Week 6 (02 sep - 08 sep)

maandag 02-09-2013

Een dag met zuid tot zuidwesten wind, maximaal kracht 3, in het begin licht bewolkt, maar de bewolking nam snel toe en het werd 21 °C. 's Avonds zat de wind in de noordwesthoek. In de ochtend wat trek van Zwaluwen en Gele Kwikstaarten, maar geen grote aantallen. Voor 10 uur komt er wel een trekkende Torenvalk langs en na 10 uur een groepje van 2 onvolwassen Zilvermeeuwen. Om 1 uur wordt er al gestopt, maar 's avonds is er weer 2 uur geteld. Dit leverde geen een trekvogel op.
Vandaag 16 soorten, 491 exemplaren.Maandag

Paapje ©Henk vd Acker
Paapje ©Henk vd Acker
Oranje Luzernevlinder ©Peter van de Braak
Oranje Luzernevlinder ©Peter van de Braak

dinsdag 03-09-2013

Een teldag in drie etappes, maximaal 25 °C. Alleen het eerste uur is het niet geheel bewolkt en er is weinig wind, west tot zuidwest. In de vroege ochtend is er wat trek van Witte en Gele Kwikstaarten en zelfs een paar vroege Vinken. Tussen 9 en 10 wat groepjes Grauwe Ganzen, tezamen 21 exemplaren. Na tienen beginnen de Zwaluwen aardig te trekken, naast Boeren- ook Huiszwaluwen. Ook vandaag komen er nog Oranje Luzernevlinders op trek langs. Tijdens de tweede telperiode komt er nog een late Gierzwaluw over en 's avonds onder andere nog enkele Gele Kwikstaarten.
Vandaag 16 soorten, 491 exemplaren.

woensdag 04-09-2013

Vandaag is er 12 uur aaneensluitend geteld. Het was een mooie dag met nauwelijks bewolking, matige zuid tot zuidoostenwind en maximaal 29 °C, warm dus. En het eerste teluur begint al goed met een juveniele Koekoek in de struiken langs de zandweg. Verder trekken de gewone vogels over, maar vandaag toch ook aardig wat Sperwers, in totaal 8. En rond lunchtijd komt er een klein groepje van 3 Ooievaars over en nog een Wespendief. Rond het avondeten komt er een juveniel vrouwtje Slechtvalk en even later een juveniele Bruine Kiekendief over. Het laatste teluur is weer goed voor Gele Kwikstaarten, dit keer 12.
Vandaag 19 soorten, 535 exemplaren.

Visarend ©Martien van Dooren
Visarend ©Martien van Dooren
Kleine Vuurvlinder
Kleine Vuurvlinder

donderdag 05-09-2013

Een warme (30 °C) onbewolkte dag met 's morgens nog een beetje wind uit het zuidoosten, maar 's avonds vrijwel windstil. Onderweg naar de telpost komt Wim Gremmen een Visarend op de Muntse Heide tegen, daar zij we met zijn tweeën naar toe gegaan om er een foto van te maken en dat is gelukt, maar even later vliegt de vogel toch op. Dat was wel het mooiste moment van de ochtend, verder komen er een paar Wulpen over, een drietal Buizerds, een Sperwertje en een Torenvalk. Na de middag komt er ook nog een Distelvlinder op trek langs. Tijdens de avondtelling is de temperatuur het hoogst en komt er een juveniele Bruine Kiekendief over en binnen 1 uur een Paapje, een Roodborsttapuit en een gewone Tapuit.
Vandaag 24 soorten, 339 exemplaren.

vrijdag 06-09-2013

Een nog warmere dag met 31°C, in de loop van de ochtend komen er wat wolkjes en 's middags trek het vrijwel dicht. De wind is matig en wat veranderlijk; zuidwest, zuidoost, zuidwest en uiteindelijk noordwest. Er is in drie periodes geteld en tussendoor is er waarschijnlijk wel regen gevallen. De ochtend levert een grote groep Aalscholvers op (49) en veel Gele Kwikstaarten. Het eerst uur 16, het tweede 76, derde 18 en daarna ook nog tot 1 uur elk uur enkele Gele Kwikstaarten. Net na 8 uur vliegt er vlak voor de telpost een Duinpieper op, de 5e van dit teljaar. Het volgende teluur is ook onderhoudend met bv. drie Sperwers en 14 Ringmussen. De middagtelling is goed voor een Wespendief en 9 Wulpen en 's avonds vliegt er niet zoveel, maar een Watersnip is altijd wel leuk.
Vandaag 19 soorten, 543 exemplaren.

zaterdag 07-09-2013

Het warme weer is voorbij, de afgelopen nacht is er een storing overgetrokken met regen. De hele telling is het mistig, zicht 700 meter en later 1000 meter, bijna windstil dus en het wordt maximaal 20 °C. Gele Kwikstaarten vliegen ook vandaag, maar niet zoveel als gisteren. Watersnippen komen er ook diverse over, 13 in totaal. Rond kwart voor 9 komt er een juveniele Bruine Kiekendief en een juveniele man Slechtvalk tegelijk over en ze vallen elkaar ook aan. De rest van de telling komen er zwaluwen over en al een paar echte herfsttrekkers: Graspieper en Vink.
Vandaag 18 soorten, 350 exemplaren.

Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Tapuit
Tapuit

zondag 08-09-2013

maximaal 19 °C, Noordwesten wind kracht 2 en geheel bewolkt. Vanwege de regen is er pas om 10 uur begonnen met tellen en in het eerste teluur konden er maar liefst 17 Wilde Eenden opgeschreven worden. Een volwassen Slechtvalk kwam het tweede uur over, richting noord. Na de middag begonnen de zwaluwen goed te vliegen, met tussen 2 en 3 ook nog 20 Oeverzwaluwen en het laatste teluur zelfs meer dan 500 Boerenzwaluwen, maar ook 3 Buizerds en een Sperwer. Verder toch ook nog wat vlindertrek, want er konden ook nog 3 Atalanta's op de tellijst.
Vandaag 17 soorten, 1412 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper    
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend    
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw    
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart    
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit    
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel    
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan    
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier    
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte Specht    
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief      
11. Slechtvalk 41. Kneu      
12. Kievit 42. Bosrietzanger      
13. Watersnip 43. Graspieper      
14. Regenwulp 44. Kruisbek      
15. Wulp 45. Goudplevier      
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans      
17. Kokmeeuw 47. Ringmus      
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend      
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees      
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik      
21. Zomertortel 51. Spreeuw      
22. Koekoek 52. Tapuit      
23. Gierzwaluw 53. Sperwer      
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar      
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar      
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw      
27. Boompieper 57. Houtduif      
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet      
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf      
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier      

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

Geen

Nieuwe dagrecords in 2013:

  1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
  2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
  3. 21-08-2013 Kleine Vos 25