Week 8 (16 sep - 22 sep)

maandag 16-09-2013

Er is in 4 periodes geteld, maximaal wordt het 16 °C en het is wisselend bewolkt, er vallen regenbuien bij zuidwestenwind kracht 3. De ochtend begint met wat Grauwe Ganzen en een Aalscholver, maar er trekt ook al een Sperwer over. Verder aardig wat zwaluwen vandaag, tussen 11 en 12 uur zelfs 314 Boerenzwaluwen en 486 Huiszwaluwen. Dit uur ook wat Kauwen op trek, dat is nog wat vroeg, maar het zijn dan ook de eersten hier. Wat roofvogels betreft komen er nog wat Sperwers over en een Boomvalk, die vliegen met hun eten mee. 's Middags een serieus aantal Spreeuwen: 160 in een uur. 's Avonds komt er nog een Bruine Kiekendief over.
Vandaag 20 soorten, 2320 exemplaren.

De keet voorzien van een nieuw bord
De keet voorzien van een nieuw bord
Nieuw logo
Nieuw logo

dinsdag 17-09-2013

Zuidwestenwind kracht 3, dat is bij ons redelijk hard. Zo nu en dan regen, buien dus en 's morgens niet warmer dan 12 °C, er wordt dan ook om 12 uur gestopt. Naast de enkele zwaluwen is er een nieuwe soort voor dit jaar langsgekomen en dat ide Pimpelmees.'s Middags is er ook twee uur geteld en dan wordt het nog 16 °C.
Vandaag 15 soorten, 205 exemplaren.

woensdag 18-09-2013

Het begint vandaag met lichte motregen, er is nauwelijks wind en het is geheel bewolkt. De temperatuur loopt op van 10 °C naar 18 °C. In de ochtend is er niet veel trek, voornamelijk zwaluwen met redelijk veel Huiszwaluwen daarbij. Rond de middag komt er een roepende Goudplevier over. Ook tussen 2 en 4 trekken de zwaluwen door. Vlak na 4 uur wordt er boven de bosrand een grote vogel ontdekt, omdat de Raven zich flink laten horen. De vogel verdwijnt weer achter de bosrand. Met de auto wordt geprobeerd dichterbij te komen en zo de vogel terug te vinden, maar dit lukt niet. Even later verschijnt er een Zeearend een stuk oostelijker boven de bosrand, de 6de voor deze telpost al weer Het lukt om foto's te maken. Later op de avond komt er de eerste Gaai van dit jaar langsgetrokken.
Vandaag 22 soorten, 1192 exemplaren.

Zeearend ©Henk vd Acker
Zeearend ©Henk vd Acker
Ooievaars ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren

donderdag 19-09-2013

Meest zuidwestenwind, Half bewolkt, maar als de wind aantrekt tot kracht 3 trekt het even open, maar later is het geheel bewolkt. Het wordt maximaal 16 °C. In de ochtend komen de vogels die je kunt verwachten over: Aalscholvers, Blauwe Reigers, een Watersnip. De Boerenzwaluwen vliegen ook al en de Graspiepers beginnen inmiddels ook door te komen. Om half 11 zien we boven de Hofmans Plassen 7 Ooievaars, die een poosje daar blijven rondhangen. We vermoeden dat het misschien de vogels uit de haven van Oss zijn, maar later komen ze toch recht over de keet en trekken in zuidelijke richting weg. Tussen 11 en 12 neemt de stroom zwaluwen verder toe en tussen 12 en 1 hebben we een topuur met 1244 Boerenzwaluwen. Daarbij ook aardig wat Huiszwaluwen en ook in dit uur 2 Boomvalken. Daarna neemt de stroom af, totaal vandaag 2779 Boerenzwaluwen en 384 Huiszwaluwen. 's Avonds is er ondanks regen ook nog geteld met onder andere 4 Blauwe Reigers. Vanavond is ook het nieuwe bord van de Vogelwacht op de keet aangebracht. Gesponsord door Sign Inc in Nuenen, dank daarvoor, ook Marc bedankt. Zie de foto's.
Vandaag 25 soorten, 3450 exemplaren.

Morinelplevier ©Harry Claasen
Morinelplevier ©Harry Claasen
Morinelplevier ©Harry Claasen
Morinelplevier ©Harry Claasen
Morinelplevier ©Harry Claasen
Morinelplevier ©Harry Claasen

vrijdag 20-09-2013

Ander weer vandaag, geheel bewolkt 16 °C, aan het begin en eind van de telling wat regen en matige noordwestenwind. Het eerste uurtje is voor de Boompieper met 11 exemplaren. Rond 9 uur komen er twee Zilvermeeuwen over , een volwassen en een juveniel. Het valt op dat de juveniel zoveel groter oogt dan de volwassen meeuw. Een kwartiertje later roept er een vogeltje waar we direct stil van worden. We denken allebei direct hetzelfde: het is een Roodkeelpieper. Oefenen van geluiden heeft dus zin, dit is de tijd dat je die langs kan krijgen. Daarna regen het regelmatig en vliegt er niet zo veel, zeker niet zoveel als gisteren. Een opvallende groep Kieviten komt van verre uit het oosten op trek over.
Vandaag 16 soorten, 483 exemplaren.

zaterdag 21-09-2013

Weinig wind uit het noordwesten, wisselend bewolkt en tussen de 7 en 18 °C. Het eerste teluur levert de eerste Zanglijster van dit jaar op, maar ook een Grote Gele Kwikstaart en die zien we heel weinig dit jaar, het is pas de 4de. Het tweede teluur levert nog een eerste voor dit jaar op, de Knobbelzwaan. Ook is er flink wat trek van Boerenzwaluwen en Graspiepers. Tussen 11 en 12 komt er nog een Oeverzwaluw langs en om precies 12 uur de eerste Grote Zilverreiger van dit jaar. Na 12 uur is er redelijke trek van Buizerds, in totaal vandaag 18 Buizerds. Het laatste teluur levert nog een Oranje Luzernevlinder.
Vandaag 26 soorten, 2325 exemplaren.

Ooievaars ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren
Knobbelzwanen ©Martien van Dooren
Knobbelzwanen ©Martien van Dooren
Blauwe Reiger ©Martien van Dooren
Blauwe Reiger ©Martien van Dooren

zondag 22-09-2013

Een heiige dag met weinig wind, noordwest en later zuidwest, maximaal 18 °C. Met 5 tellers in het eerste uur hebben we er zin in! Het eerste uurtje komen er wat Zanglijsters over, verder is de juveniele Slechtvalk nog steeds ter plaatse. Even na 8 uur horen we een steltloper aankomen en deze komt in het bereik van de fototoestellen. De roep is niet vertrouwd, maar aan de hand van de foto's blijkt het toch een Morinelplevier te zijn, later blijkt dat het geluid niet de bekende roep is, maar wel echt een geluid van een Morinelplevier. De Graspiepers komen ook vandaag goed over, maar de Boerenzwaluwen zijn nog wel in de meerderheid.
Vandaag 17 soorten, 907 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper    
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend    
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw    
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart    
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit    
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel    
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan    
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier    
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte Specht    
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief 70. Buizerd    
11. Slechtvalk 41. Kneu 71. Torenvalk    
12. Kievit 42. Bosrietzanger 72. Pimpelmees    
13. Watersnip 43. Graspieper 73. Geelgors    
14. Regenwulp 44. Kruisbek 74. Grauwe/Steppekiekendief    
15. Wulp 45. Goudplevier 75. Groenpootruiter    
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans 76. Matkop    
17. Kokmeeuw 47. Ringmus 77. Kauw    
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend 78. Meerkoet    
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees 79. Kauw    
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik 80. Gaai    
21. Zomertortel 51. Spreeuw 81. Zeearend    
22. Koekoek 52. Tapuit 82. Roodkeelpieper    
23. Gierzwaluw 53. Sperwer 83. Zanglijster    
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar 84. Knobbelzwaan    
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar 85. Grote Zilverreiger    
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw      
27. Boompieper 57. Houtduif      
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet      
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf      
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier      

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog  9. Kolibrievlinder
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder  
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje  
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

  1. 12-09-2013 Kolibrievlinder
  2. 15-09-2013 Meerkoet

Nieuwe dagrecords in 2013:

  1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
  2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
  3. 21-08-2013 Kleine Vos 25
  4. 09-09-2013 Paapje 16
  5. 11-09-2013 Huiszwaluw 952
  6. 12-09-2013 Kolibrievlinder 1