Week 3 (12 aug - 18 aug)

Maandag 12-08-2013

Een dag met weinig wind uit het zuidwesten, geheel bewolkt en tussen de 15 en 20 °C. Beetje saai weer dus en er vliegt ook niet veel, alleen zo nu en dan een zwaluw, meestal een Boerenzwaluw. Na 11 uur wordt het wat beter, vooral als de eerste groep Ooievaars van dit jaar over komt. Vorig jaar kwam op 3 augustus al de eerste over. Ook is het nu warm genoeg voor de eerste Oranje Luzernevlinder van vandaag. Daarna is het al weer over, alleen een Witgatje is nog noemenswaardig. 's Avonds is er ook nog een uurtje geteld met een paar Boerenzwaluwen en een Gele Kwikstaart.
Vandaag 9 soorten, 71 exemplaren.

Patrijs ©Henk vd Acker
Patrijs ©Henk vd Acker
Wespendief ©Henk vd Acker
Wespendief ©Henk vd Acker

Dinsdag 13-08-2013

Een koele dag met twee keer wat regen en van licht tot zwaar bewolkt en weinig, zuidwesten wind. Er is 's morgens geteld en 's avonds nog een uurtje. Over de hele telperiode wel wat trek van Boerenzwaluw, maar nog niet erg veel. Even na half 11 komt er een Wespendief op trek voorbij en tussen 11 en 12 nog een tweetal Gierzwaluwen. 's Avonds is er ook niet veel trek, zes Holenduiven en drie Boerenzwaluwen.
Vandaag 15 soorten, 155 exemplaren.

Woensdag 14-08-2013

Een aardige dag met zuid tot zuidwesten wind, maximaal kracht 1, wisselende bewolking en temperaturen tussen 9 en 22 °C. Het eerste teluur levert al een Blauwe Reiger en een Witgat op, daarna wat trek van Boompiepers. Na elf uur komen de eerste vlinders op gang, ook vandaag Oranje Luzernevlinders en een eerste Gehakkelde Aurelia voor dit jaar. Na enen komt de eerste Zwarte Ooievaar van dit teljaar over, het is een juveniele. In dit teluur ook een overtrekkende juveniele vrouw Slechtvalk en een Wespendief, het volgende uur zelfs 4 Buizerds op trek. Tussen 3 en 4 een juveniele Bruine Kiekendief en de avondtelling levert inderdaad een Blauwe Reiger op, maar geen leuke Steltlopers.
Vandaag 26 soorten, 456 exemplaren.

Zwarte Ooievaar ©Harry Claasen
Zwarte Ooievaar ©Harry Claasen
Kleine Karekiet ©Henk vd Acker
Kleine Karekiet ©Henk vd Acker

Donderdag15-08-2013

Een koele dag weer, maximaal net 20 °C, zuidwesten wind maar niet meer dan een briesje en van half tot geheel bewolkt en uiteindelijk na 12 uur regen. Om half 7 komt de eerste Tapuit op trek van dit jaar langs. Verder in de ochtend voornamelijk Gele en Witte Kwikstaarten en natuurlijk Boerenzwaluwen. Om kwart over 9 komt er een Grote Mantelmeeuw over. Dat is geen nieuwe soort voor de telpost, maar sinds 2005 is er geen een meer gezien, de eerste in 8 jaar dus! Rond half 12 wordt er een Wespendief (vrouw) gezien met voedsel bij zich. Deze vogel verdwijnt in de verte achter het buurtschap Nabbegat richting de Langenboomse Bossen. Het volgende uur eindelijk eens wat Huiszwaluwen, 22. Tot slot kan er een Kleine Karekiet worden bijgeschreven (pas de 9de van deze telpost).
Vandaag 15 soorten, 103 exemplaren.

Vrijdag 16-08-2013

Wisselend bewolkt en niet te veel wind uit westelijke richtingen en een temperatuur die zelfs tot 29 °°C oploopt. In de ochtend wat trek van Blauwe Reigers en nog een Gierzwaluw en voor 9 uur al een Oranje Luzernevlinder. We zien dezelfde Wespendief die gisteren met voedsel overkwam vandaag weer met voedsel in dezelfde richting verdwijnen en later weer terugkomen, om dit keer zonder voedsel nog eens over te vliegen. Tussen 11 en 12 veel vlindertrek met een Koninginnepage en 8 Oranje Luzernevlinders. Na twaalven eindelijk groepjes Ooievaars, een groep van 27 en een groep van 15 die uiteindelijk gezamenlijk rond half 2 uit beeld verdwijnen. Later nog een tweetal Ooievaars en een langstrekkende Boomvalk en de telpost blijft tot in de avond bemand, wat bijvoorbeeld nog 2 Watersnippen oplevert.
Vandaag 28 soorten, 418 exemplaren.

Buizerd ©Henk vd Acker
Buizerd ©Henk vd Acker
Grauwe Kiekendief ©Henk vd Acker
Grauwe Kiekendief ©Henk vd Acker

Zaterdag 17-08-2013

Meestal zwaarbewolkt met uiteindelijk redelijke wind uit het zuidwesten en een oplopende temperatuur (16-26 °C). Rond kwart voor 7 een groepje van 5 Wulpen die overvliegen en een uur later een Grauwe Kiekendief, nog niet volwassen en waarschijnlijk derde Kalenderjaar. Dat is al weer de 4de Grauwe Kiekendief dit jaar, terwijl er in al die jaren er nog maar 14 in totaal overkwamen. Verder is er nog trek van diverse zwaluwen, waaronder 5 Gierzwaluwen tussen 11 en 12 uur en later nog een. Om 3 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 15 soorten, 211 exemplaren.

Zondag 18-08-2013

De dag begint met regen en met een kleine onderbreking duurt dat tot net na de middag, dan breekt de bewolking ook een beetje. De wind is zuidwest, kracht 1 tot 2 en 's morgens is het al 18 °C, maximaal wordt het 23. Bij aankomst laat een Bosuil zich horen. Er is erg weinig trek met dit weer, maar als het droog wordt, vliegt er wel wat, onder andere weer Oranje Luzernevlinders en Boompiepers. Inmiddels zijn er dit jaar 83 Luzernevlinders geteld en tot en met vorig jaar in totaal 28. Een erg goed jaar dus en wie weet hoeveel er nog langskomen.
Vandaag 9 soorten, 26 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst      
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart      
3. Grauwe Gans 33. Paapje      
4. Nijlgans 34. Grote Lijster      
5. Slobeend 35. Fitis      
6. Wespendief 36. Vink      
7. Zwarte Wouw 37. Groenling      
8. Bruine Kiekendief 38. Putter      
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors      
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief      
11. Slechtvalk 41. Kneu      
12. Kievit 42. Bosrietzanger      
13. Watersnip 43. Graspieper      
14. Regenwulp 44. Kruisbek      
15. Wulp 45. Goudplevier      
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans      
17. Kokmeeuw 47. Ringmus      
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend      
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees      
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik      
21. Zomertortel 51. Spreeuw      
22. Koekoek 52. Tapuit      
23. Gierzwaluw 53. Sperwer      
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar      
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar      
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw      
27. Boompieper 57. Houtduif      
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karekiet      
29. Grote Gele Kwikstaart        
30. Witte Kwikstaart        

Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje
 4. Kleine Vos  8. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

Geen

Nieuwe dagrecords in 2013:

  1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
  2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27