Week 4 (19 aug - 25 aug)

maandag 19-08-2013

Een bewolkte dag met weinig wind (ZW) en een temperatuur tussen 16 en 21 °C en wat regen. Er is in drie etappes geteld, 's morgens van 7 uur tot 2uur 's middags, 's middags van 3 tot 5 en 's avonds van 6 tot 9 uur. Iets na twaalven kwam er een Wespendief over en om kwart over 4 een juveniele Bruine Kiekendief. Deze laatste kreeg een Raaf achter zich aan. Verder ook vandaag weer enkele Oranje Luzernevlinders en 's avonds voor het eerst echt wat trek van Blauwe reigers, in totaal 8.
Vandaag 15 soorten, 131 exemplaren.

Bruine kiekendief ©Henk vd Acker
Bruine kiekendief ©Henk vd Acker
Wim Gremmen en Isidro Rendon

dinsdag 20-08-2013

Een dag met sterk wisselende bewolking, het begint half open en het is ook wat fris, daarna trekt het dicht, maar tussen 10 en 11 is het bijna helemaal open. Weer weinig wind, zuidwestelijk en de temperatuur loopt op tot 25 °C. Ook vandaag drie tel etappes. s' Morgens is er leuke diverse trek met Grauwe Ganzen en een Tapuit en een Tjiftjaf en na 12 uur een uurtje met 100 Boerenzwaluwen en de hele dag diverse Oranje Luzernevlinders. Als er om 18.00 weer met tellen wordt begonnen, wordt er al gauw een volwassen vrouwtje Grauwe Klauwier aan de overkant van de akker ontdekt. Dit is pas de derde Grauwe Klauwier op deze telpost, een erg leuke soort dus. Dankzij de moderne communicatiemiddelen kunnen er heel wat tellers meegenieten van deze leuke soort.
Vandaag 22 soorten, 513 exemplaren.

woensdag 21-08-2013

Een half bewolkte ochtend en geheel bewolkte middag en avond, weinig wind uit zuidelijke richting en opwarmend tot 27 °C. In de vroege ochtend wat trek van meeuwen en ganzen en weer Gele Kwikstaarten. Verder veel Holenduiven op trek, tussen 9 en 10 zelfs 37. Later in de ochtend beginnen de zwaluwen te trekken, niet alleen de Boeren- maar ook de Huiszwaluwen. Net na 2 uur komt er een Bruine Kiekendief over en in datzelfde uur ook 2 Slechtvalken. 's Avonds kunnen er alleen wat zwaluwen genoteerd worden. Vandaag is er bij de telpost ook een Bruin Blauwtje gefotografeerd.
Vandaag 22 soorten, 717 exemplaren.

Grauwe Klauwier ©Peter van de Braak
Grauwe Klauwier ©Peter van de Braak
Bruin Blauwtje ©Otto Kwak
Bruin Blauwtje ©Otto Kwak

donderdag 22-08-2013

Een heiige dag met wisselende bewolking en ’s middags regen. Weinig wind en maximaal  24 °C. ’s Morgens vroeg komt er een luid roepende vogel over de telpost, dit blijkt een Duinpieper te zijn. Er zij ook al 4 Paapjes bij de telpost aanwezig. Later worden er nog meer Paapjes gezien, tussen 11 en 12 uur zelfs 5, die ook weer doortrekken. Het volgende uur komt er een groepje van 4 ooievaars over en 2 Wespendieven. Daarna valt de trek wat stil. Wel wordt er waarschijnlijk een Duinpieper gehoord, maar dat is niet zeker. Tussen 3 en 4 uur wordt er een Duinpieper op de akker voor de keet ontdekt, dit zal dezelfde vogel zijn. ’s Avonds is er ook nog geteld en dit leverde 2 Wulpen op.
Vandaag 24 soorten, 190 exemplaren.

vrijdag 23-08-2013

Vandaag mooi weer en het wordt 25 °C, de wind is variabel en het waait niet harder dan kracht 1 en er is weinig bewolking. In de ochtend komt er een juveniele Gekraagde Roodstaart langs, pas de 4e op deze telpost. Door Ad worden de eerste Ooievaars van vandaag ontdekt, rond 11 uur een groepje van 5. Even later komt er fraai een adulte man Visarend over. Het volgende uur komt er een groep van 8 Ooievaars over en een eenzame juveniele Zilvermeeuw, de eerste van dit telseizoen. ’s Avonds is er ook geteld en om kwart over 8 komt er nog een juveniele Bruine Kiekendief over.
Vandaag 25 soorten, 324 exemplaren.

zaterdag 24-08-2013

Zuidoosten wind, kracht 1, veel bewolking, behalve tussen 10 en 11, maximaal 25 °C. Weinig trek in de ochtend, een trio Blauwe Reigers en een Watersnip zijn als leukste waarnemingen te noteren. Totdat de bewolking breekt, dan vliegen er meer Boerenzwaluwen en om kwart voor 11 een Visarend. Het volgende uur komt er een Wespendief over en tussen 12 en 1 uur twee Wespendieven, een Visarend en een Slechtvalk. Ook vandaag weer enkele Oranje Luzernevlinders, maar ze zitten ook ter plaatse. De Brobbelbies is wel een erg goede plek voor deze vlinders, zoals uit deze tabel blijkt (bron Trektellen.nl):
1 Brobbelbies-Noord 27 exx op 5-8-2013
2 Ketelbrug/Kamperhoek 26 exx op 25-8-2013
3 Brobbelbies-Noord 19 exx op 21-8-2013
4 Brobbelbies-Noord 14 exx op 16-8-2013
5 Bergen aan Zee 11 exx op 23-8-2013.
Vandaag 18 soorten, 125 exemplaren.

Paapje ©Peter van de Braak
Paapje ©Peter van de Braak
Voldoende materiaal
Voldoende materiaal

zondag 25-08-2013

De dag begint mistig met soms maar 300 meter zicht, niet warm en niet koud en het blijft tot na 10 uur zo heiig dat het zicht minder dan 1 km is. Daarna trekt het maar langzaam meer open en komt de temperatuur net boven de 20 °C. Bij het begin van de telling is er een Nachtzwaluw ter plaatse. Het weer zorgt er voor dat er weinig trek is, een Paapje mooi zichtbaar in de mais en 2 vrouwtjes Wespendief die samen overkomen zijn de hoogtepunten van de ochtend. Tussen 1 en 2 komen er 4 Wespendieven over en het volgende uur een juveniele en een subadulte man Bruine Kiekendief. Het volgende uur worden er onder andere nog 2 Wespendieven gezien, maar daarna wordt er gestopt met tellen. En dat is jammer, want in de volgende paar uur wordt er boven Uden massale trek van Wespendieven gezien, onder andere een groep van 87 tegelijk! Om 6 uur is de telpost weer bemand, maar helaas is dit te laat om nog Wespendieven te zien. Kijkend op trektellen.nl lijkt het er op dat onze telpost ook wel een beetje aan de westkant ligt van de massale trek, met op telpost Eltenberg 471 Wespendieven!
Vandaag 22 soorten, 251 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper    
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend    
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw    
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart    
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit    
6. Wespendief 36. Vink      
7. Zwarte Wouw 37. Groenling      
8. Bruine Kiekendief 38. Putter      
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors      
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief      
11. Slechtvalk 41. Kneu      
12. Kievit 42. Bosrietzanger      
13. Watersnip 43. Graspieper      
14. Regenwulp 44. Kruisbek      
15. Wulp 45. Goudplevier      
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans      
17. Kokmeeuw 47. Ringmus      
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend      
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees      
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik      
21. Zomertortel 51. Spreeuw      
22. Koekoek 52. Tapuit      
23. Gierzwaluw 53. Sperwer      
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar      
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar      
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw      
27. Boompieper 57. Houtduif      
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet      
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf      
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier      

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

Geen

Nieuwe dagrecords in 2013:

  1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
  2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27