Week 1 (01 aug- 04 aug)

donderdag 01-08-2013

Nadat de keet de avond tevoren was geplaatst, is er op 1 augustus al weer om 5u30 begonnen met tellen. Vandaag was het mooi, warm weer, de temperatuur liep op tot 30 °C.In de ochtend waren er nog wat wolkjes en er was nauwelijks wind, kracht 1 uit zuidoost. Er is tot 1 uur en vanaf 17:30 tot 21:30 uur geteld. Het eerste half uur konden er nog geen vogels opgeschreven worden, maar daarna konden de eerste vogels op papier, onder andere Boeren- en Gierzwaluwen. Het volgende teluur leverde al wat interessante soorten op: een Slobeend (pas de 10e) en een Witgatje. Tegen 9 uur wordt er een mannetje Zwarte Roodstaart gezien en tussen 10 en 11 de eerste trekvlinder (een Atalanta) en een Boomvalk en een Grote Gele Kwikstaart. Tussen 13u en 17u30 is er niet geteld, maar bij de hervatting komt er als snel een lastige roofvogel over. Hiervan worden foto's gemaakt en die worden ook op internet gezet om er achter te komen wat het nou precies was. Het was een 2e kalenderjaar Zwarte Wouw. De komende uren komen er gelukkig aardig wat Gierzwaluwen over, hopelijk tellen we die dit jaar en zijn ze niet al vertrokken.
Eerste telling 21 soorten en 107 exemplaren, twee telling 10 soorten en 341 soorten.

De keet is weer geplaatst voor het telseizoen 2013
De keet is weer geplaatst voor het telseizoen 2013
De keet is weer geplaatst voor het telseizoen 2013
De keet is weer geplaatst voor het telseizoen 2013

vrijdag 02-08-2013

Een zeer hete dag, op vliegbasis Volkel wordt het vandaag 36,5 °C. Op de telpost is het ook knap heet, maar de keet geeft gelukkig schaduw. Maar 's middags is de telpost onbemand, dus hoe heet het heetste moment was, is niet gemeten. Verder zijn er geen wolken en is er heel weinig wind uit het zuiden. Opvallend in de ochtend zijn de Gele Kwikstaarten die overkomen, in totaal 's morgens 27 exemplaren. Er trekt in de vroege ochtend al een Rietgors over en tussen 7 uur en 8 uur een koppeltje Watersnippen. Gisteren is het graan dat voor de telpost stond al geoogst, maar het locale koppeltje Patrijzen en ook een Kwartel zijn nog wel aanwezig. Tot onze vreugd zien we ook weer Raven, die ook dit jaar in de regio hebben gebroed. We zien een viertal en we horen ze ook. In de loop van de ochtend tellen we ook 4 Wespendieven, dit zijn ook locale vogels. Om kwart over 5 wordt de telpost weer bemand en kunnen er weer Gierzwaluwen geteld worden. Vooral tussen 6 en 7 uur komen die langs (280), daarna vliegen er weer minder over. Rond 10 over 8 wordt er een Zomertortel gezien, wie weet hoeveel er nog op de graanresten afkomen. Om 22 uur wordt er met tellen gestopt.
Vandaag 16 soorten, 352 exemplaren bij de eerste telperiode en 10 soorten en 369 exemplaren.

zaterdag 03-08-2013

Zaterdag begint geheel bewolkt en het is maar tot 20 °C afgekoeld, de wind is naar zuidwest gedraaid en in de loop van de dag loopt de temperatuur op tot 28 °C en wordt het half bewolkt. In de vroege ochtend komen er wat meeuwen over (Kok- en Kleine Mantelmeeuw) en een Juveniele Koekoek. Vlak na 9 uur wordt er laag boven de maïs een Kiekendief ontdekt. Het dier laat zich lastig zien, maar is een Grauwe en wel een mannetje 2e kalenderjaar. Even later 2 Slobeenden en voor 10 uur komt er al een Oranje Luzernevlinder langs. Tussen 12 en 1 uur trekken de eerste Wespendieven over en ook een juveniele Bruine Kiekendief. Het volgende teluur wordt verlevendigd met nog een Wespendief op trek en een Boomvalk. Om kwart over 2 mogen we de eerste Koninginnepage van dit jaar opschrijven. Een groep van 4 Regenwulpen maakt het laatste teluurtje aangenaam. 's Avonds wordt er ook nog ruim 2 uur geteld, maar dat levert geen bijzonderheden op.
Vandaag 26 soorten en 422 exemplaren.
Zwarte Wouw
Zwarte Wouw
Zwarte Wouw
Zwarte Wouw

zondag 04-08-2013

Ook vanmorgen is al vroeg begonnen met tellen en het was eindelijk eens goed afgekoeld 's nachts, tot 11 °C Het begint onbewolkt, maar de bewolking neemt toe tot half bewolkt en de temperatuur loopt op tot 26 °C. De weinig wind begint in de NW-hoek en draait via zuid naar zuidwest. Vlak voor 7 uur wordt het eerste Paapje van dit jaar gezien, daarna komen er onder andere Oeverzwaluwen, Witgatjes en Boompiepers over. Vlak na 9 uur roept Jos: Blauwborst! Hij heeft zojuist een mooie foto van een Blauwborst gemaakt die bovenin de mais zat en die wegvloog toen de rest reageerde. Dit is pas de 2e Blauwborst op deze telpost. Om 10 uur komt er een volwassen vrouwtje Bruine Kiekendief over. De tweede Koninginnepage komt na 12 uur langs en om kwart over 2 komt er een juveniele Bruine Kiekendief in beeld.
Vandaag 28 soorten en 581 exemplaren.

Blauwborst
Blauwborst
Laat de vogels maar komen
Laat de vogels maar komen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken
1. Aalscholver 31. Blauwborst      
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart      
3. Grauwe Gans 33. Paapje      
4. Nijlgans 34. Grote Lijster      
5. Slobeend 35. Fitis      
6. Wespendief 36. Vink      
7. Zwarte Wouw 37. Groenling      
8. Bruine Kiekendief 38. Putter      
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors      
10. Boomvalk        
11. Slechtvalk        
12. Kievit        
13. Watersnip        
14. Regenwulp        
15. Wulp        
16. Witgat        
17. Kokmeeuw        
18. Stormmeeuw        
19. Kleine Mantelmeeuw        
20. Holenduif        
21. Zomertortel        
22. Koekoek        
23. Gierzwaluw        
24. Oeverzwaluw        
25. Boerenzwaluw        
26. Huiszwaluw        
27. Boompieper        
28. Gele Kwikstaart        
29. Grote Gele Kwikstaart        
30. Witte Kwikstaart        

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2013:

Geen

Nieuwe dagrecords in 2013:

  1. 01-08-2013 Zwarte Wouw 2