slechtvalk langs. Het laatste uur dat we tellen komt er nog weinig langs en om 12 uur wordt er gestopt.
Vandaag 26 soorten, 870 exemplaren.

Blauwe Kiekendief ©Henk van de Acker
Blauwe Kiekendief ©Henk van de Acker
Vink ©Henk van de Acker
Vink ©Henk van de Acker
Koolmees ©Henk van de Acker
Koolmees ©Henk van de Acker

zaterdag 02-11-2013

Vandaag is er niet geteld. Gisteren is Staatsbosbeheer begonnen met het uitgraven van het Palmven. Dat is een ven dat hier voor de ruilverkaveling heeft gelegen en dat nu weer terugkomt. Het zand dat vrijkomt wordt voor de natuurbruggen over de provinciale weg en de A50 gebruikt.

zondag 03-11-2013

Half tot zwaar bewolkt, straffe zuidwesten wind (kracht 4 en later zelfs 5) en maximaal 12 °C, op het eind van de telling regen. In de vroege ochtend vliegen er vooral Spreeuwen, maar ook wel Houtduiven en om 10 voor 9 een Smelleken, dit keer een volwassen vrouwtje. Wat later komt er een mooi groepje Goudplevieren lang, 11 exemplaren en later nog 2. Er komt ook nog een aparte ballon over, in de vorm van een bloem met steel. De rest van de ochtend vliegt het allemaal niet zo hard, maar het hebben ook flink tegenwind. Wel aardig wat Sperwers, de meeste daarvan zijn vrouwtjes. Alleen tussen 12 en 1 komt er een mannetje langs en in dat uur komen er ook nog 2 Buizerds over. De regen maakt een eind aan de telling.
Vandaag 20 soorten, 886 exemplaren

Torenvalk ©Henk van de Acker
Torenvalk ©Henk van de Acker
Koolmees ©Henk van de Acker
Koolmees ©Henk van de Acker
Kneuen ©Henk van de Acker
Kneuen ©Henk van de Acker

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper 91. Zwarte Kraai  
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend 92. Toendrarietgans  
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw 93. Smelleken  
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart 94. Keep  
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit 95. Rode Wouw  
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel 96. Sijs  
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan 97. Koperwiek  
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier 98. Havik  
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte Specht 99. Zwarte Mees  
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief 70. Buizerd 100. Grote Pieper  
11. Slechtvalk 41. Kneu 71. Torenvalk 101. Roek  
12. Kievit 42. Bosrietzanger 72. Pimpelmees 102. Klapekster  
13. Watersnip 43. Graspieper 73. Geelgors 103. Staartmees  
14. Regenwulp 44. Kruisbek 74. Grauwe/Steppekiekendief 104. Ekster  
15. Wulp 45. Goudplevier 75. Groenpootruiter 105. Goudvink  
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans 76. Matkop 106. Kramsvogel  
17. Kokmeeuw 47. Ringmus 77. Kauw 107. Kleine Zwaan  
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend 78. Meerkoet 108. Kleine Rietgans  
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees 79. Kauw 109. Toendraslechtvalk  
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik 80. Gaai 110. Kraanvogel  
21. Zomertortel 51. Spreeuw 81. Zeearend 111. Huismus  
22. Koekoek 52. Tapuit 82. Roodkeelpieper 112. IJsgors  
23. Gierzwaluw 53. Sperwer 83. Zanglijster 113. Bonte kraai  
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar 84. Knobbelzwaan 114. Appelvink  
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar 85. Grote Zilverreiger 115. Barmsijs spec.  
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw 86. Merel    
27. Boompieper 57. Houtduif 87. Zwarte Ruiter    
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet 88. Veldleeuwerik    
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf 89. Kolgans    
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier 90. Heggenmus    

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog  9. Kolibrievlinder
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder  
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje  
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

 1. 12-09-2013 Kolibrievlinder
 2. 15-09-2013 Meerkoet
 3. 20-10-2013 Toendraslechtvalk

Nieuwe dagrecords in 2013:

 1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
 2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
 3. 21-08-2013 Kleine Vos 25
 4. 09-09-2013 Paapje 16
 5. 11-09-2013 Huiszwaluw 952
 6. 12-09-2013 Kolibrievlinder 1
 7. 24-09-2013 Zwarte Ruiter 3
 8. 14-10-2013 Grote Zilverreiger 20
 9. 16-10-2013 Nijlgans 52
 10. 19-10-2013 Kievit 3744
 11. 19-10-2013 Veldleeuwerik 8204
 12. 20-10-2013 Kleine Rietgans 19
 13. 22-10-2013 Kruisbek 77
 14. 22-10-2013 Ekster 4
 15. 31-10-2013 Ekster 17