Week 7 (09 sep - 15 sep)

maandag 09-09-2013

Een nieuwe week die begint met matige zuidwesten wind, veel bewolking, maar wel altijd gaten erin en een temperatuur die maximaal 19 °C wordt. ’s Morgens vroeg wordt er nog een Kwartel gehoord. Verder leuke trek met bijvoorbeeld ganzen, Tapuiten en Watersnippen. Rond 10 uur wordt er een keukentrap uit de keet gehaald, zodat we over de maïs kunnen kijken. Direct werden er 14 Paapjes ontdekt, meer dan het oude dagrecord (van 26 september 2001, 11 Paapjes), met de 2 die eerder gezien werden komt het dagrecord op 16. Rond half 12 komt er een Visarend over en even later wordt er een groep van 9 Ooievaars ontdekt, die een half uur later nog steeds in beeld zijn. Rond de lunch zijn er veel zwaluwen op trek, vooral Huiszwaluwen maar ook nog een late Gierzwaluw (misschien de laatste dit jaar, de laatste ooit was op 24 oktober 2009). Even later komt er een Kiekendief in beeld, een hele slanke. Helaas krijgen we er geen licht op en moet deze als Grauwe/Steppekiekendief in de boeken.
Vandaag 28 soorten, 1570 exemplaren.

Paparazzo op de telpost? Nee paapjes in de mais tellen ©Arend Vermaat
Paparazzo op de telpost? Nee paapjes in de mais tellen ©Arend Vermaat

dinsdag 10-09-2013

De wind neemt rond de middag iets in kracht toe en draait van noordwest naar zuidwest, er is veel bewolking en het wordt uiteindelijk 17 °C. Geen ganzen deze ochtend, wel een Watersnip en om kwart over 8 al een Visarend, die ook door telpost Zuid opgepikt wordt. Tot de middag vliegt het niet onaardig, bijvoorbeeld een adulte Bruine Kiekendief man tussen 11 en 12 uur, maar met het draaien van de wind vliegen er veel meer zwaluwen over, in één uur 370 Boeren- en 378 Huiszwaluwen. Aan het eind van de telling komen er toch nog weer 5 Oranje Luzernevlinders langs.
Vandaag 18 soorten, 1455 exemplaren.

woensdag 11-09-2013

Maximaal 20 °C, westelijke matige wind en eerst geheel bewolkt maar later trekt het open. ’s Morgens vroeg is er een periode met regen en na de middag. De ochtend begint met wat ganzen en kwikstaarten en na 9 uur komen er al roofvogels; een juveniele Bruine Kiekendief, Sperwers en Torenvalken en later een adulte man Bruine Kiekendief. Ook de zwaluwentrek komt goed op gang. Verder komt er nog een Wespendief over en een Slechtvalk (ook een adulte man). Tussen 12 en 1 uur is de piek in Huiszwaluwen met 664 exemplaren dat uur en er is een nieuw dagrecord in de maak, uiteindelijk worden er 952 geteld (oude dagrecord was 821 op 2 september 2009). ’s Avonds is er ook nog geteld en dat leverde de eerste Groenpootruiter dit jaar op. Ook een Duinpieper werd er ontdekt op de akker voor de keet en twee Kwartels laten zich horen. Het laatste uur komen er nog 11 Blauwe Reigers over.
Vandaag 21 soorten, 2337 exemplaren.

Boompieper ©Toy Janssen
Boompieper ©Toy Janssen
Boompieper ©Toy Janssen
Boompieper ©Toy Janssen

donderdag 12-09-2013

Noordwesten wind, kracht 1 à 2 veel bewolking maar nog wel wat gaatjes en maximaal 20 °C. De Duinpieper is ‘s morgens nog aanwezig, maar wordt later op de ochtend niet meer gezien. Verder in de ochtend de gebruikelijke kwikstaarten, piepers en Blauwe Reigers en een Watersnip, maar ook nog een Paapje en een Tapuit. Tussen 11 en 12 komen de zwaluwen op gang en een uur later een Goudplevier, een Visarend en nog een Oranje Luzernevlinder op trek. ’s Avonds is er ook geteld en dat leverde een Bruine Kiekendief (man 3e kalenderjaar) op en het tweede avonduur een Kolibrievlinder, dat is een dagactieve nachtvlinder die als een kolibrie zijn nectar uit bijvoorbeeld de vlinderstruik haalt. Het is voor onze telpost een nieuwe soort.
Vandaag 22 soorten, 934 exemplaren.

vrijdag 13-09-2013

Tot 1 uur vrijwel windstil, wisselend bewolkt en de temperatuur loopt van12 naar 20°C op. Na een uur begint het wat te waaien en trekt het dicht. In de ochtend leuke, diverse trek met veel Aalscholvers, veel kwikstaarten en de eerste grotere groepen Graspiepers. Ook de zwaluwen vliegen goed. Tussen 10 en 11 uur komt er een Kleine Parelmoervlinder langs, die mooi op de foto wordt vastgelegd. Trek van Atalanta en een Gehakkelde Aurelia is er ook. Tussen alle Huis- en Boerenzwaluwen komt ook nog een Oeverzwaluw mee. Rond kwart voor 3 komt er een Zwarte Ooievaar over, de laatste ooit op deze telpost. Dezelfde vogel wordt ook nog boven Uden gezien. Verder vandaag een Bruine Kiekendief, 8 Sperwers, een Buizerd, een Torenvalk, een Boomvalk en een Slechtvalk. Verder is het de beste dag voor de Boerenzwaluw dit jaar met 2764 vogels en trokken er ook nog 688 Huiszwaluwen over.
Vandaag 28 soorten, 3316 exemplaren.

Parelmoervlinder ©Toy Janssen
Parelmoervlinder ©Toy Janssen
Zwarte Ooievaar ©Toy Janssen
Zwarte Ooievaar ©Toy Janssen

zaterdag 14-09-2013

Westenwind, kracht 2, veel bewolking en 17°C. Dat was tijdens de telling tenminste, ’s morgens was het zo nat dat er toen niet is geteld. Alleen ’s avonds is er een uurtje geteld, met wat Boerenzwaluwen op trek en lokale Kieviten die een showvlucht gaven zoals Spreeuwen dat kunnen doen.
Vandaag 3 soorten, 21 exemplaren.

zondag 15-09-2013

Bij aanvang maar 6 °C, maar later oplopend tot 18 °C. Verder half bewolkt en heel weinig wind uit het noordwesten, zodat er in de vroege ochtend nog wat grondmist was. Bij aanvang van de telling zijn er twee Bosuilen te horen en even later ook een Meerkoet. Die laatste is de eerste die op de telpost ooit is vastgesteld, maar helaas niet als trekvogel. Tussen 7 en 8 begint de trek al goed op gang te komen, met als bijzonderheid een Matkop. Dit is pas de derde Matkop ooit. De rest van de dag vliegen met name de Boerenzwaluwen nog goed en komen er 5 Buizerds en 2 Sperwers op trek over.
Vandaag 20 soorten, 484 exemplaren
Aanvulling;
Gisteren, dus zondag 15 september, is er een Meerkoet roepend overgekomen. Dit is de eerste Meerkoet ooit op deze telpost! We hebben dus een nieuwe soort dit jaar

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper    
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend    
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw    
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart    
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit    
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel    
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan    
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier    
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte Specht    
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief 70. Buizerd    
11. Slechtvalk 41. Kneu 71. Torenvalk    
12. Kievit 42. Bosrietzanger 72. Pimpelmees    
13. Watersnip 43. Graspieper 73. Geelgors    
14. Regenwulp 44. Kruisbek 74. Grauwe/Steppekiekendief    
15. Wulp 45. Goudplevier 75. Groenpootruiter    
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans 76. Matkop    
17. Kokmeeuw 47. Ringmus  77. Kauw    
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend 78. Meerkoet    
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees      
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik      
21. Zomertortel 51. Spreeuw      
22. Koekoek 52. Tapuit      
23. Gierzwaluw 53. Sperwer      
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar      
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar      
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw      
27. Boompieper 57. Houtduif      
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet      
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf      
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier      

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog  9. Kolibrievlinder
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder  
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje  
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

  1. 12-09-2013 Kolibrievlinder
  2. 15-09-2013 Meerkoet

Nieuwe dagrecords in 2013:

  1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
  2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
  3. 21-08-2013 Kleine Vos 25
  4. 09-09-2013 Paapje 16
  5. 11-09-2013 Huiszwaluw 952
  6. 12-09-2013 Kolibrievlinder 1