Week 5 (26 aug - 01 sep)

Maandag 26-08-2013

Een dag met noordoosten wind, wisselend bewolkt en maximaal 24 °C. 's Morgens vroeg wordt er een Nachtzwaluw waargenomen, die zijn dus nog niet allemaal naar Afrika. Rond kwart voor 8 komt er al een Bruine Kiekendief over, een juveniele. Het volgende uur komen er nog twee Bruine Kiekendieven over en tussen 9 en 10 uur nog een, maar ook een Visarend en een Wespendief en nog een Gierzwaluw. De rest van de ochtend vliegen de Boerenzwaluwen goed, meer dan 100 in een uur en de tikker wordt er bijgepakt. Een tweede Visarend en nog een Bruine Kiekendief maken het tot een boeiende ochtend. Tijdens de lunch komt er een Duinpieper roepend over, hij wordt nog een paar keer gehoord, maar laat zich niet echt zien. 's Avonds wordt er ook nog geteld en de Wespendief die dan nog overkomt zal wel in de buurt hebben geslapen. De grote hoeveelheid Wespendieven van gisteren is dus onze telpost al gepasseerd, ten zuiden van ons worden er deze dag wel heel veel Wespendieven geteld.
Vandaag 27 soorten, 563 exemplaren.

Ortolaan
Ortolaan
Koninginnenpage ©Toy Janssen
Koninginnenpage ©Toy Janssen
Houtduif
Houtduif

dinsdag 27-08-2013

Een licht bewolkte dag met weer noordoosten wind en maximaal 24 °C.
Minder trek dan gisteren, maar toch prima vertoeven op de telpost. S Morgens komt er een Tapuit langs en rond 10 uur zien we weer een voedselvlucht van een vrouw Wespendief, die dus nog een nest met jongen moet hebben. 's Middags is het meer weer voor de vlinders, er trekken dan ook diverse Oranje Luzernevlinders langs, maar we zien ook een Kleine Parelmoervlinder, alweer een. Bij het sluiten van de keet zien we nog een Tapuit vlak bij de keet.
Vandaag 26 soorten, 322 exemplaren.

woensdag 28-08-2013

Matige noordoosten wind, half tot zwaar bewolkt (sluierbewolking) en aan het eind van de middag zelfs 26 °C. In alle vroegte komt er een groep van 50 Grauwe Ganzen over. Rond half 9 wordt er een Duinpieper op de akker bij de telpost gevonden. Eindelijk heeft Pieter Doorn succes, voor deze soort is hij de laatste dagen meerdere malen naar de telpost gekomen, voor zijn Big Year. Een uurtje later wordt er een Ortolaan ontdekt tussen de Geelgorzen. De vogel wordt een aantal keren goed gezien, het is een eerste winter (oftewel een Ortolaan die dit jaar is geboren). Dit is al weer de 14e Ortolaan op de telpost. De rest van de dag is er aardige zwaluwentrek, dit keer ook Huiszwaluwen. Ook een fraaie Koninginnepage vliegt er langs de telpost, de 4e dit jaar.
Vandaag 24 soorten, 619 exemplaren.

Tussen 10 en 11 komt de brunchwandeling op de telpost aan
Tussen 10 en 11 komt de brunchwandeling op de telpost aan
Er wordt druk naar vogels gezocht
Er wordt druk naar vogels gezocht

donderdag 29-08-2013

De dag begint zeer mistig en het tweede teluur is er zelfs minder dan 50 meter zicht. Na 9 uur draait de wind via noord naar zuidwest, lost de mist op en wordt het maximaal 22 °C. 's Middags is er net geteld, 's morgens vloog er weinig, een Wulp en maar 43 Boerenzwaluwen, dit doet de tellers vroeg stoppen. 's Avonds is er wel weer geteld met bijvoorbeeld wat Huiszwaluwen op trek.
Vandaag 8 soorten, 95 exemplaren.

vrijdag 30-08-2013

Vandaag een fris begin met 7 °C, mistig maar niet zo erg als donderdag en daarna mooi weer met langzaam toenemende bewolking en maximaal 29 °C. Weinig wind uit het zuidwesten. De ochtend begint goed met om kwart over 7 een Morinelplevier die roepend over kwam vliegen. De rest van de ochtend komen er regelmatig groepjes van 1 a 2 Tapuiten langs. Rond 11 uur komt er een Grote Bonte Specht trekkend over, dat zien we hier niet vaak. Het volgende uurtje is er nog duidelijk trek, met onder andere een Boomvalk en wat Huiszwaluwen maar daarna is het waarschijnlijk te warm.
Vandaag 20 soorten, 219 exemplaren.

zaterdag 31-08-2013

Zwaarbewolkt, maar op de telpost geen regen (in de omgeving wel). De noordwesten wind wakkert aan tot kracht 3 en het wordt 22 °C. Rond kwart over 8 komt er een Morinelplevier over, die niet riep, maar waarvan de onderkant goed te zien was. De rest van de ochtend koen er wat Watersnippen over en nog een Paapje. Rond de middag vliegen er redelijk wat Huis- en Boerenzwaluwen en na 1 uur kunnen er weer 4 Oranje Luzernevlinders aan de lijst worden toegevoegd. De eerste maand van 2013 zit er al weer op.
Vandaag 11 soorten, 179 exemplaren.

We zien niet alleen vogels
We zien niet alleen vogels
Drukte op de telpost
Drukte op de telpost

Augustus 2013

De maand augustus leverde vooral veel Oranje Luzernevlinders op: 151. Het dagrecord voor deze vlindersoort is ook flink verbeterd, dat staat nu op 27 en dat is het hoogste aantal ooit op 1 dag op een telpost in Nederland geteld (bron: trektellen.nl). Ook dit jaar waren al veel Gierzwaluwen naar het zuiden vertrokken, maar het was wel verreweg het beste jaar sinds 2008 met dik 2000 Gierzwaluwen. Een Grauwe Klauwier en een Ortolaan waren de mooiste waarnemingen op de telpost, denk ik. Er zijn maar een paar Kruisbekken geteld, waar we op meer gehoopt hadden gezien andere telposten ten noorden van ons. De Raven van de Maashorst waren ook regelmatig in beeld. Van de enorme Wespendieventrek op 25 (en 26) augustus hebben we op onze telpost helaas niets van meegenomen, maar toch is er een respectabel aantal dit jaar geteld: 42. En 4 Grauwe Kiekendieven is voor deze telpost ook een heel goed aantal. Dit jaar gelukkig toch nog een Zomertortel en de andere augustus-soorten vertonen vergelijkbare aantallen met de vorige jaren, voor de Bruine Kiekendief is het wel een goed jaar.

Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost

Overzicht aantallen en uren augustus:

Jaar Uren Augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00:00 3069 42 40
2002 99:00:00 3596 36 56
2003 111:30:00 3500 31 48
2004 74:29:00 2533 34 35
2005 175:25:00 4766 27 69
2006 173:05:00 5201 30 55
2007 235:38:00 13.231 56 73
2008 463:44:00 20.181 44 86
2009 316:54:00 8281 26 62
2010 318:45:00 9779 31 76
2011 216:40:00 6875 32 60
2012 297:54:00 9847 33 75
2013 316:01:00 9452 30 71

Top 3 vogelsoort augustus:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5856 Boerenzwaluw 4554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9225 Huiszwaluw 3221 Kokmeeuw 1904
2009 Boerenzwaluw 2847 Huiszwaluw 2372 Kokmeeuw 833
2010 Boerenzwaluw 4223 Huiszwaluw 2126 Kievit 651
2011 Boerenzwaluw 3395 Huiszwaluw 1047 Gierzwaluw 341
2012 Boerenzwaluw 4403 Huiszwaluw 1569 Gierzwaluw 746
2013 Boerenzwaluw 4211 Gierzwaluw 2082 Huiszwaluw 513

Aantallen per soort in augustus:

Jaar/Soort Ooievaar Wespendief Bruine Kiekendief Visarend Morinelplevier Zomertortel Gierzwaluw Duinpieper Boompieper Gele Kwikstaart
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1     13 158   165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563   179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352
2010 16 16 24 11 2 22 492 3 200 366
2011 105 25 12 6 2 32 341 3 71 321
2012 81 25 19 4 1 0 746 9 95 295
2013 72 42 27 5 2 1 2082 4 112 347

zondag 01-09-2013

De dag begint met 7 °C, lekker fris dus. Het is half tot zwaar bewolkt en de wind wakkert aan tot kracht 2 en komt uit het noordwesten. In alle vroegte laten de Bosuil en de Patrijs zich horen en als het licht is komen er wat Grauwe Ganzen, Nijlganzen en een Wulp over. Tussen 10 en 11 komt de brunchwandeling op de telpost aan en dan zijn er 40 tellers aanwezig. Een late Gierzwaluw komt over en de locale Raven laten zich ook weer even zien. Verder de hele dag zwaluwentrek, waarbij opvalt dat de aantallen Huiszwaluwen flink toenemen. Aan het eind van de middag komen er nog 2 Putters over.
Vandaag 21 soorten, 561 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper    
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend    
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw    
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart    
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit    
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel    
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan    
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier    
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte Specht    
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief      
11. Slechtvalk 41. Kneu      
12. Kievit 42. Bosrietzanger      
13. Watersnip 43. Graspieper      
14. Regenwulp 44. Kruisbek      
15. Wulp 45. Goudplevier      
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans      
17. Kokmeeuw 47. Ringmus      
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend      
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees      
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik      
21. Zomertortel 51. Spreeuw      
22. Koekoek 52. Tapuit      
23. Gierzwaluw 53. Sperwer      
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar      
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar      
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw      
27. Boompieper 57. Houtduif      
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet      
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf      
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier      

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

Geen

Nieuwe dagrecords in 2013:

  1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
  2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27