Week 2 (05 aug - 11 aug)

Eerst nog een aanvulling op vorige week: Op de eerste dag hebben we een tweede Zwarte Wouw mogen tellen en dit was dan ook een nieuw dagrecord. Ook voor deze Zwarte Wouw kwam het bewijs van de foto's die gemaakt waren.

Het is al druk op de telpost
Het is al druk op de telpost
Kleine Mantelmeeuw ©Henk vd Acker
Kleine Mantelmeeuw ©Henk vd Acker

Maandag 05-08-2013

Overdag is het mooi weer met matige wind uit zuidwest tot zuidoost, een paar wolkjes en een temperatuur die van 14 tot 32 graden oploopt. ’s Avonds regent het. Het is vandaag de dag van de Oranje Luzernevlinders, want er worden er in totaal 27 geteld, want een enorme verbetering is van het dagrecord, dat stond op 7 vlinders (26 september 2009). Zoveel werden er nu zelfs gelijktijdig gezien en tussen 9 en 10 uur in totaal 10 Luzernevlinders. Om 8 uur komt er een Blauwe Kiekendief over, het is een volwassen man en de eerste van dit jaar. In de loop van de ochtend is er wat trek van meeuwen, Storm-, Kok- en Kleine Mantelmeeuw komen over. In de berm naast de keet wordt een Bosrietzanger ontdekt, dit is pas de 11de die we hier zien. Om 10 voor 10 wordt een tweede Blauwe Kiekendief gezien, dit is ook een adulte man. De eerste Kruisbekken worden ook gezien, een groepje van 3. De rest van de dag is het voornamelijk zwaluwen tellen en natuurlijk vlinders.
Vandaag 23 soorten, 435 exemplaren.

Dinsdag 06-08-2013

Overdag is het flink bewolkt en een aangename temperatuur ( 24 °C) met wind die van ZW naar NW draait. ’s Avonds verdwijnt de bewolking op het eind. Veel vliegt er niet vandaag, enkele zwaluwen en bijvoorbeeld de eerste Koolmees van dit jaar. Wel wordt er weer een Bosrietzanger gezien, in dezelfde berm waar die jaagt op de Gamma-uiltjes (is een nachtvlinder). In de loop van de dag is de Bosrietzanger verdwenen. Om 10 voor 11 wordt de eerste Bruine Kiekendief ontdekt, in totaal worden er 4 gezien, drie daarvan juveniel en een vrouw. ’s Avonds komt er nog een Paapje bij de telpost langs.
Vandaag 14 soorten, 122 exemplaren.

Woensdag 07-08-2013

Er is maar tot 12 uur geteld en toen regende het al vanaf 9 uur. Verder was het fris met 15 °C en een NO-windkracht 2 à 3. Voor de regen kunnen er nog een Witgat en 88 Boerenzwaluwen genoteerd worden. In de regen komen er ook nog Boerenzwaluwen langs, maar ook 2 Goudplevieren. Ze zitten zelfs een poosje op de grond zodat ze goed bekeken kunnen worden.
Vandaag 10 soorten, 230 exemplaren.

Houtduif ©Henk vd Acker
Houtduif ©Henk vd Acker
Roodborsttapuit ©Henk vd Acker
Roodborsttapuit ©Henk vd Acker

Donderdag 08-08-2013

Noordwesten wind, kracht 2, half bewolkt en ongeveer 22 °C. ’s Avonds minder bewolking. In de ochtend komen er twee Blauwe Reigers over en later een grote groep Grote Canadese Ganzen, 21 in totaal. Voor de eerste Bruine Kiekendief (adulte vrouw) passeert een mooi groepje van 5 Watersnippen. Tussen elf en twaalf komt er een trekkende Wespendief langs en nog een Bruine Kiekendief, ook een adulte vrouw. De Kiekendieven vliegen goed, het volgende uur nog 3 Bruine en een Grauwe Kiekendief, de laatste toont een vrouwkleed. Dat betekent dat niet te zien was of het een juveniel of een vrouw was, de vogel vloog te ver weg. Verder vliegen er vandaag ook nog aardig wat Oranje Luzernevlinders, in totaal 9 (dat is dus ook boven het oude dagrecord).
Vandaag 22 soorten, 251 exemplaren.

vrijdag 09-08-2013

Het begint fris met 13 °C, maar de temperatuur loopt vlot op tot maximaal 26 °C. Er in weinig wind en die komt uit het zuidwesten. Van de kleine vogels zijn het vooral kwikstaarten en zwaluwen die deze dagen overkomen, zoals vandaag 7 Gele Kwikstaarten en 147 Gierzwaluwen. De eerste Wespendief van vandaag komt al voor 11 uur langs, er volgen er nog twee. Over verschillende uren verspreid komen er ook 4 Boomvalken langs. Na drieën komt er een juveniele Grauwe Kiekendief langs, alweer de derde dit jaar! Vandaag ook Kruisbekken over de telpost, een tweetal en een groep van 7.
Vandaag 18 soorten, 220 exemplaren

zaterdag 10-08-2013

Een zwaarbewolkte dag met een toenemende wind uit het noordwesten (tot kracht 3) en het wordt maximaal 23 °C. De ochtend levert nog wel wat trek op, zoals 4 Witgatjes en een Rietgors on rond 10 uur de eerst Boomleeuwerik van dit jaar, maar het is blijkbaar geen aantrekkelijk weer voor trek. Toch wordt er tot 4 uur ’s middags doorgeteld en dat levert in elk geval weer 4 Oranje Luzernevlinders op. De laatste dagen zien we wel zo nu en dan de locale Raven.
Vandaag 17 soorten, 174 exemplaren.

zondag 11-08-2013

Bewolkt, koel (13 - 20 °C), weinig wind uit zuid. Er is van 6 tot 1 uur en van 18 tot 20 uur geteld. Boomvalken zijn voor hun trek niet afhankelijk van thermiek, maar rond half 7 komt er al een langs en dat is toch wel vroeg op de dag. Om 10 over 9 komt er zelfs een tweede Boomvalk langs en in hetzelfde teluur de eerste Sperwer van dit jaar. Tussen 11 en 12 kan er nog een Wespendief opgeschreven worden, maar daarna wordt het snel rustig, zodat er al gestopt wordt om 1 uur. ’s Avonds komen er nog wat Grote Lijsters langs.
Vandaag 19 soorten, 129 exemplaren bij de eerste telperiode en 4 soorten en maar 12 exemplaren in de tweede periode.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst      
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart      
3. Grauwe Gans 33. Paapje      
4. Nijlgans 34. Grote Lijster      
5. Slobeend 35. Fitis      
6. Wespendief 36. Vink      
7. Zwarte Wouw 37. Groenling      
8. Bruine Kiekendief 38. Putter      
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors      
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief      
11. Slechtvalk 41. Kneu      
12. Kievit 42. Bosrietzanger      
13. Watersnip 43. Graspieper      
14. Regenwulp 44. Kruisbek      
15. Wulp 45. Goudplevier      
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans      
17. Kokmeeuw 47. Ringmus      
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend      
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees      
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik      
21. Zomertortel 51. Spreeuw      
22. Koekoek 52. Tapuit      
23. Gierzwaluw 53. Sperwer      
24. Oeverzwaluw        
25. Boerenzwaluw        
26. Huiszwaluw        
27. Boompieper        
28. Gele Kwikstaart        
29. Grote Gele Kwikstaart        
30. Witte Kwikstaart        
Vlinders
 1. Koninginnepage  5. Dagpauwoog
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Distelvlinder
 3. Atalanta  7. Groot Koolwitje
 4. Kleine Vos  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

Geen

Nieuwe dagrecords in 2013:

  1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2
  2. 05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27